Przejdź do zawartości

eBook - SAP Ariba Cashflow i Discount Management

W jaki sposób zarządzać płynnością, kapitałem i kluczowymi dostawcami? Ekosystem rozwiązań finansowych SAP Ariba to zestaw narzędzi taktycznych, które zapewniają dostawcom dostęp do płatności na żądanie (co działa jak bankomat dla wierzytelności) Pobierz dokument

Powrót do góry