Przejdź do zawartości

ERP i zarządzanie finansami

Połącz wszystkie działy i piony z systemem ERP, który wspiera odporność, elastyczność i doskonałość operacyjną w chmurze lub lokalnie.​

Kanał programu SAPPHIRE NOW Converge

Obejrzyj filmy na żądanie oraz materiały z serii Unplugged.

Seria webinariów dla specjalistów ds. finansów

SAP S/4HANA to klucz do sprostania dzisiejszym wyzwaniom finansowym.

Ciągłość w czasie zakłóceń gospodarczych

Dowiedz się, jak firma SAP pomaga firmom zwiększyć odporność biznesu.

Grafika przedstawiająca system ERP oraz system do planowania finansowego i analiz firmy SAP

Odporność dzięki ERP i rozwiązaniom do zarządzania finansami

Dzięki oferowanym przez firmę SAP rozwiązaniom do zarządzania finansami można zminimalizować wpływ zakłóceń gospodarczych, a jednocześnie utrzymać ciągłość działania. Proponowany przez SAP system ERP i oprogramowanie do zarządzania finansami pomagają firmom wyjść z kryzysu dzięki ich wysokiej odporności.​

Dowiedz się więcej

50%

ograniczenie procesów ręcznych.

Varian business transformation story
Grafika przedstawiająca bazę danych, na której opiera się inteligentny system ERP SAP S/4HANA

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Przekształć procesy biznesowe firmy za pomocą SAP S/4HANA — inteligentnego, zintegrowanego systemu ERP.

Funkcje i najlepsze praktyki branżowe

Procesy biznesowe wspomagane uczeniem maszynowym

Wbudowane analizy w czasie rzeczywistym

Zautomatyzowane procesy obejmujące całą grupę

Planowanie potrzeb materiałowych w czasie rzeczywistym

Przewidywanie opóźnień dostaw i inteligentne działania zaradcze

Dowiedz się więcej
Zdjęcie niewielkiego sklepu, symbolizujące małe i średnie przedsiębiorstwa

ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozwijaj firmę dzięki oprogramowaniu ERP z oferty SAP, dostępnemu w wariancie on‑premise lub cloud (w chmurze), które jest dostosowane do Twoich potrzeb oraz budżetu.

Połączone procesy w obrębie całego przedsiębiorstwa

Dostęp do danych i analiz z dowolnego miejsca

Szybkie wdrożenie umożliwia uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji

Spójne interakcje z klientami w dzisiejszym cyfrowym świecie

Dowiedz się więcej

80%

klientów firmy SAP, którzy niedawno wdrożyli SAP S/4HANA Cloud, to małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Source: SAP Global Corporate Fast Facts

40%

szybsze generowanie sprawozdań finansowych.

Emirates NBD Bank customer story
Piktogram przedstawiający wykresy, symbolizujący oprogramowanie do planowania i analiz z oferty SAP

Planowanie i analiza finansowa

Podejmuj decyzje na bieżąco i poświęcaj więcej uwagi strategii dzięki zintegrowaniu transakcji, analiz i planowania.

Analizy przychodu i kosztów w czasie rzeczywistym

Ciągłe planowanie i prognozowanie

Szybkie generowanie prognoz i symulacji w czasie rzeczywistym

Większa dokładność prognoz

Większe marże i optymalne przepływy pieniężne

Dowiedz się więcej
Grafika symbolizująca tworzenie sprawozdań finansowych za pomocą funkcji księgowych systemu ERP

Księgowość i zamknięcie okresu

Zautomatyzuj i usprawnij procesy finansowe — od uzgodnień i konsolidacji po zapewnianie zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi i sprawozdawczość.

Usprawniony proces zamknięcia finansowego

Zwiększona jakość oraz lepsza kontrola procesu zamknięcia finansowego okresu

Szybka, przejrzysta konsolidacja finansowa

Zarządzanie kompleksowymi procesami obejmującymi wiele jednostek

Dowiedz się więcej

65%

mniej dni roboczych poświęconych na proces zamknięcia dzięki SAP S/4HANA.

Enel customer case study

20-40%

niższe koszty/opłaty za zarządzanie środkami pieniężnymi i finansami

SAP Performance Benchmarking
Piktogram przedstawiający gotówkę, symbolizujący system do zarządzania finansami z oferty SAP

Zarządzanie Finansami

Zarządzaj kapitałem obrotowym, płatnością i ryzykiem finansowym efektywniej, korzystając ze zintegrowanych rozwiązań.

