Przejdź do zawartości
Kluczowe elementy w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Dlaczego zarządzanie łańcuchem dostaw jest ważne?

Wystarczy się rozejrzeć. Wszystko, co znajduje się w Twoim domu lub zakładzie pracy, trafiło tu dzięki łańcuchom dostaw. Działania te wymagają zaangażowania pracowników z milionów miejsc pracy na całym świecie. Przez łańcuch dostaw przewija się wszystko — od tanich dóbr konsumpcyjnych aż po przyrządy chirurgiczne i kluczowe zasoby. Wciąż jednak, mimo iż zarządzanie łańcuchami dostaw leży u podstaw gospodarki światowej, wiele organizacji korzysta w tym celu z procesów i maszyn stosowanych od 50 lat.

 

Udoskonalone praktyki związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw potrafią odmienić oblicze firmy. Dzięki ograniczeniu ilości odpadów i nadwyżek produkcyjnych organizacje mogą wyróżnić się na tle konkurencji, a jednocześnie obniżyć koszty i zwiększyć wydajność. Z kolei spersonalizowana, dostosowana do indywidualnych preferencji logistyka pomaga zwiększyć lojalność klientów. Ponadto dzięki automatyzacji procesy stają się sprawniejsze, bardziej inteligentne i wydajniejsze.  

Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw dawniej i obecnie

Globalne łańcuchy dostaw powstały w minionych dziesięcioleciach w celu czerpania korzyści z niższych stawek i tańszych surowców w niektórych krajach. Dziś pod wieloma względami rzeczywistość jest inna. Polityka handlowa i celna zmieniają się, często w nieoczekiwany sposób. Przyszłość w tym zakresie jest niepewna. Klienci chcą wiedzieć więcej na temat pochodzenia nabywanych przez nich produktów i wpływu powiązanych z nimi procesów na środowisko. Interesują ich różne informacje — począwszy od rodzaju wykorzystywanych surowców i opakowań, a skończywszy na paliwach używanych podczas dostawy. Na szczęście technologia też ewoluuje. Nowoczesne łańcuchy dostaw wykorzystują zbiory Big Data wygenerowane w każdym ogniwie w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Jednocześnie rozwijane są lokalne rozwiązania związane z łańcuchem dostaw.

Podstawowe elementy zarządzania łańcuchem dostaw

Co to jest planowanie łańcucha dostaw?

 

Planowanie łańcucha dostaw to proces przewidywania zapotrzebowania na produkt, a następnie koordynacji wszystkich ogniw łańcucha w celu dostarczenia tego produktu. Oprócz prognozowania i planowania popytu obejmuje również planowanie dostaw, potrzeb materiałowych (MRP), produkcji oraz sprzedaży i operacji (S&OP). We współczesnym zarządzaniu łańcuchem dostaw plany te zwykle są ze sobą powiązane, tworząc jeden zintegrowany plan biznesowy (IBP).

 

Co to jest zarządzanie logistyką?

 

Zarządzanie logistyką to, innymi słowy, transport i magazynowanie towarów. Zaczyna się już w pierwszych ogniwach łańcucha dostaw obejmujących pozyskiwanie surowców i produkcję, a kończy na dostawie gotowych produktów do sklepów lub klientów, czy nawet na serwisowaniu, obsłudze zwrotów i recyklingu. Wykorzystywane tu funkcje biznesowe wspierają zarządzanie transportem przychodzącym i wychodzącym oraz flotą i  magazynem, a także kontrolę zapasów i obsługę klienta.

 

Co to jest technologia produkcji?

 

Jednym z głównych priorytetów, jeśli chodzi o  produkcję w łańcuchu dostaw, jest utrzymanie działalności produkcyjnej i procesów na optymalnym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu (i poprawie) jakości, zadowolenia klientów i zrównoważonego rozwoju. Systemy wspomagane sztuczną inteligencją (AI) i Internetem rzeczy (IoT) w łańcuchu dostaw umożliwiają gromadzenie i analizowanie zbiorów Big Data w celu uproszczenia i automatyzacji procesów produkcyjnych. Funkcja drukowania 3D na żądanie pozwala wyeliminować problemy z niedoborem lub nadwyżką produktów, a inteligentne maszyny — w sposób ekonomiczny zapewnić niestandardową konfigurację na masową skalę.

