Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Odkryj zalety korzystania z jednego rozwiązania handlowego

Zapewnij klientom spersonalizowane i wszechstronne usługi dzięki kompleksowym procesom e-handlu.

 • Uprość konfigurację rozwiązania handlowego i obniż całkowity koszt posiadania
 • Zwiększ produktywność zespołu handlowego
 • Wspieraj kompleksowe procesy e‑handlu obejmujące realizację zakupu, promocje, zarządzanie zawartością produktów, doświadczeniami klientów i zamówieniami
 • Osiągnij płynną integrację i interakcję z natywnymi komponentami zbudowanymi na tej samej platformie 

Obsługuj wszystkie modele wejścia na rynek

Wprowadzaj produkty na rynek szybciej dzięki rozwiązaniom do obsługi handlu detalicznego, bezpośrednich transakcji z klientami końcowymi (B2C), sprzedaży poprzez dystrybutorów lub pośredników (B2B2C) i transakcji między firmami (B2B).

 • Dostarczaj spójne doświadczenia handlowe we wszystkich modelach wejścia na rynek
 • Wyeliminuj konieczność tworzenia i utrzymywania integracji między platformami handlu B2C i B2B
 • Zwiększ elastyczność organizacji, korzystając z jednej platformy cyfrowej
 • Obniż koszt posiadania dzięki korzystaniu z jednej platformy handlu cyfrowego

Wykorzystaj funkcje dostosowane do specyfiki branży

Skróć czas osiągania korzyści dzięki wbudowanym specjalistycznym funkcjom dla takich branż jak usługi finansowe, podróże, telekomunikacja, media i sektor publiczny.

 • Korzystaj z rozbudowanych funkcji dostosowanych do specyfiki branży
 • Posiłkuj się wbudowanymi najlepszymi praktykami osadzonymi w akceleratorach branżowych
 • Obniż całkowity koszt posiadania

Zrealizuj szybki zwrot z inwestycji dzięki wbudowanym integracjom

Korzystaj z licznych wstępnie przygotowanych integracji z SAP S/4HANA, SAP ERP, SAP C/4HANA oraz innymi aplikacjami SAP.

 • Realizuj kompleksowe procesy handlowe, aby oferować bardziej przejrzyste doświadczenia nastawione na klienta
 • Ogranicz koszty i ryzyko dzięki integracji platformy handlowej z podstawowymi aplikacjami SAP
 • Przyspiesz osiąganie korzyści, upraszczając integrację platformy handlowej z głównymi systemami biznesowymi SAP

Przekraczaj oczekiwania dzięki wbudowanej elastyczności

Zwiększaj liczbę konwersji za pomocą niezawodnych, konfigurowalnych funkcji i ram rozszerzeń z mikrousługami.

 • Kreuj niepowtarzalne doświadczenia handlowe, które odróżnią Twoją firmę od innych
 • Wdrażaj innowacje w tempie rozwoju rynku, aby wykorzystywać szanse i nie ulegać ograniczeniom platformy handlowej
 • Rozszerz platformę tak, by spełniała wymagania firmy, bez potrzeby zakupu niszowych rozwiązań

Co mówią analitycy o rozwiązaniach handlowych z oferty SAP?

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki SAP Commerce Cloud

Szkolenie i certyfikacja

Szybko osiągaj wyniki biznesowe dzięki szkoleniom prowadzonym przez ekspertów, praktycznemu doświadczeniu i najlepszym praktykom w zakresie SAP Commerce Cloud.

Zacznij korzystać z rozwiązania SAP Commerce Cloud

SAP Customer Experience Services

Zwiększ tempo transformacji firmy dzięki SAP Digital Business Services.

Ekosystem partnerów

Produkty w pakiecie

Dowiedz się więcej o produktach w ofercie SAP Commerce Cloud.

Wspieraj klienta na każdym etapie drogi do zakupu

Poznaj inne oferty rozwiązań w chmurze dostępne w pakiecie SAP C/4HANA.

Powrót do góry