Przejdź do zawartości
Mężczyzna korzystający z oprogramowania ERP

Co to jest ERP?

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to system oprogramowania ułatwiający prowadzenie całej działalności, wspierający automatyzację i procesy w obszarach finansów, zarządzania kadrami, produkcji, łańcucha dostaw, usług, zaopatrzenia itd.

Szczegółowa definicja ERP

ERP oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa, ale co oznacza ERP? Najprostszym sposobem zdefiniowania systemu ERP jest zastanowienie się nad wszystkimi głównymi procesami biznesowymi niezbędnymi do prowadzenia firmy: finansami, HR, produkcją, łańcuchem dostaw, usługami, nabyciem i innymi. Na najwyższym poziomie podstawowym system ERP pomaga efektywnie zarządzać wszystkimi tymi procesami w zintegrowanym systemie. Często nazywany jest systemem ewidencji organizacji.


Jednak obecne systemy ERP są czymś więcej niż podstawowym i niewiele przypominają ERP sprzed kilkudziesięciu lat. Są one teraz dostarczane w chmurze i wykorzystują najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe, aby zapewnić inteligentną automatyzację, większą efektywność i natychmiastowy wgląd w działalność firmy. Nowoczesne oprogramowanie ERP w chmurze łączy również operacje wewnętrzne z partnerami biznesowymi i sieciami na całym świecie, zapewniając firmom współpracę, elastyczność i szybkość, której potrzebują, aby być konkurencyjnymi.

Co to jest ERP? Pobierz wszystkie szczegóły w tym materiale wideo.

Dlaczego system ERP jest ważny?

Czasami opisywany jako „centralny system nerwowy przedsiębiorstwa”, oprogramowanie ERP zapewnia automatyzację, integrację i inteligencję, co jest niezbędne do efektywnego prowadzenia wszystkich codziennych operacji biznesowych. Większość lub wszystkie dane organizacji powinny znajdować się w systemie ERP, aby zapewnić jedno źródło informacji w całej firmie.

 

Finanse wymagają systemu ERP do szybkiego zamknięcia ksiąg. Sprzedaż potrzebuje systemu ERP do zarządzania wszystkimi zamówieniami klienta. Logistyka opiera się na dobrze działającym oprogramowaniu ERP, które umożliwia terminowe dostarczanie klientom właściwych produktów i usług. Rozrachunki z dostawcami wymagają systemu ERP do prawidłowej i terminowej zapłaty dostawcom. Kierownictwo potrzebuje natychmiastowego wglądu w wyniki firmy, aby móc podejmować decyzje w odpowiednim czasie. Banki i udziałowcy potrzebują dokładnych danych finansowych, więc liczą na wiarygodne dane i analizy, które są możliwe dzięki systemowi ERP.

 

Znaczenie oprogramowania ERP dla przedsiębiorstw ilustruje rosnące tempo wdrażania. Według G2, „szacuje się, że globalny rynek oprogramowania ERP osiągnie 78,40 mld USD do 2026 r., osiągając wartość CAGR w wysokości 10,2% w latach 2019–2026.”

Dowiedz się, dlaczego system ERP jest tak ważny.

Sześć kluczowych korzyści z ERP

Dobry system ERP oferuje wiele zalet — które mogą się różnić w zależności od sposobu wdrożenia systemu. Na przykład zalety systemu ERP w chmurze różnią się od rozwiązań lokalnych. Oznacza to, że wszystkie nowoczesne rozwiązania ERP przynoszą sześć głównych korzyści:

Diagram korzyści płynących z ERP
 1. Wyższa produktywność: Usprawnij i automatyzuj podstawowe procesy biznesowe, aby pomóc wszystkim pracownikom organizacji w osiągnięciu lepszych wyników dzięki mniejszej ilości zasobów.
 2. Głębsze analizy: wyeliminuj silosy informacyjne, zyskaj jedno źródło informacji i szybko uzyskaj odpowiedzi na krytyczne pytania biznesowe.
 3. Przyspieszone raportowanie: szybsze raportowanie biznesowe i finansowe oraz łatwa wymiana wyników. Działaj w oparciu o dane i poprawiaj wydajność w czasie rzeczywistym.
 4. Niższe ryzyko: Maksymalizacja widoczności i kontroli biznesowej, zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz przewidywanie ryzyka i zapobieganie mu.
 5. Uproszczenie IT: Korzystając ze zintegrowanych aplikacji ERP współdzielących bazę danych, możesz uprościć IT i zapewnić każdemu łatwiejszy sposób pracy.
 6. Większa elastyczność: dzięki efektywnym operacjom i szybkiemu dostępowi do danych w czasie rzeczywistym możesz szybko identyfikować nowe szanse i reagować na nie.

