Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Zmień anonimowych użytkowników w dobrze znanych, lojalnych klientów

Identyfikuj i angażuj klientów w bezpiecznym środowisku, uprość ich drogę do zakupu oraz chroń ich i swój biznes przed ryzykiem.

 

Podnoś wskaźniki konwersji i zwiększaj zaangażowanie

Szybko przeprowadzaj onboarding klientów dzięki intuicyjnemu procesowi rejestracji użytkowników i możliwości logowania się za pośrednictwem serwisów społecznościowych, by zbierać szczegółowe dane na podstawie wyrażonych zgód i zwiększać zaangażowanie w sposób spersonalizowany.

Łatwa droga do zakupu w wielu kanałach

Ulepszaj strategie omnikanałowe dzięki funkcji pojedynczego logowania, SAML 2.0 oraz standardom federacji danych Open ID Connect, a także opcjom uwierzytelniania opartym na ryzyku, wieloskładnikowym i bezhasłowym.

Bezpieczeństwo dzięki liczebności

Zabezpieczaj swoich klientów i swój biznes dzięki funkcjom ochrony tożsamości w bezpiecznej sieci, wykrywaniu prób pozyskania danych z kont oraz specjalistycznej ochronie przed przejęciem kont i atakami DDoS.

Zapewnij klientom przejrzystość i kontrolę, której oczekują

Buduj zaufanie i chroń swoją firmę, zachowując większą przejrzystość w kontaktach z klientami i zapewniając im kontrolę nad ich danymi.

 

Zwiększ zaufanie klientów

Korzystaj z personalizowanych, wstępnie skonfigurowanych procesów, aby pozyskiwać preferencje klientów oraz zgody na przetwarzanie danych w każdym punkcie styku, w którym są wymagane, a także przechowywać zapisy wersji uzyskanych zgód przez okres do siedmiu lat w magazynie przygotowanym do audytu.

Zapewnij klientom kontrolę

Daj klientom możliwość zarządzania ich własnym doświadczeniem dzięki samoobsługowym, dostosowywanym centrom preferencji, które umożliwiają im korzystanie z praw przysługujących konsumentom na podstawie RODO i innych lokalnych przepisów o ochronie danych.

Usprawniaj zarządzanie danymi

Upewnij się, że zgody na przetwarzanie danych i preferencje są konsekwentnie stosowane przez cały cykl życia klienta oraz we wszystkich kanałach, markach i regionach dzięki scentralizowanej, prostej i bezpiecznej organizacji danych oraz zarządzaniu nimi.

Korzystaj z jednolitych danych, by ulepszyć marketing kontekstowy, handel elektroniczny, sprzedaż i obsługę

Twórz rozbudowane profile klientów na podstawie pozyskanych od nich danych, by uzyskać lepszy wgląd w grupę odbiorców i zapewniać bardziej odpowiednie, spersonalizowane doświadczenia.

 

Wyeliminuj bariery w przepływie danych

Przekształcaj wszystkie rodzaje ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych atrybutów w rozbudowane i ujednolicone profile klientów oraz upraszczaj swoją działalność, zarządzając wszystkimi danymi o klientach i organizując je w jednej lokalizacji.

Korzystaj z personalizacji na szeroką skalę

Zapewniaj klientom spersonalizowane doświadczenia dzięki funkcjom integracji danych wstępnie wbudowanych w rozwiązania z zakresu angażowania klientów i wykorzystuj zaawansowane funkcje ETL, webhooków i API, by uczynić wiarygodne dane o klientach podstawą niemal każdej aplikacji lub usługi.

Zyskaj lepsze informacje o klientach

Poznaj swoich odbiorców i korzystaj z precyzyjnej segmentacji na dużą skalę dzięki integracji z rozwiązaniami czołowych dostawców usług analitycznych, by skutecznie angażować klientów oraz optymalizować wydatki na marketing i reklamę.

Stwórz ekosystem wiarygodnych klientów biznesowych i partnerów oraz szybko zyskuj korzyści

Przyśpiesz czas wprowadzenia produktu na rynek, uprość zarządzanie cyklem życia tożsamości i zabezpiecz firmę przed ryzykiem biznesowym dzięki SAP Customer Identity and Access Management.

