Przejdź do zawartości
Sesje SAPPHIRE NOW w nowej odsłonie
SAP Analytics Cloud

Zyskaj pełen zestaw możliwości analitycznych — BI, rozszerzone analizy i planowanie strategiczne — w ramach jednego rozwiązania. 

The Forrester Wave: Data Management for Analytics, Q1 2020

Dowiedz się, dlaczego strategia zarządzania danymi na potrzeby analizy SAP otrzymuje najwyższe oceny.

Grafika przedstawiająca fundament rozwiązań z zakresu danych i analizy

Odkryj oprogramowanie i rozwiązania analityczne

Oprócz SAP Analytics Cloud, naszego wiodącego rozwiązania analitycznego typu "wszystko w jednym", oferujemy szereg aplikacji z zakresu Business Intelligence (BI), wspólnego planowania strategicznego i hurtowni danych, które współpracują ze sobą, wykorzystując wszystkie Twoje dane.

$65mln

dodatkowego przychodu dzięki usprawnieniu tworzenia dokumentacji klinicznej z myślą o tym, by lekarze właściwie formułowali diagnozy.

Mercy
Grafika przedstawiająca wykres

Business Intelligence

Zapewnij pracownikom całodobowy dostęp do rozwiązań BI i narzędzi do analizy danych, by mogli szybciej podejmować bardziej świadome decyzje.

Rozwiązania chmurowe i on-premise

Raportowanie i analiza

Aplikacje do wizualizacji i analiz danych

Mobilne i samoobsługowe funkcje BI

Dowiedz się więcej
Grafika przedstawiająca trzy pola połączone strzałkami, symbolizująca jednokierunkowy proces

Wspólne planowanie strategiczne

Usprawnij koordynację planowania i podejmowania decyzji oraz popraw wyniki firmy, łącząc ludzi i procesy w całym przedsiębiorstwie.

Planowanie z uwzględnieniem wszystkich linii biznesowych

Dostosowywanie planów w czasie rzeczywistym

Wbudowane funkcje uczenia maszynowego i analiz

Jedno źródło informacji na potrzeby wszystkich planów

Dowiedz się więcej

66%

firm, które bezpośrednio łączą swoje plany, uważa, że ich procesy planowania funkcjonują dobrze lub bardzo dobrze w porównaniu z 25% firm, które uważają, że ich plany nie łączą się wcale lub prawie wcale.

Ventana Research

80%

mniej generowanych raportów.

Swisscom
Grafika przedstawiająca kontener bazy danych

Hurtownie danych

Podejmuj świadome decyzje oparte na danych generowanych w czasie rzeczywistym, tworząc jedno źródło danych na potrzeby całej organizacji.

W pełni zindywidualizowane środowisko

Uproszczony dostęp w chmurze

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej

Wykorzystaj dane do budowy wartości przedsiębiorstwa

Połącz pracowników, informacje i pomysły, aby szybko podejmować pewne decyzje na podstawie kompleksowych danych i kluczowych, łatwo dostępnych informacji.

Usprawnij procesy analityczne

Zintegruj rozwiązanie z istniejącymi platformami danych, aby uprościć strukturę analiz, nawet jeśli korzystasz z informacji pochodzących z wielu rożnych źródeł.

Uzyskaj wgląd w dane uzyskane przez algorytmy AI i uczenia maszynowego

Przyspiesz rozwój przedsiębiorstwa dzięki automatycznej identyfikacji czynników, które miały wpływ na dotychczasowe wyniki, aby przeprowadzać symulacje przyszłych scenariuszy i prognozować wyniki za pomocą AI i uczenia maszynowego.

Zmień analizy w działania

Osiągaj lepsze wyniki, integrując planowanie strategiczne, finansowe i operacyjne za pomocą narzędzi ułatwiających współpracę w zakresie budżetowania, prognozowania i analiz.

Wizualizuj podejmowane decyzje

Twórz dynamiczne, responsywne wizualizacje, które pozwalają zgłębiać szczegółowe dane i błyskawicznie odpowiadać na pytania biznesowe.

Przyspiesz wdrożenie Business Technology Platform

Osiągaj lepsze wyniki biznesowe w chmurze

SAP Analytics Cloud to jedno rozwiązanie wspomagające Business Intelligence i wspólne planowanie strategiczne, finansowe i operacyjne. Ponieważ jest wzbogacone o możliwości analiz predykcyjnych i technologię uczenia maszynowego, pomaga wszystkim pracownikom organizacji w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, a całej firmie — w osiąganiu lepszych wyników.

Przeznaczone dla firm, w chmurze

Poznaj kompleksowe rozwiązanie w chmurze z zakresu zarządzania danymi i podejmowania decyzji, które działa w środowisku wielochmurowym i łączy wszystkie źródła danych w jednym rozwiązaniu.

Przekonaj się, jak nasi klienci osiągają sukces dzięki rozwiązaniom SAP

Wybierz najlepsze rozwiązanie do analiz danych biznesowych

Siła napędowa inteligentnego przedsiębiorstwa

Przekonaj się, jak Data Science, technologia i zespoły biznesowe umożliwiają sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na modele analiz predykcyjnych i uczenia maszynowego (PAML).

Jak inteligentne funkcje zmieniają Business Intelligence

Dowiedz się, jak rozbudowane funkcje analityczne wspomagają analizy oparte na danych i pomagają firmom w podejmowaniu lepszych decyzji.

Prowadź działalność w oparciu o wnioski

Przekonaj się, jak średnie firmy działające w oparciu o dane mogą przekuć je w wartościowe analizy, by podejmować lepsze decyzje, rozwijać działalność i osiągać sukces.

Centrum zasobów

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry