Przejdź do zawartości
Stojąca na dachu kobieta przeglądająca na tablecie dane dotyczące doświadczenia sprzedażowego

Sprzedaż

Zapewniaj połączone doświadczenia sprzedażowe, które przyspieszą proces zakupu, i spraw, aby klienci stali się fanami Twojej marki.

Nawiąż kontakt z każdym klientem

Angażowanie klientów poprzez połączone, zorientowane na klienta procesy, które zagwarantują lepsze doświadczenia i zmaksymalizują sprzedaż.

Informacje o produkcie

Nasze rozwiązania do obsługi sprzedaży pomogą zaangażować klientów dzięki połączonym, zorientowanym na klienta procesom, które zagwarantują lepsze doświadczenia i zmaksymalizują sprzedaż.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Centrum zasobów

* Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation, Theodore Travis, Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Melissa Hilbert, 28 lipca 2020 r.

** Raport firmy Gartner „Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites”. Mark Lewis, Dayna Ford, 28 września 2020 r.

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach ani nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Prezentowana grafika pochodzi z raportu opracowanego przez firmę Gartner, Inc. i musi być interpretowana zgodnie z jego kontekstem. SAP SE udostępnia dokument opublikowany przez firmę Gartner na życzenie.

Powrót do góry