Przykłady ERP w różnych branżach

Przedsiębiorstwa z każdej branży — od przemysłu motoryzacyjnego po dystrybucję hurtową — potrzebują dokładnych informacji w czasie rzeczywistym oraz efektywnych procesów biznesowych, aby móc konkurować i rozwijać się. Jednak różne branże opierają się na oprogramowaniu ERP z różnych powodów. Oto tylko kilka przykładów:

 • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą stale dokonywać przeglądu swoich aktywów kapitałowych, nie tylko w celu zaspokojenia popytu na przyszłe usługi, ale także w celu zastąpienia starzejących się aktywów. Bez ERP wysiłki zmierzające do ustalenia priorytetów tych głównych inwestycji w aktywa byłyby trudne i podatne na błędy. ERP pomaga również rozwiązać inny krytyczny problem przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: prognozowanie części zamiennych. Brak odpowiednich części podczas awarii może spowodować poważny problem z obsługą klienta. Z drugiej strony posiadanie zbyt wielu części zamiennych oznacza nadmierne koszty i przestarzałe zapasy.
 • Dla hurtowników, importerów, bezpośredniej dostawy do sklepów i firm 3PL/4PL kluczowe znaczenie ma dostawa na czas. Wszystkie te organizacje chcą obniżyć koszty dystrybucji, zwiększyć rotację zapasów i skrócić czas od zamówienia klienta do płatności. Aby osiągnąć te cele, potrzebują integracji funkcji zarządzania zapasami, zaopatrzenia i logistyki, a także zautomatyzowanych procesów dostosowanych do ich potrzeb.
 • Producenci produkcji dyskretnych, wsadowych i ciągłych procesów polegają na systemach ERP i łańcucha dostaw, by osiągać cele w zakresie jakości produktów, zarządzać wykorzystaniem zasobów, kontrolować koszty nadgodzin, obsługiwać zwroty klientów i nie tylko. Producenci mogą również uzyskać kompleksową kontrolę zapasów poprzez monitorowanie przesunięć zapasów, wskazywanie najlepszych i gorszych produktów oraz bardziej efektywne zarządzanie zaopatrzeniem.
 • Firmy usługowe — w tym firmy z branży księgowej, podatkowej, inżynieryjnej, IT, prawnej i innych firm świadczących usługi profesjonalne — potrzebują efektywnej, mobilnej technologii ERP w czasie rzeczywistym, aby zrównoważyć zobowiązania w zakresie świadczenia usług ze zdrowiem finansowym. Kluczem do sukcesu profesjonalnej obsługi jest możliwość dotrzymania terminów przy zarządzaniu rentownością projektu, wykorzystaniem zasobów, uznaniem przychodu, okresowymi celami dotyczącymi przychodu i szansami rozwoju.
 • Handel detaliczny uległ znaczącym przemianom teraz, gdy handel elektroniczny połączył się z innymi kanałami sprzedaży, a także operacjami typu „cegielna i zastawna”. Możliwość zapewnienia opcji samoobsługi umożliwiających identyfikację, konfigurację, zakup i wysyłkę produktów zależy od zintegrowanych danych. Nowoczesny system ERP pomaga również sprzedawcom detalicznym zmniejszyć porzucenie koszyka zakupów, poprawić konwersje w witrynie internetowej, zwiększyć średnią wartość zamówienia i zwiększyć wartość relacji z klientem.

Jak działają systemy ERP?

System ERP – zwany również pakietem ERP – składa się ze zintegrowanych modułów lub aplikacji biznesowych, które ze sobą rozmawiają i współdzielą wspólną bazę danych.

 

Każdy moduł ERP zazwyczaj koncentruje się na jednym obszarze biznesowym, ale współpracuje, wykorzystując te same dane w celu spełnienia potrzeb firmy. Najpopularniejszymi punktami wyjścia są finanse, księgowość, zasoby ludzkie, sprzedaż, zaopatrzenie, logistyka i łańcuch dostaw. Firmy mogą wybierać i wybierać moduły, które chcą, a także, w razie potrzeby, dodawać i skalować.

 

Systemy ERP obsługują również wymagania specyficzne dla branży, w ramach głównej funkcjonalności systemu lub poprzez rozszerzenia aplikacji, które bezproblemowo integrują się z pakietem.

 

Oprogramowanie ERP można kupić za pomocą modelu subskrypcji w chmurze (software-as-a-service) lub modelu licencjonowania (lokalnie).

placeholder

Przedstawiony tutaj system ERP przedstawia przypadki użycia planowania zasobów przedsiębiorstwa dla określania źródła dostaw, zaopatrzenia i sprzedaży. Typowe moduły ERP obejmują między innymi finanse, produkcję i łańcuch dostaw.

Wspólne moduły ERP

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa obejmują różne moduły. Każdy moduł ERP obsługuje określone procesy biznesowe, takie jak finanse, zaopatrzenie lub produkcja, i zapewnia pracownikom w tym dziale transakcje i analizy, których potrzebują do wykonywania swoich zadań. Każdy moduł łączy się z systemem ERP, który zapewnia jedno źródło wiarygodnych i dokładnych, współdzielonych danych we wszystkich działach.

Wykres przedstawiający elementy systemu ERP

Składniki systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa

 

Najczęściej używane moduły ERP obejmują:

 1. Finanse: Moduł finansowo-księgowy stanowi trzon większości systemów ERP. Oprócz zarządzania Księgą Główną i automatyzacji kluczowych zadań finansowych ułatwia ona firmom śledzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami (AR), efektywne zamykanie ksiąg, generowanie raportów finansowych, przestrzeganie standardów realizacji przychodów, ograniczanie ryzyka finansowego itd.
 2. Zarządzanie kadrami: Większość systemów ERP obejmuje moduł HR zapewniający podstawowe funkcje, takie jak czas pracy, obecność i rozliczanie listy płac. Dodatki, a nawet całe pakiety do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), mogą łączyć się z systemem ERP i dostarczać bardziej rozbudowane funkcje HR — wszystko — od analizy personelu po zarządzanie doświadczeniami pracowników.
 3. Określanie źródeł dostaw i zaopatrzenie: Moduł określania źródła dostaw i zaopatrzenia pomaga firmom nabywać materiały i usługi potrzebne do wyprodukowania swoich towarów – lub pozycji, które chcą odsprzedawać. Moduł centralizuje i automatyzuje zakupy, w tym zapytania ofertowe, tworzenie kontraktów i zatwierdzenia. Może zminimalizować zbyt małe i zbyt małe zakupy, poprawić negocjacje z dostawcami dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji, a nawet płynnie łączyć się z sieciami nabywców.
 4. Sprzedaż: moduł sprzedaży śledzi komunikację z potencjalnymi klientami i klientami i pomaga przedstawicielom w wykorzystaniu informacji opartych na danych w celu zwiększenia sprzedaży i docelowych potencjalnych szans dzięki odpowiednim promocjom i możliwościom sprzedaży droższych produktów. Obejmuje funkcjonalność dla procesu od zamówienia klienta do płatności, w tym zarządzanie zleceniami, umowy, rozliczenia, zarządzanie wydajnością sprzedaży i wsparcie pracowników działu sprzedaży.
 5. Produkcja: Moduł produkcyjny jest kluczowym komponentem planowania i realizacji oprogramowania ERP. Pomaga przedsiębiorstwom uprościć złożone procesy produkcyjne i zapewnić, że produkcja jest zgodna z popytem. Moduł ten zazwyczaj obejmuje funkcje planowania potrzeb materiałowych (MRP), planowania produkcji, realizacji produkcji, zarządzania jakością itd.
 6. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw: Inny kluczowy element systemów ERP moduł łańcucha dostaw umożliwia śledzenie przepływu towarów i dostaw w całym łańcuchu dostaw organizacji. Moduł zapewnia narzędzia do zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym, operacji magazynowych, transportu i logistyki – i może pomóc zwiększyć widoczność i odporność łańcucha dostaw.
 7. Usługa: w systemie ERP moduł usług pomaga firmom dostarczać wiarygodne, spersonalizowane usługi, których oczekują klienci. Moduł może zawierać narzędzia do napraw warsztatowych, części zamiennych, zarządzania pracą w terenie oraz strumieni przychodów opartych na usługach. Zapewnia również analizy, które pomagają przedstawicielom działu serwisu i technikom szybko rozwiązywać problemy klientów i zwiększać lojalność klientów.
 8. Badania i rozwój oraz inżynieria: Bogate w funkcje systemy ERP obejmują moduł badawczo-rozwojowy i inżynieryjny. Moduł ten zapewnia narzędzia do projektowania i rozwoju produktu, zarządzania cyklem życia produktu (PLM), zgodności produktu i nie tylko – dzięki czemu firmy mogą szybko i tanio tworzyć nowe innowacje.
 9. Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa: Solidne systemy ERP mogą obejmować moduł EAM, który pomaga firmom o dużej intensywności aktywów zminimalizować czas przestoju i utrzymać najwyższą wydajność maszyn i urządzeń. Ten moduł obejmuje funkcje do obsługi prognostycznej, harmonogramowania, operacji i planowania aktywów trwałych, ochrony środowiska, BHP i innych.