 

Co to jest zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)?

 

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) obejmuje procesy zarządzania produktem przez cały jego cykl życia — poczynając od powstania koncepcji, przez inżynierię i projektowanie, aż po produkcję, serwis i usuwanie (lub recykling).  Systemy oprogramowania z zakresu PLM łączą te procesy, ułatwiają współpracę w obrębie całej firmy i zapewniają bazę informacji o cyklu życia wszystkich produktów. 

 

Co to jest zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (EAM)?

 

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa to proces zarządzania zasobami fizycznymi — od maszyn w fabrykach po flotę dostawczą — oraz ich konserwacji w całym łańcuchu dostaw. Czujniki IoT, technologia łączności między maszynami (M2M) i cyfrowe reprezentacje zasobów odmieniają proces zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, poprawiając jego wydajność, czas produktywny i bezpieczeństwo, a także optymalizując przeglądy prewencyjne i zapobiegawcze. Część połączonych zasobów może nawet przewidywać konieczność napraw bądź awarie i przeprowadzać serwisowanie bez Twojego udziału — w tym także określać źródła dostaw i automatycznie zamawiać części niezbędne do wydłużenia cyklu życia.

 

Co to jest zaopatrywanie łańcucha dostaw?

Zaopatrywanie jest procesem nabywania materiałów, towarów i usług zgodnych z celami biznesowymi, zapewniania odpowiedniej jakości i wartości tych dóbr oraz negocjowania uczciwych cen. Głównym wyzwaniem dla zespołów ds. zaopatrzenia i źródeł dostaw jest precyzyjne dostosowywanie rozmiaru składanych zamówień w oparciu o prognozy, ponieważ zarówno niedobór, jak i nadwyżka towarów mogą mieć dla firmy niepożądane skutki. Systemy SCM, które wykorzystują technologię uczenia maszynowego i analitykę predykcyjną, pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji w sprawie zaopatrzenia i zakupów.

Korzyści z zarządzania łańcuchem dostaw

  1. Większa produktywność: systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i przeglądy zapobiegawcze zwiększają wydajność maszyn i systemów. Może to pomóc w wyeliminowaniu wąskich gardeł, usprawnieniu procesów i zwiększeniu produktywności. Zautomatyzowane procesy i responsywne analizy danych przekładają się na szybszy transport i krótszy czas dostawy.
  2. Niższe koszty łańcucha dostaw: przy użyciu analiz predykcyjnych można wyeliminować konieczność szacowania w oparciu o przypuszczenia. Pozwoli to ograniczyć zarówno marnotrawienie zapasów, jak i ryzyko ich deficytu. Internet rzeczy zapewnia większą responsywność istniejących zasobów oraz maksymalnie wydajny i praktyczny przepływ pracy w każdej sytuacji. Bardziej precyzyjne prognozy umożliwiają ponadto redukcję liczby niezaładowanych w pełni samochodów dostawczych i nieskoordynowanych tras dostaw, a także bardziej efektywne zarządzanie flotą.
  3. Większa elastyczność i odporność łańcucha dostaw: niekiedy trendy i zmiany na rynku występują nagle, dlatego ważna jest elastyczność i dysponowanie odpowiednimi systemami SCM z możliwością dostosowania do każdej sytuacji. Pozyskiwane w czasie rzeczywistym dane i inteligentne analizy mogą pomóc specjalistom ds. zarządzania łańcuchem dostaw w ponownej alokacji maszyn i zasobów ludzkich w celu uzyskania lepszego przepływu pracy. Natychmiastowy wgląd w informacje zwrotne od klientów umożliwia błyskawiczne podejmowanie odpowiednich działań. Z kolei zapasy wirtualne i inteligentne procesy magazynowe pozwalają zachować równowagę między podażą a popytem.
  4. Wyższa jakość produktów: zapewnienie zespołom ds. badań i rozwoju dostępu do informacji zwrotnych od klientów sprawia, że podczas projektowania i opracowywania produktów brane są pod uwagę ich potrzeby. Zarówno zespół ds. badań i rozwoju, jak i zespół ds. produkcji mogą wykorzystać informacje dostępne dzięki uczeniu maszynowemu i analizom, aby reagować na trendy i oczekiwania klientów oraz doskonalić projekty produktów.
  5. Lepsza obsługa klienta: najlepsze praktyki związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw są zorientowane na klienta i opracowane z myślą o responsywności i elastyczności. Kiedy od ofert konkurencji konsumenta dzieli tylko jedno kliknięcie, nowoczesne systemy zarządzania łańcuchem dostaw umożliwiają uwzględnianie informacji zwrotnych od klientów i trendów na wszystkich etapach — począwszy od fazy projektowania i produkcji, a skończywszy na końcowych działaniach logistycznych, dostawach i obsłudze zwrotów.

