Przejdź do zawartości

Informacja o realizowanej strategii podatkowej SAP Polska Sp. z o.o. za rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020

Zgodnie z artykułem 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U.2021.1800 t.j. z dnia 2021.10.04, dalej: ’ustawa CIT’) Spółka przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (dalej: ‘rok podatkowy 2020’). Pobierz dokument

Powrót do góry