Przejdź do zawartości

Co to jest SAP Analytics Cloud?

Rozwiązanie SAP Analytics Cloud łączy funkcje BI, analiz predykcyjnych i rozszerzonych oraz planowania w jednym środowisku w chmurze. Jako analityczny fundament Platformy technologicznej dla przedsiębiorstw SAP rozwiązanie to wspiera zaawansowane analizy w całym przedsiębiorstwie.

Jedna, prosta chmura

Gerrit Kazmaier, dyrektor ds. rozwoju rozwiązań SAP Analytics, wyjaśnia, dlaczego nasza strategia jednej, prostej chmury pozwala wyeliminować dotychczasowe ograniczenia, zapewniając każdemu użytkownikowi dostęp do wysokiej jakości danych i pomagając firmom na całym świecie podejmować lepsze, szybsze i trafniejsze decyzje. 

Kompleksowe doświadczenie

Wszystkie narzędzia analityczne w jednym środowisku użytkownika.

 • Odkrywaj, analizuj, planuj i przewiduj — w tym samym środowisku na różnych urządzeniach 
 • Podejmuj kompleksowe decyzje dzięki połączonym narzędziom do zarządzania danymi i analiz
 • Skaluj, by spełnić wymagania swojej firmy i różnych użytkowników w zależności od rodzaju podejmowanych decyzji (strategicznych, operacyjnych, taktycznych)

Business Intelligence

Korzystaj z danych z całej organizacji i kieruj się nimi podczas podejmowania decyzji dzięki intuicyjnym, samoobsługowym analizom.

 • Zyskaj bezpośredni wgląd w dane i podejmuj działania w kontekście procesów biznesowych
 • Analizuj, przewiduj, planuj i przeprowadzaj działania w ramach procesów biznesowych, by zyskać bezpośredni wgląd w realizowane czynności
 • Zwiększ zaangażowanie i odpowiedzialność dzięki wbudowanym funkcjom ułatwiającym współpracę

Planowanie

Płynnie łącz i twórz plany finansowe oraz operacyjne w jednym rozwiązaniu, by podejmować lepsze decyzje na podstawie zintegrowanych planów.

 • Działaj szybko, planując, analizując dane i przeprowadzając symulacje bezpośrednio w rozwiązaniu dla przedsiębiorstw
 • Układaj plany we współpracy ze swoim zespołem, aby zwiększyć poczucie odpowiedzialności wśród jego członków
 • Odkryj funkcje planowania predykcyjnego — wykrywaj czynniki wpływające na wydajność za pomocą narzędzi do prognozowania i uczenia maszynowego

Rozszerzone analizy

Podejmuj decyzje szybciej i skuteczniej dzięki wglądowi w dane opartemu na mechanizmach sztucznej inteligencji.

 • Zadawaj pytania w sposób konwersacyjny i błyskawicznie uzyskuj odpowiedzi w języku naturalnym
 • Wykrywaj czynniki wpływające na wskaźniki KPI i podejmuj korzystne działania dzięki zautomatyzowanym mechanizmom uczenia maszynowego, które pomagają odkryć nieznane powiązania między danymi
 • Przewiduj wyniki, generuj prognozy i automatyzuj planowanie predykcyjne bez obaw

Co mówią analitycy o SAP Analytics Cloud?

Optymalizacja działania BI dzięki wbudowanym analizom

Poznaj wnioski analityków z Forrester Consulting, zgodnie z którymi wbudowanie mechanizmów analitycznych w aplikacje biznesowe pozwala uzyskać ogląd danych lepiej osadzonych w kontekście, które łatwiej jest wykorzystać.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki SAP Analytics Cloud

Przekształć firmę w przedsiębiorstwo inteligentne dzięki wbudowanym analizom

Konsoliduj dostęp do danych i przekazuj osobom podejmującym decyzje aktualne i istotne informacje. Dzięki wbudowaniu analiz w istniejące aplikacje wyeliminujesz rozproszenie raportowanych danych, zyskując większą wydajność, możliwość podejmowania trafniejszych decyzji oraz wyższą ogólną wydajność biznesową.

SAP S/4HANA z danymi z SAP Analytics Cloud

Zoptymalizuj wartość danych firmowych dzięki wstępnie określonym raportom wbudowanym w codzienne procesy, spersonalizowanemu dostępowi do informacji i funkcjom analizy na bieżąco.

Rozwiązania SAP SuccessFactors z analizą danych z SAP Analytics Cloud

Postaw na atrakcyjny przekaz, korzystając z danych z rozwiązań SAP SuccessFactors z zapewnionym dostępem do informacji na poziomie odpowiednim do roli oraz zarządzaniem prywatnością danych skoncentrowanym na użytkowniku.

Inteligentne zarządzanie wydatkami z analizą danych z SAP Analytics Cloud

Skorzystaj z technologii SAP Analytics Cloud wbudowanej w rozwiązania SAP Fieldglass i przetwarzaj dane na bieżąco przy użyciu mechanizmów Business Intelligence.

Doświadczenia klienta z analizą danych z SAP Analytics Cloud

Zmaksymalizuj wyniki dzięki optymalnym planom wynagradzania motywacyjnego, strategiom sprzedaży i analizom danych demograficznych klientów, ich zachowań oraz wyników kampanii.

Inteligentne analizy danych dla wszystkich z SAP Analytics Cloud (wersja z rozwiązaniem wbudowanym)

Postaw na elastyczne, ujednolicone i kontekstowe doświadczenia analityczne dostępne dla każdego użytkownika, umożliwiając szybsze podejmowanie lepszych i trafniejszych decyzji biznesowych.

Dodatkowe produkty

Odkryj inne produkty analityczne odpowiednie dla Twoich potrzeb.

SAP Digital Boardroom

Przekształć tradycyjne raporty dla kadry zarządzającej w rozbudowane analizy wydajności.

SAP Analytics Hub

Zapewnij pojedynczy punkt dostępu do wszystkich zasobów i narzędzi analitycznych — niezależnie od tego, gdzie są zlokalizowane.

SAP BusinessObjects Business Intelligence

Wspomagaj rozwój swojej firmy dzięki pojedynczej, centralnej platformie do raportowania i wizualizacji danych.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry