Przejdź do zawartości

To, co najlepsze dla Twojej firmy

Firmy różnej wielkości z wszystkich branż i krajów stanęły przed wyzwaniem, którym jest dostosowanie się do szybkich zmian popytu i podaży. Rozwiązania SAP pomogą Twojej firmie wyjść z kryzysu i postawić na innowacje dzięki odporności i elastyczności.

Szybko i precyzyjnie zamykaj rozliczenia

Zautomatyzuj zamknięcia w spółkach zależnych i w siedzibie firmy, by usprawnić nadzór oraz zapewnić zgodność z przepisami i przejrzystość.

  • Monitoruj przebieg zamknięcia, korzystając z wglądu w dane w czasie rzeczywistym w ramach całego procesu
  • Zautomatyzuj zadania w ramach zamknięcia i usprawnij ręczne wykonywanie zadań dzięki zaawansowanym narzędziom współpracy, powiadomieniom i przepływom pracy
  • Ułóż solidny plan działania dotyczący zamknięcia w jednostce i korzystaj z niego we wszystkich jednostkach i cyklach zamknięcia

Spełniaj zmieniające się wymagania nowoczesnej produkcji

Zwiększ produktywność pracowników i ogólną efektywność urządzeń dzięki analityce produkcyjnej i widoczności.

  • Dostarczaj informacje wspierające podejmowanie decyzji na linię produkcyjną i do przedsiębiorstwa jednocześnie
  • Popraw synchronizację między zespołami produkcyjnymi i logistycznymi oraz ustabilizuj procesy
  • Zoptymalizuj ogólną efektywność urządzeń (OEE) i zużycie energii 

Buduj korzystne relacje w łańcuchu dostaw

Platforma jest otwarta dla wszystkich: kupujący mogą publikować informacje o zapotrzebowaniu, a dostawcy mają możliwość udzielenia odpowiedzi na taki wpis i zaprezentowania swojej oferty.   

  • Przewiduj zagrożenia i dbaj o ciągłość łańcucha dostaw dzięki dostępowi do nowych, potencjalnych źródeł dostaw
  • Twórz połączenia z partnerami, którzy skuteczniej pomogą Ci osiągnąć zrównoważony wzrost
  • Bezpłatnie publikuj informacje i odpowiedzi do 31 grudnia 2020 roku.

Jak klienci SAP pomagają naszym społecznościom

Poprawa widoczności zapotrzebowania na produkty podczas globalnej pandemii

Dowiedz się, jak firma Marvin Group, lider w branży mięsnej, zoptymalizowała swoje plany produkcyjne i magazynowe, wykorzystując rozwiązania SAP do utrzymania łańcucha dostaw żywności.

Dbanie o pracowników i maszyny w branży motoryzacyjnej

COVID-19 postawił przemysł samochodowy na biegu jałowym, ale firma INDEX-Werke, korzystając z rozwiązań SAP na internetowej platformie IoT, dba o klientów i urządzenia oraz troszczy się o zdrowie swoich techników, umożliwiając im świadczenie wsparcia zdalnie.

Bezpieczny powrót do domu w czasie globalnego kryzysu zdrowotnego

Zobacz, jak przebiegała współpraca z niemieckim rządem, który zwrócił się do SAP o aplikację umożliwiającą szybki i bezpieczny powrót do kraju tysięcy obywateli, których globalna pandemia zastała w podróży.

Zapewnianie niezbędnej ochrony pracownikom służby zdrowia

Hospicjum domowe ViaQuest było pozbawione narzędzi zakupowych umożliwiających kupno okularów ochronnych dla pielęgniarek. Skorzystało z funkcji SAP Ariba Spot Buy na Premikati Marketplace, aby w ciągu kilku godzin zdobyć potrzebny sprzęt.

Rozwiązania SAP, które pomagają zadbać o ciągłość prowadzenia działalności

Zarządzanie finansami

Zarządzaj kapitałem obrotowym, płatnościami i ryzykiem finansowym, korzystając ze zintegrowanych rozwiązań do obsługi finansów.

Globalne usługi handlowe

Usprawnij zarządzanie globalnym handlem i zadbaj o zgodność z przepisami.

Zamknięcie miesiąca

Bezproblemowo przeprowadzaj zamknięcia okresów, dbając o dokładność i kompletność raportowanych wyników.

Inteligentne zarządzanie procesami

Automatyzuj, usprawniaj i dostosowuj procesy biznesowe, uwzględniając zmienne warunki rynkowe.

Zintegrowane planowanie strategiczne

Szybko reaguj na zmiany popytu dzięki planowaniu łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

Wydajność produkcyjna

Zyskaj wgląd w aktualne dane z produkcji, by dostosowywać się do zmian w planach produkcyjnych i dotyczących pracowników.

Analityka produkcyjna

Zyskaj niezbędne narzędzia analityczne i przejrzystość, które pozwolą Ci zintegrować produkcję z operacjami biznesowymi.

Zarządzanie zasobami mobilnymi

Wyposaż pracowników serwisowych w rozwiązania mobilne, aby wydłużyć czas użytkowania produktów i poprawić ich niezawodność.

Zarządzanie magazynem

Przejmij kontrolę nad operacjami magazynowymi, by nadążać za zmieniającymi się potrzebami klientów.

Ciągłość dostaw

Sprawdź, czy dostawcy są w stanie dotrzymać terminów dostaw, i znajdź obszary optymalizacji ciągłości biznesowej i planów działań naprawczych.

Znajdowanie dostawców

Ograniczaj problemy związane z bazą dostawców i zyskaj znaczne oszczędności dzięki bezpłatnemu dostępowi do rozwiązania SAP Ariba Start Sourcing.

Łączenie kupujących i dostawców

Skorzystaj z rozwiązania SAP Ariba Discovery, gdzie kupujący mogą publikować informacje o zapotrzebowaniu, a dostawcy — odpowiedzi na takie wpisy i prezentacje swojej oferty.

Dystrybucja zasobów o znaczeniu krytycznym

Szybko wychwytuj zapotrzebowanie na zasoby o znaczeniu krytycznym i zarządzaj procesami dystrybucji.

Maksymalizacja wartości zbycia

Uzyskuj wyższe ceny za zbywane produkty dzięki ograniczeniu ryzyka rozdzielenia oraz kosztów po stronie nabywcy przez zapewnienie niezależności zbycia.

Cyfrowa współpraca między dostawcami

Zyskaj dostęp do sieci cyfrowych dostawców SAP i korzystaj z cyfrowego łańcucha dostaw.

Zarządzanie podpisem elektronicznym

Uprość transakcje cyfrowe poprzez zarządzanie e-podpisem.

Łączenie analiz

Łącz wnioski z różnych źródeł danych: operacyjnych, dotyczących doświadczeń, sytuacyjnych i analitycznych.

Zoptymalizuj efektywność użytkowników

Zoptymalizuj wydajność oprogramowania SAP, z którego korzystasz, oraz produktywność jego użytkowników.

Przyspiesz wdrażanie projektów

Korzystaj ze środowiska testowego, aby nauczyć się postępowania w przypadku niepewności, niepełnego wykorzystania i ograniczonych zasobów.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Powrót do góry