  Rodzaje wdrożenia ERP

  Nowoczesne systemy ERP można wdrażać na wiele sposobów: w chmurze publicznej lub prywatnej, lokalnie lub w różnych scenariuszach hybrydowych łączących środowiska. Oto kilka ogólnych korzyści każdego z nich, które pomogą Ci zidentyfikować opcję wdrożenia ERP, która jest najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy.

  Diagram opcji wdrożenia ERP

  Rodzaje wdrożenia ERP

   

  ERP w chmurze

  Dzięki systemowi ERP w chmurze oprogramowanie jest hostowane w chmurze i dostarczane przez Internet jako usługa subskrybowana. Dostawca oprogramowania na ogół dba o regularne serwisowanie, aktualizacje i bezpieczeństwo w imieniu użytkownika. Obecnie system ERP w chmurze to najpopularniejsza metoda wdrożenia z wielu powodów – w tym niższe koszty początkowe, większa skalowalność i elastyczność, łatwiejsza integracja i wiele więcej.

   

  ERP On-Premise

  Jest to tradycyjny model wdrażania oprogramowania, w którym kontrolujesz wszystko. Oprogramowanie ERP jest zazwyczaj instalowane w Twoim centrum danych w wybranych lokalizacjach. Za instalację i konserwację sprzętu i oprogramowania odpowiada personel Państwa firmy.

   

  Wiele firm modernizuje i uaktualnia swoje lokalne systemy ERP do wdrożeń w chmurze. Wymaga to uważnego planowania uaktualnienia systemu ERP, a także przemyślanego procesu oceny oprogramowania ERP i opcji wdrożenia.

   

  Hybrydowy system ERP

  Firmom, które chcą, aby obie opcje spełniały wymagania biznesowe, dostępny jest hybrydowy model ERP w chmurze. W tym miejscu niektóre z Twoich aplikacji i danych ERP znajdą się w chmurze, a niektóre — lokalnie. Czasami określa się to mianem dwuwarstwowego ERP.

  placeholder

  System ERP dla finansów może pomóc w bezpiecznym zarządzaniu codziennymi procesami księgowymi i zamknięciem finansowym, niezależnie od podejścia do wdrożenia.

  Integracja ERP

  Obecne systemy ERP zapewniają ogromny zakres funkcji biznesowych, ale nadal muszą łączyć się z innymi aplikacjami i źródłami danych, takimi jak oprogramowanie CRM i HCM, platformy handlu elektronicznego, rozwiązania specyficzne dla branży, a nawet inne systemy ERP, oraz synchronizować z nimi. Dzięki integracji z systemem ERP firmy mogą uzyskać ujednolicony wgląd w informacje z różnych systemów, zwiększyć wydajność procesów biznesowych, poprawić doświadczenia klienta i ułatwić współpracę między zespołami i partnerami biznesowymi.

