Przejdź do zawartości

Księgowość i zamknięcie okresu

Usprawnij procesy uzgodnienia i konsolidacji oraz zadbaj o sprawozdawczość zgodną z przepisami.

Nowe plany na nową erę

Zapewnij efektywność i zgodność operacji księgowych oraz procesów zamknięcia finansowego

Zautomatyzowane przepływy pracy, dzięki którym szybciej i oszczędniej zrealizujesz procesy księgowe zgodnie ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi.

Zrealizuj wszystkie zadania firmy w zakresie księgowości i zamknięć okresu dzięki rozwiązaniom SAP

Postaw na najnowocześniejsze rozwiązania finansowe na miarę ery cyfrowej

Zacznij korzystać z SAP S/4HANA, aby centralnie zarządzać finansami bez zakłócania pracy istniejących systemów. Stopniowo wprowadzaj nowe funkcje z zakresu rozliczeń finansowych i przygotowywania sprawozdań.

Usprawnij działania i zwiększ ich przejrzystość dzięki jednolitej sprawozdawczości w grupie

Usprawnij sprawozdawczość finansową na poziomie grupy poprzez zastosowanie ujednoliconej konsolidacji, aby połączyć procesy zamknięcia okresów na poziomie jednostki lokalnej i całej grupy. Pozwoli to znacznie zwiększyć szybkość i dokładność czynności oraz przejrzystość w obrębie całej grupy.

Wybierz oprogramowanie SAP do obsługi księgowości i zamknięć okresu

Procesy księgowe i finansowe w czasie rzeczywistym

Realizuj zamknięcia okresu szybciej i zgodnie z wymogami dzięki jednemu, wspólnemu widokowi danych księgowych i finansowych w celu poprawy spójności na poziomie całej firmy i uzyskania wglądu w dane biznesowe.

Przyspieszenie złożonych cyklów zamknięcia okresu

Zautomatyzuj złożone procesy zamknięcia, uprość czynności związane z audytem i spełnij wymagania standardów sprawozdawczości finansowej oraz wymogi regulacyjne, umożliwiając zespołom księgowym pracę we wspólnym, intuicyjnym interfejsie.

Uznawanie przychodów i procesy księgowe zgodne z przepisami

Zachowaj zgodność ze wszystkimi ustawowymi przepisami z zakresu ujmowania przychodów, zarządzaj zamówieniami, fakturami i zdarzeniami z różnych systemów SAP i innych producentów oraz zyskaj elastyczność, rozdzielając reguły ujmowania przychodu od systemów wprowadzania zamówień i rozliczeń.

Weryfikacja i automatyzacja rozliczeń

Usprawnij zamknięcia okresu, wspieraj realizację procesów księgowych w trybie ciągłym w chmurze i udoskonal najważniejsze czynności, aby zwiększyć efektywność i wydajność działań oraz spójność danych.

Procesy finansowe w obrębie grupy

Scentralizuj i usprawnij transakcje pomiędzy jednostkami i dane księgi pomocniczej w globalnym systemie, aby uspójnić procesy, dane i zadania pracowników wewnątrz grupy oraz rozszerzyć rozwiązania ERP o takie funkcje jak uzgodnienia, kompensaty i rozliczenia wewnętrzne.

Przeczytaj wpisy ekspertów, by poznać najnowsze informacje i trendy

Elizabeth Milne
Accounting and Financial Close Expert,
SAP

Obsługa kompleksowych procesów zamknięcia okresów

Poznaj całościowe rozwiązanie wspomagające zamknięcia finansowe, powstałe dzięki współpracy firm SAP i BlackLine.

Elizabeth Milne
Accounting and Financial Close Expert,
SAP

Nowy wymiar procesu weryfikacji bilansu

Przekonaj się, jak rozwiązania firmy BlackLine uzupełniają systemy ERP firmy SAP, umożliwiając standaryzację i automatyzację procesów zamknięcia.

Elizabeth Milne
Accounting and Financial Close Expert,
SAP

Usprawnienie i automatyzacja podstawowych zadań zamknięcia okresu

Dowiedz się, jak aplikacja SAP Account Substantiation and Automation automatyzuje zadania, takie jak weryfikacja bilansu i zapisy księgowe.

Skorzystaj z bogatej oferty usług i pomocy technicznej SAP, by zaspokoić potrzeby biznesowe swojej firmy

SAP Help Portal

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą produktów, ich wdrażania, implementacji i rozszerzeń oraz poznaj ścieżki szkoleniowe Learning Journey i uzyskaj wiele innych przydatnych informacji.

Usługi biznesowe SAP

Uzyskaj dostęp do wskazówek, najlepszych praktyk oraz specjalistycznej wiedzy ekspertów, konsultantów i inżynierów serwisu, aby błyskawicznie zacząć korzystać z rozwiązań SAP i szybko osiągnąć zwrot z inwestycji.

Szkolenie i certyfikacja SAP

Osiągaj strategiczne cele przedsiębiorstwa poprzez podnoszenie kompetencji, dzięki specjalistycznym szkoleniom organizowanym w wybranych placówkach SAP, w Twoim biurze lub online.

SAP Developer Center

Aby wykorzystać pełny potencjał rozwiązań SAP, skorzystaj ze szczegółowych instrukcji, dokumentacji i filmów instruktażowych oraz zasubskrybuj nasz comiesięczny biuletyn.

Powrót do góry