Przejdź do zawartości
Pracownik biurowy w przestrzeni wypełnionej światłem

Zarządzanie rozrachunkami z odbiorcami, rozliczeniami i przychodami

Zautomatyzowane procesy od wyceny do zapłaty mogą stanowić krok w kierunku innowacyjnego wykorzystania i rozliczania subskrypcji, rozliczeń z partnerami itd.

Subskrypcje i modele oparte na użytkowaniu umożliwiają wzrost przychodów

Monetyzuj swoje produkty i usługi dzięki nowym modelom biznesowym opartym na usprawnionych procesach od wyceny do zapłaty, kompleksowym zarządzaniu przychodami i zautomatyzowanym zarządzaniu rozrachunkami z odbiorcami.

Wykres graficzny przedstawiający obszary tematów AR i BRIM
Obsługa wszystkich usług

Maksymalizuj strumienie przychodów, szybko wprowadzając innowacje i uruchamiając nowe lub zaktualizowane modele rozliczeń — w tym subskrypcje, wykorzystanie, jednorazowe i oparte na wynikach — dzięki szybszemu osiąganiu korzyści.

Zwiększ przepływ środków pieniężnych dzięki automatycznym rozrachunkom z odbiorcami

Ustanowienie opartego na wyjątkach zarządzania AR w celu skoncentrowania się na szybkich rozwiązaniach. Dzięki temu klienci zyskują całodobowy wgląd w zaległe rachunki w celu przyspieszenia płatności.

Redukcja DSO dzięki inteligentnej aplikacji do zarządzania środkami pieniężnymi

Osiągnij wysokie wskaźniki uzgadniania faktur, aby przyspieszyć rotację należności w dniach (DSO). Inteligentna aplikacja do obsługi gotówki wbudowana w uczenie maszynowe umożliwia korzystanie z systemu zarządzania finansami, który nieustannie uczy się i dostosowuje się do zmian.

Poznaj rozwiązania SAP z dziedziny od wyceny do zapłaty

placeholder
Szybkie, dokładne oferty sprzedaży

Korzystając z intuicyjnego narzędzia do konfiguracji i ustalania cen, możesz konfigurować, wyceniać i oferować złożone produkty, usługi i subskrypcje.

placeholder
Skalowalne, elastyczne i zautomatyzowane modele przychodów

Monetyzuj modele biznesowe oparte na subskrypcji i użytkowaniu dzięki elastycznemu zarządzaniu przychodami i funkcjom fakturowania cyklicznego, zapewniając jednocześnie większą przejrzystość całego procesu. 

placeholder
Większa automatyzacja dzięki inteligentnemu zarządzaniu należnościami

Przekształć firmę dzięki inteligentnym rozwiązaniom do zarządzania należnościami, które pomogą zautomatyzować procesy optymalizujące finansowy łańcuch wartości.

placeholder
Natywna integracja z procesami od zamówienia klienta do płatności

Zautomatyzuj proces uzgadniania faktur za pomocą nowych technologii, takich jak uczenie maszynowe i zrobotyzowana automatyzacja procesów, aby zapewnić mniej pracochłonne pobieranie należności. 

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Przejście na model oparty na usługach

Dowiedz się, jak firma Microsoft stworzyła ujednoliconą platformę do zarządzania finansami i ryzykiem w chmurze, by zapewnić korzyści biznesowe.

Spełnianie potrzeb klientów na podstawie zużycia

Dowiedz się, jak firma Deutsche Bahn Energy przekształciła się, uruchamiając modele oparte na subskrypcji i zużyciu, zaprojektowane z myślą o klientach.

Przejście na model oparty na usługach

Dowiedz się, jak firma Microsoft stworzyła ujednoliconą platformę do zarządzania finansami i ryzykiem w chmurze, by zapewnić korzyści biznesowe.

Spełnianie potrzeb klientów na podstawie zużycia

Dowiedz się, jak firma Deutsche Bahn Energy przekształciła się, uruchamiając modele oparte na subskrypcji i zużyciu, zaprojektowane z myślą o klientach.

Centrum zasobów

Powrót do góry