Przejdź do zawartości

  • 13 października 2021
  • Online/transmisja strumieniowa
Zarejestruj się

SAP HANA Cloud jest uniwersalną platformą służącą do integracji i przetwarzania danych. Podczas tego warsztatu uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi narzędziami administracyjnymi SAP HANA Cloud, jak SAP HANA Cloud Cockpit i SAP HANA Cloud Database Explorer, a także samodzielnie przećwiczyć wykonywanie podstawowych zadań, jak federacja danych i zarządzanie składowaniem danych.

Kategoria wydarzenia
Wydarzenie SAP
Rodzaj wydarzenia
Online/transmisja strumieniowa
Język
Polski
Branża
Sektory dóbr konsumpcyjnych, Branże dyskretne, Energia i zasoby naturalne, Usługi finansowe, Usługi publiczne, Branże usługowe, Przemysł dóbr konsumpcyjnych, Nauki biologiczne, Handel detaliczny, Dystrybucja hurtowa, Agrobiznes, Moda, Przemysł lotniczy i zbrojeniowy, Przemysł motoryzacyjny, Przemysł zaawansowanych technologii, Produkcja przemysłowa, OEM (zaawansowane technologie), Półprzewodniki, Dostawcy oprogramowania, Przemysł chemiczny, Przemysł metalowy i drzewno-papierniczy, Przemysł wydobywczy, Przemysł paliwowy, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Artykuły budowlane, Cement, Obsługa pól naftowych, Usługi w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, Bankowość, Ubezpieczenia, Obronnność i bezpieczeństwo, Ochrona zdrowia, Szkolnictwo wyższe i badania naukowe, Instytucje publiczne,  Władze federalne i•krajowe, Miasta przyszłości, Poczta, Bezpieczeństwo publiczne,  Władze regionalne, stanowe i•lokalne, Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne, Media, Usługi konsultingowe, Sport i rozrywka, Telekomunikacja, Podróże i transport, Entertainment, Sports,  Transport towarowy i•usługi logistyczne, Linie lotnicze
Polska
Powrót do góry