Zmiany w sposobie zarządzania łańcuchem dostaw

Przez dziesięciolecia zainteresowanie klientów ograniczało się do końcowych ogniw łańcucha dostaw. Rzadko kiedy poświęcano uwagę pochodzeniu i elementom składowym produktów oraz sposobowi, w jaki dotarły do sklepu. Dziś przejrzystość i zrównoważenie łańcuchów dostaw są dla konsumentów kluczowe. To samo dotyczy pełnej kontroli nad sposobem i miejscem dokonywania zakupów, a także dostępności pożądanych opcji w trakcie procesu realizacji.

 

Aby firma mogła się rozwijać i zachować konkurencyjność na dzisiejszym rynku, wykorzystywane przez nią nowoczesne oprogramowanie SCM musi być w stanie zbierać i przetwarzać wszystkie dane wygenerowane i zgromadzone w całym łańcuchu dostaw. Pełne wykorzystanie tych danych wymaga nowych technologii, które przekształcają informacje w dostępne do wglądu w czasie rzeczywistym analizy, a także używają ich w celu inteligentnego, sprawnego automatyzowania procesów i przepływów pracy związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Choć nie da się przewidzieć przyszłości, możemy być pewni, że czekają nas zmiany gospodarcze i nieoczekiwane zdarzenia, oraz że potrzeby klientów będą ulegały gwałtownym przemianom. Korzystając z opartych na danych wspomaganych technologią systemów SCM, jesteśmy w stanie odmienić zarządzanie łańcuchami dostaw i stworzyć nowe, responsywne łańcuchy, których potrzebujemy, aby przetrwać tę i kolejne dekady.

Miarą inteligencji jest zdolność przystosowania się do zmian.

Stephen Hawking

Nowe technologie łańcucha dostaw

Istnieje i powstaje wiele nowych technologii wspierających transformację cyfrową łańcucha dostaw. lSztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są coraz częściej wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchem dostaw. To samo dotyczy Internetu rzeczy, nowoczesnych technologii przetwarzania danych i rozwiązań opartych na chmurze, a także analityki predykcyjnej, technologii autonomicznych (np. robotów i dronów), druku 3D, rzeczywistości rozszerzonej (AR), rzeczywistości wirtualnej (VR) i technologii blockchain. Wszystkie te technologie wspólnie napędzają czwartą rewolucję przemysłową, znaną też jako Przemysł 4.0 — i to właśnie jest kierunek rozwoju w przypadku zarządzania łańcuchami dostaw.

Trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Wpływ pandemii koronawirusa na łańcuchy dostaw

 

W 2019 roku nikt nie spodziewał się fali chaosu i zakłóceń, które czekały na nas w roku 2020. Nie mogliśmy przewidzieć przyszłości, a jednak z pewnością mogliśmy być lepiej na nią przygotowani. Pandemia COVID-19 pokazała firmom na całym świecie, jak nieodporne i przestarzałe były niektóre procesy wykorzystywane przez nie w łańcuchach dostaw. Firmy, które wykorzystują w swoich systemach SCM sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i analizy predykcyjne, mogą podejmować trafne decyzje, szybko dostosowywać się do nieoczekiwanych okoliczności i zapewnić sobie większą odporność na awarie.  

 

Efekt Amazona 

 

Dzięki rozległej sieci magazynów i centrów obsługi zamówień firma Amazon mogła oferować swoim klientom dostawę towarów jeszcze tego samego lub następnego dnia. Teraz konsumenci oczekują takiego tempa dostaw od wszystkich sprzedawców internetowych. Efekt Amazona ma wielki wpływ na zarządzanie łańcuchami dostaw, a skala restrukturyzacji niezbędnej do spełnienia oczekiwań klientów — od obszerniejszej sieci magazynów, aż po outsourcing na końcowym etapie dostawy — jest ogromna.

 

„Zielone” łańcuchy dostaw

 

Włączenie do zarządzania łańcuchem dostaw praktyk proekologicznych może odmienić wszystkie jego aspekty, poczynając od projektu produktu i źródeł materiałów, a kończąc na procesach produkcyjnych, logistycznych i dostawczych, czy nawet na działaniach związanych z produktami i sprzętem na końcu ich cyklu życia. Łańcuchy dostaw w obiegu zamkniętym wiążą się nie tylko z recyklingiem, ale też ze zmianą przeznaczenia elementów wyrzucanych produktów, takich jak komponenty plastikowe czy elektroniczne.

 

Przejrzystość łańcucha dostaw

 

W 2020 roku klienci mają większą niż kiedykolwiek wcześniej świadomość globalnej gospodarki i są nastawieni na współpracę z firmami o etycznych praktykach i polityce w zakresie łańcucha dostaw. W celu zapewnienia przejrzystości i zrównoważenia łańcuchów dostaw wykorzystywane są technologie takie jak blockchain i czujniki śledzenia. Klienci mogą sprawdzić pochodzenie i źródła w przypadku każdego ogniwa nowoczesnego łańcucha dostaw, aby uzyskać informacje na temat etycznego pozyskiwania surowców i wykorzystywania sił roboczych w procesie produkcyjnym, czy nawet rodzajów paliw używanych w samochodach dostawczych.

 

Omnikanałowe łańcuchy dostaw

 

Oczekiwania w kwestii zakupów omnikanałowych stale rosną. Nie wystarcza już samo prowadzenie sklepu internetowego: firmy muszą zadbać także o zapewnienie klientom jednolitej obsługi sklepach wirtualnych i stacjonarnych. Klienci chcą mieć możliwość personalizacji sposobu dokonywania zakupów i ich realizacji — poczynając od wyboru metody płatności i miejsca złożenia zamówienia, a kończąc na dostosowaniu sposobu dostawy i informowania o etapach realizacji zamówienia. Najlepsze systemy SCM integrują obsługę klienta z wyborem opcji zakupów we wszystkich punktach kontaktu z klientem.

 

Zmiany w sektorze handlu i w polityce handlowej

 

W ciągu ostatnich kilku lat mogliśmy zaobserwować skrajnie nieprzewidywalne zmiany, jeśli chodzi o politykę celną i handlową. Przedsiębiorstwa, które wcześniej niemal całkowicie polegały na dostawcach i producentach zagranicznych, dziś — ze względu na odczuwaną niepewność — poszukują bezpieczniejszych możliwości bliżej swojej lokalizacji. Internet rzeczy i technologie produkcji w oparciu o zapotrzebowanie, takie jak druk 3D, sprawiają, że zapasy wirtualne i lokalne rozwiązania z zakresu produkcji stają się całkiem realistyczną perspektywą.  

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw

Zapewnij maksymalną wydajność, odporność i przejrzystość całego łańcucha dostaw.

Biuletyn SAP Insights

Zasubskrybuj już dziś

Zasubskrybuj newsletter i zyskaj dostęp do najważniejszych analiz.

Czytaj więcej

Powrót do góry