  • Zarządzaj całym cyklem życia tożsamości cyfrowej klientów i partnerów, zgodami, uwierzytelnianiem i autoryzacją.
  • Zapewnij klientom i partnerom łatwiejszy dostęp do usług oraz zredukuj złożoność IT dzięki kontroli dostępu opartej na zasadach biznesowych i zarządzaniu dostępem w organizacji.
  • Wyeliminuj zakłócenia na drodze klienta do zakupu dzięki samodzielnej rejestracji, pojedynczemu logowaniu, delegowanej administracji i funkcjom profilowania progresywnego.
  • Ogranicz ryzyko biznesowe poprzez uzyskiwanie i śledzenie zgód na przetwarzanie danych oraz preferencji klienta w całym cyklu życia użytkownika.

Zapewnij klientom przejrzystość i kontrolę, spełniając wymogi RODO

Zapewnij klientom prywatność i kontrolę w obrębie każdej marki i usługi, by zdobyć ich zaufanie i spełniać wymogi RODO.

  • Przechowuj dowody na to, jak, kiedy, gdzie i dlaczego zbierasz i przetwarzasz dane klientów.
  • Wdrażaj kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania profilami klientów, ich preferencjami i zgodami.
  • Spełnij szereg najsurowszych wymogów RODO.
  • Zadbaj o przejrzystość sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych klientów.
Previous Next

Podążaj drogą do doskonałości cyfrowej w erze RODO

Dowiedz się więcej na temat strategicznych i funkcjonalnych elementów osiągania dojrzałości cyfrowej i zgodności z RODO,  by budować zaufanie klientów. 

Wykorzystaj RODO, by przekuć ochronę danych w przewagę rynkową

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zamienić potencjalne ryzyko naruszenia prywatności danych w wartość biznesową, zdobywając przy tym lojalność klientów dzięki przejrzystości i wiarygodności.
 

Poznaj oddziaływanie RODO i szanse związane z tą dyrektywą

Zapoznaj się z zagrożeniami i korzyściami związanymi z RODO w specjalnym raporcie CMO Council opracowanym na podstawie badania przeprowadzonego wśród ponad 160 członków wyższej kadry kierowniczej ds. marketingu.
 

Opinie ekspertów i analityków o rozwiązaniach SAP z zakresu zarządzania danymi o klientach

Previous Next

SAP Customer Data Cloud liderem w kategorii CIAM

Dowiedz się, dlaczego analitycy KuppingerCole już trzeci rok z rzędu uznali SAP Customer Data Cloud za lidera w szybko rozwijającej się kategorii CIAM.

KuppingerCole ocenia SAP Customer Data Cloud

Przeczytaj opinię analityka na temat tego, w jaki sposób SAP Customer Data Cloud zapewnia zaawansowane możliwości zarządzania danymi klientów, przyczyniając się do usprawnienia działań marketingowych, sprzedażowych i związanych z obsługą klienta.

Ścieżki szkoleniowe Learning Journey

Znajdź najlepsze szkolenia i certyfikacje dla siebie i swojego zespołu, korzystając z naszych przewodników graficznych. Zaplanuj swoją ścieżkę szkoleniową, aby szybko przystąpić do nauki.

SAP Customer Experience Services

Zwiększ tempo transformacji firmy dzięki SAP Digital Business Services.

Ekosystem partnerów

Posiłkuj się specjalistyczną wiedzą, by z powodzeniem realizować projekty w SAP Customer Data Cloud. Partnerzy w zakresie rozwiązania SAP Customer Experience zapewnią obsługę i wsparcie potrzebne do tego, aby osiągać cele przedsiębiorstwa.

Produkty w pakiecie

Dowiedz się więcej o produktach w ofercie SAP Customer Data Cloud.

Bezpiecznie identyfikuj konsumentów na różnych urządzeniach i we wszystkich kanałach, by zwiększyć liczbę zarejestrowanych użytkowników i ich zaangażowanie, zarządzać uprawnieniami i zgodami na przetwarzanie danych w całym cyklu życia klienta oraz przekształcać dane w jednolite profile klientów za pomocą trzech ściśle zintegrowanych produktów:

Wspieraj klienta na każdym etapie drogi do zakupu

Poznaj inne oferty rozwiązań w chmurze dostępne w pakiecie SAP C/4HANA.

SAP C/4HANA

Przekonaj się, jak łącząc dane o klientach z technologiami uczenia maszynowego i mikrousługami, pakiet SAP C/4HANA umożliwia zarządzanie procesami angażowania klienta w czasie rzeczywistym w ramach działań sprzedażowych, związanych z obsługą klienta, marketingowych i handlowych.

Powrót do góry