Przejdź do zawartości
Klient przeglądający raporty wygenerowane przez oprogramowanie do zarządzania finansami

Oprogramowanie do zarządzania finansami

W jaki sposób dział finansowy może zwiększać przychody, kontrolować koszty i minimalizować ryzyko? Skorzystaj z oprogramowania do zarządzania finansami.

Uczyń finanse najważniejszym aspektem swojej działalności

Wykorzystaj potencjał finansów w zakresie tworzenia nowych modeli biznesowych, optymalizowania kapitału obrotowego, zwiększania wydajności i ograniczania ryzyka. Zobacz, jak rozwiązania z oferty SAP mogą w tym pomóc:

Schemat architektury oprogramowania do zarządzania finansami z oferty SAP
Rozwój dzięki analizie danych z myślą o przyszłości

Innowacje w dziedzinie modeli biznesowych mogą przynieść wzrost, większy przepływ środków pieniężnych i trwałe źródła dochodów. Dzięki analizom predykcyjnym i fakturowaniu w oparciu o subskrypcje można precyzyjnie oceniać skutki finansowe i prognozować płynność niezbędną do wdrożenia nowych cyfrowych modeli biznesowych.  

Zyskaj wydajność i kontroluj koszty dzięki automatyzacji

Inteligentna automatyzacja procesów jest kluczem do osiągnięcia szybkości i wydajności. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu w obszarze finansów możliwe jest usprawnienie działań, poprawa organizacji pracy i zwiększenie produktywność w zakresie kontroli procesów zamknięć, zarządzania środkami pieniężnymi, raportowania zgodności oraz monitorowania.

Generuj raporty w pełni dostosowane do swoich potrzeb

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym nie można czekać na koniec roku, a nawet na koniec miesiąca, aby uzyskać jasny obraz sytuacji finansowej. Dzięki elastycznym raportom generowanym w czasie rzeczywistym osoby podejmujące decyzje mają dostęp do istotnych, przydatnych informacji biznesowych. 

Oprogramowanie do zarządzania finansami:
W skrócie

Planowanie finansowe i analityka (FP&A)

Zwiększ elastyczność biznesową dzięki planowaniu finansowemu, budżetowaniu i prognozowaniu w całej organizacji. Nasze aplikacje FP&A wykraczają poza tradycyjne ramy i zapewniają integrację w czasie rzeczywistym z aplikacjami SAP Cloud dla poszczególnych obszarów biznesowych.

Księgowość i zamknięcie okresu rozliczeniowego

Skorzystaj z uproszczonych metod księgowania. Dzięki zautomatyzowanej organizacji pracy można usprawnić procesy uzgadniania i konsolidacji oraz szybciej zamykać księgi rachunkowe. Ponadto można uprościć procedury zapewniania zgodności z przepisami i zapewnić wymaganą przepisami sprawozdawczość. 

Zarządzanie finansami i ryzykiem finansowym

Wgląd w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla zarządzania budżetem firmy. Nasze zintegrowane rozwiązania do zarządzania finansami pomagają zmniejszyć ryzyko finansowe, zapewniając natychmiastowy wgląd w dane. Zautomatyzuj zadania związane z finansami, zarządzaj zgodnością z przepisami, zyskaj dostęp do danych rynkowych i wiele więcej. 

Zarządzanie należnościami, rozliczeniami i przychodami

Nowe modele biznesowe, m.in. fakturowanie w oparciu o subskrypcje i zużycie, destabilizują tradycyjne zarządzanie rozliczeniami. Program do zarządzania finansami  nie tylko wspiera te innowacje, ale również upraszcza organizację pracy poprzez automatyzację procesów związanych z należnościami. 

Nadzór, ryzyko, zgodność (GRC) i cyberbezpieczeństwo

Wzrost liczby naruszeń zgodności z przepisami, oszustw i cyberataków sprawił, że zarządzanie ryzykiem stało się trudniejsze niż kiedykolwiek. Korzystaj z analizy predykcyjnej, aby na wczesnym etapie podejmować środki zapobiegawcze przeciwko nieprawidłowościom i potencjalnym zagrożeniom dzięki wbudowanym inteligentnym mechanizmom kontroli i zarządzania ryzykiem.

Poznaj opinie analityków na temat rozwiązań SAP

Zacznij od finansów, aby utorować drogę do przyszłego wzrostu

Dowiedz się, jak kierownicy finansowi radzą sobie z dzisiejszymi wyzwaniami biznesowymi i poznaj strategie, których używają, aby odnieść sukces.

Przyspiesz transformację dzięki wskazówkom dla dyrektorów finansowych

Sprawdź, dlaczego innowacje cyfrowe są kluczowym narzędziem używanym przez dyrektorów finansowych i dowiedz się, jak dyrektorzy finansowi mogą promować transformację w zakresie innowacji.

Osiągnij sukces dzięki cyfrowym modelom monetyzacji

Zapewnij klientom nową wartość i przyspiesz rozwój dzięki nowym technologiom i wzorcom organizacyjnym wspierającym innowacje.

SAP liderem w siedmiu kluczowych kategoriach GRC

Dowiedz się, dlaczego Chartis Research uważa, że rozwiązania SAP mogą pomóc firmom w osiągnięciu celów w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i zgodności z przepisami (GRC).

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry