Przejdź do zawartości

Kontakt z każdym klientem

Nasze rozwiązania do obsługi sprzedaży pomogą zaangażować klientów dzięki połączonym, zorientowanym na klienta procesom, które zagwarantują lepsze doświadczenia i zmaksymalizują sprzedaż.

Przyspiesz sprzedaż i popraw wyniki

Postaw na rozwiązania SAP do obsługi sprzedaży i zapewnij swoim pracownikom narzędzia pozwalające angażować klientów, budować relacje i osiągnąć sukces.

Centrum zasobów SAP Sales Cloud

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki SAP Sales Cloud

* Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation, Theodore Travis, Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Melissa Hilbert, 28 lipca 2020 r.

** Gartner, Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites, Christina Klock, Mark Lewis, 28 października 2019 r.

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Prezentowana grafika pochodzi z dokumentu badawczego opracowanego przez firmę Gartner, Inc. i należy ją interpretować w kontekście całego dokumentu. SAP SE udostępnia dokument opublikowany przez firmę Gartner na życzenie.

Powrót do góry