Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Oszczędzaj czas i podejmuj świadome decyzje, aby zwiększyć sprzedaż

Stwórz kompletny obraz każdego istniejącego i potencjalnego klienta dzięki automatycznemu monitorowaniu aktywności.

 • Dokonuj analiz predykcyjnych w czasie rzeczywistym, by nie dać się zaskoczyć
 • Pracuj w dowolnym miejscu dzięki funkcjom mobilnym online i offline
 • Precyzyjnie oceniaj każdą transakcję w pipeline
 • Popraw strategię sprzedaży za pomocą ustalonych zaleceń dotyczących zawartości

Szybko przeprowadzaj przedstawicieli handlowych przez oferty i umowy

Wyeliminuj ręczne procesy tworzenia ofert i umów, dzięki ich bezproblemowej, zautomatyzowanej i inteligentnej konfiguracji.

 • Chroń zyski i marże dzięki sprzedaży wspomaganej przez sztuczną inteligencję
 • Twórz indywidualne oferty na podstawie wycen przygotowanych dla poszczególnych klientów i kanałów
 • Zarządzaj uprawnieniami za pomocą szablonów i biblioteki klauzul opartych na rolach
 • Negocjuj warunki sprzedaży w obszarze roboczym negocjacji online

Modeluj obszary sprzedaży oraz premie i nimi zarządzaj

 • Wprowadź inteligentne modelowanie obszarów, limitów i planów w czasie rzeczywistym
 • Twórz i rozpowszechniaj plany wynagrodzeń oraz zarządzaj nimi
 • Zarządzaj złożonymi hierarchiami przyznawania premii i rozstrzyganiem sporów
 • Daj przedstawicielom handlowym wgląd w ich wynagrodzenia na etapie konfigurowania ofert

Przygotuj się na przyszłość sprzedaży

Zdeklasuj konkurencję poprzez elastyczną monetyzację, wykraczającą poza proces od wyceny do zapłaty, odkrywając nowy wymiar w uznawaniu przychodów.

 • Wyeliminuj lukę między procesami front-end i złożonymi procesami realizacji zleceń w wielu systemach realizacji i back-end
 • Zarządzaj przychodami, rozliczeniami i fakturowaniem subskrypcji, rozliczeniami jednorazowymi i wieloma scenariuszami rozliczeń na podstawie zużycia
 • Zautomatyzuj proces uznawania przychodów zgodnie ze standardami MSSF 15/ASC 606 dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym

Co mówią analitycy o ofercie rozwiązań SAP Sales Cloud?

Previous Next

Rozwiązania SAP wyróżnia wszechstronność wizji zarządzania wydajnością sprzedaży

Przeczytaj poradnik firmy Gartner dotyczący oceny rozwiązań w zakresie stymulowania sprzedaży, dostosowywania i automatyzacji prowizji oraz planowania strategii obszarów i limitów*.

SAP dostawcą najlepszych rozwiązań do automatyzacji pracy działu sprzedaży

Sprawdź, dlaczego firma Gartner uznała SAP za lidera w raporcie „Magic Quadrant for Sales Force Automation” i dowiedz się więcej o naszym całościowym podejściu do automatyzacji.

SAP CPQ ułatwia sprzedawcom szybkie przesyłanie klientom złożonych ofert

Przekonaj się, dlaczego rozwiązanie SAP CPQ zostało uznane za lidera w raporcie firmy Gartner „Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites” z 2018 roku**.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki SAP Sales Cloud

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń SAP?

Wyposaż użytkowników w umiejętności wymagane do optymalnego użytkowania rozwiązania SAP Sales Cloud i zwiększ wartość biznesową dzięki łatwo dostępnym, specjalistycznym szkoleniom.

Zacznij korzystać z rozwiązania SAP Sales Cloud

SAP Customer Experience Services

Zwiększ tempo transformacji firmy dzięki SAP Digital Business Services.

Ekosystem partnerów

Produkty w pakiecie

Dowiedz się więcej o produktach w ofercie SAP Sales Cloud.

Wspieraj klienta na każdym etapie drogi do zakupu

Poznaj inne oferty rozwiązań w chmurze dostępne w pakiecie SAP C/4HANA.

*Gartner, Magic Quadrant for Sales Performance Management, 14 stycznia 2019, Melissa Hilbert | Adnan Zijadic

**Gartner, Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites, 5 listopada 2018, Christina Klock | Mark Lewis | Melissa Hilbert

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Prezentowana grafika pochodzi z dokumentu badawczego opracowanego przez firmę Gartner, Inc. i należy ją interpretować w kontekście całego dokumentu. SAP SE udostępnia dokument opublikowany przez firmę Gartner na życzenie.

Powrót do góry