Gå til innhold
Medarbeidere i forsendelsesrom

Forsyningskjedeplanlegging

Med en integrert tilnærming til forsyningskjedeplanlegging kan du reagere effektivt på endringer i tilbud, behov og markedsforhold.

 

Denne websiden er maskinoversatt for å hjelpe deg. SAP kan ikke garantere at maskinoversettelsen er riktig eller fullstendig oversatt. Den opprinnelige engelske nettsiden finner du ved å bruke verdenskartet i øvre høyre hjørne av denne siden.

placeholder

SAP Compact webinarserie

Få inspirasjon! til en bærekraftig og risikoresistent forsyningskjede.

Synkronisere beslutninger om forsyningskjedeplanlegging på tvers av bransjer

placeholder

Lett planlegging av forsyningskjeden krever hastighet og motstandskraft, særlig under avbruddstider. Ved å ta i bruk en utvidet planleggings- og analysefunksjon (xP&A) kan du synkronisere forsyningskjedeplanlegging i sanntid for hele bedriften i tråd med finansplaner og driftsplaner. Som et resultat av dette kan du bli en mer smidig og samkjørt organisasjon som er klar til å reagere på en hvilken som helst situasjon.

placeholder

Bransje 4.0

Koble produksjon til prosessutføring på tvers av forsyningskjeden.

Programvare for forsyningskjedeplanlegging

Bygg en motstandsdyktig og smidig forsyningskjede med programvare fra SAP.
 

placeholder

Etterspørselsprognose og -styring

Bruke behovsanalyse, statistisk modellering og maskinlæringsalgoritmer for å gjøre nøyaktige kort- til langsiktige prognoser.

Optimering av multiekkel. beholdning

Sett lagermål for å maksimere fortjenesten, samtidig som du forlater en buffer for å hjelpe deg med å imøtekomme uventede behov.

Salgs- og produksjonsplanlegging (S&OP)

Samarbeid om en avdelingsuavhengig salgs- og driftsplan som balanserer beholdning, servicenivåer og lønnsomhet.

Svar- og forsyningsplanlegging

Optimere forsyningsstyring med planer basert på prioriterte behov, fordelinger og begrensninger, for eksempel produksjonskapasitet.

SAP-løsningene muliggjør digitalisert planlegging, anskaffelse, beholdningsstyring og levering av vaksinene.

Lars Werthmann, logistikksjef, DRK Landesverband Sachsen e.V.

SAP-planleggingsløsninger tilbyr et bredt spekter av scenarioer som kan hjelpe teamene med å levere resultater med større smidighet. Ved å integrere SAP Analytics Cloud og SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) for forsyningskjeden får du én tilkoblet planleggingsløsning på tvers av bransjer for å styrke samarbeidet i hele organisasjonen.

placeholder
Forstørr

Behovsstyring og -prognoser
Registrere historisk behov, justere behovsdata og bruke dedikerte prognosemodeller for delvirksomheten.

Beholdningsplanlegging
Automatisere beholdnings- og destokkeringsbeslutninger og beregne sikkerhetslager samt økonomisk ordrekvantum (EOQ). 

Planlegging
av deler
Utføre planlegging av distribusjonsbehov (DRP) og generere ordreforslag.

Distribusjonslogistikk
Bruk push- eller pulldistribusjon, salder beholdning på tvers av steder og utfør distribusjon.

placeholder

Prioritetsbasert betalingsløfte

Tilordne riktig beholdning til riktig behov i en forsyningsunderdekningssituasjon, og fremskynde levering for nøkkelkunder.

Optimert beholdningsfordeling

Fordele beholdninger basert på bedriftsprioriteter og ta hensyn til egnede alternativer.

Analysestyrt beslutningsstøtte

Analyser forsyning og behov og produkttildeling for å forstå påvirkningen av produkttilgjengelighetsbegrensninger.

placeholder

Partner- og leverandørsamarbeid

Samarbeid med globale partnere på tvers av prosesser for bestilling, prognostisering, kvalitetskontroller, beholdningsstyring og mer.

Dashboards for statusovervåkning

Hente oppdateringer av ordrestatus fra leverandører, og raskt identifisere kvalitetsproblemer og manglende samsvar mellom forsyning og behov.

Rask introduksjonsprogramfunksjonalitet

Gi behovsrelaterte verktøy eller bruk alternativer for leverandørintegrering for effektiv innfasing av leverandører og rask brukerinnføring.

Forbedret konformitet

Forbedre konformitet og punktlig ordrelevering med standardbaserte, sikre kommunikasjoner og konfigurerbare forretningsregler.

Se hvordan kunder lykkes med forsyningskjedeplanleggingsløsninger fra SAP

Hva sier analytikere om forsyningskjedeplanlegging?

placeholder
Bærekraft ved planting i forsyningskjedeplanlegging

Finn ut hvorfor IDC mener at bærekraft er en integrert del av hvordan selskaper planlegger sine integrerte forsyningskjeder.

placeholder
Styring av forsyningskjedeplanlegging

Finn ut hvorfor IDC sier at SAP-løsninger kan hjelpe deg med å realisere en helhetlig planleggingsstrategi for forsyningskjeden som gir deg større kontroll.

Kan du handle raskt når det oppstår forstyrrelser i forsyningskjeden?

placeholder
Vurder din motstandskraft i forsyningskjeden mot dagens utfordringer

SAP har laget "Supply Chain Game Changer," et simulert spill som gjør at du kan forstå hvordan hver rolle i forsyningskjeden svarer og reagerer på forstyrrende endringer. Du kan velge fra tre forskjellige scenarioer - produktunderdekninger, logistikkproblemer og fusjonshindringer - og ulike roller, inkludert behovsplanlegger, forsyningsplanlegger og planleggingsleder.

Ikke gå glipp av det. Utfør handling i dag.

placeholder
Kick-start din bærekraftige forsyningskjedereise

«Handlingsdekaden» er i full sving, ettersom foretak i hele verden reagerer på press for mer bærekraftige praksiser fra ikke bare eksterne reguleringsmyndigheter, men også aksjeeiere, ansatte og kunder.

Ved å abonnere på vårt bærekraftige nyhetsbrev fra forsyningskjeden får du tilgang til:

  • Et nyhetsbrev som kommer hver onsdag de neste fem ukene
  • En kurert samling av vår eksklusive forskning, tankelederartikler og eksempler på forretninger i den virkelige verden utformet for å hjelpe deg med å navigere i verden med bærekraftige forsyningskjeder
  • Når du har registrert deg, kan du reservere deg når som helst.

Ressurssenter

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Tilbake til toppen