   

  Nowoczesne systemy ERP są otwarte i elastyczne – i mogą z łatwością integrować się z szeroką gamą produktów programistycznych za pomocą konektorów lub dostosowanych adapterów, takich jak interfejsy programowania aplikacji (API). Inne metody integracji ERP to ESB (Enterprise Service bus) i iPaaS (integracja platform-as-a-service). iPaaS, która oferuje podejście oparte na chmurze, jest bardzo popularną opcją dla nowoczesnych firm. Platformy iPaaS mogą szybko synchronizować systemy ERP lokalnie lub w chmurze z aplikacjami SaaS od tego samego dostawcy lub stron trzecich. Zwykle wymagają kodowania od małej do braku, są elastyczne i stosunkowo niedrogie oraz oferują wiele innych zastosowań, takich jak automatyczne generowanie API, integracja danych uczenia maszynowego, integracja sieci Internet of Things (IoT), wstępnie wbudowane treści i wiele innych.

  Całkowity koszt ERP

  Koszt ERP zależy od dostawcy oprogramowania, wybranych modułów i metody wdrożenia. Ogólnie rzecz biorąc, oparty na chmurze system ERP ma niższe koszty niż lokalny system ERP, ponieważ nie ma sprzętu, który trzeba kupić — ani kosztownych wewnętrznych ekspertów IT, którzy muszą zostać zatrudnieni. Dostawca obsługuje konserwację i pobiera od klienta roczną lub miesięczną opłatę subskrypcyjną, zazwyczaj na podstawie liczby użytkowników.

   

  Przy obliczaniu zwrotu z inwestycji (ROI) i całkowitego kosztu posiadania (TCO) nowego wdrożenia ERP początkowe i bieżące koszty personelu są równie ważne jak koszty wyboru i wdrożenia oprogramowania. W przypadku opcji chmurowych i hybrydowych konieczne jest oszacowanie nowych czynników. Ważne są na przykład koszty utrzymania oprogramowania, obiektu, pojemności komputera, przestoju, odzyskiwania, bezpieczeństwa, prywatności i personelu IT. Jak wspomniano, opcje chmurowe znacznie obniżają zarówno koszty kapitałowe, jak i operacyjne – poprawiając zarówno zwrot z inwestycji, jak i całkowity koszt posiadania.

  Historia ERP: szybka ewolucja systemu ERP

  Komputeryzowane aplikacje biznesowe powstały w świecie księgowości i finansów w latach 60. ubiegłego wieku przy użyciu komputerów mainframe. Te pionierskie aplikacje były szybsze i dokładniejsze niż procesy ręczne – ale były kosztowne, ograniczone funkcjonalnie i nadal powolne. Wcześniej aplikacje te obejmowały rozwój dedykowanych, niezależnych rozwiązań, takich jak przetwarzanie zleceń klienta i planowanie zapotrzebowań produkcyjnych (MRP).

   

  W połowie 1980 r. w sektorze wytwórczym panowała gwałtowna konkurencja i potrzebne były nowe narzędzia. Nowe oprogramowanie MRP II zintegrowało księgowość i finanse, sprzedaż, zaopatrzenie, zapasy oraz planowanie i harmonogramowanie produkcji – zapewniając producentowi zintegrowany system.

   

  Pod koniec lat 90. wprowadzono system ERP. System ERP przekształcił sektor technologii, obsługując szerszy wachlarz branż i łącząc MRP II, zasoby ludzkie, rachunkowość projektu i raportowanie użytkowników końcowych.

   

  W krótkim okresie XXI wieku szybsze korzystanie z Internetu i nowe narzędzia programistyczne zrewolucjonizowały pakiety ERP. Wprowadzenie oprogramowania opartego na przeglądarce utorowało drogę dla oprogramowania ERP w chmurze, stanowiącego przełom, który poszerzył zarówno zasięg, jak i funkcjonalność rozwiązań ERP.

   

  Obecnie w dobie transformacji cyfrowej nowoczesne systemy ERP coraz częściej wykorzystują nowe inteligentne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA), IoT, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) oraz bazy danych in-memory. Zapewniają one firmom możliwość prowadzenia jeszcze bardziej wydajnych procesów, wykorzystania aktualnych danych zarówno z danych transakcyjnych, jak i nieustrukturyzowanych, a co za tym idzie, utrzymania konkurencyjności w czasach bezprecedensowych zmian.

  Diagram przedstawiający historię ERP

  Przyszłość ERP

  Transformacja cyfrowa przyspiesza – a ERP to podstawa. Ponieważ przedsiębiorstwa wdrażają technologie cyfrowe w każdej części działalności, zasadniczo zmieniają sposób prowadzenia działalności.

   

  Według firmy Gartner jednym z głównych akceleratorów działalności cyfrowej jest „rozmycie draganów” – innymi słowy wyeliminowanie wszelkich negatywnych sił, które spowalniają działalność, w tym przestarzałych procesów i systemów. Nie jest więc zaskoczeniem, że firmy już wymagają solidniejszych systemów ERP.

   

  Poniżej przedstawiono trzy główne trendy, które opierają się na obecnym tempie:

   

  1. Chmura, chmura, chmura: Preferencje w zakresie ERP w chmurze będą nadal rosnąć, ponieważ coraz więcej firm odkrywa korzyści – w tym dostęp „w dowolnym miejscu”, niższe koszty sprzętu i pomocy technicznej, większe bezpieczeństwo oraz integrację z innymi systemami, aby wymienić tylko kilka z nich. Według Panorama Research w raporcie ERP 2020, „ponad połowa organizacji wybiera oprogramowanie w chmurze (63%) zamiast lokalnego oprogramowania (37%)”. Wraz z dalszym przyspieszaniem tempa prowadzenia działalności, chmury stają się jeszcze ważniejsze.
  2. Integracja pionowa: oficjalne zakończenie wojny między najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami a zintegrowanym systemem ERP. W przyszłości wierzymy, że firmy będą wymagać najlepszych z obu światów – w pełni zintegrowanego systemu ERP z pionowymi rozszerzeniami. Dzięki temu firmy mogą uzyskać konkretną funkcjonalność, której potrzebują, bez bolesnych problemów z integracją lub danych zablokowanych w silosach informacyjnych. Widzimy również zmianę w kierunku coraz większej elastyczności, ponieważ procesy biznesowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy.
  3. Personalizacja użytkownika: pracownicy, klienci i dostawcy chcą treści i funkcjonalności, które odpowiadają ich konkretnym potrzebom lub zainteresowaniom i zwiększają ich produktywność. Zmieniająca się sytuacja demograficzna siły roboczej, zwłaszcza w takich branżach jak przemysł wytwórczy, napędza również zainteresowanie niskimi, niekodowanymi platformami. Platformy te umożliwiają użytkownikom uzyskanie oczekiwanego doświadczenia, a nie dostosowanie się do oprogramowania. Użytkownicy mogą również oczekiwać skonfigurowanych pulpitów, wyszukiwania sterowanego sztuczną inteligencją, spersonalizowanego czatu i spersonalizowanych przepływów pracy na różnych urządzeniach.

   

  Poznaj więcej trendów w technologii ERP i dowiedz się, jak systematycznie oceniać dostępne opcje, unikać pułapek i wprowadzać innowacje odpowiednie dla Twojej firmy.

  10 rzeczy do wyszukania w systemie ERP

  Każdy nowoczesny system ERP będzie miał długą listę możliwości w oparciu o branżę, którą obsługują oraz oferowane moduły. Jednakże istnieje 10 podstawowych funkcji, które wszystkie systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa powinny posiadać:

   

  1. Wspólna baza danych: Scentralizowane informacje i jednolita wersja prawdy – zapewnienie spójnych, współdzielonych danych oraz przekrojowego wglądu w firmę.
  2. Wbudowane narzędzia analityczne: wbudowane narzędzia analityczne, samoobsługowe narzędzia BI, raportowania i zapewniania zgodności, które zapewniają inteligentne analizy dla każdego obszaru działalności.
  3. Wizualizacja danych: wizualna prezentacja kluczowych informacji z kokpitami menedżerskimi, wskaźnikami KPI oraz analizą za pomocą myszy, ułatwiająca podejmowanie szybkich i świadomych decyzji.
  4. Automatyzacja. Automatyzacja powtarzalnych zadań, a także zaawansowana RPA wspomagana sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.
  5. Spójny interfejs użytkownika/UX: Ten sam wygląd i sposób obsługi w modułach, a także łatwe w użyciu narzędzia do konfiguracji i personalizacji dla procesów, użytkowników (w tym klientów i dostawców), jednostek biznesowych, lokalizacji i linii produktów.
  6. Integracja: Płynna integracja procesów biznesowych i procesów workflow – a także otwarta i łatwa integracja z innymi rozwiązaniami i źródłami danych, w tym pochodzącymi od stron trzecich.
  7. Nowe technologie: wsparcie dla sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, asystenci cyfrowi, Internet rzeczy, RPA, bezpieczeństwo i prywatność oraz urządzenia mobilne.
  8. Platforma technologiczna: szybki, sprawdzony i stabilny pakiet technologii umożliwiający długoterminową inwestycję — w tym platformę o niskim kodzie/bez kodu, iPaaS, zarządzanie danymi i wiele innych.
  9. Wielonarodowe wsparcie: Uwzględnienie języków, walut oraz lokalnych praktyk i przepisów biznesowych, a także wsparcie techniczne dla usług w chmurze, szkoleń, help desk i wdrożenia.
  10. Wybór wdrożenia: chmura, lokalnie lub hybryda.
  placeholder

  Wypróbuj nowoczesny system ERP w chmurze 

  Poznaj zalety inteligentnego systemu ERP — wypróbuj SAP S/4HANA Cloud.

  ERP w dowolnym rozmiarze: Jakie mam opcje?

  ERP to nie tylko dla globalnych przedsiębiorstw. Rozwiązania ERP zostały zaprojektowane z myślą o firmach każdej wielkości — małych, średnich i dużych. Można również uzyskać funkcjonalność specyficzną dla branży i firmy, aby sprostać wyjątkowym potrzebom biznesowym. Niezależnie od branży i wielkości swojej firmy, chcesz starannie zaplanować swój projekt wdrożenia ERP, stosując się do najlepszych praktyk.

   

  ERP dla małych firm

  Oprogramowanie ERP dla małych firm pomaga wyjść poza arkusze kalkulacyjne i efektywnie zarządzać każdym aspektem rozwijającej się firmy — od sprzedaży i relacji z klientami po finanse i operacje. Narzędzia ERP dla małych i średnich firm są zazwyczaj dostępne w chmurze, są szybkie w instalacji i zostały zaprojektowane z myślą o rozwoju z Tobą.

   

  System ERP dla średnich przedsiębiorstw

  Obecnie oprogramowanie ERP zaprojektowane z myślą o firmach i spółkach zależnych średniej wielkości korzysta z wbudowanych analiz, szybkiego wdrożenia i najlepszych praktyk dla dziesiątek różnych procesów biznesowych – finansowych, HR, zarządzania łańcuchem dostaw itd. Narzędzia ERP średniej wielkości pomagają rozwijającym się firmom skalować się i konkurować, nawet przy ograniczonych zasobach. Modułowe, oparte na chmurze systemy ERP są również popularnym wyborem dla firm średniej wielkości ze złożonymi procesami lub planami szybkiego rozwoju.

   

  ERP przedsiębiorstwa

  Duże firmy z globalnymi operacjami lub spółkami zależnymi potrzebują solidnego, wiodącego na rynku systemu ERP z wbudowanymi sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i analizami oraz inteligentnej automatyzacji, by odmienić modele i procesy biznesowe. Systemy ERP można wdrażać lokalnie, w chmurze lub w scenariuszu hybrydowym, w zależności od potrzeb biznesowych. Mogą one integrować się z istniejącymi bazami danych lub, najlepiej, uruchamiać na nowszych, zaawansowanych bazach danych in-memory.

   

  Wiele firm modernizuje i uaktualnia swoje lokalne systemy ERP do wdrożeń w chmurze. Wymaga to starannego zaplanowania uaktualnienia systemu ERP, a także oceny i przeglądu opcji wdrożenia systemu ERP.

  Posłuchaj, jak NBA wspiera rozwój swojej firmy i usprawnia operacje dzięki SAP S/4HANA Cloud.

  placeholder

  Poznaj oprogramowanie
  ERP

  Firma SAP dysponuje rozwiązaniem ERP dostosowanym do Twoich potrzeb biznesowych bez względu na wielkość Twojej firmy.

