Przejdź do zawartości

  • 8 września 2021
  • Online/transmisja strumieniowa
Zarejestruj się
Przegląd wydarzenia

System SAP Analytics Cloud (SAC) jest strategicznym narzędziem analitycznym SAP łączącym w sobie możliwości raportowania, analityki predykcyjnej oraz planowania finansowego. Podczas sesji zapoznamy Państwa z zagadnieniami raportowania oraz metod zaawansowanej analityki. Następnie przeprowadzony zostanie praktyczny warsztat, podczas którego każdy z uczestników będzie mógł bezpośrednio w systemie sprawdzić jak:

  • buduje się raporty, kokpity,
  • korzystać z metod zaawansowanej analityki takich jak: analityka konwersacyjna (Search to Insight) oraz automatyczna budowa raportu (Smart Discovery),
  • złączać dane będące podstawą raportowania.

Kategoria wydarzenia
Wydarzenie SAP
Rodzaj wydarzenia
Online/transmisja strumieniowa
Język
Polski
Branża
Sektory dóbr konsumpcyjnych, Branże dyskretne, Energia i zasoby naturalne, Usługi finansowe, Usługi publiczne, Branże usługowe, Przemysł dóbr konsumpcyjnych, Nauki biologiczne, Handel detaliczny, Dystrybucja hurtowa, Agrobiznes, Moda, Przemysł lotniczy i zbrojeniowy, Przemysł motoryzacyjny, Przemysł zaawansowanych technologii, Produkcja przemysłowa, OEM (zaawansowane technologie), Półprzewodniki, Dostawcy oprogramowania, Przemysł chemiczny, Przemysł metalowy i drzewno-papierniczy, Przemysł wydobywczy, Przemysł paliwowy, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Artykuły budowlane, Cement, Obsługa pól naftowych, Usługi w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, Bankowość, Ubezpieczenia, Obronnność i bezpieczeństwo, Ochrona zdrowia, Szkolnictwo wyższe i badania naukowe, Instytucje publiczne,  Władze federalne i•krajowe, Miasta przyszłości, Poczta, Bezpieczeństwo publiczne,  Władze regionalne, stanowe i•lokalne, Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne, Media, Usługi konsultingowe, Sport i rozrywka, Telekomunikacja, Podróże i transport, Entertainment, Sports,  Transport towarowy i•usługi logistyczne, Linie lotnicze
Miejsce konferencji
Polska
Powrót do góry