Przejdź do zawartości
Komputery z wyświetlonym rozwiązaniem SAP Sales Cloud łączącym sprzedawców z nabywcami

SAP Sales Cloud

Gdy naprawdę rozumiesz klientów, możesz zwiększyć zaangażowanie w sprzedaż i budować trwałe relacje.

Zapewniaj wyjątkowe doświadczenia sprzedażowe

Dzięki kompleksowemu wglądowi w każdego klienta i jego interakcję dział sprzedaży może realizować ukierunkowane na klienta działania sprzedażowe, prowadząc do wzrostu przychodu i lojalności w całym cyklu życia.

placeholder
Powiększ

Daj działowi sprzedaży więcej czasu na budowanie relacji i nawiązywanie relacji z klientami. Dzięki rozwiązaniu SAP Sales Cloud możesz usprawnić i zautomatyzować najważniejsze procesy sprzedaży oraz zapewnić sprzedawcom inteligentne rekomendacje. 

  • Wdrożenie w chmurze
  • Ujednolicony obraz każdego klienta
  • Łatwość obsługi w trybie offline i online na urządzeniach mobilnych
  • Inteligentne rekomendacje, analizy i analizy

placeholder
Powiększ

Daj działowi sprzedaży więcej czasu na budowanie relacji i nawiązywanie relacji z klientami. Dzięki rozwiązaniu SAP Sales Cloud możesz usprawnić i zautomatyzować najważniejsze procesy sprzedaży oraz zapewnić sprzedawcom inteligentne rekomendacje. 

  • Wdrożenie w chmurze
  • Ujednolicony obraz każdego klienta
  • Łatwość obsługi w trybie offline i online na urządzeniach mobilnych
  • Inteligentne rekomendacje, analizy i analizy

placeholder

Przyszłość sprzedaży B2B: czy jesteś gotowy?

Dowiedz się, jak możesz kształtować przyszłość sprzedaży w swojej organizacji.

Zwiększ zwrot z inwestycji dzięki SAP Sales Cloud

Poznaj wpływ ekonomiczny rozwiązania SAP Sales Cloud na Twoją organizację i oblicz potencjalny zwrot z inwestycji.

372

%

trzyletni zwrot z inwestycji.

6 miesięcy

zwrotu.

360°

wgląd klienta.

Opracowanie uzasadnienia biznesowego

placeholder
SAP liderem według raportu Magic Quadrant 2021 firmy Gartner dotyczącego SFA*

Przeanalizuj ocenę rozwiązań z zakresu automatyzacji zadań działu sprzedaży (SFA) przeprowadzoną przez firmę Gartner i dowiedz się, dlaczego w raporcie firmy Gartner uznano SAP za lidera.

placeholder
Poznaj potencjalny zwrot z inwestycji w rozwiązanie SAP Sales Cloud

Z badania firmy Forrester dowiesz się, jak rozwiązania SAP Sales Cloud i SAP Service Cloud mogą pomóc Ci zwiększyć zysk.

Często zadawane pytania

SAP Sales Cloud pomaga zwiększyć dokładność prognoz, identyfikować zagrożone szanse i zwiększyć liczbę wygranych transakcji dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji (AI), która dostarcza rekomendacji dotyczących zadań lub interakcji, jakie należy wykonać w celu zwiększenia dokładności prognoz. Wbudowana sztuczna inteligencja przeprowadza ciągłą analizę korelacji w celu zidentyfikowania powiązań między zachowaniem sprzedawcy, wskaźnikiem pozyskanych szans i innymi złożonymi zmiennymi. Pozwala to menedżerom ds. sprzedaży na łatwą ocenę dokładności prognozy i modelowanie różnych potencjalnych wyników za pomocą opartej na danych analizy skłonności do zamknięcia.

SAP Sales Cloud obejmuje specjalistyczną funkcjonalność " Perfect Store”, która ułatwia tworzenie planów działań w zakresie sprzedaży detalicznej, optymalizuje logistykę wizyt i zwiększa efektywność działań na miejscu. Dynamiczne badania kontrolne i planogramy kierują działaniami związanymi z realizacją transakcji w handlu detalicznym, ujednolicając jednocześnie informacje z audytu sklepu, aby umożliwić ciągłe doskonalenie sprzedaży detalicznej w każdej lokalizacji. Ujednolicone wskaźniki KPI zapewniają wgląd w optymalizację rok do roku i mogą być wykorzystywane do poprawy alokacji zasobów, strategii realizacji i przechowywania wydajności we wszystkich rozszerzonych sieciach dystrybucji. 

SAP Sales Cloud ułatwia identyfikację przydatnych w działaniu wglądów w dane klienta, centralizując najważniejsze dane, aby zapewnić pełny wgląd w dane każdego klienta. Wbudowana analiza danych sprzedażowych automatycznie obejmuje najważniejsze dane i umożliwia eksplorację procesu zakupowego klienta w czasie rzeczywistym na każdym etapie pipeline sprzedaży. Tymczasem intuicyjne wizualizacje mogą zapewnić cenne informacje o ścieżkach zakupowych i pomóc użytkownikom biznesowym w identyfikacji i proaktywnym rozwiązywaniu problemów związanych z procesami sprzedaży.

Sprzedaż B2B staje się coraz bardziej złożona, a czołowe organizacje pomagają zespołom sprzedażowym osiągać lepsze wyniki, dostarczając zalecanych wskazówek dotyczących rozwoju szans. Funkcjonalność wspomaganej sprzedaży w ramach SAP Sales Cloud zapewnia strukturę ułatwiającą zrozumienie potrzeb klienta i reagowanie na nie za pomocą interaktywnego, opartego na wartości podejścia, które jest kształtowane na podstawie danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Tak, organizacje mogą korzystać z funkcji dynamicznego planowania wizyt w ramach SAP Sales Cloud w celu zmniejszenia kosztów pośrednich i zwiększenia efektywności logistyki, planowania i przekazywania wizyt w sklepach i lokalizacjach. Wbudowana inteligencja wykorzystuje aktualne i historyczne dane do dynamicznej optymalizacji sposobu i czasu odwiedzania lokalizacji klientów przez pracowników zajmujących się sprzedażą w terenie i sprzedażą detaliczną.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

* Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation, Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Melissa Hilbert, Steve Rietberg, 4 sierpnia 2021 r.

Gartner i Magic Quadrant są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność firmy Gartner, Inc. i jej podmiotów powiązanych w Stanach Zjednoczonych i na świecie i są tutaj używane za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gartner nie popiera żadnego z dostawców, produktów ani usług przedstawionych w swoich publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, których oceny są najwyższe lub którzy mają inne oznaczenie. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia stanu faktycznego. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Powrót do góry