Przejdź do zawartości
Kobieta korzystająca z telefonu, w tle panorama miasta nocą

Co to jest ERP?

Skrót ERP oznacza „planowanie zasobów przedsiębiorstwa” (enterprise resource planning), ale czym jest system ERP? Najprościej można go zdefiniować przez odniesienie do wszystkich kluczowych procesów niezbędnych do prowadzenia firmy: finansowych, kadrowych, związanych z produkcją, łańcuchem dostaw, usługami serwisowymi, nabyciem itd. Podstawową rolą oprogramowania ERP jest skuteczne zarządzanie tymi procesami w ramach jednego zintegrowanego systemu. Dlatego ERP często określa się jako system rejestracji danych przedsiębiorstwa.


Jednak dzisiejszych systemów ERP nie sposób nazwać podstawowymi. W niewielkim tylko stopniu przypominają rozwiązania sprzed lat. Obecnie są dostarczane w chmurze i oparte na najnowszych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy uczenie maszynowe, co zapewnia inteligentną automatyzację, większą wydajność i wgląd w działalność firmy na bieżąco. Nowoczesne oprogramowanie ERP pozwala również połączyć operacje wewnętrzne firm z działaniami ich partnerów biznesowych i sieci na całym świecie, zapewniając możliwości współpracy, elastyczność i szybkość, które pomagają zachować konkurencyjność.

Definicja systemu ERP

ERP to oprogramowanie tworzące system, który pomaga kierować całym przedsiębiorstwem, w tym procesami związanymi z obsługą finansów, zasobów personalnych, produkcji, łańcucha dostaw, usług serwisowych, nabyciem i innymi obszarami działalności.

Dlaczego ERP ma tak duże znaczenie?

Systemy ERP nazywa się czasem „ośrodkowym układem nerwowym” przedsiębiorstwa, ponieważ zapewniają automatyzację, integrację i inteligentne mechanizmy, które są niezbędne do efektywnego prowadzenia codziennych operacji biznesowych. W systemie ERP powinna znajdować się większość (a nawet całość) danych organizacji, a sam system powinien stanowić centralne źródło rzetelnych informacji.

 

W finansach system ERP pozwala szybko przeprowadzać zamknięcia księgowe. W sprzedaży — zarządzać wszystkimi zamówieniami od klientów. W logistyce dobrze działające oprogramowanie ERP dba o dostarczanie klientom właściwych produktów i usług na czas. W obsłudze zobowiązań system ERP pomaga dbać o prawidłowość i terminowość płatności na rzecz dostawców. Kierownictwo potrzebuje bezpośredniego wglądu w dane o wydajności firmy, aby móc podejmować decyzje bez zbędnej zwłoki. Natomiast banki i udziałowcy wymagają dokładnych rejestrów finansowych, opartych na wiarygodnych danych i analizach generowanych przez system ERP.

 

Znaczenie oprogramowania ERP dla przedsiębiorstw dobrze ilustruje rosnąca liczba wdrożeń. Według agencji G2 „globalny rynek oprogramowania ERP powinien osiągnąć wartość 78,4 mld USD do 2026 roku, co oznacza wzrost (w skali CAGR) o 10,2% na przestrzeni lat 2019–2026”.

Dowiedz się, dlaczego system ERP ma tak duże znaczenie.

Jak działają systemy ERP?

System (lub pakiet) ERP składa się ze zintegrowanych modułów lub aplikacji biznesowych, które komunikują się ze sobą i korzystają z tej samej bazy danych.

 

Zwykle poszczególne moduły systemu ERP skupiają się na pojedynczych obszarach biznesowych, ale współpracują ze sobą, korzystając z tych samych danych, zgodnie z potrzebami danej firmy. Wśród początkujących użytkowników największą popularnością cieszą się aplikacje z zakresu finansów, księgowości, kadr, sprzedaży, nabycia, logistyki i łańcucha dostaw. Firmy mogą dowolnie dobierać moduły i skalować system w zależności od potrzeb.

 

Systemy ERP uwzględniają również specyficzne wymagania branżowe — albo w ramach funkcji podstawowych, albo jako rozszerzenia aplikacji, które płynnie integrują się z pakietem.

 

Oprogramowanie ERP można kupić w modelu subskrypcji w chmurze (oprogramowanie jako usługa) lub licencjonowania (wdrożenie on-premise).

