Przejdź do zawartości
Zdjęcie przedstawiające osobę trzymającą iPada z obrazem wiatraka wyświetlonym na jego ekranie

Zarządzanie inteligentnym i zrównoważonym przedsiębiorstwem

Osiągnięcie najlepszych wyników dzięki rozwiązaniom SAP, które pomagają prowadzić działalność w bardziej prężny, rentowny i zrównoważony sposób.

Czym jest inteligentne i zrównoważone przedsiębiorstwo?

Inteligentne i zrównoważone przedsiębiorstwa stale wprowadzają zaawansowane technologie i sprawdzone metody do elastycznych, zintegrowanych procesów biznesowych.Firma SAP może pomóc w zbudowaniu inteligentnego i zrównoważonego przedsiębiorstwa, dając klientom możliwość:

  • wykorzystania zaawansowanych technologii do gromadzenia informacji na temat nastrojów klientów, partnerów i pracowników na potrzeby analizy szans, ryzyka i trendów;
  • wprowadzenia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do procesów biznesowych;
  • zastosowania narzędzi niezbędnych do zrozumienia, co dzieje się w firmie i dlaczego;
  • zbudowania elastycznych łańcuchów wartości i wdrożenia najlepszych praktyk branżowych pozwalających zrozumieć wpływ na środowisko i nim zarządzać; oraz
  • wdrożenia specyficznych dla branży procesów pionowej integracji w chmurze na potrzeby kompleksowego zarządzania łańcuchem wartości.

Wsparcie w przekształceniu firmy w inteligentne i zrównoważone przedsiębiorstwo

Firma SAP oferuje rozwiązania, które pozwalają otworzyć strukturę organizacyjną i wdrożyć dynamiczne i usprawniające współpracę pomiędzy działami procesy, w celu zapewnienia optymalnych doświadczeń.

 
Najważniejsze rozwiązania w naszej ofercie:
Platforma technologiczna dla przedsiębiorstw

Osiągaj cele dzięki swobodzie i elastyczności tworzenia i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi z dowolnego miejsca — za pomocą jednej, kompleksowej platformy.

Rozwiązania dla zrównoważonego biznesu

Najlepsze zarządzanie wiąże się ze zrównoważonym rozwojem. Rozwiązania SAP z zakresu zrównoważonego rozwoju pomogą Ci zrozumieć Twój wpływ na ludzi i środowisko oraz nim zarządzać.

Chmura branżowa

Odkryj i wprowadź rozwiązania wertykalne firmy SAP i jej partnerów, które pozwolą Ci zastosować najnowocześniejsze i najlepsze praktyki branżowe oraz rozbudować obecne procesy biznesowe.

Zarządzanie doświadczeniami

Poznaj nastroje i odczucia klientów, pracowników i innych osób decyzyjnych, korzystając z rozwiązań do zarządzania doświadczeniami od SAP i Qualtrics.

Analityka procesów biznesowych

Przekształć procesy biznesowe i na szeroką skalę zapewniaj klientom wspaniałe doświadczenia. Nieustannie analizuj, modeluj, symuluj, automatyzuj i  usprawniaj oraz skutecznie monitoruj procesy biznesowe.

Sieć biznesowa

Skorzystaj z platformy SAP Business Network i dokonaj ujednolicenia punktów interakcji i integracji u wszystkich partnerów handlowych, w efekcie przyspieszając rozwój biznesowy jak nigdy wcześniej. 

RISE with SAP

RISE with SAP umożliwia prowadzenie działalności w inteligentny i zrównoważony sposób.

Dowiedz się, jak klienci osiągają bardzo dobre wyniki dzięki SAP

Wszystkim przedsiębiorstwom przyświeca ten sam cel: osiągnięcie najlepszych wyników.

O 33% niższy poziom emisji dwutlenku węgla dzięki ulepszeniom w zakresie łańcucha dostaw oraz procesów logistycznych i produkcyjnych.

