Przejdź do zawartości

Odkryj prawdziwą elastyczność cyfrową w headless commerce

Szybko wprowadzaj nowe punkty styku i doświadczenia cyfrowe, korzystając z funkcji
headless e-commerce.

Zapewnij klientom możliwość swobodnych interakcji, gdziekolwiek są

Wyjdź naprzeciw klientom, oferując im bogate doświadczenia zakupowe na urządzeniach mobilnych.

Szybsze wprowadzanie na rynek dzięki wsparciu dostosowanemu do specyfiki branży

Osiągaj szybciej korzyści dzięki wbudowanemu językowi branżowemu, walucie i wsparciu
dla międzynarodowych wdrożeń.

Uzyskaj większy zwrot z inwestycji dzięki wbudowanym integracjom

Korzystaj z licznych wstępnie przygotowanych integracji z rozwiązaniami SAP S/4HANA, SAP ERP, SAP Customer Experience i innymi aplikacjami SAP.

Rozszerz innowacje w handlu elektronicznym o mikrousługi

Wprowadzaj innowacje z szybkością, jakiej oczekują Twoi klienci, dzięki rozbudowanym, bezobsługowym mikrousługom działającym na platformie chmurowej.


Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki SAP Commerce Cloud

Centrum zasobów
SAP Commerce Cloud

* Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Mike Lowndes, Jason Daigler, Sandy Shen, Penny Gillespie, Yanna Dharmasthira, 25 sierpnia 2020 r. 

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Powrót do góry