Skip to Content
Kontakt oss

Enklere personaladministrasjon med kostnadseffektive, skybaserte løsninger

Gjør det enkelt for medarbeidere og ledere å utvide og utvikle teamene med automatiske HR-prosesser og intuitiv brukeropplevelse.
Previous Next

HR-kjerneområde og lønnskjøring

Definer og gjennomfør vellykkede medarbeiderstrategier med redusert kompleksitet. Løsninger for HR-kjerneområder og lønnskjøring fra SAP inneholder brukervennlige verktøy som gjør medarbeiderne mer effektive og støtter bedrifter i vekst.

Læring, utvikling og samarbeid

Inspirer til en kultur av kontinuerlig læring i små og mellomstore bedrifter med lett tilgjengelige, brukervennlige og persontilpassede kursverktøy. Våre kostnadseffektive løsninger hjelper medarbeiderne med å utvikle den kompetansen de trenger for å forbedre resultatene og skape verdi for bedriften.

Resultater og belønning

Motiver medarbeiderne til å gjøre sitt beste, og skap en kultur som belønner faktiske resultater. Resultat- og belønningsprogramvare fra SAP gir enkle løsninger som gjør det mulig å lykkes med resultatstyring og smartere belønning.

Rekruttering og introduksjonsprogram

Rekrutter de riktige talentene som passer best til behovene i små bedrifter – og få nye medarbeidere
i gang raskt og effektivt. SAP-løsningene forenkler rekrutterings- og introduksjonsprosessene og legger grunnlaget for å lykkes med personalarbeidet som starter på forhånd.

Bemanningsplanlegging og analyse

Utnytt data og HR-analyse raskere og enklere når du skal ta beslutninger for virksomheten.Våre HR-analyseløsninger for SMB-er gir datadrevet innsikt på tvers av alle HR-prosesser, og forenkler bemanningsplanleggingen for å eliminere ressursavvik som hindrer bedriften i å lykkes.

Løs spesifikke HR-behov

Previous Next

Få oversikt over arbeidsstyrken på ett sted

Med hjelp av bare én applikasjon kan du effektivt styre bemanningen og identifisere hvilken type talenter du trenger for å føre bedriften i riktig retning.

Effektiviser ende-til-ende-prosesser for HR

Styr alt fra rekruttering og introduksjonsprogrammer til
HR-kjerne og bemanningsanalyse for bedrifter i vekst
– enten on-premise eller i skyen.

HR-kjerneområde og lønnskjøring

Du kan strømlinjeforme prosesser i hele den voksende virksomheten for å øke effektiviteten og gjøre informasjon som HR-interessenter trenger, lett tilgjengelig.

SAP SuccessFactors Employee Central

Få best mulig oversikt over arbeidsstyrken med vår skybaserte HRIS-programvare (Human Resource Information System). Konsolider all medarbeiderinformasjon i ett enkelt system, automatiser medarbeiderdata og lederes arbeidsflyt, legg til rette for enklere samarbeid og utvikle datadrevne HR-strategier.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Bedrifter i vekst kan stole på at SAP SuccessFactors Employee Central Payroll-plattformen vil gi dem sikre og nøyaktige lønnskjøringsprosesser. Denne anerkjente og skybaserte lønnskjøringsplattformen er sikker, skalerbar og fleksibel.

Læring, utvikling og samarbeid

Oppmuntre til samarbeid om læring og utvikling i hele bedriften, og sikre at medarbeiderne har den kompetansen de trenger for å føre bedriften videre.

SAP SuccessFactors Learning

Forbedre medarbeidernes kompetanse, utvikle ledere, reduser risikoen for at krav ikke overholdes, og engasjer medarbeiderne. Denne løsningen kombinerer formelle og sosiale opplæringsprogrammer med innhold, rapportering, analyse og mobile verktøy.

SAP SuccessFactors Succession and Development

Gjør virksomheten smidigere gjennom utviklings- og etterfølgerplanlegging for en bedrift i vekst. Fyll viktige stillinger raskt ved å ta vare på verdifulle medarbeidere
og oppmuntre til kontinuitet i ledelsen, og lag målrettede utviklingsplaner som er med på å sikre kompetente etterfølgere og oppmuntre til mobilitet i karrieren.

