Gå til innhold
Leder går ned trinn for å gå ut av en bygning mens han/hun snakker på sin mobile enhet med en medarbeider

Personaleplanlegging og personanalyse

Med utvidet planlegging og analyse (xP&A) kan du låse opp fremtiden for strategisk personaleplanlegging og -analyse.

 

Denne websiden er maskinoversatt for å hjelpe deg. SAP kan ikke garantere at maskinoversettelsen er riktig eller fullstendig oversatt. Den opprinnelige engelske nettsiden finner du ved å bruke verdenskartet i øvre høyre hjørne av denne siden.

Styrk samarbeidet mellom HR, finans og resten av virksomheten

placeholder

xP&A samler økonomiske og operative planer, inkludert planer for personalet og fremtidig ansettelse, for å hjelpe organisasjoner med å bli mer smidige, samkjørte og klare til å reagere på en hvilken som helst situasjon. Utforsk hvordan SAP støtter xP&A-funksjonen med problemfri integrasjon mellom planene dine og SAP-applikasjoner.

Sørg for at de ansatte er beredt

placeholder
Personaleplanlegging

Vurder og fastslå nødvendig kompetanse administrasjon intervensjoner for å bidra til å sikre at organisasjonen har de riktige personene på riktig tidspunkt med SAP SuccessFactors-løsninger og SAP Analytics Cloud.
  • Analyser, prognostiser og planlegg ansattes tilgjengelighet og behov, og vurdere svakheter i personalet
  • Anslå nødvendig kompetanse administrasjon intervensjoner og opprett handlingsplaner 
  • Opprett en optimal blanding av kompetanse hos personalet som samsvarer med finansielle mål
     

placeholder
Personalanalyse

Gjør din HR-avdeling, analytikere og forretningspartnere i stand til å svare raskt og nøyaktig på spørsmål om personalet. De kan fremme og påvirke forretningsbeslutninger med datastyrt innsikt og en faktabasert tilnærming til HR.
 

  • Svar raskt på spørsmål knyttet til arbeidsstyrken
  • Ta i bruk en kultur med faktabasert beslutningstaking
  • Oppdag skjulte bemanningstrender

placeholder

SuccessConnect

La oss endre arbeidet for det bedre ved å revurdere og gjenoppfinne HR.

Ressurssenter

Ofte stilte spørsmål

Søk i listen nedenfor for å finne svar på ofte stilte spørsmål om analyse- og personalplanlegging.

SAP Analytics Cloud-løsningen og SAP SuccessFactors-løsningene integreres toveis, slik at du kan bruke de nyeste HR-dataene til å bygge personellplaner. Resulterende virkninger på kostnader beregnes automatisk og kan justeres for å vurdere samlet påvirkning. Når planleggingsøvelsen er fullført, kan du overføre resultatene til en finansplanleggingsmodell i SAP Analytics Cloud, og opprette en lukket planleggingsprosess mellom HR- og økonomifunksjoner.  

Løsningen SAP SuccessFactors Workforce Analytics gjør det mulig for HR-fagfolk, analytikere og forretningspartnere å svare raskt og nøyaktig på spørsmål om personale. Datastyrte analyser kan hjelpe deg med å påvirke forretningsbeslutninger ved hjelp av en bevisbasert HR-tilnærming. Løsningen gir en omfattende katalog med forhåndsdefinerte HR- og talentmålinger, sporing av data trender, og handlingsanalyse. Den kan også integrere data fra flere HR-systemer. Med disse bevisbaserte verktøyene kan du svare raskt på personalrelaterte spørsmål, analysere bemanningstrender og ta beslutninger på en trygg måte.

For å dekke kundeetterspørsel for en reaktiv kundeservice av høy kvalitet må du planlegge at de riktige personene med riktige kvalifikasjoner er på arbeidet til riktig tid. Applikasjonen SAP Workforce Forecasting and Scheduling fra WorkForce Software inneholder intelligente prognose-, planleggings- og optimaliseringsfunksjoner som kan hjelpe deg med å engasjere ansatte, bemyndiggjøre ledere og forbedre overholdelse av lokale arbeidslover. For bransjer med variabel etterspørsel, for eksempel detaljhandel, representasjon og fritid, bidrar applikasjonen til å opprette en svært nøyaktig, stedsspesifikk forretningsprognose og konverterer den til nøyaktige personellbehov for å oppfylle organisasjonsbehovene. 

HR-analyseverktøy fra SAP leveres via SAP SuccessFactors Workforce Analytics. Løsningen gir datastyrt innsikt i alle HR-prosessene dine og gir en omfattende katalog over forhåndsdefinerte HR- og talentmålinger, sporing av data trender, og handlingsanalyse. Den kan også integrere data fra flere systemer, for eksempel kjerneapplikasjoner for HR og applikasjoner for administrasjon av kompetanse. Med disse bevisbaserte verktøyene kan du svare raskt på personalrelaterte spørsmål, analysere og oppdage mangler i personale og trender samt ta beslutninger på en trygg måte.

HR funksjoner for skiftplanlegging hos SAP leveres via applikasjonen SAP Time and Attendance Management application fra WorkForce Software. Den skybaserte applikasjonen kombinerer historiske data som kundetrafikk, kortskanninger og betalingsdata med fremtidige prognoser, slik at ledere kan opprette databaserte skiftplaner som oppfyller forretningsbehovene og ansattes behov. Den inkluderer også en mobilapp der ansatte kan se tidsplanen sin og raskt godta endrede tilbud. Med effektiv planlegging av personalskift kan du redusere overtidsutgifter, redusere personalproblemer og redusere den tiden som brukes på manuell skiftplanlegging.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Tilbake til toppen