  Więcej w tej serii

  Często zadawane pytania (FAQ) ERP

  System oprogramowania ERP to zestaw zintegrowanych aplikacji lub modułów do zarządzania głównymi procesami biznesowymi firmy, takimi jak finanse i rachunkowość, łańcuch dostaw, HR, zaopatrzenie, sprzedaż, zarządzanie zapasami itd. Moduły ERP są zintegrowane w jednym kompletnym systemie i współdzielą wspólną bazę danych, aby usprawnić procesy i informacje w całym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwa mogą rozszerzać zakres swojego systemu ERP w miarę rozwoju.

  ERP w chmurze to wdrożenie ERP w chmurze, a nie lokalnie. Chmura zapewnia idealne środowisko dla ERP, ponieważ jest dostępną, niezawodną, bezpieczną i wysoce skalowalną platformą dla oprogramowania o krytycznym znaczeniu. Prawdziwe oprogramowanie ERP w chmurze zostało opracowane specjalnie do wdrożenia w chmurze i w pełni wykorzystuje środowisko chmury. Dowiedz się więcej o opcjach ERP w chmurze i wdrożenia ERP.

  W rachunkowości skrót ERP oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa, które jest rodzajem oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą. Moduły finansowe ERP oferują wiele takich samych funkcji jak oprogramowanie księgowe, takie jak narzędzia do rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, księgi głównej, zarządzania wydatkami, raportowania i analiz itd. Oprócz finansów system ERP zawiera moduły dla różnych obszarów działalności, takich jak łańcuch dostaw i HR, i integruje wszystko w ramach jednego systemu.

  Większość firm rozpoczyna korzystanie z różnych prostych, niezależnych narzędzi do zarządzania różnymi procesami biznesowymi, takimi jak QuickBooks lub arkusze kalkulacyjne Excel. Oto pięć znaków, które zostały przez Ciebie przekroczone i potrzebne jest nowoczesny system ERP.

  1. Spędzasz więcej czasu na codziennych działaniach. Jeśli zarządzanie kluczowymi działaniami, takimi jak zamykanie ksiąg zajmuje więcej czasu, winą może być zbyt wiele różnych aplikacji. Oprogramowanie ERP integruje rozwiązania i dane w jednym systemie za pomocą wspólnego interfejsu, ułatwiając jednostkom biznesowym efektywną komunikację i wykonywanie zadań.
  2. Masz wiele pytań biznesowych bez odpowiedzi. Czy możesz łatwo odpowiadać na ważne pytania dotyczące Twojej firmy, takie jak przychód na linię produktów lub liczbę zwrotów? W przeciwnym razie oddzielone systemy i brak dostępu do metryk i wskaźników KPI mogą powstrzymywać użytkownika. Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa zostało zaprojektowane z myślą o sprostaniu tym wyzwaniom.
  3. Masz uruchomione procesy biznesowe. Czy są obszary, w których Twoje procesy odchodzą od Ciebie? Może trudniej jest zarządzać zapasami, zaspokajać oczekiwania klientów lub utrzymywać koszty podczas kontroli. Jeśli tak, może zaistnieć potrzeba restrukturyzacji procesów biznesowych w celu dostosowania ich do rozwoju lub zmiany priorytetów — jest to naturalne dopasowanie oprogramowania ERP.
  4. Masz procesy ręczne z wieloma zbiorami danych. Czy większość Twoich działów wykorzystuje własne aplikacje i procesy do realizacji zadań? Jeśli tak, szanse poświęcasz zbyt dużo czasu na zduplikowane wprowadzanie danych. Gdy informacje nie mogą być przekazywane między systemami, raportowanie trwa dłużej, często dochodzi do błędów, a podejmowanie decyzji jest utrudnione.
  5. Brak Ci szybko zmieniających się szans sprzedaży. Czy poświęcasz tyle czasu na prowadzenie firmy, że nie możesz korzystać z ekscytujących nowych możliwości? Nowsze systemy ERP obejmują zaawansowane, inteligentne funkcje, takie jak uczenie maszynowe i analizy predykcyjne, które ułatwiają identyfikację i wykorzystanie rentownych nowych przedsięwzięć.

  Biuletyn SAP Insights

  placeholder
  Zasubskrybuj już dziś

  Zasubskrybuj newsletter i zyskaj dostęp do najważniejszych analiz.

  Dalszy odczyt

  Powrót do góry