Przejdź do zawartości
Kobieta używająca lornetki

Znajdź partnera SAP

Dlaczego warto współpracować z partnerem SAP?

Partnerzy SAP dysponują wiedzą niezbędną do utrzymania
wysokiego poziomu jakości rozwiązań i świadczonych usług, których oczekują
klienci firmy SAP. 

Partnerzy SAP pomagają firmom na całym świecie, niezależnie od ich rozmiaru i sektora, który reprezentują, w wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań firmy SAP na potrzeby transformacji i uproszczenia działalności. Współpracujemy z ponad 21 000 partnerów, aby dostarczać klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i budżetu. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć podjęcie współpracy z partnerem SAP.

Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb

Partnerzy SAP odgrywają istotną rolę, ponieważ budują, rozszerzają, dostosowują i ulepszają nasze platformy technologiczne, aby dostarczać klientom na całym świecie innowacyjne rozwiązania dostosowane do ich szczególnych potrzeb. Dostarczanie klientom takich rozwiązań i zapewnienie im dostępu do zaufanych usług doradczych, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest możliwe dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji i jakości usług wnoszonemu przez poszczególnych partnerów.

Lokalny wymiar współpracy

Dla niektórych klientów — zwłaszcza z sektora MŚP — bezpośrednia współpraca z tak dużą firmą, jak SAP, może nie być praktycznym rozwiązaniem. W ich przypadku optymalnym rozwiązaniem może okazać się współpraca z lokalnym partnerem, który zna rynek, język i kulturę danego kraju oraz obowiązujące w nim przepisy.

Jakość elementem integralnym

Wszystkie rozwiązania, usługi i działania biznesowe partnerów SAP muszą spełniać rygorystyczne wymogi. Daje to klientom spokój ducha i pozwala im cieszyć się współpracą z partnerem, który nie tylko został zatwierdzony przez firmę SAP, ale także jest przez nią nieustannie monitorowany i oceniany.

Najlepsi z najlepszych

W przeciwieństwie do konkurencji, firma SAP w swoich programach partnerskich nagradza i analizuje coś więcej niż tylko wyniki sprzedażowe. W ramach programów SAP wprowadzono system motywujący partnerów do skoncentrowania się na najbardziej istotnych kwestiach, tj. na jakości, kompetencji i poziomie zadowolenia klientów. Pozwala to stworzyć kulturę organizacyjną nastawioną na budowanie relacji z klientami, a nie tylko na finalizację transakcji.

Połączenie technologii SAP z możliwościami sieci partnerów w ogromnym stopniu przyczynia się do ulepszania naszych rozwiązań i dostarczania klientom korzyści. Może to najwyższy czas, by rozważyć podjęcie współpracy z partnerem SAP?

Partnerzy SAP pomagają firmom na całym świecie, niezależnie od ich rozmiaru i sektora, który reprezentują, w wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań firmy SAP na potrzeby transformacji i uproszczenia działalności. Współpracujemy z ponad 21 000 partnerów, aby dostarczać klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i budżetu. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć podjęcie współpracy z partnerem SAP.

Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb

Partnerzy SAP odgrywają istotną rolę, ponieważ budują, rozszerzają, dostosowują i ulepszają nasze platformy technologiczne, aby dostarczać klientom na całym świecie innowacyjne rozwiązania dostosowane do ich szczególnych potrzeb. Dostarczanie klientom takich rozwiązań i zapewnienie im dostępu do zaufanych usług doradczych, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest możliwe dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji i jakości usług wnoszonemu przez poszczególnych partnerów.

Lokalny wymiar współpracy

Dla niektórych klientów — zwłaszcza z sektora MŚP — bezpośrednia współpraca z tak dużą firmą, jak SAP, może nie być praktycznym rozwiązaniem. W ich przypadku optymalnym rozwiązaniem może okazać się współpraca z lokalnym partnerem, który zna rynek, język i kulturę danego kraju oraz obowiązujące w nim przepisy.

Jakość elementem integralnym

Wszystkie rozwiązania, usługi i działania biznesowe partnerów SAP muszą spełniać rygorystyczne wymogi. Daje to klientom spokój ducha i pozwala im cieszyć się współpracą z partnerem, który nie tylko został zatwierdzony przez firmę SAP, ale także jest przez nią nieustannie monitorowany i oceniany.

Najlepsi z najlepszych

W przeciwieństwie do konkurencji, firma SAP w swoich programach partnerskich nagradza i analizuje coś więcej niż tylko wyniki sprzedażowe. W ramach programów SAP wprowadzono system motywujący partnerów do skoncentrowania się na najbardziej istotnych kwestiach, tj. na jakości, kompetencji i poziomie zadowolenia klientów. Pozwala to stworzyć kulturę organizacyjną nastawioną na budowanie relacji z klientami, a nie tylko na finalizację transakcji.

Połączenie technologii SAP z możliwościami sieci partnerów w ogromnym stopniu przyczynia się do ulepszania naszych rozwiązań i dostarczania klientom korzyści. Może to najwyższy czas, by rozważyć podjęcie współpracy z partnerem SAP?

Czym zajmują się nasi partnerzy?

Partnerzy SAP wspierają klientów w rozwiązywaniu problemów natury biznesowej i optymalizacji prowadzonej działalności.

Wielu naszych partnerów zajmuje się różnymi technologiami SAP i działa przynajmniej w jednym z czterech poniższych obszarów:

Sprzedaż rozwiązań

Nasi partnerzy typu VAR nie zajmują się wyłącznie „sprzedażą” rozwiązań SAP. To także zaufani doradcy dysponujący wyjątkowym doświadczeniem w określonych branżach. Wśród nich są również eksperci potrafiący zaspokoić potrzeby klientów z sektora MŚP. Pomagają oni klientom w znalezieniu najlepszego rozwiązania umożliwiającego stawienie czoła stojącym przed firmami wyzwaniom oraz w opracowaniu modelu wdrożenia dostosowanego do ich celów biznesowych. Nasi partnerzy mogą również świadczyć usługi w zakresie bieżącej konserwacji i wsparcia technicznego, a także pomagać klientom w osiąganiu maksymalnych korzyści z inwestycji w technologię SAP wraz z rozwojem i zmianą potrzeb firmy.

Budowanie rozwiązań

Budując rozwiązania w oparciu o uproszczone platformy nowej generacji, które łączą technologie bazujące na Internecie rzeczy, rozwiązaniach w chmurze oraz rozwiązaniach mobilnych, partnerzy SAP pomagają przedsiębiorstwom w sprawnej realizacji procesu cyfrowej transformacji. Dzięki działaniom naszych partnerów możliwe jest zaspokojenie wyjątkowych potrzeb biznesowych klientów i unowocześnienie sposobu, w jaki prowadzą i rozwijają swoją działalność. Partnerzy, którzy budują rozwiązania SAP, rozbudowują nasze technologie i poszerzają ich funkcjonalności w celu zwiększenia ich skuteczności, a także sprostania potrzebom większej liczby firm.

Usługi konsultingowe

Nasi partnerzy świadczą na rzecz klientów usługi z zakresu strategicznego doradztwa biznesowego poprzez projektowanie, opracowywanie, wdrażanie i integrowanie rozwiązań SAP. Usługodawcy ci często współpracują z firmą SAP, co pozwala na dostarczenie klientom odpowiednich rozwiązań adekwatnych do prowadzonej przez nich działalności.

Hosting rozwiązań na serwerze

Wiele firm rezygnuje z rozwiązań lokalnych na rzecz rozwiązań hostowanych na serwerze, które są administrowane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne. Nasi partnerzy pomagają klientom hostować rozwiązania SAP na serwerze oraz w ich imieniu administrują i zarządzają zarówno nimi, jak i infrastrukturą informatyczną. Dzięki temu możliwe jest uwolnienie zasobów i przekierowanie środków finansowych na kluczowe strategie rozwoju.

Wielu naszych partnerów zajmuje się różnymi technologiami SAP i działa przynajmniej w jednym z czterech poniższych obszarów:

Sprzedaż rozwiązań

Nasi partnerzy typu VAR nie zajmują się wyłącznie „sprzedażą” rozwiązań SAP. To także zaufani doradcy dysponujący wyjątkowym doświadczeniem w określonych branżach. Wśród nich są również eksperci potrafiący zaspokoić potrzeby klientów z sektora MŚP. Pomagają oni klientom w znalezieniu najlepszego rozwiązania umożliwiającego stawienie czoła stojącym przed firmami wyzwaniom oraz w opracowaniu modelu wdrożenia dostosowanego do ich celów biznesowych. Nasi partnerzy mogą również świadczyć usługi w zakresie bieżącej konserwacji i wsparcia technicznego, a także pomagać klientom w osiąganiu maksymalnych korzyści z inwestycji w technologię SAP wraz z rozwojem i zmianą potrzeb firmy.

Budowanie rozwiązań

Budując rozwiązania w oparciu o uproszczone platformy nowej generacji, które łączą technologie bazujące na Internecie rzeczy, rozwiązaniach w chmurze oraz rozwiązaniach mobilnych, partnerzy SAP pomagają przedsiębiorstwom w sprawnej realizacji procesu cyfrowej transformacji. Dzięki działaniom naszych partnerów możliwe jest zaspokojenie wyjątkowych potrzeb biznesowych klientów i unowocześnienie sposobu, w jaki prowadzą i rozwijają swoją działalność. Partnerzy, którzy budują rozwiązania SAP, rozbudowują nasze technologie i poszerzają ich funkcjonalności w celu zwiększenia ich skuteczności, a także sprostania potrzebom większej liczby firm.

Usługi konsultingowe

Nasi partnerzy świadczą na rzecz klientów usługi z zakresu strategicznego doradztwa biznesowego poprzez projektowanie, opracowywanie, wdrażanie i integrowanie rozwiązań SAP. Usługodawcy ci często współpracują z firmą SAP, co pozwala na dostarczenie klientom odpowiednich rozwiązań adekwatnych do prowadzonej przez nich działalności.

Hosting rozwiązań na serwerze

Wiele firm rezygnuje z rozwiązań lokalnych na rzecz rozwiązań hostowanych na serwerze, które są administrowane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne. Nasi partnerzy pomagają klientom hostować rozwiązania SAP na serwerze oraz w ich imieniu administrują i zarządzają zarówno nimi, jak i infrastrukturą informatyczną. Dzięki temu możliwe jest uwolnienie zasobów i przekierowanie środków finansowych na kluczowe strategie rozwoju.

Współpracuj z ekspertami

Oceń wiedzę i doświadczenie partnerów SAP na podstawie ich statusu w programie SAP PartnerEdge oraz wyróżnień SAP Recognized Expertise.

Partnerzy programu SAP PartnerEdge — status „Platinum”

Status „Platinum” jest nadawany organizacjom partnerskim o strategicznym i globalnym charakterze, wyłącznie w drodze zaproszenia i na podstawie uzasadnienia biznesowego ocenionego i zatwierdzonego przez zarząd firmy SAP. Organizacje o statusie „Platinum” należą do grona największych i najbardziej zaufanych partnerów SAP.

Partnerzy programu SAP PartnerEdge — status „Gold”

Partnerzy cieszący się statusem „Gold” osiągają wysokie wyniki we wszystkich obszarach swojej działalności i cechują się dużym zaangażowaniem w dostarczanie klientom korzyści biznesowych. Ich kompetencje i poziom dostosowania strategii są przez nas oceniane z zastosowaniem skali punktowej.  Partnerzy są poddawani dorocznej ocenie, a o przyznaniu im statusu „Gold” decydują nie tylko wyniki biznesowe czy wielkość bazy klientów.

Partnerzy programu SAP PartnerEdge — status „Silver”

Firmy, którym przyznano status „Silver”, zaangażowały swój czas, środki finansowe i zasoby, aby przyłączyć się do programu SAP PartnerEdge oraz spełniły rygorystyczne kryteria przyjęcia, a ich kompetencje zostały ocenione pozytywnie. Aby utrzymać swój status, firmy te muszą spełniać wymogi w zakresie utrzymania ciągłości szkoleń i działalności. 

SAP Recognized Expertise

Jeżeli którykolwiek z naszych partnerów używa logo SAP Recognized Expertise, oznacza to, że ma on dogłębną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług dotyczących danej dziedziny, określonego rozwiązania SAP lub wybranej branży. Przed uzyskaniem wyróżnienia SAP Recognized Expertise partner musi przejść szczegółowe szkolenie i spełnić rygorystyczne wymogi, co oznacza, że klienci mogą być pewni, że mają do czynienia z prawdziwym ekspertem w danej dziedzinie.

Laureaci nagrody SAP Pinnacle

Nagroda SAP Pinnacle to wyróżnienie dla naszych najlepszych partnerów. Finaliści są oceniani przez ekspertów pod kątem spełnienia rygorystycznych kryteriów. Klienci także mogą wyróżnić partnerów SAP — możliwość tę daje nagroda klientów „Customer Choice”. Laureaci nagrody SAP Pinnacle to jedni z naszych najbardziej innowacyjnych i sprawdzonych partnerów osiągających najlepsze wyniki. 

Partnerzy programu SAP PartnerEdge — status „Platinum”

Status „Platinum” jest nadawany organizacjom partnerskim o strategicznym i globalnym charakterze, wyłącznie w drodze zaproszenia i na podstawie uzasadnienia biznesowego ocenionego i zatwierdzonego przez zarząd firmy SAP. Organizacje o statusie „Platinum” należą do grona największych i najbardziej zaufanych partnerów SAP.

Partnerzy programu SAP PartnerEdge — status „Gold”

Partnerzy cieszący się statusem „Gold” osiągają wysokie wyniki we wszystkich obszarach swojej działalności i cechują się dużym zaangażowaniem w dostarczanie klientom korzyści biznesowych. Ich kompetencje i poziom dostosowania strategii są przez nas oceniane z zastosowaniem skali punktowej.  Partnerzy są poddawani dorocznej ocenie, a o przyznaniu im statusu „Gold” decydują nie tylko wyniki biznesowe czy wielkość bazy klientów.

Partnerzy programu SAP PartnerEdge — status „Silver”

Firmy, którym przyznano status „Silver”, zaangażowały swój czas, środki finansowe i zasoby, aby przyłączyć się do programu SAP PartnerEdge oraz spełniły rygorystyczne kryteria przyjęcia, a ich kompetencje zostały ocenione pozytywnie. Aby utrzymać swój status, firmy te muszą spełniać wymogi w zakresie utrzymania ciągłości szkoleń i działalności. 

SAP Recognized Expertise

Jeżeli którykolwiek z naszych partnerów używa logo SAP Recognized Expertise, oznacza to, że ma on dogłębną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług dotyczących danej dziedziny, określonego rozwiązania SAP lub wybranej branży. Przed uzyskaniem wyróżnienia SAP Recognized Expertise partner musi przejść szczegółowe szkolenie i spełnić rygorystyczne wymogi, co oznacza, że klienci mogą być pewni, że mają do czynienia z prawdziwym ekspertem w danej dziedzinie.

Laureaci nagrody SAP Pinnacle

Nagroda SAP Pinnacle to wyróżnienie dla naszych najlepszych partnerów. Finaliści są oceniani przez ekspertów pod kątem spełnienia rygorystycznych kryteriów. Klienci także mogą wyróżnić partnerów SAP — możliwość tę daje nagroda klientów „Customer Choice”. Laureaci nagrody SAP Pinnacle to jedni z naszych najbardziej innowacyjnych i sprawdzonych partnerów osiągających najlepsze wyniki. 

Powrót do góry