Kompleksowe zarządzanie kapitałem obrotowym

Centralnie usprawnione płatności

Optymalizacja środków pieniężnych i płynności

Bezproblemowe połączenie i integracja

Niższe ryzyko finansowe

Wbudowane procesy zapewniania zgodności i procesy analityczne

Dowiedz się więcej
Piktogram przedstawiający rachunek, symbolizujący stałe przychody osiągane dzięki rozwiązaniom ERP firmy SAP

Zarządzanie rozrachunkami z odbiorcami, rozliczeniami i przychodem

Udoskonal procesy płatności klientów dzięki modelom rozliczeń opartych na subskrypcji i użytkowaniu.

Skalowalne modele subskrypcji

Cyfrowe zarządzanie należnościami

Usprawnione rozliczenia indywidualne i masowe

Inteligentne dopasowanie płatności

Zbiorcze naliczanie opłat i fakturowanie

Natywnie zintegrowany pakiet

Dowiedz się więcej

50%

niższe wydatki związane z nieściągalnymi należnościami w ramach rozrachunków z odbiorcami.

SAP Performance Benchmarking

75%

mniejszy nakład pracy ręcznej w przypadku wybranych czynności kontrolnych dzięki zarządzaniu według wyjątków i ciągłemu monitorowaniu.

Eli Lilly customer case study
Piktogram przedstawiający budynek rządowy, symbolizujący rozwiązania z zakresu nadzoru, ryzyka i zgodności

Cyberbezpieczeństwo oraz nadzór, ryzyko i zgodność z przepisami

Dostosowuj się szybko do zmian technologii, regulacji i globalnego środowiska.

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami

Funkcje monitorowania bezpieczeństwa dla aplikacji i zdarzeń

Ciągłe kontrole oraz monitorowanie wyjątków

Rozbudowana ochrona danych i nadzór nad ochroną prywatności

Automatyczne i centralnie zarządzane globalne procesy handlowe

Zoptymalizowane zarządzanie tożsamością i dostępem

Dowiedz się więcej

Przygotowanie finansowe dzięki rozwiązaniom SAP

Efektywnie zarządzaj finansami i kapitałem, zapewniając ciągłość działania i dysponując środkami kontroli mającymi na celu przyspieszenie zdalnej pracy.

Zoptymalizuj kapitał obrotowy i przepływ środków pieniężnych

Kontroluj płynność, monitoruj ryzyko walutowe, dbaj o dostępność linii kredytowych i optymalizuj kapitał pracujący, korzystając z rozwiązań SAP do zarządzania zapasami finansowymi oraz bieżącymi środkami.

Zachowaj ciągłość działalności biznesowej w sytuacji zamknięcia finansowego

Dotrzymuj terminów niezależnie od tego, gdzie są Twoi pracownicy, z rozwiązaniem SAP S/4HANA Cloud do zaawansowanych zamknięć. Miej wgląd w czasie rzeczywistym w swój proces podejmowania decyzji oraz zadbaj o jakość procesów i lepszy nadzór nad nimi. Wprowadź dokładność i kontrolę procesów z rozwiązaniem SAP Account Substantiation and Automation by BlackLine.

Zarządzaj dostępem do wirtualnego środowiska pracy

Uprość zarządzanie tożsamościami i dostępem do systemów administrowanych w chmurze. Usprawnij zarządzanie rolami i zautomatyzuj zarządzanie danymi dotyczącymi użytkownika dzięki rozwiązaniu SAP Cloud Identity Access Governance. Zautomatyzuj kluczowe działania, monitoruj zagrożenia i zyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym dzięki proponowanej przez SAP ofercie GRC.

 

Zapewnij zarządzanie elastycznością i zgodnością z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego

Sprawdzaj nowe źródła, zarządzaj zgodnością z przepisami dotyczącymi importu i eksportu oraz korzystaj z możliwości związanych z umowami preferencyjnymi, posługując się oferowanym przez SAP rozwiązaniem Global Trade Services. Oceniaj nowych dostawców i klientów oraz buduj zaufanie w łańcuchu dostaw dzięki rozwiązaniu SAP Watch List Screening.

Opinie analityków na temat rozwiązań SAP z zakresu ERP i finansów

SAP liderem raportu ERP Value Matrix w 2018 roku

Dowiedz się, dlaczego firma Nucleus Research wyróżniła SAP za wzbogacanie oferty o inteligentne systemy ERP dostępne w chmurze.

Inteligentne procesy z zakresu nadzoru, ryzyka i zgodności źródłem korzyści dla firm

Poznaj wartość ulepszonych praktyk w dziedzinie nadzoru, ryzyka i zgodności oraz kroki niezbędne do ich wdrożenia. Przeczytaj raport Forrester Opportunity Snapshot.

Poznaj nowoczesny system ERP

Siła napędowa transformacji w branży

SAP S/4HANA to inteligentny, zintegrowany system ERP oparty na bazie danych in-memory, SAP HANA. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania procesów biznesowych firmy w chmurze lub on-premise.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry