Przejdź do zawartości
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij chat Chat offline
Uzyskaj pomoc na bieżąco — rozpocznij chat z przedstawicielem SAP.
Skontaktuj się z nami
Prześlij nam swoje uwagi, opinie i pytania.
Current View

From Field to Fork: Unravel Your Agricultural Contract Management Complexities and Reap Profits

A lot goes into bringing crops from the field to your fork, and contracts that help define a crop’s
journey can be quite complex. The SAP Agricultural Contract Management application helps unravel those complexities to help companies keep a close eye on profit margins.  Pobierz dokument

Powrót do góry