Przejdź do zawartości

Automatyzacja w magazynie – technologie i ich praktyczne zastosowanie (demo)

  • 14 czerwca 2022
  • Online/transmisja strumieniowa
Zarejestruj się
Przegląd wydarzenia

Celem warsztatu jest przybliżenie uczestnikom możliwości automatyzacji procesów magazynowych w oparciu o najnowsze technologie. W ramach webinaru omówimy możliwości wykorzystania w/w technologii, a także również pokażemy ich praktyczne zastosowanie.
Wśród omawianych tematów poruszymy między innymi możliwości wykorzystania SAP EWM do współpracy z następującymi technologiami:

  • Technologie głosowe (nie tylko Pick-by-Voice)
  • Technologie świetlne (m.in. Put-to-Light)
  • Magazyn automatyczny oraz Robotics Warehouse
  • Zintegrowany Portal dla Dostawcy
  • Automatyzacja integracji z kurierami

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa podczas webinaru!

Kategoria wydarzenia
Wydarzenie partnera
Rodzaj wydarzenia
Online/transmisja strumieniowa
Język
Polski
Branża
Sektory dóbr konsumpcyjnych, Branże dyskretne, Energia i zasoby naturalne, Usługi finansowe, Usługi publiczne, Branże usługowe, Przemysł dóbr konsumpcyjnych, Nauki biologiczne, Handel detaliczny, Dystrybucja hurtowa, Agrobiznes, Moda, Przemysł lotniczy i zbrojeniowy, Przemysł motoryzacyjny, Przemysł zaawansowanych technologii, Produkcja przemysłowa, OEM (zaawansowane technologie), Półprzewodniki, Dostawcy oprogramowania, Przemysł chemiczny, Przemysł metalowy i drzewno-papierniczy, Przemysł wydobywczy, Przemysł paliwowy, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Artykuły budowlane, Obsługa pól naftowych, Usługi w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, Bankowość, Ubezpieczenia, Obronnność i bezpieczeństwo, Ochrona zdrowia, Szkolnictwo wyższe i badania naukowe, Instytucje publiczne,  Władze federalne i•krajowe, Miasta przyszłości, Poczta, Bezpieczeństwo publiczne,  Władze regionalne, stanowe i•lokalne, Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne, Media, Usługi konsultingowe, Sport i rozrywka, Telekomunikacja, Podróże i transport, Nieruchomości komercyjne, Entertainment, Sports
Miejsce konferencji
Polska
Powrót do góry