Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Jednolity plik kontrolny

Czym jest JPK?
Jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres.
Dlaczego JPK?
Wprowadzenie w Polsce było wzorowane na doświadczeniach rozwiązań skutecznie wprowadzonych do systemów wielu państw Unii Europejskiej. Dzięki JPK Urzędy Skarbowe będą mieć możliwość analizowania w sposób elektroniczny wszelkich informacji dotyczących działalności danej organizacji.

Od kiedy JPK?

 • od lipca 2016 – wdrożenie JPK przez duże przedsiębiorstwa
 • od stycznia 2017 – wdrożenie JPK Ewidencja VAT przez średnie i małe przedsiębiorstwa
 • od lipca 2018 – wdrożenie JPK przez średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa

Jaki jest podział przedsiębiorstw?

 • Duże firmy: zatrudnienie powyżej 250 pracowników lub osiągany obrót powyżej 50 mln € rocznie / sumę aktywów powyżej 43 mln €
 • Średnie i małe firmy: zatrudnienie do 250 pracowników oraz osiągany obrót do 50 mln € rocznie / suma aktywów do 43 mln €
 • Mikrofirmy: zatrudnienie do 10 pracowników oraz osiągany obrót do 2 mln € / suma aktywów do 2 mln €

Możliwości rozwiązania

Obsługiwane struktury JPK
ABAP add-on PLVAT 100 pozwala na ekstrakcje danych z systemu SAP ERP oraz generowania plików xml dla następujących struktur JPK:
 • JPK_WB Wyciąg Bankowy
 • JPK_KR Księgi Rachunkowe
 • JPK_MAG Magazyn
 • JPK_VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
 • JPK_FA Faktury VAT
Zwiń
Konfigurowalne rozwiązanie
Dane źródłowe, odczytane z systemu SAP ERP podczas ekstrakcji, interpretowane są na podstawie wpisów zawartych w tabelach konfiguracyjnych i konwertowane do formatu zgodnego z wymaganiami danego rodzaju JPK. Algorytmy ekstrakcji i konwersji danych mogą być korygowane poprzez zastosowanie standardowych mechanizmów rozszerzeń (sektory rozszerzeń).
Zwiń
Podstawowe funkcjonalności Kreatora JPK
 • Wprowadzanie podstawowych danych zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
 • Wprowadzenie kategorii JPK oraz źródeł danych dla poszczególnych kategorii
 • Bezpośrednia Ekstrakcja danych z SAP ERP
 • Podgląd logu z ekstrakcji danych
 • Możliwość importu danych z systemów zewnętrznych z plików płaskich
 • Weryfikacja formalna/techniczna poszczególnych pól (długość, wymagalność)
 • Wyświetlanie wyekstrahowanych danych w postaci listy ALV
 • Generowanie plików XML w trybie testowym
 • Kontrola udzielania zgody na przekazanie danych organowi kontroli poprzez zmiana statusu obiektów
 • Import potwierdzenia otrzymanego z portalu MF – zmiana statusu na Zaakceptowane lub Odrzucone
 • Przegląd struktur JPK zaimportowanych z plików XSD dostarczonych przez MF (funkcja administracyjna, wymaga uprzedniego przygotowania plików do importu w odpowiedniej formie)
 • Podgląd wygenerowanych plików XML
Zwiń
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Rozwiązanie pozwala na kontrolę dostępów na poziomie obszarów oraz aktywności. Najważniejsze modele uprawnień:
 • Uprawnienia do poszczególnych transakcji z wydzieleniem funkcji tworzenia, zmiany, wyświetlania, usuwania oraz archiwizacji zawartości dokumentów kontroli podatkowej, a także generowania danych JPK
 • Uprawnienia do jednostki gospodarczej
 • Uprawnienia do poszczególnych rodzajów JPK
 • Uprawnienia do funkcji zatwierdzania danych, do symulacji generowania pliku XML, do przekazania organom kontroli
 • Uprawnienia do transakcji Konfiguracja JPK
Zwiń
Rozszerzalność
ABAP add-on PLVAT 100 daje możliwość rozszerzania funkcjonalności rozwiązania.
 • Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby było elastyczne dla użytkowania. Szereg miejsc na rozszerzenia użytkownika pozwala na dostosowanie ekstrakcji danych
 • Dzięki takiemu podejściu dostosowanie mapowań i konwersja danych nie są problemem
Zwiń

Skontaktuj się z nami

 
Powrót do góry