Przejdź do zawartości
Ciężarówka w doku załadunkowym

Czym jest system zarządzania transportem (TMS)?

System zarządzania transportem to system oprogramowania ułatwiający firmom zarządzanie logistyką związaną z przepływem towarów – drogą lądową, powietrzną, morską lub kombinacją środków transportu. Część większego systemu zarządzania łańcuchem dostaw oprogramowanie do obsługi logistyki TMS pomaga zapewnić terminową dostawę towarów poprzez optymalizację ładunków i tras dostaw, śledzenie frachtu na lokalnych i globalnych trasach oraz automatyzację wcześniej czasochłonnych zadań, takich jak dokumentacja zgodności z przepisami handlowymi i rozliczanie frachtu. System TMS obniża koszty zarówno dla firm, jak i klientów końcowych.

 

Pojawienie się oprogramowania opartego na systemie zarządzania transportem w chmurze stworzyło równe warunki działania. Gdy tylko domena większych podmiotów, oprogramowanie TMS jest obecnie używane przez mniejsze firmy, które potrzebują zintegrowanego systemu cyfrowego, aby móc konkurować na dzisiejszym rynku.

 

Technologie oparte na chmurze połączone ze wzrostem w sektorze handlu elektronicznego pobudzają popyt na oprogramowanie TMS. Grand View Research donosi, że rynek tych systemów ma się rozwijać przy CAGR 16,2 proc. w latach 2019–2025.  

Kluczowe cechy systemu zarządzania transportem

Czym jest obecnie system TMS? Nowoczesne oprogramowanie TMS zawiera funkcje, które mogą znacznie ograniczyć złożoność i zwiększyć wydajność. Kluczowe funkcje to: 

 • Planowanie i realizacja transportu: Usprawnij zakupy i wysyłkę frachtu dzięki automatycznemu porównywaniu i rezerwowaniu stawek spedytora. Wybierz sposób transportu – lotniczy, morski, ciężarowy lub kolejowy – i zaplanuj najbardziej efektywną trasę transportu towarów. Optymalizacja obciążenia i wykorzystanie funkcji śledzenia w czasie rzeczywistym do monitorowania postępu. 
 • Zarządzanie frachtem: usprawnienie procesu od wyceny do zawarcia umowy. Efektywnie zarządzaj kalkulacją frachtu, zarządzaniem zleceniami, ustalaniem stawki oraz rozliczaniem i rozliczaniem frachtu zarówno w przypadku transportu multimodalnego, jak i intermodalnego.
 • Pulpity TMS, raportowanie i analizy: prognozowanie zapotrzebowania na transport, analiza wskaźników i rentowności oraz szybkie dostosowywanie się do nieprzewidzianych okoliczności. Dzięki wglądowi we wszystkie aspekty procesu transportu w czasie rzeczywistym możesz podejmować natychmiastowe decyzje w oparciu o dane.  

Korzyści systemu zarządzania transportem

Dla każdej firmy, która przewozi towary, nowoczesny system zarządzania transportem przynosi wiele korzyści.  

 

1. Oszczędności kosztowe

 

System TMS oferuje znaczne oszczędności kosztów – zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla klienta końcowego – na wiele ważnych sposobów.  

 

Po pierwsze, zmniejsza to koszty administracyjne. Oprogramowanie TMS ułatwia porównywanie stawek przewoźnika w celu znalezienia najlepszej opcji. Ponadto automatyzuje proces rezerwacji, zastępując czasochłonne rozmowy telefoniczne efektywną rezerwacją cyfrową. Oprogramowanie usprawnia, integruje i automatyzuje procesy, takie jak audyt, umowa, płatności i planowanie zamówień, w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia liczby błędów.

 

TMS obniża również koszty wysyłki. Dzięki automatyzacji procesu porównania ocen oprogramowanie pomaga zidentyfikować najbardziej opłacalne opcje, w tym niektóre z nich, które mogą zostać pominięte przy użyciu procesu ręcznego.  

 

Optymalizacja obciążenia to kolejny obszar, w którym TMS obniża koszty. Budowanie palet z optymalizacją opartą na regułach pomaga firmom uzyskać efektywność i działać na szeroką skalę. 

 

2. Widoczność w czasie rzeczywistym

 

Oprogramowanie TMS poprawia widoczność – krytyczne uwzględnienie w złożonym procesie logistycznym.  

