Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Optymalizacja sprzedaży i prognozowania

Wyposaż przedstawicieli handlowych w przydatne dane zgromadzone w jednym systemie, dostępne w dowolnym czasie i miejscu, tak by mogli wyciągnąć jak najwięcej z każdej interakcji.

 

Zarządzanie potencjalną szansą w czasie rzeczywistym

Oceniaj potencjalne szanse w czasie rzeczywistym i zarządzaj obecnymi oraz potencjalnymi klientami w jednym miejscu.

Większa przejrzystość pipeline

Uzyskaj wgląd w pipeline.

Dokładne prognozowanie przychodu

Precyzyjnie prognozuj wysokość kwartalnych przychodów.

Zamknięcia transakcji na podstawie danych

Zgłębiaj szczegóły transakcji i wspieraj przedstawicieli handlowych swoją wiedzą, by ułatwić im finalizowanie transakcji.

Oferty i umowy

Z łatwością konfiguruj złożone produkty online, automatyzuj wyceny i udzielanie rabatów oraz negocjuj warunki umów w czasie rzeczywistym.

 

Konfiguracja produktu

Uprość konfigurację złożonych produktów.

Szybkie tworzenie ofert

Uprość proces ustalania cen i udzielania rabatów.

Scentralizowany dostęp na urządzeniach mobilnych

Uzyskuj dostęp do ofert i umów na dowolnym urządzeniu mobilnym i przechowuj umowy w centralnej lokalizacji.

Bezpieczne, wspólne negocjacje

Negocjuj warunki umów na bezpiecznym portalu do współpracy.

Zarządzanie wydajnością sprzedaży

Sprzedawaj więcej za pomocą planowania obszarów i limitów dzięki analizom preskryptywnym.

 

Lepsze zarządzanie prowizjami

Wyeliminuj nadpłaty i przyspiesz obliczanie należnych prowizji.

Strategiczne obszary sprzedaży

Powiąż regiony sprzedaży z celami firmy.

Szybka realizacja sprzedaży

Przyspiesz wdrażanie planów.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym

Ogranicz konieczność ręcznej aktualizacji i obsługi arkuszy.

Zarządzanie rozliczeniami i przychodami

Monetyzuj, przełamuj schematy i wyjdź poza ograniczenia tradycyjnego procesu od wyceny do płatności, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów.

 

Zarządzanie przebiegiem realizacji zlecenia

Uprość procesy dzięki automatyzacji zarządzania cyklem życia zamówień w wielu systemach.

Płynna realizacja

Wypełnij lukę między realizacją zlecenia po stronie front- i back-end.

Zarządzanie rozliczeniami i fakturami

Zarządzaj rozliczeniami i fakturowaniem subskrypcji, rozliczeniami jednorazowymi i wieloma scenariuszami rozliczeń na podstawie zużycia.

Uznawanie przychodów zgodnie z zasadami

Zautomatyzuj uznawanie przychodów zgodnie ze standardami MSSF 15 i ASC 606.

Rozszerzone analizy danych

Podejmuj szybkie, pewne i trafne decyzje na każdym etapie cyklu sprzedaży.

 

Planowanie preskryptywne w czasie rzeczywistym

Oceniaj korzyści z wydania każdej złotówki w czasie rzeczywistym, dostosowując rekomendacje w ramach planu do celów przedsiębiorstwa.

Automatyczne rozpoznanie wartości odstających

Przyspiesz planowanie i identyfikuj utracone środki dzięki automatycznemu rozpoznawaniu wartości odstających.

Spersonalizowane rekomendacje

Maksymalnie wykorzystaj możliwości każdego przedstawiciela handlowego, korzystając ze sprawdzonego sposobu na zwiększenie przychodów, jakim są spersonalizowane rekomendacje.

Intuicyjne funkcje uczenia maszynowego

Wykorzystuj uczenie maszynowe w bieżących procesach bez pomocy analityków danych.

Nowości w tej wersji

Odkryj funkcje i nowości wprowadzone w ostatniej wersji rozwiązania SAP Sales Cloud.

Wyciągnij jak najwięcej z rozwiązań SAP Sales Cloud

O kwartalnych aktualizacjach wersji informujemy z 90-dniowym wyprzedzeniem, przed datą uaktualnienia przekazujemy też regularne powiadomienia. Zawieramy w nich informacje o nowościach w wersji i webinariach poświęconych nowym funkcjom i ulepszeniom.

Strategia produktu

Strategia SAP jest nastawiona na rozwój organiczny. Dlatego oprócz inwestycji w infrastrukturę nieustannie inwestujemy również w rozwój produktów. Nasza strategia dotycząca platformy pozwala nam także na wykorzystanie potencjału innowacyjnego naszych partnerów. Mapy rozwoju produktów opracowujemy, mając na względzie oczekiwania użytkowników, które poznajemy podczas cokwartalnych konsultacji z przedstawicielami klientów.

Powrót do góry