Przejdź do zawartości

Szybkość i elastyczność analiz w czasie rzeczywistym — integracja analizy danych w ramach rozwiązania SAP S/4HANA

Przeczytaj, w jaki sposób klienci SAP mogą korzystać z podejścia Inteligentne przedsiębiorstwo, aby identyfikować, racjonalizować, wzbogacać i uzyskiwać dostęp do istniejących i potencjalnych danych przedsiębiorstwa, zasobów informacyjnych i danych uzyskanych zewnętrznie i od dostawców zewnętrznych. Pobierz dokument

Powrót do góry