Popularne moduły ERP

Systemy ERP obejmują różne moduły. Każdy moduł obsługuje określone procesy biznesowe — związane z finansami, nabyciem czy produkcją — i zapewnia pracownikom poszczególnych działów przedsiębiorstwa dostęp do operacji i danych niezbędnych do wykonywania ich zadań. Każdy moduł łączy się z systemem ERP, który stanowi pojedyncze źródło wiarygodnych, dokładnych, udostępnianych danych dla wszystkich działów.

Schemat elementów systemu ERP

 

Najpopularniejsze moduły ERP:

 1. Finanse: moduł finansowo-księgowy jest podstawą większości systemów ERP. Oprócz zarządzania księgą główną i automatyzacji najważniejszych zadań finansowych rozwiązanie umożliwia monitorowanie zobowiązań i należności, skuteczne przeprowadzanie zamknięć, generowanie sprawozdań finansowych, przestrzeganie norm uznawania przychodów oraz ograniczanie ryzyka finansowego, a także zapewnia wiele innych możliwości.
 2. Zarządzanie personelem: większość systemów ERP obejmuje moduł kadrowy, który oferuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie czasem pracy i obecnością oraz rozliczanie listy płac. Z systemem ERP można połączyć dodatki, a nawet całe pakiety do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), oferujące bardziej zaawansowane funkcje z dziedziny HR — od analizy personelu po zarządzanie doświadczeniami pracownika.
 3. Określanie źródeł dostaw i nabycia: moduł umożliwiający określanie źródeł dostaw i nabycia pomaga kupować materiały i usługi niezbędne do produkowania towarów — lub artykuły do odsprzedaży. Moduł umożliwia centralizację i automatyzację zakupów, w tym obsługi zapytań ofertowych, a także tworzenia i zatwierdzania umów. Może pomóc ograniczyć problem niedostatecznych lub nadmiernych zakupów, usprawnić negocjacje z dostawcami dzięki analizom wykorzystującym sztuczną inteligencję, a nawet płynnie łączyć się z sieciami kupujących.
 4. Sprzedaż: moduł sprzedaży umożliwia śledzenie komunikacji z klientami, również potencjalnymi, a przedstawicielom handlowym zapewnia dostęp do analiz opartych na danych, pomagając zwiększyć sprzedaż i zdobywać nowych klientów dzięki odpowiednim promocjom i sprzedaży dodatkowych produktów. Obejmuje funkcje związane z obsługą procesu od zamówienia do płatności, w tym dotyczące zarządzania zleceniami, umowami, rozliczeniami i wydajnością sprzedaży oraz wsparcia działu sprzedaży.
 5. Produkcja: moduł produkcyjny jest kluczowym komponentem oprogramowania ERP do obsługi planowania i realizacji produkcji. Pomaga uprościć złożone procesy produkcyjne i dopasować wolumen produkcji do popytu. Moduł produkcyjny zwykle obejmuje funkcje dotyczące planowania potrzeb materiałowych (material requirements planning - MRP), harmonogramowania oraz realizacji produkcji, zarządzania jakością itp.
 6. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw: moduł łańcucha dostaw, kolejny kluczowy element systemu ERP, umożliwia monitorowanie przepływu towarów i dostaw w łańcuchu dostaw organizacji. Moduł zapewnia narzędzia do zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym, obsługi operacji magazynowych, transportu oraz logistyki i może pomóc zwiększyć przejrzystość oraz odporność łańcucha dostaw.
 7. Usługi serwisowe: w systemie ERP moduł usług serwisowych umożliwia oferowanie niezawodnej, spersonalizowanej obsługi serwisowej na poziomie, jakiego oczekują obecnie klienci. Moduł może obejmować narzędzia dotyczące napraw przeprowadzanych na miejscu, części zamiennych, zarządzania pracą w terenie oraz strumieni przychodów opartych na usługach. Zapewnia również narzędzia analityczne, które pomagają przedstawicielom firm zajmującym się obsługą serwisową oraz technikom szybko rozwiązywać problemy klientów i zyskiwać ich lojalność.
 8. Badania i rozwój: zaawansowane systemy ERP obejmują również moduł badawczo-rozwojowy. Zawiera on narzędzia do projektowania i rozwijania produktów, zarządzania cyklem życia produktów (PLM), ich zgodnością i innymi aspektami, co pozwala szybciej tworzyć innowacje bez ponoszenia nadmiernych kosztów.
 9. Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa: zaawansowane systemy ERP mogą obejmować moduł EAM, który pomaga firmom intensywnie wykorzystującym zasoby ograniczać przestoje oraz utrzymywać najwyższą wydajność maszyn i wyposażenia. Moduł obejmuje funkcje z zakresu konserwacji predykcyjnej, harmonogramowania, operacji na zasobach oraz planowania, ochrony środowiska, BHP i inne.

  Integracja z systemem ERP

  Dzisiejsze systemy ERP oferują ogromny zakres funkcji biznesowych, ale nadal muszą łączyć się i synchronizować z innymi aplikacjami oraz źródłami danych, takimi jak oprogramowanie CRM i HCM, platformy e-commerce, rozwiązania branżowe, a nawet kolejne systemy ERP. Dzięki integracji ERP firmy mogą uzyskać ujednolicony obraz informacji pochodzących z różnych systemów, zwiększyć wydajność procesów biznesowych, poprawić jakość doświadczeń klienta oraz usprawnić współpracę między zespołami i partnerami biznesowymi.

   

  Nowoczesne systemy ERP są otwarte i elastyczne. Mogą łatwo integrować się z szeroką gamą oprogramowania za pomocą odpowiednio dostosowanych rozwiązań takich jak interfejsy programowania aplikacji (API). Innymi metodami integracji ERP są szyna usług dla przedsiębiorstw (ESB) oraz platforma integracyjna oferowana jako usługa (iPaaS). Model iPaaS, który oferuje podejście oparte na chmurze, jest opcją bardzo popularną wśród współczesnych firm. Platformy iPaaS mogą szybko synchronizować dane z systemów ERP wdrożonych on-premise oraz w chmurze z aplikacjami SaaS z oferty tego samego bądź zewnętrznego dostawcy. Nie wymagają zazwyczaj nadmiernego kodowania, są elastyczne i relatywnie niedrogie, a ponadto mają mnóstwo innych zastosowań. Umożliwiają między innymi automatyczne generowanie interfejsów API, integrację danych uczenia maszynowego, integrację sieci Internetu rzeczy (IoT) czy korzystanie ze wstępnie wbudowanych treści.

  Sześć głównych zalet systemu ERP

  Dobry system ERP oferuje wiele różnych korzyści. Oto sześć najważniejszych:

  Schemat korzyści związanych z systemem ERP
  1. Większa produktywność: dzięki usprawnieniu i automatyzacji podstawowych procesów biznesowych każdy obszar organizacji może osiągać więcej, wykorzystując przy tym mniejszą ilość zasobów.
  2. Lepszy wgląd w dane: wyeliminowanie silosów danych pozwala polegać na jednym źródle rzetelnych informacji i szybko znajdować odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe.
  3. Szybsze raportowanie: prostsza sprawozdawczość biznesowa i finansowa oraz łatwe udostępnianie wyników. Na podstawie tych informacji można od razu podejmować właściwe działania, by zwiększać wydajność.
  4. Niższe ryzyko: maksymalizacja kontroli nad działalnością biznesową i jej przejrzystości, zapewnienie zgodności z wymogami organów nadzoru, przewidywanie ryzyka i zapobieganie mu.
  5. Uproszczenie infrastruktury IT: korzystanie ze zintegrowanych aplikacji ERP, które współdzielą bazę danych, może uprościć infrastrukturę IT i ułatwić pracę.
  6. Większa elastyczność: dzięki wydajnym procesom i łatwemu dostępowi do danych w czasie rzeczywistym można szybko identyfikować nowe szanse i reagować na nie.

  Przykłady zastosowania systemu ERP w różnych branżach

  Przedsiębiorstwa z każdej branży — od motoryzacji po dystrybucję hurtową — potrzebują dokładnych informacji w czasie rzeczywistym oraz efektywnych procesów biznesowych, aby móc się rozwijać i konkurować ze sobą. Jednak powody korzystania z oprogramowania ERP są za każdym razem inne. Oto kilka przykładów.

  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą stale dokonywać przeglądów środków trwałych, aby zapewnić gotowość do realizacji przyszłego zapotrzebowania, ale i w celu wymiany starzejących się zasobów. Bez systemu ERP priorytetowe traktowanie inwestycji w najważniejsze zasoby byłoby trudne i obarczone ryzykiem błędu. System ERP pomaga również stawić czoła kolejnemu wyzwaniu, przed jakim stają przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, czyli prognozowaniu zapotrzebowania na części zamienne. Brak odpowiednich części w czasie awarii może spowodować poważne problemy z realizacją usług. Z drugiej strony zbyt duże zapasy części zamiennych oznaczają nadmierne koszty i ryzyko przechowywania przestarzałych materiałów.
  • Dla hurtowników, importerów i firm zajmujących się bezpośrednią dostawą do sklepów oraz logistyką kluczowe znaczenie ma terminowość dostaw. Tego rodzaju organizacje dążą do obniżenia kosztów dystrybucji, zwiększenia obrotów magazynowych i skrócenia czasu od zamówienia do płatności. Realizacja tych celów wymaga zintegrowania funkcji zarządzania zapasami, zakupów i logistyki oraz zautomatyzowanych procesów dostosowanych do specyfiki branży.
  • W firmach z sektora produkcji przemysłowej, seryjnej oraz ciągłej systemy ERP i rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw są niezbędne do zarządzania jakością produktów oraz wykorzystaniem zasobów, kontrolowania kosztów nadgodzin, obsługi zwrotów i innych zadań. Przedstawiciele branży produkcyjnej zyskują również kompleksową kontrolę nad zapasami ze względu na możliwość monitorowania ruchu magazynowego, wychwytywania produktów o najlepszych i niedostatecznych parametrach oraz efektywnego zarządzania nabyciem.
  • firmach z branży usługowej — z zakresu księgowości, podatków, inżynierii, IT, obsługi prawnej i innych usług doradczych — zaawansowane, mobilne technologie ERP działające w czasie rzeczywistym pomagają znaleźć równowagę między świadczeniem usług a dbaniem o dobrą kondycję finansową. Kluczem do sukcesu organizacji z tego sektora jest umiejętność terminowego realizowania zobowiązań przy jednoczesnym zarządzaniu rentownością projektów, wykorzystaniem zasobów, uznawaniem przychodów, przychodami cyklicznymi i szansami na rozwój.
  • Handel detaliczny przeszedł znaczącą transformację, w wyniku której elektroniczne kanały sprzedaży połączyły się z innymi kanałami oraz z działalnością tradycyjną. Udostępnianie samoobsługowych procesów wyszukiwania, konfiguracji, zakupu i wysyłki produktów wymaga zintegrowanych danych. Nowoczesny system ERP pomaga również zmniejszyć liczbę transakcji porzucanych przed sfinalizowaniem, poprawić współczynnik konwersji wizyt na stronie internetowej na zakup oraz zwiększyć średnią wartość zamówień i wartość klienta w całym cyklu interakcji.

  Rodzaje wdrożeń systemów ERP

  Nowoczesne systemy ERP mogą być wdrażane na różne sposoby: w chmurze publicznej lub prywatnej, on-premise lub przez zastosowanie opcji hybrydowych, które obejmują różne środowiska. Poniżej przedstawiamy w skrócie niektóre z zalet każdej opcji wdrożenia systemu ERP, aby ułatwić wybór implementacji najbardziej dopasowanej do potrzeb każdej firmy.

  Schemat opcji wdrożenia systemu ERP

   

  ERP w chmurze

  W modelu ERP w chmurze oprogramowanie jest hostowane w chmurze i dostarczane przez Internet jako subskrybowana usługa. Dostawca bierze na siebie regularne dbanie o ogólne utrzymywanie systemu, aktualizacje i bezpieczeństwo. Obecnie ERP w chmurze stanowi najpopularniejszy model wdrożenia, między innymi z powodu niższych kosztów początkowych, większej skalowalności i elastyczności oraz łatwiejszej integracji.

   

  ERP on-premise

  Jest to tradycyjny model wdrażania oprogramowania, w którym o wszystkim decydujesz Ty. Oprogramowanie ERP jest zazwyczaj instalowane w centrum danych w wybranych lokalizacjach. Za instalację i konserwację sprzętu i oprogramowania odpowiedzialny jest Twój personel.

   

  Wiele firm modernizuje i ulepsza systemy ERP wdrożone on-premise, zastępując je rozwiązaniami w chmurze. Wymaga to starannego zaplanowania modernizacji systemu ERP, jak również przemyślanej oceny oprogramowaniaopcji wdrożenia.

   

  Model hybrydowy ERP

  Firmom, których cele wymagają połączenia obu opcji, proponuje się hybrydowy model wdrożenia ERP w chmurze. Oznacza to, że niektóre dane i aplikacje ERP będą przechowywane w chmurze, a niektóre on-premise. Model taki czasami określa się jako dwuwarstwowy.

  ERP do obsługi finansów pomaga bezpiecznie zarządzać codziennymi procesami księgowymi i zamknięciami finansowymi, niezależnie od metody wdrożenia.

  Całkowity koszt posiadania systemu ERP

  Koszt systemu ERP zależy od dostawcy oprogramowania, wybranych modułów i metody wdrożenia. Zasadniczo koszty wdrożenia rozwiązania w chmurze są niższe niż w przypadku wdrożeń on-premise, ponieważ nie obejmują zakupu sprzętu i zatrudniania kosztownych wewnętrznych ekspertów IT. Dostawca bierze na siebie utrzymanie działania systemu i pobiera od klienta roczną lub miesięczną opłatę subskrypcyjną, zwykle zależną od liczby użytkowników.

   

  Przy obliczaniu zwrotu z inwestycji (ROI) i całkowitego kosztu posiadania (TCO) nowego wdrożenia ERP początkowe i bieżące koszty personelu są tak samo ważne jak koszty wyboru i wdrożenia oprogramowania. W przypadku wariantów chmurowych i hybrydowych należy wziąć pod uwagę nowe czynniki. Ważne są na przykład koszty utrzymania oprogramowania, infrastruktura, moc obliczeniowa, czasy przestoju, możliwości odzyskiwania danych, bezpieczeństwo, ochrona prywatności i koszty personelu IT. Jak już wspomniano, wdrożenie w chmurze znacząco obniża zarówno koszty kapitałowe, jak i operacyjne, co przekłada się korzystnie zarówno na zwrot z inwestycji, jak i na całkowity koszt posiadania.

  Historia ERP: szybka ewolucja

  Komputerowe aplikacje biznesowe powstały w świecie księgowości i finansów w latach 60. ubiegłego wieku na komputerach mainframe. Te pionierskie aplikacje zapewniały większą szybkość i dokładność niż procesy przeprowadzane ręcznie — były jednak kosztowne, charakteryzowały się ograniczoną funkcjonalnością i mimo wszystko działały zbyt wolno. W krótkim czasie rozbudowano tę koncepcję, opracowując specjalne, niezależne rozwiązania, np. do przetwarzania zleceń sprzedaży czy planowania zapotrzebowania produkcyjnego (MRP).

   

  W połowie lat 80. w sektorze produkcyjnym pojawiła się silna konkurencja, co wygenerowało potrzebę nowych narzędzi. Powstało nowe oprogramowanie MRP II, zintegrowane z księgowością i finansami, sprzedażą, zakupami, zapasami oraz planowaniem oraz harmonogramowaniem produkcji i stanowiące zintegrowany system.

   

  Pod koniec lat 90. wprowadzono ERP. Zmieniło to sektor technologiczny, ponieważ systemy obsługiwały różne branże i łączyły rozwiązania MRP II, kadrowe, do rozliczania projektów i raportowania danych dotyczących użytkowników końcowych.

   

  W XXI wieku zwiększenie szybkości Internetu i nowe narzędzia do projektowania błyskawicznie zrewolucjonizowały pakiety ERP. Wprowadzenie oprogramowania opartego na przeglądarce utorowało drogę dla oprogramowania ERP w chmurze, które poszerzyło zarówno zasięg, jak i funkcjonalność rozwiązań ERP.

   

  Obecnie, w dobie transformacji cyfrowej, nowoczesne systemy ERP coraz częściej wykorzystują nowe, inteligentne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA), IoT, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) oraz bazy danych in-memory. Pozwalają jeszcze bardziej zwiększyć efektywność procesów, wykorzystywać generowane na bieżąco analizy zarówno danych transakcyjnych, jak i nieuporządkowanych, a przede wszystkim pomagają zachować konkurencyjność w czasach bezprecedensowych zmian.

  Schemat przedstawiający historię ERP

  Przyszłość systemów ERP

  Transformacja cyfrowa przyspiesza, a system ERP jest jej podstawą. Przedsiębiorstwa wprowadzają technologie cyfrowe we wszystkich obszarach swojej działalności, a to zasadniczo zmienia sposób ich funkcjonowania.

   

  Według agencji Gartner jednym z głównych czynników przyspieszających rozwój w cyfrowym biznesie jest eliminowanie barier — czyli wszelkich negatywnych aspektów, które spowalniają firmę; w tym przestarzałych procesów i systemów. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorstwa domagają się bardziej niezawodnych systemów ERP.

   

  Oto trzy główne trendy, które zaznaczają się w analizie obecnych warunków rynkowych:

   

  1. Chmura, chmura, chmura: zainteresowanie systemami ERP w chmurze będzie rosło, ponieważ coraz więcej firm odkrywa związane z nimi korzyści — w tym chociażby nieograniczony dostęp, niższe koszty sprzętu i wsparcia technicznego, większe bezpieczeństwo i możliwość integracji z innymi systemami. Według opracowanego przez agencję Panorama Research raportu na temat systemów ERP (2020) „ponad połowa organizacji wybiera oprogramowanie w chmurze (63%) zamiast instalowanego on‑premise (37%)”. Przyspieszanie prowadzenia działalności sprawia, że chmura staje się coraz bardziej niezbędna.
  2. Integracja pionowa: rywalizacja między najnowocześniejszymi rozwiązaniami a zintegrowanym systemem ERP oficjalnie się zakończyła. Wierzymy, że w przyszłości firmy będą potrzebowały kombinacji najlepszych elementów obu tych koncepcji — w pełni zintegrowanego systemu ERP z rozszerzeniami wertykalnymi. Dzięki temu zyskają dostęp do konkretnych, niezbędnych funkcji bez obciążeń i trudności związanych z integracją czy blokowaniem danych w silosach informacyjnych. Obserwujemy również zwrot w kierunku jeszcze większej elastyczności i dostosowywania procesów biznesowych do indywidualnych potrzeb firm.
  3. Personalizacja pod kątem użytkownika: personel, klienci i dostawcy potrzebują treści i funkcji odpowiadających konkretnym potrzebom oraz zainteresowaniom i pozwalających uzyskać większą produktywność. Zmieniająca się sytuacja demograficzna, zwłaszcza w takich branżach jak sektor produkcyjny, sprzyja zainteresowaniu platformami niewymagającymi nadmiernego kodowania. Platformy takie umożliwiają łatwą obsługę bez konieczności dostosowywania się do oprogramowania. Użytkownicy mogą również oczekiwać niestandardowych pulpitów, wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, spersonalizowanego czatu oraz spersonalizowanych przepływów pracy na różnych urządzeniach.

   

  Poznaj więcej trendów dotyczących technologii ERP i dowiedz się, jak systematycznie oceniać dostępne opcje, unikać pułapek, a także wdrażać innowacje odpowiednie dla Twojej firmy.

  Zobacz, jak obecne systemy ERP korzystają z asystentów cyfrowych, pomagając skupić się na najważniejszych kwestiach: sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które umożliwiają automatyzację procesów, oraz analizach predykcyjnych ułatwiających podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

  10 cech systemu ERP, na które warto zwrócić uwagę

  Każdy nowoczesny system ERP oferuje szeroki wachlarz funkcji w zależności od branży, dla której jest przeznaczony, i oferowanych modułów. Można jednak wymienić 10 podstawowych elementów, które powinny znaleźć się w każdym systemie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa:

   

  1. Wspólna baza danych: scentralizowane informacje i jedno rzetelne źródło danych, zapewniające spójne, współdzielone dane oraz przekrojowy obraz firmy.
  2. Wbudowane narzędzia analityczne: wbudowane narzędzia analityczne, raportowania i zgodności oraz samoobsługowe funkcje BI (Business Intelligence), które zapewniają możliwości inteligentnej analizy we wszystkich obszarach działalności.
  3. Wizualizacja danych: wizualna prezentacja kluczowych informacji z wykorzystaniem pulpitów, wskaźników KPI oraz analiz wykonywanych jednym kliknięciem, ułatwiająca szybkie podejmowanie trafnych decyzji.
  4. Automatyzacja: automatyzacja powtarzalnych zadań oraz zaawansowane technologie RPA wspomagane przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.
  5. Spójny interfejs i środowisko użytkownika: ten sam wygląd i sposób obsługi poszczególnych modułów oraz łatwe w użyciu narzędzia konfiguracji i personalizacji procesów, użytkowników (w tym klientów i dostawców), jednostek biznesowych, lokalizacji, linii produktu itp.
  6. Integracja: możliwość bezproblemowej integracji procesów biznesowych i przepływów pracy, a także otwarta i łatwa integracja z innymi rozwiązaniami oraz źródłami danych, również zewnętrznymi.
  7. Nowe technologie: obsługa sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, asystenci cyfrowi, IoT, RPA, bezpieczeństwo i ochrona prywatności oraz funkcje mobilne.
  8. Platforma technologiczna: szybki, sprawdzony i stabilny zestaw technologii będących podstawą tej długofalowej inwestycji — w tym platforma niewymagająca nadmiernego kodowania, iPaaS, zarządzanie danymi i wiele innych.
  9. Obsługa uwzględniająca kontekst międzynarodowy: różne języki, waluty oraz lokalne praktyki biznesowe i przepisy, a także wsparcie techniczne dla usług w chmurze, szkolenia, centrum pomocy i wdrożenie.
  10. Różne modele wdrożeń: w chmurze, on-premise lub hybrydowo.

  Wypróbuj nowoczesny system ERP w chmurze

  Przetestuj rozwiązanie SAP S/4HANA Cloud i dowiedz się z pierwszej ręki, jakie korzyści daje inteligentny system ERP

  ERP dla firmy każdej wielkości: dostępne opcje

  Systemy ERP nie są przeznaczone tylko dla globalnych korporacji. Rozwiązania w tym zakresie zostały zaprojektowane z myślą o firmach każdej wielkości — małych, średnich i dużych. Natomiast aby zaspokoić indywidualne potrzeby biznesowe, dostępne są również funkcje odpowiadające wyjątkowemu charakterowi danej branży lub firmy. Niezależnie od sektora i wielkości przedsiębiorstwa wdrożenie systemu ERP warto zaplanować starannie, opierając się na sprawdzonych praktykach branżowych.

   

  ERP dla małych firm

  Oprogramowanie ERP dla małych firm pozwala wyeliminować arkusze kalkulacyjne i pomaga lepiej zarządzać każdym aspektem działalności firmy — od sprzedaży i relacji z klientem poprzez finanse po bieżące prowadzenie działalności. Narzędzia ERP dla małych firm są zazwyczaj dostępne w chmurze, ich instalacja nie zajmuje dużo czasu i mogą rozwijać się wraz z firmą.

   

  ERP dla firm średniej wielkości

  Oprogramowanie ERP przeznaczone dla firm średniej wielkości i podmiotów zależnych oferuje wbudowane narzędzia analityczne, umożliwia szybkie wdrożenie i wykorzystuje najlepsze praktyki w zakresie wielu procesów biznesowych — finansowych, kadrowych, zarządzania łańcuchem dostaw itp. Narzędzia ERP dla firm średniej wielkości zapewniają przedsiębiorstwom rozwijającym się możliwość skalowania i zachowania konkurencyjności, nawet jeśli dysponują ograniczonymi zasobami. Modułowe, oparte na chmurze systemy ERP przeznaczone dla dużych firm są popularne również wśród przedsiębiorstw średniej wielkości, które planują szybki rozwój działalności lub wykorzystują złożone procesy.

   

  ERP dla dużych firm

  Duże firmy o globalnym zasięgu lub z wieloma podmiotami zależnymi potrzebują niezawodnego systemu ERP najwyższej klasy z wbudowanymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analityki, a także inteligentną automatyzacją służącą transformacji procesów i modeli biznesowych. Systemy ERP mogą być wdrażane on-premise, w chmurze lub hybrydowo, w zależności od potrzeb biznesowych. Możne je integrować z istniejącymi bazami danych lub łączyć z nowszymi, zaawansowanymi bazami danych in-memory.

   

  Wiele firm modernizuje i ulepsza systemy ERP wdrożone on-premise, zastępując je rozwiązaniami w chmurze. Niezbędne jest staranne zaplanowanie modernizacji systemu ERP oraz przeprowadzenie jego oceny i przeglądu dostępnych opcji wdrożenia.

  Posłuchaj, jak firma produkująca farmaceutyki i rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej, Kiara Health, przygotowała się na wyzwania przyszłości dzięki nowemu systemowi ERP.

  Poznaj oprogramowanie ERP

  SAP dysponuje rozwiązaniami ERP, które zaspokoją potrzeby każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości.

  Więcej treści z tej serii

  Najczęstsze pytania na temat ERP

  System ERP to pakiet zintegrowanych aplikacji lub modułów do zarządzania podstawowymi procesami biznesowymi firmy, w tym finansami i księgowością, łańcuchem dostaw, kadrami, nabyciem, sprzedażą, zarządzaniem zapasami itp. Moduły ERP są scalone w jeden kompletny system i współdzielą bazę danych w celu usprawniania procesów i przepływu informacji w całym przedsiębiorstwie. W miarę rozwoju przedsiębiorstwo może rozszerzać system ERP.

  ERP w chmurze to system ERP wdrożony w chmurze, a nie on-premise. Chmura stanowi idealne środowisko dla ERP, ponieważ jest dostępną, niezawodną, bezpieczną i wysoce skalowalną platformą dla oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy. Typowe chmurowe oprogramowanie ERP jest zaprojektowane specjalnie pod kątem wdrożenia w tym środowisku, w związku z czym w pełni wykorzystuje jego możliwości. Dowiedz się więcej o ERP w chmurzeopcjach wdrożenia ERP.

  W księgowości skrót ERP oznacza „planowanie zasobów przedsiębiorstwa” i odnosi się do oprogramowania do zarządzania firmą. Moduły finansowe ERP oferują wiele funkcji dostępnych także w ramach oprogramowania księgowego, np. narzędzia do rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, księgę główną, zarządzanie wydatkami, raportowanie i analizy itp. Oprócz aplikacji finansowych system ERP obejmuje moduły dla innych obszarów biznesowych, takich jak łańcuch dostaw czy kadry, integrując wszystkie aspekty działalności w ramach jednego systemu.

  Większość firm rozpoczyna działalność, korzystając z wielu prostych, niezależnych narzędzi do zarządzania różnymi procesami biznesowymi, takich jak arkusze Excel czy QuickBooks. Oto pięć oznak, że nie są one już wystarczające i potrzebny jest nowoczesny system ERP.

  1. Wykonanie codziennych zadań wymaga coraz więcej czasu. Jeżeli wydłuża się czas potrzebny na zarządzanie kluczowymi działaniami, takimi jak zamykanie rozliczeń, winna jest mnogość niewspółgrających ze sobą aplikacji. Oprogramowanie ERP scala rozwiązania i dane w jeden system za pomocą wspólnego interfejsu, ułatwiając jednostkom biznesowym efektywną komunikację i wydajne wykonywanie zadań.
  2. Wiele pytań biznesowych pozostaje bez odpowiedzi. Czy potrafisz w prosty sposób odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące swojej działalności, takie jak przychód przypadający na daną linię produktów lub liczba zwrotów? Jeśli nie, winne mogą być rozproszone systemy oraz brak dostępu do mierników i wskaźników KPI. Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa zostało zaprojektowane z myślą o sprostaniu tym wyzwaniom.
  3. Niektóre procesy biznesowe wymykają się spod kontroli. Czy istnieją obszary, w których tracisz kontrolę nad procesami? Być może masz trudności z zarządzaniem zapasami, obsługą klientów lub kontrolowaniem kosztów. W takim przypadku konieczna może być restrukturyzacja procesów biznesowych w celu dostosowania ich do rozwoju firmy lub zmiany priorytetów — także tu z pomocą przychodzi oprogramowanie ERP.
  4. Ręczne procesy wymagają pracy z wieloma zbiorami danych. Czy większość działów używa własnych aplikacji i procesów do wykonywania zadań? Jeśli tak, to istnieje ryzyko, że marnujesz czas na podwójne wprowadzanie tych samych danych. Gdy brakuje przepływu informacji między systemami, raportowanie trwa dłużej, często występują błędy, a podejmowanie decyzji jest utrudnione.
  5. Nie udaje się wykorzystywać na bieżąco pojawiających się szans. Czy poświęcasz tyle czasu na prowadzenie firmy, że nie jesteś w stanie wykorzystywać nowych, ciekawych szans? Nowsze systemy ERP oferują zaawansowane inteligentne funkcje, takie jak uczenie maszynowe i analizy predykcyjne, które ułatwiają identyfikację i podejmowanie nowych przedsięwzięć przynoszących zyski.

  Biuletyn SAP Insights

  Zasubskrybuj już dziś

  Zasubskrybuj newsletter i zyskaj dostęp do najważniejszych analiz.

  Powrót do góry