 

Dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym można śledzić przepływ towarów wysyłanych drogą lądową, morską lub powietrzną. Oceń efektywność swoich operacji i śledź wskaźniki KPI na pulpicie TMS. Poprawa efektywności tras: nowoczesny system zarządzania transportem może w sposób dynamiczny generować optymalne propozycje tras, identyfikując krótsze lub mniej zatłoczone trasy i dostosowując się w czasie rzeczywistym do nieprzewidzianych przeszkód.

 

3. Większe zadowolenie klientów

 

Zdolność do wywiązania się ze zobowiązań klientów ma zasadnicze znaczenie dla każdej firmy konkurującej na dzisiejszym globalnym rynku.  

 

Ze względu na „skutek Amazona”, terminowa dostawa jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Klienci na całym świecie często oczekują dostawy tego samego dnia lub, co najmniej, ścisłego przestrzegania obiecanego harmonogramu dostaw. Oprogramowanie TMS zapewnia przejrzystość niezbędną do identyfikowania i rozwiązywania problemów, które mogą prowadzić do opóźnień, frustracji klientów i spadku lojalności klientów.  

 

Oprogramowanie TMS może również poprawić doświadczenia klienta końcowego, ułatwiając śledzenie postępów w realizacji oraz upraszczając proces rozliczania i płatności. Klienci często korzystają również z lepszych stawek wynegocjowanych przez firmę.  

placeholder

Kokpit TMS ułatwia organizacjom optymalizację zarządzania frachtem, trasami i spedytorami w celu określenia tylko kilku kluczowych korzyści.

Jak działa system SZS?

Połączony z systemami spedytorów system TMS uzyskuje dostęp, przechowuje i porównuje szczegółowe informacje o przewoźnikach. Obejmuje również funkcjonalność, która umożliwia firmom optymalizację tras i sposobów transportu, a także śledzenie postępów w realizacji. 

 

System TMS działa w połączeniu z innym oprogramowaniem jako część szerszego systemu zarządzania łańcuchem dostaw i w większości oferuje integrację systemu ERP i systemu gospodarki magazynowej (WMS). Każdy poniższy system oprogramowania pełni określoną funkcję; po integracji tworzą one cyfrowy tripod, który wspiera realizację całego procesu. 

 1. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) obsługuje księgowość, zarządzanie zamówieniami i fakturowanie. 
 2. System Gospodarki magazynowej (WMS) pomaga zarządzać funkcjami magazynu, takimi jak paletyzacja, realizacja zleceń, wysyłka i przyjęcie oraz śledzenie zapasów. 
 3. System zarządzania transportem jest odpowiedzialny za zarządzanie frachtem oraz optymalizację trasy i spedytora. 

Kto korzysta z systemów TMS?

Systemy TMS są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, które regularnie wysyłają i odbierają towary. W związku z pandemią nowe firmy z branży handlu cyfrowego dołączyły do grona producentów, hurtowników, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych poszukujących sposobów szybkiego, efektywnego i oszczędnego dostarczania towarów.  

Firmy, które mogą korzystać z systemu SZS, to: 

 • Handel detaliczny, motoryzacyjny i wytwórczy  
 • Przemysł farmaceutyczny i zdrowotny 
 • Organizacje gastronomiczne  
 • Dostawcy usług logistycznych  
 • Organizacje lotnicze, rządowe i obronne   

Dowiedz się, jak firma MAHLE Behr GmbH & Co zarządza swoją codzienną logistyką transportową za pomocą oprogramowania do zarządzania transportem. 

Cloud TMS i nowe technologie

Chmura sprawiła, że systemy TMS są dostępne dla większej liczby firm niż kiedykolwiek wcześniej – i dzięki niej oprogramowanie zyskało nowe możliwości i elastyczność. Jednak inne technologie mają również ogromny wpływ zarówno na oprogramowanie SZS, jak i na branżę zarządzania transportem. 

 

Sztuczna inteligencja (AI) przynosi przemysłowi szereg przełomowych innowacji. Może obsługiwać czasochłonne, rutynowe zadania w całym procesie oraz przynieść znaczne korzyści czasowe i kosztowe. Jeszcze bardziej dramatyczna zmiana przyjdzie wraz z pojazdem samojezdnych ciężarówek. W pełni gotowe do wprowadzenia na rynek autonomiczne pojazdy powinny nie tylko obniżać koszty i zwiększać bezpieczeństwo, ale także stanowić część inteligentnego systemu, który gromadzi i analizuje więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej. Wynikające z tego spostrzeżenia przynoszą ogromne korzyści pośrednikom w przewozie towarowym, którzy nieustannie zmagają się ze wszystkim, począwszy od globalnych cen paliw, a skończywszy na zmianach prawnych, a także na swoich klientach.  

 

Uczenie maszynowe może szybko tworzyć dokładne prognozy na podstawie ogromnych zbiorów danych. Na przykład uczenie maszynowe może pomóc firmom w zarządzaniu kompromisami między oszczędnością kosztów a terminową dostawą, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak geografia dostaw i kamienie milowe postępu w czasie rzeczywistym w celu obliczenia wpływu droższych dostaw z jednego przystanku na opłacalne dostawy z wielu przystanków. 

 

Czujniki Internetu rzeczy (IoT) gromadzą nieocenione informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji urządzeń, które należy serwisować i utrzymywać. Ponieważ więcej urządzeń w całym łańcuchu dostaw jest wyposażonych w czujniki, tym bardziej wydajny staje się proces. 

 

Obecnie zaawansowane analizy pomagają zoptymalizować trasy i sposoby wysyłki, skrócić czas dostawy, zwiększyć efektywność paliwową i rentowność oraz dostosować się do zmian w zapotrzebowaniu na transport. Wraz z generowaniem coraz większej ilości danych rola analiz staje się jeszcze ważniejsza. 

 

Inne technologie mogą również sprawić, że systemy TMS staną się bardziej wydajne. Chatboty lub asystenci cyfrowi mogą obniżyć koszty administracyjne, obsługując rutynowe zapytania klientów. Łańcuch bloków zapewnia przejrzystość śledzenia w całym łańcuchu dostaw.   

 

Nowoczesny system zarządzania transportem, wzbogacony o nowe technologie, zapewnia automatyzację, wgląd w dane i inteligentne technologie, które pomagają firmom wysyłającym towary rozwijać się w erze cyfrowej.  

placeholder

Poznaj zarządzanie transportem

Zmniejszenie złożoności transportu w sieci dzięki zarządzaniu logistyką

Często zadawane pytania dotyczące zarządzania transportem

Zarządzanie transportem zajmuje się planowaniem i realizacją ruchu towarowego, dbając o szczegóły, takie jak to, czy będzie on przemieszczał się drogą lądową, morską czy powietrzną. Dotyczy to innych czynników, takich jak stawki i usługi przewoźników, a także dane dotyczące zgodności z przepisami i dokumentacja.

Logistyka transportu to podzbiór zarządzania transportem, który wierci głębiej. Dodaje on przechowywanie, obsługę, katalogowanie i pakowanie towarów i usług. Jest to kolejna warstwa szczegółów potrzebnych do bezpiecznego i skutecznego transportu towarów w łańcuchu dostaw z punktu A do punktu B. 

Transport multimodalny odnosi się do transportu morskiego, który korzysta z kilku rodzajów transportu, takich jak transport lotniczy, morski, kolejowy i/lub ciężarowy. Towary są często wysyłane w ramach jednej umowy. Jeden przewoźnik jest prawnie odpowiedzialny, ale używa podwykonawców.  

Transport intermodalny polega na wykorzystaniu różnych firm do obsługi tej samej wysyłki. Wielu przewoźników realizuje pojedynczą przesyłkę w różnych trybach. Ten rodzaj transportu zapewnia większą elastyczność przy wyborze stawek i cen, ale jest trudniejszy do skoordynowania.

Ładunek drobnicowy (LTL) to nazwa transportu, który jest większy niż tylko mniejsze opakowania, ale nie napełnia całego samochodu ciężarowego. Zazwyczaj te transporty towarowe LTL ważą mniej niż 10 000 funtów. Przewoźnicy LTL często obsługują paczki i mniejsze pakiety. 

Jak wskazuje nazwa, fracht z pełnym ładunkiem ciężarowym (FTL) odnosi się do przesyłki, która wypełnia większość lub całość ciężarówki. Wysyłki te mogą ważyć do 45 000 funtów – to około 30 palet w typowej, 53-stopowej przyczepie według UShip.com 

Biuletyn SAP Insights

placeholder
Zasubskrybuj już dziś

Zasubskrybuj newsletter i zyskaj dostęp do najważniejszych analiz.

Dalszy odczyt

Powrót do góry