SAP Jam Collaboration

Samle mennesker, informasjon, applikasjoner og prosesser. Denne løsningen tilfører sosiale samarbeidsverktøy til HR-prosessene – slik at det blir enkelt å engasjere medarbeiderne og redusere opplæringskostnadene.

Resultater og belønning

Bedrifter i vekst kan oppnå bedre resultater ved å forbedre prestasjonene
og ta vare på talenter i hele virksomheten.

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Vår resultatstyringsprogramvare kan hjelpe medarbeidere
i små og mellomstore bedrifter med å holde fokus på de riktige målene. Du kan gi meningsfull resultatvurdering og veiledning, måle verdien og effekten av hver medarbeider på en nøyaktig måte, og sørge for at alle er engasjerte og inspirerte.

SAP SuccessFactors Compensation

Du kan belønne og ta vare på de beste medarbeiderne med vår programvare for belønningsstyring for små og mellomstore bedrifter. Med denne skybaserte løsningen kan du tilpasse belønningsprogrammene til forretningsmål, gi en rettferdig og nøyaktig belønning av resultater og utnytte begrensede budsjetter bedre.

Rekruttering og introduksjonsprogram

Løsninger fra SAP for rekruttering og opplæringsprogrammer kan hjelpe små og mellomstore bedrifter med å rekruttere riktige medarbeidere til den aktuelle jobben – og hjelpe dem med å finne seg til rette raskere.

SAP SuccessFactors Recruiting

Hent inn, engasjer og ansett verdens beste talenter med analyse og veiledning på hvert rekrutteringstrinn – fra anbudshåndtering og kandidaterfaring til søknads-administrasjon. Mindre virksomheter kan hjelpe til med å sikre at rekrutteringspraksisen er omfattende og enkel nok til at rekrutterere og ledere raskt kan ansette riktige medarbeidere.

SAP SuccessFactors Onboarding

Gjør introduksjonsprogrammer til en strategisk del av talentadministrasjon ved å styrke nyansatte og interne omplasseringer for å få dem raskt i gang slik at de kan bidra til å nå bedriftens mål. Små og mellomstore bedrifter kan levere engasjerende, meningsfylte opplevelser som er tilpasset til talentprosesser, for eksempel læring, måldefinisjon, rekruttering og sentrale HR-prosesser.

WorkConnect by SAP

Reduser stresset i ansettelsesprosessene ved å bruke WorkConnect by SAP for å nå flere jobbdatabaser, spore og håndtere kandidater og enkelt samarbeide om tilbakemeldinger fra teamene – alt dette med bare ett verktøy.

Bemanningsplanlegging og analyse

Gjør bemanningsplanleggingen mer effektiv, og gi tilgang til datadrevet innsikt på tvers av HR-prosesser for å støtte beslutningsprosessene.

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Planlegg bemanningskravene effektivt og minimer risikoen for kompetansegap. Sikre at du har riktige medarbeidere med riktig kompetanse til riktig tid og kostnad, slik at du kan lykkes med forretningsstrategien nå og i fremtiden.

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Forbedre beslutningsprosessene i bedriften med pålitelig analyse som gjør det mulig å undersøke utfordringer som ansettelser, mangfold, omsetning og resultater, og del trender og innsikt med persontilpassede overskrifter,
HR-dashbord og rapporter.

Vårt internasjonale partnernettverk leverer en løsning som dekker dine SMB-behov

Previous Next

Finn en SAP-partner

SAP-partnere hjelper deg med å kjøpe, bygge, implementere, gi service og støtte den SAP-løsningen som dekker dine behov best. Finn en profesjonell samarbeidspartner i dag.

Hva sier ledende analytikere om SAP?

Rene fakta

57.5 %

av små og mellomstore bedrifter bruker samarbeidsprogramvare slik at medarbeidere kan dele dokumenter og kalendere.

IDC InfoBrief, sponset av SAP, The Next Steps in Digital Transformation, januar 2017

53 %

av små og mellomstore bedrifter sier at digital transformasjon gir dem bedre muligheter til å tiltrekke seg og ta vare på talenter.

Kilde: Oxford Economics

7 %

av ledere i små og mellomstore bedrifter rapporterer at arbeidsgiveren deres har en organisasjonsomfattende strategi for digital transformasjon.

The Economist Research Unit

Fokus på de viktigste HR-utfordringene
hos bedrifter i vekst

Siste nytt og trender for små og
mellomstore bedrifter

Fora og arrangementer

Back to top