Przejdź do zawartości
Grafika przedstawiająca menedżera ds. marketingu korzystającego z platformy w chmurze do określenia przyszłości handlu elektronicznego

Dzięki zasadzie "handel zawsze i wszędzie" możesz zostać liderem rynku

Zwiększ liczbę i wartość pozyskiwanych klientów oraz częstotliwość ich pozyskiwania, zmieniając każdą interakcję w osobiste doświadczenie, które można wykorzystać sprzedażowo.

Informacje o produkcie

Przekuj każdą interakcję w trakcie ścieżki zakupowej klienta na dowolnym urządzeniu lub w dowolnym kanale w osobiste doświadczenie zakupowe i zdobywaj więcej wartościowych klientów.

Najczęstsze pytania

Centrum zasobów

* Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Mike Lowndes, Jason Daigler, Sandy Shen, Penny Gillespie, Yanna Dharmasthira, 25 sierpnia 2020 r. 

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach ani nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Powrót do góry