Przejdź do zawartości

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju firmy

Optymalne działanie z SAP

 

Możesz podjąć pewne praktyczne działania w celu zapewnienia firmie odporności i elastyczności, które przydadzą się w obecnych, pełnych wyzwań czasach. Firma SAP i jej partnerzy dysponują łatwymi we wdrożeniu i obsłudze rozwiązaniami i usługami, które szybko pomogą firmie przywrócić dobre wyniki.

Znów na pełnych obrotach

Pracownicy to siła napędowa firmy — ich pasja i doskonałe działanie pozwalają świadczyć usługi klientom. Pracownicy liczą teraz na swoich pracodawców bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.  

Poznaj rozwiązania SAP, które zapewniają firmom narzędzia umożliwiające bezpieczny powrót pracowników do siedziby oraz wygodną, skuteczną pracę zdalną.

 

 • Sprowadź pracowników bezpiecznie z powrotem do firmowych obiektów i szybko reaguj na problemy
 • Dbaj o produktywność swoich pracowników
 • Pomóż pracownikom rozwijać się, oferując im szkolenia i zasoby 

 

 

 

Wspomnienia dobrych i złych interakcji w czasie pandemii pozostaną z klientami na długo. Firmy, które inwestują w zapewnianie klientom jak najlepszych doświadczeń, prawdopodobnie szybciej odzyskają równowagę i zwiększą lojalność klientów.

Dowiedz się, jak SAP może Ci pomóc zrozumieć, co najbardziej liczy się dla klientów, i podjąć niezbędne działania na rzecz odbudowy, przekształcenia i wzmocnienia relacji.

 

 • Oferuj spersonalizowane doświadczenia w każdym punkcie kontaktu
 • Szybko twórz funkcje z zakresu handlu cyfrowego
 • Poznawaj opinie klientów i wyciągaj z nich wnioski

Firmy różnej wielkości z wszystkich branży i krajów stanęły przed wyzwaniem — dostosowaniem się do szybkich zmian popytu i podaży.  Odporność, elastyczność i stabilność finansowa mają krytyczne znaczenie dla wyjścia z kryzysu i wprowadzania innowacji.

Dowiedz się, jak SAP może Ci pomóc dostrzec wszystkie aspekty wpływające na Twoją firmę oraz wypracować odporność w obszarze finansów, zaopatrzenia i dostaw.

 

 • Reaguj błyskawicznie na zakłócenia w łańcuchu dostaw i gwałtowny wzrost popytu, odpowiadając na potrzeby klientów
 • Uprość procesy oraz działania i zwiększ ich efektywność, by utrzymać ciągłość działalności biznesowej
 • Zoptymalizuj przepływ środków finansowych, by zyskać większą elastyczność w podejmowaniu decyzji

NBA i SAP: maksymalizacja technologii w dzisiejszym złożonym środowisku

Amerykański związek koszykówki (NBA) stanął przed trudnym zadaniem wprowadzenia istotnych zmian do sezonu z powodu pandemii COVID-19 i zdecydował się na przeprowadzenie niezwykłego eksperymentu w Orlando. NBA we współpracy z SAP wykorzystuje technologie do ustalenia priorytetów w zakresie zdrowia, doświadczeń kibiców i zarządzania ludźmi w nowy, dynamiczny sposób. 

 • Gromadzenie emocji kibiców będących reakcją na doświadczenia cyfrowe: kibice NBA mają wyjątkową możliwość uczestniczenia w meczach na żywo, przebywając w swoich domach. Po meczu proszeni są o podzielenie się doświadczeniami.
 • Pomiar pulsu pracowników i zawodników: NBA gromadzi informacje zwrotne w celu poprawy doświadczeń pracowników i zawodników poprzez kontrolę ogólnego stanu zdrowia, przeprowadzanie badań i inne działania profilaktyczne.
 • Bezpieczny powrót do biura: NBA przestrzega protokołów bezpieczeństwa dla pracowników w swoich biurach w Nowym Jorku i New Jersey oraz zapewnia w razie potrzeby rozwiązania monitorujące.

Jak klienci SAP pomagają naszym społecznościom

Przekształcenie 265-letniej firmy w odpowiedzi na COVID-19

Dowiedz się, jak firma Coats, wiodący producent nici, we współpracy z SAP i Microsoft przekształciła swoją działalność, aby zaspokoić globalne zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej.

Zarządzanie liczbą i dostępnością łóżek szpitalnych podczas COVID-19

Dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniom SAP szpital w Heidelbergu usprawnił koordynowanie opieki medycznej, a jednocześnie zmniejszył obciążenie pracą personelu szpitalnego.

Ratowanie życia dzięki monitorowaniu COVID-19 w czasie rzeczywistym

Posłuchaj, jak w Maroku gromadzi się i analizuje aktualne dane o pacjentach, badaniach i lekach, dzięki czemu udaje się uratować więcej osób.

Odporność w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19

Klienci SAP na całym świecie korzystają z technologii SAP, by pokazywać odporność, wprowadzać innowacje i rozwijać się.

Najnowsze informacje z SAP

Artykuły z SAP News

Dodatkowe zasoby

Świadome zarządzanie

W SAP wierzymy, że czasy kryzysu sprzyjają innowacjom. Na całym świecie okazujemy wdzięczność pracownikom opieki zdrowotnej i innym osobom świadczącym niezbędne usługi, ale na uznanie zasługuje również SAP Purpose Network — nasza sieć klientów i partnerów, która w obecnych czasach stawia na świadome zarządzanie.

Współpraca z zaufanym partnerem w celu uzyskania większych korzyści

Produkty i usługi oferowane przez 21 000 partnerów z naszego prężnie działającego ekosystemu gwarantują uzyskanie maksymalnych korzyści z działalności i inwestycji technologicznych. Nasi partnerzy wspierają także organizacje w procesie wychodzenia z kryzysu. 

Zarządzaj ryzykiem i zapewnij ciągłość usług

Niezbędne usługi biznesowe świadczone przez SAP oraz struktura świadczenia usług poza terenem firmy pomagają w zarządzaniu ryzykiem i ciągłością działań w niepewnych momentach, aby wesprzeć firmę w osiągnięciu jak najlepszych wyników.

Powrót do góry