Przejdź do zawartości

  • 12 sierpnia 2021
  • Online/transmisja strumieniowa
Zarejestruj się
Przegląd wydarzenia

Dzisiejszy biznes do prawidłowego funkcjonowania coraz częściej potrzebuje danych. Same dane bez odpowiedniego rozpoznania, obróbki i włączenia w realizowane procesy biznesowe niewiele nam dadzą. Dlatego warto sięgnąć po rozwiazania, które pozwolą nam przeanalizować dane którymi dysponujemy, opisać je (skatalogować), zweryfikować i poprawić ich jakość oraz podzielić się zgromadzoną wiedzą z innymi użytkownikami, po to aby ci mogli w pełni wykorzystać te dane w realizowanych procesach biznesowych. W ramach warsztatu zrealizujemy następujące scenariusze:

1. Analiza ryzyka udzielenia kredytu

a. Podłączenie do różnych systemów źródłowych
b. Analiza jakości danych podłączonych systemów źródłowych
c. Profilowanie i przygotowanie danych z systemów źródłowych pod kolejne działania
d. Przygotowanie danych treningowych dla algorytmu uczenia maszynowego
e. Operacjonalizacja algorytmu uczenia maszynowego

2. Zarządzanie danymi – Data Governance

a. Zarządzanie połączeniami
b. Analiza/odkrywanie danych, profilowanie danych
c. Tworzenie słownika pojęć biznesowych
d. Tworzenie oraz zarządzanie regułami jakości danych
e. Wizualizacja jakości danych

Kategoria wydarzenia
Wydarzenie SAP
Rodzaj wydarzenia
Online/transmisja strumieniowa
Język
Polski
Branża
Sektory dóbr konsumpcyjnych, Branże dyskretne, Energia i zasoby naturalne, Usługi finansowe, Usługi publiczne, Branże usługowe, Przemysł dóbr konsumpcyjnych, Nauki biologiczne, Handel detaliczny, Dystrybucja hurtowa, Agrobiznes, Moda, Przemysł lotniczy i zbrojeniowy, Przemysł motoryzacyjny, Przemysł zaawansowanych technologii, Produkcja przemysłowa, OEM (zaawansowane technologie), Półprzewodniki, Dostawcy oprogramowania, Przemysł chemiczny, Przemysł metalowy i drzewno-papierniczy, Przemysł wydobywczy, Przemysł paliwowy, Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Artykuły budowlane, Cement, Obsługa pól naftowych, Usługi w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, Bankowość, Ubezpieczenia, Obronnność i bezpieczeństwo, Ochrona zdrowia, Szkolnictwo wyższe i badania naukowe, Instytucje publiczne,  Władze federalne i•krajowe, Miasta przyszłości, Poczta, Bezpieczeństwo publiczne,  Władze regionalne, stanowe i•lokalne, Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne, Media, Usługi konsultingowe, Sport i rozrywka, Telekomunikacja, Podróże i transport, Entertainment, Sports,  Transport towarowy i•usługi logistyczne, Linie lotnicze
Miejsce konferencji
Polska
Powrót do góry