Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.
Current View

Optimize Agility and Processes with Workflows That Complement Cloud Applications

Reduce development time and expense by taking a low-code approach to creating and extending workflows with the SAP Cloud Platform Workflow service. Empower business users and domain experts to express logic in their own terms and update business rules quickly with the SAP Cloud Platform Business Rules service.  Pobierz dokument

Powrót do góry