Przejdź do zawartości

Angażowanie klientów na ich zasadach

Poznaj rozwiązania z zakresu handlu cyfrowego, dzięki którym klienci będą mogli swobodnie kupować w samodzielnie wybranym miejscu i czasie.

Odkryj prawdziwą elastyczność cyfrową w headless commerce

Szybko wprowadzaj nowe punkty styku i doświadczenia cyfrowe, korzystając z funkcji
headless e-commerce.

Rozszerz innowacje w handlu elektronicznym o mikrousługi

Wprowadzaj innowacje z szybkością, jakiej oczekują Twoi klienci, dzięki rozbudowanym, bezobsługowym mikrousługom działającym na platformie chmurowej.


Centrum zasobów
SAP Commerce Cloud

* Gartner, Magic Quadrant for Digital Commerce, Mike Lowndes, Jason Daigler, Sandy Shen, Penny Gillespie, Yanna Dharmasthira, 25 sierpnia 2020 r. 

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawionych w opublikowanych raportach, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty tych dostawców, którzy osiągnęli najwyższe oceny bądź otrzymali inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako przedstawienia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, odnośnie do niniejszego badania, w tym także za wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub gwarancje przydatności do określonego celu.

Powrót do góry