Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Planowanie
łańcucha dostaw

Zyskaj elastyczność, która pozwoli firmie błyskawicznie reagować na potrzeby rynku, dzięki oprogramowaniu do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) z oferty SAP.

Zobacz, jak firma Cargill pomaga rolnikom, konsumentom i społecznościom wyżywić świat
SAP liderem w dziedzinie systemów planowania sprzedaży i produkcji

SAP Integrated Business Planning

Korzystaj z funkcji planowania łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym,
by szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku.

 

Prognozowanie i planowanie popytu

Wykorzystuj prognozowanie popytu i prognozy statystyczne, by uzyskać pełny wgląd w przewidywane zapotrzebowanie w ujęciu krótko-, średnio- i długoterminowym.

Optymalizacja zapasów

Wyznaczaj cele dotyczące optymalnych ilości zapasów, by maksymalizować zyski, pozostawiając bufor na wypadek nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania.

Planowanie sprzedaży i produkcji

Opracuj plan sprzedaży i produkcji obejmujący różne działy i osiągnij równowagę między zapasami, poziomami usług i rentownością.

Zarządzanie reagowaniem i dostawami

Zoptymalizuj efektywność zasobów, tworząc plany dostaw uwzględniające ustalone priorytety w zakresie popytu, alokacje oraz ograniczenia łańcucha dostaw.

Uzupełnianie zapasów na podstawie zapotrzebowania

Zapanuj nad zmianami w łańcuchu dostaw i usprawnij przepływ materiału za pomocą technik planowania materiałów sterowanych popytem.

Rozwiązanie SAP Integrated Business Planning pomaga firmie Syngenta usprawniać rozmieszczenie zapasów, a tym samym maksymalizować potencjalne przychody ze sprzedaży przy jednoczesnej minimalizacji kapitału pracującego. Dzięki temu, że prognozowanie zajmuje nam teraz mniej czasu, możemy więcej uwagi poświęcać rolnikom i dystrybutorom, którzy na nas polegają.

Austin Parrish, Head of Business Planning, Syngenta AG Przeczytaj opinię klienta

SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers

Współpracuj z partnerami — z uwzględnieniem dostawców i producentów na zlecenie — w całym łańcuchu dostaw, w czasie rzeczywistym.

 

Współpraca w czasie rzeczywistym

Współpracuj z partnerami w czasie rzeczywistym w takich obszarach jak zamówienia, prognozy oraz zarządzanie jakością i zapasami.

Pulpity do monitorowania statusu

Uzyskuj od dostawców bieżące aktualizacje statusu zamówienia i szybko dostrzegaj rozbieżności między podażą a popytem oraz problemy z jakością.

Funkcja szybkiego wdrażania dostawców i użytkowników

Udostępniaj narzędzia na żądanie lub korzystaj z opcji integracji dostawców, by sprawnie wdrażać dostawców i nowych użytkowników.

Rozbudowane funkcje zapewniania zgodności

Podnieś poziom zgodności dzięki bezpiecznej komunikacji opartej na przyjętych standardach oraz niestandardowej konfiguracji reguł biznesowych.

Wdrożenie wielopoziomowych strategii planowania i zapasów pozwoliło nam znacznie zmniejszyć ilość zapasów u producentów kontraktowych. Łączna wartość zapasów, które udało nam się upłynnić, wynosi niemal 200 milionów dolarów.

Ryan Murphy, Director of Supply Chain Business Technologies, Microsoft Corporation Obejrzyj film

SAP Ariba Strategic Sourcing Suite

Zdigitalizuj procesy zakupowe w takich kategoriach wydatków jak usługi czy materiały pośrednie i bezpośrednie.

 

Całościowe zarządzanie procesem

Minimalizuj wydatki niezwiązane z kontraktem dzięki kompleksowym procesom — od specyfikacji produktu po zarządzanie kontraktami.

Pozyskiwanie produktów w cyklu życia

Zadbaj o integrację z rozwiązaniami SAP wspierającymi zarządzanie cyklem życia produktu, by zwiększyć efektywność udostępniania danych i określania źródła dostaw sterowanego zapotrzebowaniem.

Funkcja wyboru dostawcy

Usprawnij wybór dostawcy i negocjacje za pomocą funkcji oceny, optymalizacji przydziału zleceń oraz analiz.

Kalkulacja kosztów produktu dla wielopoziomowych specyfikacji materiałowych

Uprość kalkulację kosztów produktu dla wielopoziomowych specyfikacji materiałowych za pomocą analiz symulacyjnych, które pozwalają trafniej oszacować ostateczny koszt.

Zarządzanie dostawcami materiałów bezpośrednich

Unikaj zakłóceń w łańcuchu dostaw, wybierając optymalnych dostawców za pomocą funkcji kwalifikacji, segmentacji i monitorowania.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Centrum zasobów

Zasoby fizyczne
i ich cyfrowe reprezentacje

Odnieś wymierne korzyści z cyfrowego odzwierciedlenia połączonych zasobów w całym cyklu ich życia.

Technologie cyfrowej reprezentacji zasobu

Dowiedz się, jak cyfrowe reprezentacje zasobów (ang. digital twins) pozwalają zsynchronizować wirtualne, fizyczne, środowiskowe oraz komercyjne aspekty wykorzystania zasobów i produktów w czasie rzeczywistym, by przyspieszyć wprowadzanie innowacji, zoptymalizować warunki robocze oraz przewidywać wymagania serwisowe.

Przeczytaj wpisy ekspertów,
by poznać najnowsze informacje i trendy

David Vallejo
Vice President, Global Head of Digital Business Planning
SAP

Cyfrowe planowanie strategiczne w czasie rzeczywistym

Dowiedz się, jak zintegrować planowanie z innymi etapami procesu od projektu po eksploatację, by łatwiej przejść na sterowanie popytem.

Richard Howells
Vice President for Supply Chain Solutions,
SAP

Optymalizacja łańcucha dostaw z korzyścią dla klienta

Zobacz, jak firma Cascades Containerboard Packaging optymalizuje łańcuch dostaw, by w większym stopniu skupić się na klientach.

Adam Peanna
Senior Extended Supply Chain Solution Specialist,
SAP

Jak wdrożyć efektywne planowanie strategiczne do 2020 roku

Dowiedz się, dlaczego efektywne, zintegrowane planowanie strategiczne stanowi wyzwanie dla wielu firm, i sprawdź, jak ustalać priorytety, by  utrzymać konkurencyjność.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.
Powrót do góry