Przejdź do zawartości
Zdjęcie kobiety robiącej zakupy w sklepie, który korzysta z platformy SAP do zarządzania doświadczeniami pracowników

Zarządzanie doświadczeniami pracowników

Słuchaj i reaguj na potrzeby i oczekiwania pracowników, aby zapewnić odporność i wydajność kadry.

Przekształcenie pracowników w ambasadorów dzięki zarządzaniu ich doświadczeniami

Rozwiązania SAP z zakresu zarządzania doświadczeniami pracowników pomagają kierownikom i specjalistom ds. kadrowych na bieżąco poznawać potrzeby pracowników i podejmować poparte danymi działania w celu poprawy doświadczeń i zwiększenia zaangażowania personelu. Funkcje te są płynnie integrowane z oprogramowaniem SAP SuccessFactors HXM, co umożliwia automatyczne inicjowanie analiz pozyskiwanych opinii i podejmowanie działań w toku pracy.

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników

Szybko aktywuj program testów i szczepień w dużej skali.

Rozwiązania z zakresu zarządzania doświadczeniami pracowników

Rozwiązania SAP z zakresu zarządzania doświadczeniami pracowników pozwalają na bieżąco gromadzić informacje na temat doświadczeń pracowników i podejmować właściwe działania, aby osiągnąć lepsze wskaźniki zaangażowania, różnorodności, równości i integracji (DE&I), wydajności oraz innowacyjności. Technologie i narzędzia są płynnie integrowane z oprogramowaniem SAP SuccessFactors HXM, co automatyzuje proces poznawania i analizowania potrzeb pracowników oraz planowania działań wspomagających.

Elastyczne tworzenie ankiet

Korzystaj ze sprawdzonych badań zaangażowania lub twórz własne za pomocą elastycznego edytora ankiet.

Pulpity oparte na rolach i raporty

Wyposaż liderów i menedżerów w spersonalizowane pulpity zintegrowane ze strukturą organizacyjną firmy.

Wbudowane, konfigurowalne raporty o wpływie działań

Zidentyfikuj obszary wymagające największej uwagi i wzmożonych działań, aby błyskawicznie zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Planowanie działań wspomagających

Skorzystaj z narzędzi wspomagających planowanie, żeby zobaczyć, jak wprowadzone zmiany przekładają się na wyniki.

Płynna integracja

​Sprawnie łącz katalogi pracowników z przepływami pracy pomiędzy rozwiązaniami SAP SuccessFactors i Qualtrics, aby zapewnić ciągłą synchronizację danych i automatycznie zbierać opinie.​

Nieustannie staramy się zapewniać swoim pracownikom najlepsze technologie, doświadczenia i organizację pracy. Rozwiązania SAP SuccessFactors w chmurze są nieodłącznym elementem naszej strategii budowania doświadczeń pracowników, na czym korzysta 31 000 pracowników w 26 miastach.

Hernan García, Chief Employee Experience Officer, Tec de Monterrey

Spersonalizowany eksport danych

Zapewnij dostęp do opinii pracowników w czasie rzeczywistym.

Analiza kluczowych czynników

Wskaż priorytetowe obszary służące poprawie codziennych doświadczeń technologicznych.

Pulpity aktualizowane w czasie rzeczywistym

Sprawdź, którzy pracownicy wymagają dodatkowego szkolenia lub wsparcia.

Analityka tekstowa oparta na sztucznej inteligencji

Uzyskaj spójny obraz sytuacji dzięki zgromadzonym opiniom pracowników, uwzględniający różne zagadnienia, oceny nastrojów i trendy, aby w kluczowych sprawach podejmować odpowiednie działania.

Cyfrowe przechwytywanie i obsługa zgłoszeń

Odwiedzaj pracowników podczas pracy, aby poznać ich doświadczenia dotyczące technologii.

Wyzwalanie procesów na podstawie zdarzeń

Optymalizuj proces wdrażania nowych pracowników dzięki ich opiniom i spostrzeżeniom. Podejmuj działania na podstawie opinii gromadzonych automatycznie od odchodzących pracowników.

Prekonfigurowane i konfigurowalne pulpity

Sprawnie aktywuj pulpity, wybierając sprawdzone szablony dopasowane do potrzeb firmy.

Wbudowane, spersonalizowane raporty

Łącz opinie nowych i odchodzących pracowników z innymi informacjami na temat istotnych dla nich kwestii, aby poznać czynniki wpływające na nich na wszystkich etapach zatrudnienia.

Analiza statystyczna kluczowych czynników

Identyfikuj działania o największym wpływie na istotne wskaźniki, takie jak czas wdrożenia i wydajność, na podstawie analizy kluczowych czynników.

Płynna integracja​

Sprawnie łącz katalogi pracowników z przepływami pracy pomiędzy rozwiązaniami SAP SuccessFactors i Qualtrics, aby zapewnić ciągłą synchronizację danych i automatycznie zbierać opinie.​

Z danych operacyjnych dowiadujemy się, kto odszedł z firmy Rogers w zeszłym roku, ale nie z jakiego powodu. Połączenie tych danych z danymi o doświadczeniach umożliwia tworzenie modeli statystycznych, które zawierają informacje o tym, jak doświadczenia pracowników, którzy zrezygnowali z pracy, różnią się od doświadczeń tych, którzy z nami zostali.

Geoff Ho, Leader of the Research and Advisory team, Rogers Communications

Kompleksowe opinie

Rozwijaj zdolności liderów i całościowo oceniaj wyniki ich pracy na podstawie opinii z wielu źródeł

Spersonalizowane raporty

Poznaj mocne strony i szanse liderów w ujęciu całościowym

Łatwe do skonfigurowania pytania, procesy przepływu pracy i projektowanie raportów

Skaluj i automatyzuj programy gromadzenia opinii na temat rozwoju pracowników

Dokładne opinie jakościowe i dynamiczne wizualizacje 

Stosuj oparte na danych podejście wspierające rozwój liderów i pracowników

Eksperymenty z wykorzystaniem powiązanej analizy ankiet

Podejmuj strategiczne decyzje dotyczące najnowszych trendów i decydujących czynników na podstawie solidnych danych, a nie tylko subiektywnych opinii pracowników.

Rozszerzone oferty według segmentów

Uwzględniaj opinie pracowników podczas określania optymalnych pakietów świadczeń dodatkowych — szybko, rzetelnie i bez nadwyrężania budżetu.

Lepsze programy wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych

Włączaj pracowników w podejmowanie ważnych decyzji dotyczących ich pakietu świadczeń, aby uniknąć negatywnych reakcji.

Powiększ

Informacje na temat doświadczeń kandydatów w całym procesie rekrutacyjnym

Poznaj nastroje kandydatów na różnych etapach procesu rekrutacyjnego dzięki szczegółowym analizom i opartym na sztucznej inteligencji eksploracjom danych tekstowych.

Ogólna ocena doświadczeń kandydata

Uzyskaj kompleksowy obraz doświadczeń kandydatów na wszystkich etapach procesu rekrutacyjnego i z łatwością monitoruj wpływ ciągłej optymalizacji.

Treści i kompetencje poparte badaniami

Korzystaj z wbudowanych ankiet, pulpitów i wskazówek dotyczących programu opracowanych przez doświadczonych specjalistów ds. zarządzania.

Elastyczne programy dopasowane do potrzeb kandydatów

Skorzystaj ze wspomaganej konfiguracji przepływu informacji, aby dostosować analizowane punkty kontaktu do istniejącej konfiguracji w oprogramowaniu SAP SuccessFactors Recruiting.

SuccessConnect 

Spraw, by praca zyskała nowe, lepsze oblicze! Czas na zmiany w HR!

Klienci

Poznaj opinie naszych klientów na temat rozwiązań SAP wspomagających zarządzanie doświadczeniami (XM).

Zarządzanie w trudnych czasach personelem odpornym na zmiany

Poznaj usługi i wsparcie techniczne SAP

Dowiedz się, jak szybko reagować na zmieniające się otoczenie kadrowe, korzystając z wbudowanych procesów, modeli konfiguracji i obszarów zastosowań, przy wsparciu oferowanym w ramach usług i pomocy technicznej firmy SAP.

Centrum zasobów

Najczęstsze pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zarządzania doświadczeniami pracowników.

SAP HXM, czyli rozwiązanie SAP do zarządzania doświadczeniami pracowników, to zaawansowany system do zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), którego głównym celem jest zapewnienie pracownikom pozytywnych doświadczeń. To oprogramowanie w chmurze, które zostało opracowane w rezultacie wieloletnich badań nad sposobami wykonywania pracy i potrzebami pracowników, jest dostosowane nie tyle do potrzeb działu kadr, co do sposobu realizacji zadań przez pracowników. W oprogramowaniu SAP HXM są gromadzone zarówno wymierne dane operacyjne (dane O), np. wskaźniki dotyczące czasu od złożenia oferty do akceptacji bądź czasu do osiągnięcia produktywności, czy też obrotów, jak i dane na temat doświadczeń pracowników (dane X), w tym ich przekonań, odczuć i nastrojów. Dane dotyczące doświadczeń pozwalają firmom mierzyć m.in. poczucie więzi wśród członków zespołu, skuteczność szkoleń lub poziom zaufania do kadry kierowniczej. Dzięki tym zbiorczym danym firmy mogą zapewniać ukierunkowane na potrzeby ludzi doświadczenia przyczyniające się do poprawy reakcji i zwiększenia zaangażowania.

Rozwiązania SAP Qualtrics for HR pomagają firmom zapewniać pracownikom wyjątkowe doświadczenia. Dane dotyczące zarządzania doświadczeniami zbierane z ankiet i komentarzy są tu łączone z danymi operacyjnymi z systemów SAP. Takie połączenie zapewnia pełniejszy ogląd czynników, które sprzyjają zaangażowaniu. Oprogramowanie SAP Qualtrics umożliwia także zarządzanie cyklem zatrudnienia pracownika i ocenami wydajności oraz tworzenie korzystniejszych pakietów świadczeń. 

Oprogramowanie SAP i Qualtrics do zarządzania doświadczeniami pracowników gromadzi informacje na temat wydarzeń i czynników, które wpływają na ich zaangażowanie. Dzięki zrozumieniu tych zależności firmy mogą skuteczniej wspierać swój personel i dbać o jego wydajność. Rozwiązania SAP Qualtrics współpracują ze sobą na potrzeby zwiększania zaangażowania pracowników, zapewnienia im pozytywnych doświadczeń w zakresie technologii cyfrowych, optymalizacji świadczeń pracowniczych i kompleksowej oceny wyników. 

Firmy, które zapewniają pracownikom pozytywne i atrakcyjne doświadczenia, odnotowują niższą fluktuację kadr, wyższe wskaźniki zatrzymania pracowników i zatrudnienia talentów, a także poprawę wydajności pracy. Przekłada się to na większe dochody, w tym wyższy zysk na akcję, a także na zadowolenie klientów. Oprogramowanie do zarządzania doświadczeniami pracowników ułatwia wspieranie, angażowanie i dbanie o potrzeby najważniejszego zasobu przedsiębiorstwa — jego personelu.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry