Przejdź do zawartości
Grafika przedstawia punkty i połączenia między nimi

SAP Business Network

Współpraca z partnerami handlowymi umożliwiająca szybkie skuteczne reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie klientów oraz zawirowania na rynku.

Rozwiązanie SAP Business Network zapewnia przejrzystość oraz odporność i pomaga zarządzać zrównoważonym rozwojem

Współpraca z partnerami handlowymi zwiększająca przejrzystość łańcucha dostaw i pozwalająca zaspokajać potrzeby klientów i firmy.

Przejrzystość

Zapewnienie poprawności i terminowości dostaw dzięki udostępnieniu partnerom handlowym spójnych i dokładnych informacji na temat zamówień. zarządzanie zapasami, zdolnościami produkcyjnymi, procesami logistycznymi i aktywami. 

Odporność

Szybkie reagowanie na zawirowania na rynku oraz wahania podaży i popytu, zanim dotkną klientów, dzięki stałej komunikacji z partnerami handlowymi w momencie wystąpienia zakłóceń, sprawnemu poszukiwaniu nowych źródeł dostaw oraz otrzymywaniu alertów w czasie rzeczywistym.

Zrównoważony rozwój

Zminimalizowanie produkcji odpadów dzięki zwiększeniu odporności i zamknięciu obiegu w łańcuchu dostaw. Dostęp do różnych partnerów może pomóc w rozbudowaniu bazy dostawców i działaniu z myślą o ograniczeniu śladu węglowego, aby klienci zaufali praktykom firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zaufały nam miliony firm na całym świecie.

Ponad 4,1

bln dolarów obrotów generowanych z transakcji zawieranych za pośrednictwem SAP Business Network.

190

krajów, w których transakcje kupna-sprzedaży są zawierane za pośrednictwem SAP Business Network.

Ponad 699

mln transakcji B2B obsługiwanych w ciągu roku za pośrednictwem SAP Business Network.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry