Przejdź do zawartości
Osoba przeglądająca dane ERP

Czym jest system ERP w chmurze?

Termin „planowanie zasobów przedsiębiorstwa” (ERP) został wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, aby opisać oprogramowanie, które ułatwia zarządzanie i automatyzację całościowych procesów biznesowych w całej firmie – od finansów po sprzedaż i produkcję. W tych pierwszych dniach wdrożono lokalnie systemy ERP: na własnych serwerach klientów, we własnych centrach danych. Jednak w latach 2000. wprowadzono system ERP w chmurze – i wszystko się zmieniło.

Czym jest oprogramowanie ERP w chmurze?

ERP w chmurze to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa dostępne przez Internet. Jako szkielet IT lub „mózg” firmy oprogramowanie ERP w chmurze zapewnia zaawansowaną funkcjonalność dla wszystkich podstawowych procesów w organizacji.

 

System ERP w chmurze jest zazwyczaj dostarczany „jako usługa” (oprogramowanie jako usługa lub SaaS ERP) udostępniany na platformie przetwarzania w chmurze dostawcy. Klienci nie są właścicielami oprogramowania, lecz dzierżawią je w ramach rocznej lub miesięcznej subskrypcji. Nie ma kosztów sprzętu z góry – a dostawca dba o utrzymanie aplikacji, uaktualnienia i innowacje, przechowywanie danych i bezpieczeństwo. 

placeholder

Zrzut ekranu produktu ERP w chmurze przedstawiający pulpit dostępnych zasobów w ramach projektu

ERP w chmurze a ERP on-premise

System ERP w chmurze lub system ERP w modelu SaaS jest hostowany na platformie dostawcy w chmurze i zarządzany przez zespół IT. Z kolei lokalny system ERP jest instalowany na Twoim sprzęcie i na własnych serwerach i zarządzany przez zespół IT lub partnera.

 

Firmy w coraz większym stopniu korzystają z chmury, jeśli chodzi o opcje wdrożenia ERP. W ostatnim badaniu 63% firm wybrało oprogramowanie ERP w chmurze w porównaniu z rozwiązaniami ERP wdrażanymi lokalnie.  

Dlaczego warto wybrać system ERP w chmurze?

ERP w chmurze oraz jego zaawansowane funkcje i elastyczność sprawiają, że system ten jest niezbędnym elementem sukcesu w erze cyfrowej. W przeszłości systemy ERP przynosiły organizacjom ogromne korzyści, zwiększając ich produktywność i zyskując wgląd w dane. Jednak dzięki cyfryzacji cały świat – i konkurencja – uległy zmianie. Lokalne systemy ERP po prostu nie nadążają. Trudno im przystosować się do trwałych zmian. Przestarzałe systemy ERP, zaprojektowane z myślą o prostszym środowisku, nie zapewniają szybkości, elastyczności i wglądu w dane potrzebne firmom do działania w nowych, bardziej elastycznych sposobach.

 

Obecnie klienci oczekują szybszej dostawy produktów i usług, niezatrzymanych ulepszeń produktów i usług, większej niezawodności i niższych kosztów. Firmy muszą często patrzeć poza swoje granice, aby zapewnić klientom najlepszą wartość. Pracują oni praktycznie z szerokim wachlarzem partnerów – w zakresie produkcji, dystrybucji produktów, zarządzania sprzedażą, obsługi, wsparcia, a nawet głównych procesów biznesowych. W rezultacie potrzebują oprogramowania, które nie tylko pomaga im w obsłudze coraz bardziej złożonych procesów wewnętrznych, ale także pomaga im zarządzać sieciami biznesowymi na całym świecie. Jest to niemożliwe bez systemu ERP w chmurze. 

Odkryj zalety systemu ERP w chmurze.

Znaczenie ERP w chmurze dla firm średniej wielkości

System ERP ma kluczowe znaczenie dla każdego obszaru działalności średniej wielkości. Dobry system ERP w chmurze umożliwia inteligentną automatyzację procesów, dostarczanie analiz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, pomoże firmom wprowadzać innowacje w modelach biznesowych i wiele więcej. 

 

Oprócz tych korzyści istnieją trzy główne powody, dla których tak wiele firm średniej wielkości przechodzi na system ERP oparty na chmurze:

  1. Większa elastyczność: Elastyczność jest szczególnie ważna dla średnich przedsiębiorstw o potencjale wzrostu. Firmy te często są specjalistami w swojej branży, pracując w branżach takich jak usługi profesjonalne. Mają głębokie relacje z klientami. Aby szybko się rozwijać, muszą wykorzystać nowe możliwości – dodając nowe lokalizacje, wprowadzając nowe produkty i usługi, dokonując przejęć lub reagując na awarie konkurentów.

    Stary system, który nie jest elastyczny i łatwo rozszerzalny, ogranicza wzrost, ponieważ nie dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania decyzji wystarczająco szybko. Jeśli firma opiera się na niezależnych systemach raportowania — z których wiele wykorzystuje obejścia i arkusze kalkulacyjne Excel w celu przezwyciężenia braku integracji – trudno jest działom dzielić się informacjami i współpracować w celu osiągnięcia wspólnych, zależnych od czasu celów. 

  2. Wgląd w przepływ środków pieniężnych: w firmach średniej wielkości najwyższe kierownictwo zazwyczaj jest bardzo zorientowane na koszty. Podstawą działalności średnich przedsiębiorstw jest przepływ środków pieniężnych – a poprawa marży zysku jest często najważniejszym priorytetem. Tworzenie rezerw bilansowych i stymulowanie wzrostu wymaga uważnego uwzględnienia kapitału obrotowego, wydatków operacyjnych i inwestycji. I nic z tego nie da się zrobić w silosie. System ERP w chmurze integruje procesy księgowe z operacjami biznesowymi, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi – dzięki czemu wszystko można dokładnie rozliczyć. 

    Chociaż wszystkie firmy średniej wielkości mają pewien rodzaj systemu księgowego, wiele z nich nie zapewnia natychmiastowego przepływu środków pieniężnych i kluczowych informacji dotyczących rentowności. Często nie spełniają bieżących potrzeb biznesowych ani nie integrują się z innymi systemami. 

  3. Łatwość integracji aplikacji: firmy średniej wielkości zwykle szybko wdrażają rozwiązania punktowe odpowiadające określonym potrzebom operacyjnym — takim jak oprogramowanie centrum obsługi telefonicznej lub systemy usług serwisowych w terenie — ale powoli zmieniają szkielet ERP. Jednakże dodanie tych rozwiązań typu „bolt on” zwiększyło koszty i złożoność, ponieważ narzędzia te nie łączą się łatwo z systemem ERP. Obecnie nowoczesny system ERP w chmurze zmienia wszystko, co sprawia, że coraz więcej rozwijających się firm może ponownie ocenić swój wybór w zakresie ERP. Coraz częściej firmy opowiadają się za łatwą integracją, skalowalnością i elastycznością systemu ERP w chmurze.
placeholder

Więcej informacji na temat korzyści płynących z ERP

Poznaj 10 najważniejszych zalet systemu ERP w chmurze.

Czy SaaS ERP jest bezpieczny?

Dzięki wszystkim informacjom o naruszeniach danych i wirusach należy zapytać, czy system ERP w chmurze jest bezpieczny. Nie można przebić się do żadnego systemu, jednak stopień bezpieczeństwa Twojego systemu zależy od tego, w jaki sposób został on wdrożony i kto nim zarządza.

 

Oto kilka kluczowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę:

  • Kradzież danych: To jeden z najgorętszych tematów w wiadomościach, w których duże firmy skradziły swoje pliki danych, a prywatne informacje swoich klientów zagroziły. Przeglądając szczegółowe informacje na temat naruszeń danych, częściej jednak można stwierdzić, że dane te były przechowywane w siedzibie firmy, a nie w chmurze.
  • Utrata danych: utrata całych plików to straszna rzecz, ale może się zdarzyć w przypadku klęsk żywiołowych, nieumyślnego usunięcia danych lub awarii systemu. Jedyną rzeczą, która może przywracać dane, jest ich regularne i częste tworzenie kopii zapasowych. Dzięki systemowi ERP w chmurze dostawcy infrastruktury mają zewnętrzne kopie zapasowe wykonywane regularnie i nadmiarowo. W przypadku utraty danych można łatwo przywrócić i szybko uruchomić kopię zapasową systemu.
  • Bezpieczeństwo: Posiadanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ERP ma ogromne znaczenie. Średnie firmy zazwyczaj mają ograniczony personel IT i zazwyczaj zajmują się infrastrukturą, aktualizacjami systemu i problemami dotyczącymi użytkowników. Bardzo niewiele firm średniej wielkości zatrudnia pełnoetatowych pracowników ochrony IT. Dzięki renomowacyjnemu dostawcy rozwiązań ERP w chmurze firmy średniej wielkości automatycznie dysponują profesjonalnymi ekspertami ds. bezpieczeństwa na całodobową rozmowę telefoniczną, aby mieć pewność, że wszystkie aktualizacje i procedury dotyczące bezpieczeństwa są utrzymywane. 

Biorąc pod uwagę powyższe, system ERP w chmurze oferuje bardziej bezpieczną opcję niż wdrożenie lokalne dla firm średniej wielkości.

placeholder

Ekran produktu ERP przedstawiający sposób zarządzania poziomami bufora

Zacznij korzystać z systemu ERP w chmurze

ERP w chmurze to sprawdzone, dojrzałe rozwiązanie używane dziś przez tysiące firm na całym świecie (prawdopodobnie przez wiele konkurencji).

 

Firmy, które wybierają system ERP w chmurze, mogą szybko śledzić swoje działania związane z transformacją dzięki natychmiastowemu, stałemu dostępowi do narzędzi, które stymulują zmiany oraz elastyczności i możliwości wykorzystania ich w miarę pojawiania się szans. 

 

Dla rozwijających się firm przejście na chmurę jest nieuniknionym krokiem w kierunku przejścia na kolejny poziom działalności. Nagrody związane z szybszymi procesami, lepszymi informacjami i szybkim zwrotem z inwestycji można zweryfikować w raportach analityków (firmy Gartner, Aberdeen, Forrester i innych) oraz historiach wdrożeń u klientów w branżach takich jak Twoja.

placeholder

Poznaj nowoczesny system ERP
w chmurze

Uzyskaj błyskawiczną bazę danych, wbudowaną sztuczną inteligencję oraz środowisko użytkownika klasy konsumenckiej.

Więcej w tej serii

Biuletyn SAP Insights

placeholder
Zasubskrybuj już dziś

Zasubskrybuj newsletter i zyskaj dostęp do najważniejszych analiz.

Dalszy odczyt

Powrót do góry