Gå til innhold
Kontakt oss
Chat nå Chat Offline
Få hjelp nå og chat med en SAP-representant.
Kontakt oss
Send oss en e-post med kommentarer, spørsmål eller tilbakemeldinger.

Enklere personaladministrasjon med kostnadseffektive, skybaserte løsninger

Gjør det enkelt for medarbeidere og ledere å utvide og utvikle teamene med intelligente, automatiske HR-prosesser og en intuitiv brukeropplevelse.
Previous Next

HR-kjerneområde og lønnskjøring

Definer og gjennomfør vellykkede medarbeiderstrategier med redusert kompleksitet. Løsninger for HR-kjerneområder og lønnskjøring fra SAP inneholder brukervennlige verktøy som gjør medarbeiderne mer effektive og støtter bedrifter i vekst.

Læring, utvikling og samarbeid

Inspirer til en kultur av kontinuerlig læring i små og mellomstore bedrifter med lett tilgjengelige, brukervennlige og persontilpassede kursverktøy. Våre kostnadseffektive løsninger hjelper medarbeiderne med å utvikle den kompetansen de trenger for å forbedre resultatene og skape verdi for bedriften.

Resultater og belønning

Motiver medarbeiderne til å gjøre sitt beste, og skap en kultur som belønner faktiske resultater. Resultat- og belønningsprogramvare fra SAP gir enkle løsninger som gjør det mulig å lykkes med resultatstyring og smartere belønning.

Rekruttering og introduksjonsprogram

Rekrutter de riktige talentene som passer best til behovene i små bedrifter – og få nye medarbeidere i gang raskt og effektivt. SAP-løsningene forenkler rekrutterings- og introduksjonsprosessene og legger grunnlaget for å lykkes med personalarbeidet som starter på forhånd.

Bemanningsplanlegging og analyse

Utnytt data og HR-analyse raskere og enklere når du skal ta beslutninger for virksomheten. Våre HR-analyseløsninger for små og mellomstore bedrifter gir datadrevet innsikt på tvers av alle HR-prosesser, og forenkler bemanningsplanleggingen for å eliminere ressursmangel som hindrer bedriften i å lykkes.

Løs spesifikke HR-behov

Previous Next

Få oversikt over arbeidsstyrken på ett sted

Med hjelp av bare én applikasjon kan du effektivt styre bemanningen og identifisere hvilken type talenter du trenger for å føre bedriften i riktig retning.

Effektiviser ende-til-ende-prosesser for HR

Styr alt fra rekruttering og introduksjonsprogrammer til
HR-kjerne og bemanningsanalyse for bedrifter i vekst
– enten on-premise eller i skyen.

Administrer hele arbeidsstyrken med intelligens

Se hvordan veldrevne mellomstore bedrifter bruker intelligent teknologi for å engasjere og koordinere arbeidere med bedre anbudshåndtering, opplæring og implementering. Pålogging kreves.

Du kan strømlinjeforme prosesser i hele den voksende virksomheten for å øke effektiviteten og gjøre informasjon som HR-interessenter trenger, lett tilgjengelig.

SAP SuccessFactors Employee Central

Få best mulig oversikt over arbeidsstyrken med vår skybaserte HRIS-programvare (Human Resource Information System). Konsolider all medarbeiderinformasjon i ett enkelt system, automatiser medarbeiderdata og lederes arbeidsflyt, legg til rette for enklere samarbeid og utvikle datadrevne HR-strategier.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Bedrifter i vekst kan stole på at SAP SuccessFactors Employee Central Payroll-plattformen vil gi dem sikre og nøyaktige lønnskjøringsprosesser. Denne anerkjente og skybaserte lønnskjøringsplattformen er sikker, skalerbar og fleksibel.

Opplæring og utvikling

Oppmuntre til samarbeid om læring og utvikling i hele bedriften, og sikre at medarbeiderne har den kompetansen de trenger for å føre bedriften videre.

SAP SuccessFactors Learning

Forbedre medarbeidernes kompetanse, utvikle ledere, reduser risikoen for at krav ikke overholdes, og engasjer medarbeiderne. Denne løsningen kombinerer formelle og sosiale opplæringsprogrammer med innhold, rapportering, analysefunksjoner og mobile verktøy.

SAP SuccessFactors Succession and Development

Gjør virksomheten smidigere gjennom utviklings- og etterfølgerplanlegging for en bedrift i vekst. Fyll viktige stillinger raskt ved å ta vare på verdifulle medarbeidere og oppmuntre til kontinuitet i ledelsen, og lag målrettede utviklingsplaner som er med på å sikre kompetente etterfølgere og oppmuntre til mobilitet i karrieren.

SAP Jam Collaboration

Samle mennesker, informasjon, applikasjoner og prosesser. Denne løsningen tilfører sosiale samarbeidsverktøy til HR-prosessene – slik at det blir enkelt å engasjere medarbeiderne og redusere opplæringskostnadene.

Resultater og belønning

Bedrifter i vekst kan oppnå bedre resultater ved å forbedre prestasjonene
og ta vare på talenter i hele virksomheten.

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Vår resultatstyringsprogramvare kan hjelpe medarbeidere i små og mellomstore bedrifter med å holde fokus på de riktige målene. Du kan gi meningsfull resultatvurdering og veiledning, måle verdien og effekten av hver medarbeider på en nøyaktig måte og sørge for at alle er engasjerte og inspirerte.

SAP SuccessFactors Compensation

Du kan belønne og ta vare på de beste medarbeiderne med vår programvare for belønningsplanlegging for små og mellomstore bedrifter. Med denne skybaserte løsningen kan du tilpasse belønningsprogrammene til forretningsmål, gi en rettferdig og nøyaktig belønning av resultater og utnytte begrensede budsjetter bedre.

Rekruttering og introduksjonsprogram

Løsninger fra SAP for rekruttering og opplæringsprogrammer kan hjelpe små og mellomstore bedrifter med å rekruttere riktige medarbeidere til den aktuelle jobben – og hjelpe dem med å finne seg til rette raskere.

SAP SuccessFactors Recruiting

Hent inn, engasjer og ansett verdens beste talenter med analyse og veiledning på hvert rekrutteringstrinn – fra anbudshåndtering og kandidaterfaring til søkeradministrasjon. Mindre virksomheter kan hjelpe til med å sikre at rekrutteringspraksisen er omfattende og enkel nok til at rekrutterere og ledere raskt kan ansette riktige medarbeidere.

SAP SuccessFactors Onboarding

Gjør introduksjonsprogrammer til en strategisk del av talentadministrasjonen ved å styrke nyansatte og interne omplasseringer for å få dem raskt i gang, slik at de kan bidra til å nå bedriftens mål. Små og mellomstore bedrifter kan levere engasjerende, meningsfylte opplevelser som er tilpasset til talentprosesser, for eksempel læring, målsetting, rekruttering og sentrale HR-prosesser.

Bemanningsplanlegging og analyse

Gjør bemanningsplanleggingen mer effektiv, og gi tilgang til datadrevet innsikt på tvers av HR-prosesser for å støtte beslutningsprosessene.

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Planlegg bemanningskravene effektivt og minimer risikoen for kompetansemangel. Sikre at du har riktige medarbeidere med riktig kompetanse til riktig tid og kostnad, slik at du kan lykkes med forretningsstrategien nå og i fremtiden.

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Forbedre beslutningsprosessene i bedriften med pålitelige analyser som gjør det mulig å undersøke utfordringer som ansettelser, mangfold, omsetning og resultater. Du kan også dele trender og innsikt med persontilpassede overskrifter, HR-dashbord og rapporter.

Vårt internasjonale partnernettverk leverer en løsning som dekker dine SMB-behov

Previous Next

Finn en SAP-partner

SAP-partnere hjelper deg med å kjøpe, bygge, implementere, betjene og støtte den SAP-løsningen som best dekker dine behov. Finn en profesjonell samarbeidspartner i dag. 

Få pakkeløsninger fra SAP-kvalifiserte partnere

SAP-partnere bygger, selger og leverer brukerstøtte for disse integrerte løsningene, som benytter seg av SAPs markedsledende programvare og innovasjoner og SAP-partnernes intellektuelle eiendom.

Fokus på de viktigste HR-utfordringene
hos bedrifter i vekst

Previous Next

Skap en robust kultur for å få optimale resultater

Finn ut hvorfor ledelsen må investere i medarbeidernes trivsel som en forretningsverdi og kjernestrategi for å øke produktiviteten, redusere gjennomtrekk av medarbeidere og forbedre omsetningen.

Ta arbeidsstyrkens engasjement til et nytt nivå

Finn ut hvordan mellomstore bedrifter gjør det mulig for HR-team å fokusere på verdiskapende aktiviteter ved å automatisere prosesser og sørge for én enkelt, etablert kilde til sannhet.

Øk veksten ved å tiltrekke de beste talentene

Gjør HR-organisasjonen i stand til å respondere på endringer i dynamikken i arbeidsstyrken og på markedet med smidighet, fleksibilitet og hurtighet når talentadministrasjonen effektiviseres.

Fora og arrangementer

Tilbake til toppen