Przejdź do zawartości

To, co najlepsze dla Twojej firmy

Firmy różnej wielkości z wszystkich branż i krajów stanęły przed wyzwaniem, którym jest dostosowanie się do szybkich zmian popytu i podaży. Rozwiązania SAP pomogą Twojej firmie wyjść z kryzysu i postawić na innowacje dzięki odporności i elastyczności.

Szybko i precyzyjnie zamykaj rozliczenia

Zautomatyzuj zamknięcia w spółkach zależnych i w siedzibie firmy, by usprawnić nadzór oraz zapewnić zgodność z przepisami i przejrzystość.

  • Monitoruj przebieg zamknięcia, korzystając z wglądu w dane w czasie rzeczywistym w ramach całego procesu
  • Zautomatyzuj zadania w ramach zamknięcia i usprawnij ręczne wykonywanie zadań dzięki zaawansowanym narzędziom współpracy, powiadomieniom i przepływom pracy
  • Ułóż solidny plan działania dotyczący zamknięcia w jednostce i korzystaj z niego we wszystkich jednostkach i cyklach zamknięcia

Spełniaj zmieniające się wymagania nowoczesnej produkcji

Zwiększ produktywność pracowników i ogólną efektywność urządzeń dzięki analityce produkcyjnej i widoczności.

  • Dostarczaj informacje wspierające podejmowanie decyzji na linię produkcyjną i do przedsiębiorstwa jednocześnie
  • Popraw synchronizację między zespołami produkcyjnymi i logistycznymi oraz ustabilizuj procesy
  • Zoptymalizuj ogólną efektywność urządzeń (OEE) i zużycie energii 

Buduj korzystne relacje w łańcuchu dostaw

Platforma jest otwarta dla wszystkich: kupujący mogą publikować informacje o zapotrzebowaniu, a dostawcy mają możliwość udzielenia odpowiedzi na taki wpis i zaprezentowania swojej oferty.   

  • Przewiduj zagrożenia i dbaj o ciągłość łańcucha dostaw dzięki dostępowi do nowych, potencjalnych źródeł dostaw
  • Twórz połączenia z partnerami, którzy skuteczniej pomogą Ci osiągnąć zrównoważony wzrost
  • Bezpłatnie publikuj informacje i odpowiedzi do 31 grudnia 2020 roku.

Jak klienci SAP pomagają naszym społecznościom

Patrzenie w przyszłość i przygotowania do funkcjonowania w czasach post-pandemicznych

Dowiedz się, jak AITX, firma zajmująca się leasingiem i naprawą taboru kolejowego, przeprowadziła transformację cyfrową w czasach pandemii COVID-19 i zdołała wprowadzić w pełni zintegrowane podejście, by przygotować się nie tylko na najbliższą przyszłość, ale i na nieuchronnie zbliżającą się rzeczywistość post-pandemiczną.

Podwojenie wysiłków i przygotowania na najważniejszą migrację

Dowiedz się, dlaczego pandemia COVID-19 nie odebrała sił do działania firmie Promantus, która podwoiła wysiłki, by uprościć i uelastycznić konwersje na platformie SAP S/4HANA.

Obsługa ponad 8 000 czołowych instytucji medycznych i 33 500 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w Chinach

Zobacz, jak firma Realcan obniża koszty logistyczne o 15% na każdym produkcie oraz gwarantuje bezpieczną dostawę leków i sprzętu medycznego w czasie pandemii, korzystając z rozwiązania SAP Extended Warehouse Management.

Dbanie o klientów i pracowników w czasach COVID-19

Zobacz, jak Breathe 4 Me CPR, niewielka firma specjalizująca się w usługach z dziedziny zaopatrzenia i doradztwa dla ośrodków opieki zdrowotnej w modelu B2B, postanowiła przejść na Ariba Network, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i rozwijać działalność.

Rozwiązania SAP, które pomagają zadbać o ciągłość prowadzenia działalności

Rozwijanie i podtrzymywanie kompetencji

Zadbaj o szybsze wdrażanie oprogramowania i zwiększenie komfortu korzystanie z niego dzięki zapewnieniu zespołom technicznym możliwości w zakresie wdrażania i utrzymywania rozwiązań SAP.

Większe przychody

Zwiększ przychody, oferując usługi oparte na subskrypcji i użytkowaniu. Przyspiesz wprowadzanie usług na rynek dzięki elastycznym wycenom, automatycznemu rozliczaniu i kompleksowej obsłudze finansowej klientów.  

Zarządzanie przedsiębiorstwem średniej wielkości

Staw czoła wyzwaniom niepewnych czasów i skaluj przedsiębiorstwo pod kątem przyszłego rozwoju, korzystając z prostego we wdrożeniu jednolitego rozwiązania ERP w chmurze dla firm średniej wielkości.

Koszty i zgodność z przepisami

Niezależnie od okoliczności warto zadbać o efektywne zarządzanie wydatkami.

Zarządzanie transportem

Zwiększ odporność łańcucha dostaw, zapewniając dostęp do platformy transportowej i sieci logistycznej. 

Optymalizacja nowych produktów

Obliczaj koszty i inne wartości dotyczące nowych produktów, by odpowiednio reagować na zmieniające się trendy rynkowe, określać czynniki generujące koszty i uzyskiwać oszczędności.

Modernizacja procesów planowania strategicznego

Utrzymaj przewagę poprzez odkrywanie ukrytych źródeł optymalizacji finansowej i dotyczącej miejsca pracy oraz nowych możliwości rozwoju.

Zarządzanie finansami

Zarządzaj kapitałem obrotowym, płatnościami i ryzykiem finansowym, korzystając ze zintegrowanych rozwiązań do obsługi finansów.

Globalne usługi handlowe

Usprawnij zarządzanie globalnym handlem i zadbaj o zgodność z przepisami.

Zamknięcie miesiąca

Bezproblemowo przeprowadzaj zamknięcia okresów, dbając o dokładność i kompletność raportowanych wyników.

Inteligentne zarządzanie procesami

Automatyzuj, usprawniaj i dostosowuj procesy biznesowe, uwzględniając zmienne warunki rynkowe.

Zintegrowane planowanie strategiczne

Szybko reaguj na zmiany popytu dzięki planowaniu łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Wydajność produkcyjna

Zyskaj wgląd w aktualne dane z produkcji, by dostosowywać się do zmian w planach produkcyjnych i dotyczących pracowników.

Analityka produkcyjna

Zyskaj niezbędne narzędzia analityczne i przejrzystość, które pozwolą Ci zintegrować produkcję z operacjami biznesowymi.

Zarządzanie zasobami mobilnymi

Wyposaż pracowników serwisowych w rozwiązania mobilne, aby wydłużyć czas użytkowania produktów i poprawić ich niezawodność.

Zarządzanie magazynem

Przejmij kontrolę nad operacjami magazynowymi, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami klientów.

Ciągłość dostaw

Sprawdź, czy dostawcy są w stanie dotrzymać terminów dostaw, i znajdź obszary optymalizacji ciągłości biznesowej i planów działań naprawczych.

Znajdowanie dostawców

Ograniczaj problemy związane z bazą dostawców i zyskaj znaczne oszczędności dzięki bezpłatnemu dostępowi do rozwiązania SAP Ariba Start Sourcing.

Łączenie kupujących i dostawców

Skorzystaj z rozwiązania SAP Ariba Discovery, gdzie kupujący mogą publikować informacje o zapotrzebowaniu, a dostawcy — odpowiedzi na takie wpisy i prezentacje swojej oferty.

Dystrybucja zasobów o znaczeniu krytycznym

Szybko wychwytuj zapotrzebowanie na zasoby o znaczeniu krytycznym i zarządzaj procesami dystrybucji.

Maksymalizacja wartości zbycia

Uzyskuj wyższe ceny za zbywane produkty dzięki ograniczeniu ryzyka rozdzielenia oraz kosztów po stronie nabywcy przez zapewnienie niezależności zbycia.

Cyfrowa współpraca między dostawcami

Zyskaj dostęp do sieci cyfrowych dostawców SAP i korzystaj z cyfrowego łańcucha dostaw.

Zarządzanie podpisem elektronicznym

Uprość transakcje cyfrowe poprzez zarządzanie e-podpisem.

Łączenie analiz

Łącz wnioski z różnych źródeł danych: operacyjnych, dotyczących doświadczeń, sytuacyjnych i analitycznych.

Zoptymalizuj efektywność użytkowników

Zoptymalizuj wydajność oprogramowania SAP, z którego korzystasz, oraz produktywność jego użytkowników.

Przyspiesz wdrażanie projektów

Korzystaj ze środowiska testowego, aby nauczyć się postępowania w przypadku niepewności, niepełnego wykorzystania i ograniczonych zasobów.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry