Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.

Usprawnij proces podejmowania decyzji

Wszystkie narzędzia analityczne w jednym środowisku użytkownika

Podejmuj kompleksowe decyzje biznesowe, korzystając ze wszystkich funkcji analitycznych w jednym środowisku użytkownika.

 • Odkrywaj, analizuj, planuj i przewiduj — w tym samym środowisku na różnych urządzeniach 
 • Podejmuj kompleksowe decyzje dzięki połączonym narzędziom do zarządzania danymi i analiz
 • Skaluj środowisko, by spełnić wymagania swojej firmy i różnych użytkowników w zależności od rodzaju podejmowanych decyzji (strategicznych, operacyjnych lub taktycznych)

Szybsze podejmowanie trafnych decyzji dzięki AI

Pomóż użytkownikom szybciej podejmować trafne decyzje biznesowe dzięki zaawansowanym technologiom AI, uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego.

 • Zadawaj pytania w sposób konwersacyjny i od razu uzyskuj odpowiedzi w języku naturalnym
 • Wykrywaj czynniki wpływające na KPI i podejmuj korzystne działania dzięki zautomatyzowanym mechanizmom uczenia maszynowego, które pomogą odkryć nieznane powiązania między danymi
 • Łatwo przewiduj potencjalne wyniki i twórz prognozy

Szybkie i pewne podejmowanie najważniejszych decyzji biznesowych

Poszerz możliwości użytkowników dzięki inteligencji maszynowej, która błyskawicznie dostarcza odpowiedzi na pytania w sposób konwersacyjny.

 • Zwiększ poziom wykorzystania i użyteczność technologii, zapewniając użytkownikom natychmiastowe wyniki
 • Wyeliminuj stronniczość i podejmuj korzystne działania
 • Przewiduj potencjalne wyniki i twórz trafne prognozy, by rozszerzyć zasoby, z których korzystają mechanizmy BI oraz planowania

Większe możliwości analizy danych dzięki rozwiązaniom hybrydowym

Połącz szybkie w działaniu, oparte na chmurze innowacje z niezawodnymi funkcjami dostępnymi lokalnie — nie porzucając dotychczasowych inwestycji.

 • Myśl strategicznie i działaj szybko, dynamicznie dopasowując się do sytuacji na rynku
 • Rozwijaj i rozszerzaj inwestycje w narzędzia cyfrowe
 • Zapewnij wszystkim użytkownikom dostęp do narzędzi analitycznych, by w intuicyjny sposób docierali do informacji

Co mówią analitycy o SAP Analytics Cloud?

Optymalizacja działania BI dzięki wbudowanym analizom

Poznaj wnioski analityków z Forrester Consulting, zgodnie z którymi wbudowanie mechanizmów analitycznych w aplikacje biznesowe pozwala uzyskać ogląd danych lepiej osadzonych w kontekście, które łatwiej jest wykorzystać.

Jak prowadzić działalność w średniej firmie w oparciu o dane

Dowiedz się, w jaki sposób firmy średniej wielkości odnajdują cenne informacje w zbiorach Big Data — od stosowania narzędzi analitycznych typu „pull” po eliminowanie silosów danych.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki SAP Analytics Cloud

Przekształć firmę w przedsiębiorstwo inteligentne dzięki wbudowanym analizom

Skonsoliduj dostęp do danych i przekazuj osobom podejmującym decyzje aktualne, trafne informacje. Dzięki wbudowaniu analiz w istniejące aplikacje wyeliminujesz rozproszenie raportowanych danych, zyskując większą wydajność, możliwość podejmowania trafnych i lepszych decyzji oraz wyższą ogólną wydajność biznesową.

SAP S/4HANA z danymi z SAP Analytics Cloud

Zoptymalizuj wartość danych firmowych dzięki wstępnie określonym raportom wbudowanym w codzienne procesy, spersonalizowanemu dostępowi do informacji i funkcjom analizy na bieżąco.

Rozwiązania SAP SuccessFactors z analizą danych z SAP Analytics Cloud

Postaw na atrakcyjny przekaz, korzystając z danych z rozwiązań SAP SuccessFactors z zapewnionym bezpiecznym dostępem do informacji, na poziomie odpowiednim dla roli oraz ochroną i prywatnością danych skoncentrowaną na użytkowniku.

Inteligentne zarządzanie wydatkami z analizą danych z SAP Analytics Cloud

Skorzystaj z technologii SAP Analytics Cloud wbudowanej w rozwiązania SAP Fieldglass i przetwarzaj dane na bieżąco przy użyciu mechanizmów Business Intelligence.

Doświadczenia klienta z analizą danych z SAP Analytics Cloud

Zmaksymalizuj wyniki dzięki optymalnym planom wynagradzania motywacyjnego, strategiom sprzedaży i analizom danych demograficznych klientów, ich zachowań oraz wyników kampanii.

Inteligentne analizy danych dla wszystkich z SAP Analytics Cloud (wersja z rozwiązaniem wbudowanym)

Postaw na elastyczne, ujednolicone i kontekstowe doświadczenia analityczne dostępne dla każdego użytkownika, umożliwiając szybsze podejmowanie lepszych i trafniejszych decyzji biznesowych.

Szkolenie i certyfikacja

Osiągaj strategiczne cele dzięki odpowiedniej wiedzy i właściwemu doświadczeniu.

Ucz się tam, gdzie chcesz

W zależności od potrzeb i preferencji w szkoleniach można uczestniczyć w wybranych biurach SAP, w lokalizacji wskazanej przez firmę lub online.

Rozwijaj niezbędne umiejętności zespołu

Zapewnij członkom zespołu szkolenia i informacje niezbędne ze względu na role, które pełnią, by szybko i skutecznie wdrożyć oraz zoptymalizować rozwiązania SAP.

Zyskaj dostęp do najnowszych zasobów

Zamów subskrypcję SAP Learning Hub i korzystaj z biblioteki wszechstronnych, aktualnych zasobów, gdy są Ci potrzebne.

Ekosystem partnerów

Posiłkuj się specjalistyczną wiedzą, by z powodzeniem wdrożyć SAP Analytics Cloud. Partnerzy SAP zapewnią obsługę i wsparcie, dzięki którym osiągniesz założone cele biznesowe.

Odkryj ponad 430 rozszerzeń rozwiązań SAP Analytics oferowanych przez ponad 100 naszych partnerów. Znajdź, wypróbuj, kup i wdrażaj aplikacje, dzięki którym zwiększysz potencjał używanych rozwiązań SAP. 

Korzystaj z narzędzi wspomagających sprzedaż i marketing, informacji o wydarzeniach i rozwiązaniach, pomocy technicznej, wersji demonstracyjnych, materiałów szkoleniowych oraz innych przydatnych zasobów.

Dodatkowe produkty

Odkryj inne produkty analityczne odpowiednie dla Twoich potrzeb.

SAP Digital Boardroom

Przekształć tradycyjne raporty dla kadry zarządzającej w rozbudowane analizy wydajności.

SAP Analytics Hub

Zapewnij pojedynczy punkt dostępu do wszystkich zasobów i narzędzi analitycznych — niezależnie od tego, gdzie są zlokalizowane.

SAP BusinessObjects Business Intelligence

Wspomagaj rozwój swojej firmy dzięki pojedynczej, centralnej platformie do raportowania i wizualizacji danych.

Powrót do góry