Milion par butów sprzedanych w pierwszych dwóch latach z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Usprawnienie procesów biznesowych w całym przedsiębiorstwie

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Zapewnij swojej organizacji możliwość zrozumienia kontekstu finansowego i wpływu decyzji oraz planów na rentowność działalności, a także zwiększ produktywność dzięki automatyzacji procesów.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zapewnij spójne doświadczenia, które zwiększają zaangażowanie, dzięki połączeniu strategii kadrowych z priorytetami biznesowymi i uzyskaniu pełnego wglądu w informacje na temat talentów i powiązane dane finansowe.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Popraw wiarygodność i zwiększ wydajność dzięki pełnej przejrzystości we wszystkich sieciach. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji i danym w czasie rzeczywistym możesz podejmować natychmiastowe działania, aby dostosować się do zmieniających się warunków.

Zarządzanie wydatkami

Wdrażaj inteligentne technologie i analizy we wszystkich procesach zarządzania wydatkami oraz zapewnij zgodność z przepisami i kompleksowo zarządzaj dostawcami dzięki pozyskiwaniu danych ze wszystkich źródeł.

Zarządzanie relacjami z klientami

Zapewnij klientom spersonalizowane, wiarygodne i spójne doświadczenia dzięki dogłębnemu zrozumieniu ich potrzeb, skutecznemu zaangażowaniu we wszystkich punktach kontaktu z klientem oraz wyjątkowej obsłudze.

Systemy informatyczne

Stwórz działowi IT faktyczną możliwość udziału w procesie tworzenia planów transformacji cyfrowej organizacji, udostępniając mu najszybszy sposób na projektowanie aplikacji, integrowanie procesów i dostarczanie danych w celu usprawnienia podstawowych procesów biznesowych.

Najczęstsze pytania

Inteligentne przedsiębiorstwa wprowadzają zaawansowane technologie i sprawdzone metody do elastycznych, zintegrowanych procesów biznesowych, aby osiągać najlepsze wyniki. SAP pomaga swoim klientom przekształcać firmy w inteligentne przedsiębiorstwa poprzez integrację danych i procesów, tworzenie elastycznych łańcuchów wartości, wprowadzanie innowacji zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, ułatwianie zrozumienia odczuć klientów, partnerów i pracowników oraz podejmowanie działań na podstawie tej wiedzy, a także zarządzanie wpływem działalności na środowisko. Wszystko to pomaga zapewnić większą odporność i rentowność działalności oraz umożliwia jej zrównoważony rozwój.

Nie. Strategię inteligentnego przedsiębiorstwa opracowaliśmy z myślą o zapewnieniu Twojej firmie możliwości, którymi według nas dysponują najlepiej zarządzane organizacje. Nie musisz korzystać ze wszystkich tych możliwości, aby przekształcić swoją firmę w inteligentne przedsiębiorstwo. Nie musisz także wykorzystywać w tym celu rozwiązań SAP, które te możliwości wspierają. Firma SAP pomaga w płynnej integracji aplikacji lokalnych i chmurowych — w tym rozwiązań partnerów i innych firm.

Nie. Transformację firmy w inteligentne przedsiębiorstwo możesz zacząć w dowolnym obszarze działalności — np. w obszarze finansów, obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi, zaopatrzenia, łańcucha dostaw, czy też systemów informatycznych. To, od jakiego obszaru zaczniesz, powinno zależeć od potrzeb i priorytetów firmy. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zaplanowaniu transformacji swojej firmy, zalecamy wypełnienie naszej krótkiej ankiety dotyczącej oceny inteligentnego przedsiębiorstwa.

Tak. Wierzymy, że nowoczesny, inteligentny system ERP w chmurze jest najlepszą podstawą w dążeniu do przekształcenia firmy w inteligentne przedsiębiorstwo. Polecamy naszą ofertę RISE with SAP, dzięki której możesz sprawniej i łatwiej przeprowadzić transformację swojego biznesu. 

Skontaktuj się z nami już dziś

Powrót do góry