Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

SAP Sales Cloud: przyspiesz działania i podejmuj świadome decyzje,
by zwiększyć sprzedaż

Stwórz kompletny obraz każdego istniejącego i potencjalnego klienta dzięki automatycznemu monitorowaniu aktywności.

 • Dokonuj analiz predykcyjnych w czasie rzeczywistym, by nie dać się zaskoczyć
 • Pracuj w dowolnym miejscu dzięki funkcjom mobilnym online i offline
 • Precyzyjnie oceniaj każdą transakcję w pipeline
 • Popraw strategię sprzedaży za pomocą ustalonych zaleceń dotyczących zawartości

Szybko przeprowadzaj przedstawicieli handlowych przez oferty i umowy

Wyeliminuj ręczne procesy tworzenia ofert i umów, dzięki ich bezproblemowej, zautomatyzowanej i inteligentnej konfiguracji.

 • Chroń zyski i marże dzięki sprzedaży wspomaganej przez sztuczną inteligencję
 • Twórz indywidualne oferty na podstawie wycen przygotowanych dla poszczególnych klientów i kanałów
 • Zarządzaj uprawnieniami za pomocą szablonów i biblioteki klauzul opartych na rolach
 • Negocjuj warunki sprzedaży w obszarze roboczym negocjacji online

Modeluj obszary sprzedaży oraz premie i nimi zarządzaj

 • Wprowadź inteligentne modelowanie obszarów, limitów i planów w czasie rzeczywistym
 • Twórz i rozpowszechniaj plany wynagrodzeń oraz zarządzaj nimi
 • Zarządzaj złożonymi hierarchiami przyznawania premii i rozstrzyganiem sporów
 • Daj przedstawicielom handlowym wgląd w ich wynagrodzenia na etapie konfigurowania ofert

Przygotuj się na przyszłość sprzedaży

Zdeklasuj konkurencję poprzez elastyczną monetyzację, wykraczającą poza proces od wyceny do zapłaty, odkrywając nowy wymiar w uznawaniu przychodów.

 • Wyeliminuj lukę między procesami front-end i złożonymi procesami realizacji zleceń w wielu systemach realizacji i back-end
 • Zarządzaj przychodami, rozliczeniami i fakturowaniem subskrypcji, rozliczeniami jednorazowymi i wieloma scenariuszami rozliczeń na podstawie zużycia
 • Zautomatyzuj proces uznawania przychodów zgodnie ze standardami MSSF 15/ASC 606 dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym

Co mówią analitycy o ofercie rozwiązań SAP Sales Cloud?

Całościowe rozwiązania SAP do automatyzacji sprzedaży

Sprawdź, dlaczego firma Gartner uznała SAP za lidera w raporcie „Magic Quadrant for Sales Force Automation” i dowiedz się więcej o naszym całościowym podejściu do automatyzacji**.  

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki SAP Sales Cloud

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń SAP?

Wyposaż użytkowników w umiejętności wymagane do optymalnego użytkowania rozwiązania SAP Sales Cloud i zwiększ wartość biznesową dzięki łatwo dostępnym, specjalistycznym szkoleniom.

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych kursów internetowych na platformie openSAP

Odkryj elastyczne, interesujące i otwarte środowisko szkoleniowe, które ułatwia optymalizację inwestycji w oprogramowanie.

Bierz udział w specjalistycznych szkoleniach w wybranym miejscu i czasie

Skorzystaj z oferty specjalistycznych szkoleń dotyczących rozwiązania SAP Sales Cloud, dostępnych w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.

Określ swoją ścieżkę szkoleniową SAP Sales Cloud

Ścieżki szkoleniowe Learning Journey poświęcone rozwiązaniu SAP Sales Cloud pomogą Ci zaplanować szkolenia stosownie do stanowiska, obszaru zainteresowań, potrzeb i preferowanej metody nauki.

Dostęp do szkoleń w SAP Learning Hub na żywo i na żądanie

Zdobywaj niezbędne kompetencje dzięki natychmiastowemu dostępowi do SAP Learning Room i materiałom cyfrowym do samodzielnej nauki w SAP Learning Hub.

 • Błyskawicznie wdrażaj pracowników do produktywnej pracy
 • Wdrażaj rozwiązanie w ramach ustalonego harmonogramu i budżetu
 • Zapewniaj szkolenia dla wszystkich ról zaangażowanych w implementację, wdrożenie i bieżącą obsługę
 • Obniż koszty szkoleń na uczestnika w ramach jednej, niedrogiej subskrypcji

Zacznij korzystać z rozwiązania SAP Sales Cloud

 • Oglądaj filmy instruktażowe, z których dowiesz się, jak korzystać z możliwości i funkcji oprogramowania
 • Oglądaj webinaria i bierz udział w wydarzeniach z udziałem ekspertów, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami oraz zdobywać wiedzę i porady
 • Zdobywaj informacje o kwartalnych cyklach wersji, dostępności usług oraz wsparciu w chmurze

SAP Customer Experience Services

Zwiększ tempo transformacji firmy dzięki SAP Digital Business Services.

Poznaj ofertę usług związanych z rozwiązaniami SAP Sales Cloud i przekonaj się, jak możemy pomóc firmie w realizacji kluczowych aspektów projektu, stosowaniu najlepszych praktyk i opracowywaniu własnych procesów, które zagwarantują trwały sukces.

Ekosystem partnerów

Posiłkuj się specjalistyczną wiedzą, by z powodzeniem realizować projekty w SAP Sales Cloud. Partnerzy w zakresie rozwiązania SAP Customer Experience zapewnią obsługę i wsparcie potrzebne do tego, aby osiągać cele przedsiębiorstwa.

Produkty w pakiecie

Dowiedz się więcej o produktach w ofercie SAP Sales Cloud.

Centrum zasobów SAP Sales Cloud

Wspieraj klienta na każdym etapie drogi do zakupu

Poznaj inne oferty rozwiązań w chmurze dostępne w pakiecie SAP Customer Experience.

SAP Customer Experience

Przekonaj się jak, łącząc dane o klientach z technologiami uczenia maszynowego i mikrousługami, pakiet SAP Customer Experience umożliwia zarządzanie procesami angażowania klienta w czasie rzeczywistym w ramach działań sprzedażowych, związanych z obsługą klienta, marketingowych i handlowych.

*Gartner, Magic Quadrant for Sales Performance Management, 14 stycznia 2019, Melissa Hilbert | Adnan Zijadic

** Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation, 26 czerwca 2019 r., Theodore Travis, Melissa Hilbert, Adnan Zijadic, Ilona Hansen

***Gartner, Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites, Christina Klock, Mark Lewis, 28 października 2019

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Prezentowana grafika pochodzi z dokumentu badawczego opracowanego przez firmę Gartner, Inc. i należy ją interpretować w kontekście całego dokumentu. SAP SE udostępnia dokument opublikowany przez firmę Gartner na życzenie.

Powrót do góry