Przejdź do zawartości
Grafika przedstawiająca menedżera ds. marketingu korzystającego z platformy w chmurze do określenia przyszłości handlu elektronicznego

Handel cyfrowy

Zapewnij klientom bogate i spersonalizowane doświadczenia omnikanałowe w handlu elektronicznym i zyskaj elastyczność, która pozwoli Ci sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów.

Dzięki zasadzie "handel zawsze i wszędzie" możesz zostać liderem rynku

Zwiększ liczbę i wartość pozyskiwanych klientów oraz częstotliwość ich pozyskiwania, zmieniając każdą interakcję w osobiste doświadczenie, które można wykorzystać sprzedażowo.

Informacje o produkcie

Przekuj każdą interakcję w trakcie ścieżki zakupowej klienta na dowolnym urządzeniu lub w dowolnym kanale w osobiste doświadczenie zakupowe i zdobywaj więcej wartościowych klientów.

Najczęstsze pytania

Platforma handlu cyfrowego umożliwia sprzedaż elektroniczną produktów, rozwiązań i usług — czy to za pośrednictwem standardowego sklepu internetowego, czy poprzez urządzenia i maszyny połączone cyfrowo, takie jak telefony komórkowe, akcesoria do noszenia, samochody z dostępem do sieci bądź urządzenia IoT. Pozwala także uwzględnić sklepy stacjonarne w strategii handlu cyfrowego, szczególnie w przypadku omnikanałowych scenariuszy realizacji transakcji (np. „kup w sieci i odbierz w sklepie” lub „kup w sieci i dokonaj zwrotu w sklepie”).

Platforma handlowa typu headless oddziela warstwę front-end bądź witrynę sklepową (tzw. warstwę head) od procesów i systemu warstwy back-end. Przekłada się to na większą elastyczność i sprawność, dając użytkownikowi możliwość opracowania lub aktualizacji witryny sklepowej bez wpływu na usługi podstawowe działające w tle. Ponadto zyskujesz bardziej modułowe podejście do handlu, jako że podstawowe możliwości w tym zakresie dostępne są w formie mikrousług, z których możesz korzystać niezależnie poprzez wywołania interfejsu API. Dotyczy to także scenariuszy typu headless zakładających obsługę różnych kanałów sprzedaży (a nie bazujących na standardowych witrynach sklepowych i bezpośredniej styczności z klientem).

SAP Commerce Cloud to sprawdzone rozwiązanie handlowe stworzone przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw z przykładami zaawansowanego użycia rozwiązań dla sektora B2B, B2C i B2B2C. Rozwiązanie można dostosować tak, aby spełniało Twoje określone potrzeby i zarządzało najbardziej złożonymi katalogami, produktami i konfiguracjami, aby zapewnić wyjątkowe, spersonalizowane doświadczenia omnikanałowe. Oferuje ono także zaawansowane i kompleksowe funkcje w zakresie handlu B2B.

 

SAP Upscale Commerce to rozwiązanie nowej generacji przeznaczone dla małych i średnich firm chcących rozszerzyć działalność na kanały sprzedaży bezpośredniej. Rozwiązanie SaaS stosuje zasadę uznania kanałów mobilnych za preferowane w celu zapewnienia wyjątkowych doświadczeń handlowych w ciągu kilku tygodni. SAP Upscale Commerce obejmuje innowacyjne, oparte na sztucznej inteligencji funkcje, takie jak inteligentne widżety, mobigramy i algorytmy dotyczące promowania produktów, które umożliwiają inteligentniejszą sprzedaż przy niższym całkowitym koszcie posiadania.

Centrum zasobów

* Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Mike Lowndes, Jason Daigler, Sandy Shen, Penny Gillespie, Yanna Dharmasthira, 25 sierpnia 2020 r. 

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach ani nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Powrót do góry