Przejdź do zawartości

Wyróżnij się dzięki zrozumieniu klientów

Zmobilizuj zespół marketingowy do działania, zapewniając mu wgląd w pełny kontekst potrzeb i oczekiwań klientów.

Angażuj, oferując spójne i spersonalizowane doświadczenia

Zdobywaj zaufanie klientów i zacieśniaj relacje dzięki dokładniejszym analizom danych i elastycznemu podejściu.

Wywiąż się z obietnic wobec klientów i marki

Korzystaj z rozwiązań Business Intelligence w czasie rzeczywistym, by szybko analizować dane i podejmować przemyślane decyzje w całej organizacji, a jednocześnie zwiększać satysfakcję klientów i optymalizować skuteczność działań marketingowych.

Stymuluj popyt i wzrost w marketingu B2B za pomocą rozwiązania SAP Marketing Cloud

Poszerz możliwości sprzedających na rynku, aby skutecznie generować popyt, poprawić wskaźniki konwersji potencjalnych klientów, a w rezultacie zwiększyć sprzedaż.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki SAP Marketing Cloud

Szkolenia i certyfikacja w zakresie rozwiązania SAP Marketing Cloud

Osiągaj strategiczne cele dzięki odpowiedniej wiedzy i właściwemu doświadczeniu.

SAP Customer Experience Services

Szybciej przekształć działalność, korzystając z usług i wsparcia SAP.

Centrum zasobów SAP Marketing Cloud

* Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs, Noah Elkin, Benjamin Bloom, Mike McGuire, Colin Reid, Joseph Enever, 12 maja 2020 r.

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Powrót do góry