Gå til innhold
Medarbeidere i forsendelsesrom

Forsyningskjedeplanlegging

Med en integrert tilnærming til forsyningskjedeplanlegging kan du reagere effektivt på endringer i tilbud, behov og markedsforhold.

 

Denne websiden er maskinoversatt for å hjelpe deg. SAP kan ikke garantere at maskinoversettelsen er riktig eller fullstendig oversatt. Den opprinnelige engelske nettsiden finner du ved å bruke verdenskartet i øvre høyre hjørne av denne siden.

Synkroniser beslutninger om forsyningskjedeplanleggingen på tvers av bransjer

Agil planlegging av forsyningskjeden krever hastighet og motstandskraft, særlig under avbrudd. Ved å ta i bruk en utvidet planleggings- og analysefunksjon (xP&A) kan du synkronisere forsyningskjedeplanlegging i sanntid for hele bedriften i tråd med finansplaner og driftsplaner. Som et resultat av dette kan du bli en mer smidig og samkjørt organisasjon som er klar til å reagere på en hvilken som helst situasjon.

Industri 4.0

Koble produksjon til prosessutføring på tvers av forsyningskjeden.

Programvare for forsyningskjedeplanlegging

Bygg en motstandsdyktig og smidig forsyningskjede med programvare fra SAP.
 

Administrasjon og prognoser av etterspørsel

Bruk behovsanalyse, statistisk modellering og maskinlæringsalgoritmer for å gjøre nøyaktige korttids-til-langsiktige prognoser.

Optimering av multi-echelon beholdning

Sett KPI for inventar for å maksimere fortjenesten, samtidig som du lager en buffer for å hjelpe deg med å imøtekomme uventede behov.

Salgs- og produksjonsplanlegging (S&OP)

Samarbeid om en salgs- og driftsplan på tvers av alle avdelinger som balanserer beholdning, servicenivåer og lønnsomhet.

Respons- og forsyningsplanlegging

Optimer administrasjon av forsyninger med planer basert på prioritert behov, fordelinger og begrensninger, f.eks. produksjonskapasitet.

SAP-løsningene muliggjør digitalisert planlegging, anskaffelse, beholdningsstyring og levering av vaksinene.

Lars Werthmann, logistikksjef, DRK Landesverband Sachsen e.V.

SAP sine løsninger for planlegging tilbyr et bredt spekter av scenarioer som kan hjelpe teamene med å levere resultater med større smidighet. Ved å integrere SAP Analytics Cloud og SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) for forsyningskjeden får du én tilkoblet planleggingsløsning på tvers av bransjer for å styrke samarbeidet i hele organisasjonen.

Prioritetsbasert ordre løfte

Tildel riktig beholdning til riktig behov i situasjoner med forsyningsmangel, og fremskynde levering til nøkkelkunder.

Optimer fordelingen av beholdning

Fordel beholdninger basert på business prioriteter og ta hensyn til gode alternativer.

Analysebasert støtte for beslutninger

Analyser forsyning og etterspørsel, samt tildeling av produkter for å forstå påvirkningen av begrenset produkttilgjengelighet

Partner- og leverandørsamarbeid

Samarbeid med globale partnere på tvers av prosesser for bestilling, prognostisering, kvalitetskontroller, beholdningsstyring og mer.

Dashboards for statusovervåkning

Hent oppdateringer for ordrestatus fra leverandører, og identifiser raskt kvalitetsproblemer og manglende samsvar mellom forsyning og behov.

Rask opplæring funksjonalitet

Tilrettelegg for bruk behovsrelaterte verktøy eller alternativer for leverandørintegrering for effektiv innfasing av leverandører og rask brukerinnføring.

Forbedret konformitet

Forbedre konformitet og punktlig ordrelevering med standardbaserte, sikre kommunikasjoner og konfigurerbare forretningsregler.

Se hvordan kunder lykkes med løsninger for forsyningskjedeplanlegging fra SAP

Kan du handle raskt når det oppstår forstyrrelser i forsyningskjeden?

Vurder din motstandskraft i forsyningskjeden mot dagens utfordringer

SAP har laget "Supply Chain Game Changer", et simuleringsspill som lar deg forstå hvordan hver rolle i forsyningskjeden svarer og reagerer på forstyrrende endringer. Du kan velge mellom tre forskjellige scenarioer - produktmangel, logistikkproblemer og fusjonshindringer - og ulike roller, inkludert behovsplanlegger, forsyningsplanlegger og planleggingsleder.

Hva sier analytikere om innovasjoner i forsyningskjedeplanleggingen?

Hvorfor integrert forretningsplanlegging er kritisk

Finn ut hvordan du kan overvinne økende nivåer av avbrudd og unngå rekalibrering med en motstandsdyktig og fleksibel forsyningskjede. 

Ressurssenter

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Tilbake til toppen