Przejdź do zawartości

Obsługuj coraz większe ilości danych dzięki SAP Business Technology Platform

Rozwiązania w zakresie baz danych i zarządzania danymi stanowią centralny element rozwiązania SAP Business Technology Platform, umożliwiając podejmowanie decyzji na podstawie danych dzięki narzędziom zarządzającym, regulującym i integrującym dane przedsiębiorstwa, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Bazy danych

SAP HANA

Podejmuj decyzje i działania w czasie rzeczywistym w oparciu o dane, obsługując transakcje i analizy w jednym zbiorze danych za pomocą naszej bazy danych in-memory.

SAP HANA Cloud

Podejmuj szybsze decyzje na podstawie aktualnych danych dzięki w pełni zarządzanej bazie danych in-memory w chmurze jako usłudze (DBaaS).

SAP IQ

Zyskaj szybszy dostęp do danych w celu podejmowania natychmiastowych decyzji i obsługuj petabajty danych dzięki naszemu oprogramowaniu do analizy danych w kolumnach.

SAP Adaptive Server Enterprise

Osiągnij szybsze i bardziej niezawodne przetwarzanie transakcji online (OLTP) przy mniejszych kosztach — on-premise lub w chmurze — dzięki serwerowi relacyjnej bazy danych.

SAP SQL Anywhere

Przechwytuj i synchronizuj dane w warunkach rzeczywistych i zarządzaj nimi, nawet bez połączenia sieciowego i wsparcia IT, za pomocą rozwiązań systemowych do zarządzania relacyjną bazą danych.

Zarządzanie danymi

SAP Master Data Governance

Uzyskaj scentralizowany i wiarygodny wgląd w dane dzięki jednemu rozwiązaniu do zarządzania danymi przedsiębiorstwa.

SAP Data Intelligence

Połącz i przetwarzaj zasoby danych w przedsiębiorstwie i zarządzaj nimi.

SAP Information Steward

Analizuj i oceniaj oddziaływanie danych za pomocą oprogramowania do zarządzania danymi i zapewnienia ich integralności.

SAP Data Quality Management, mikrousługi z zakresu danych lokalizacyjnych

Popraw jakość danych kontaktowych dzięki weryfikacji adresów i geokodowaniu.

SAP PowerDesigner

Manipuluj metadanymi, wizualizuj je i analizuj, aby zapewnić efektywną architekturę informacji w przedsiębiorstwie.

SAP Information Lifecycle Management

Zarządzaj informacjami, równoważąc koszt, ryzyko i zgodność z przepisami poprzez automatyzację archiwizacji i przechowywania danych.

SAP Landscape Transformation Replication Server

Obsługuj replikację w czasie rzeczywistym danych z systemów firmy SAP lub innych firm do platformy SAP HANA w celu szybkiej analizy.

SAP Data Services

Integruj, czyść i przekształcaj dane przy pomocy oprogramowania do zarządzania danymi przedsiębiorstwa.

Rozszerzenia rozwiązań do zarządzania danymi

SAP Extended Enterprise Content Management firmy OpenText

Usprawnij pracę w ramach procesów biznesowych, integrując zawartość z procesami.

SAP Advanced Data Migration firmy Syniti

Szybciej łącz, opracowuj i weryfikuj dane przed ich załadowaniem i migracją do aplikacji SAP, korzystając z oprogramowania do migracji danych.

SAP Information Steward Accelerator firmy Syniti

Zapewnij wysoką jakość danych wykorzystywanych w inicjatywach związanych z nadzorem operacyjnym, analitycznym lub informacyjnym.

SAP Master Data Governance, rozszerzenie narzędzia do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa firmy Utopia

Zapewnij ujednolicenie i usprawnienie procesów nadzoru nad danymi na potrzeby zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

SAP Master Data Governance, rozszerzenie narzędzia do zarządzania sprzedażą detaliczną i działalnością modową firmy Utopia

Stwórz solidną podstawę poprzez ujednolicenie, automatyzację i optymalizację procesu tworzenia danych podstawowych i administrowania nimi.

SAP Data Mapping and Protection firmy BigID

Zwiększ prywatność i bezpieczeństwo danych bez względu na to, w jaki sposób i gdzie je wykorzystujesz.

SAP Asset Information Workbench firmy Utopia

Korzystaj z cyfrowej reprezentacji zasobów, aby uprościć zarządzanie danymi podstawowymi dotyczącymi zasobów przedsiębiorstwa.

Mapy rozwoju produktów wspomagających zarządzanie bazami danych i danymi

Poznaj dostępne opcje, planowane innowacje i przyszłe funkcjonalności naszych rozwiązań wspomagających zarządzanie bazami danych i danymi.

Wykorzystaj dane do budowy wartości przedsiębiorstwa

Rozwiązania wspomagające zarządzanie bazami danych i danymi umożliwiają obsługę rosnących ilości danych przechowywanych w wielu miejscach z zachowaniem kontrolowanego dostępu w całej organizacji w ramach jednego, spójnego źródła dla wykonywanych analiz.

Korzystaj z danych w dowolnym miejscu

Zmodernizuj składowanie danych dzięki wykorzystaniu elastycznych opcji wdrożenia, centrów danych przystosowanych do Twoich potrzeb lub certyfikowanych konfiguracji sprzętowych od rzetelnych dostawców.

Redukuj nadmiarowość danych

Wirtualizuj dostęp do danych, zmniejszając potrzebę replikacji, oraz analizuj dynamiczne dane w ramach jednej platformy na potrzeby zastosowań aplikacji transakcyjno-analitycznych.

Łącz dane i zapewnij ich zrozumienie

Wdrażaj innowacje z wykorzystaniem różnorodnych mechanizmów przetwarzania złożonych danych w rozproszonych środowiskach.

Zarządzaj danymi podstawowymi

Zbuduj kompleksowy system danych podstawowych w celu usprawnienia procesów biznesowych i uzyskania jednego, rzetelnego źródła informacji o danych podstawowych w całym łańcuchu wartości.

Przekonaj się, jak nasi klienci odnoszą sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Co mówią analitycy o rozwiązaniach SAP do zarządzania bazami danych i danymi?

Tworzenie wartości biznesowej poprzez modernizację

Działaj w oparciu o dane i stawiaj czoła wyzwaniom współczesnego środowiska biznesowego.

Firma SAP liderem w dziedzinie zarządzania danymi przedsiębiorstwa

Dowiedz się, dlaczego według najnowszych raportów firmy Gartner firma SAP jest liderem rynku narzędzi do zapewniania jakości i integracji danych oraz do zarządzania metadanymi. 

Wpływ ekonomiczny SAP Solution Extensions

Poznaj zalety SAP Solution Extensions w zakresie zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie, nadzoru nad danymi podstawowymi i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Wydarzenia

SAP Data and Analytics Virtual Forum: Data to Outcome

Posłuchaj, co mają do powiedzenia Guy Kawasaki i inni liderzy innowacji podczas dostępnych na żądanie sesji na temat korzyści z przekształcenia się w przedsiębiorstwo oparte na analizie danych. Dowiedz się, jak usprawnić wgląd w dane i analizy, aby podnieść jakość działania firmy.

Kanał programu SAPPHIRE NOW Converge

Odwiedź kanały programu Converge i oglądaj filmy na żądanie oraz materiały z serii SAPPHIRE NOW.

Centrum zasobów

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry