Gå til innhold
Businessman using tablet computer

Programvare for økonomistyring

Hvordan kan økonomiavdelingen øke inntektene, kontrollere kostnadene og minimere risikoen? Bruk programvare for økonomistyring.

Sett økonomien i sentrum av bedriften

Utnytt økonomiens potensiale for å skape nye forretningsmodeller, optimere arbeidende kapital, øke effektiviteten og redusere risikoen. Se hvordan SAP-løsninger kan hjelpe deg:

Et tankekart som viser hvor viktig det er å sette økonomistyring i sentrum av bedriften
Skap vekst med innsikt som fokuserer på fremtiden

Forretningsmodell-innovasjon kan skape ny vekst, øke kontantstrøm og kontinuerlige inntektsstrømmer. Med prognoseanalyse og abonnementsfakturering kan du gjøre en nøyaktig evaluering av den økonomiske effekten og forutsi likviditeten du trenger for å kunne lage nye digitale forretningsmodeller.  

Bli effektiv og kontroller kostnadene med automatisering

Intelligent prosessautomatisering er nøkkelen til å oppnå hastighet og effektivitet. AI og maskinlæring i økonomi og finans kan effektivisere operasjonene, forbedre arbeidsflyten og øke produktiviteten i forbindelse med årsavslutning, likviditetsstyring, konformitetsrapportering og overvåkningskontroller.

Rapporter hva, hvordan og når du ønsker

I dagens forretningsliv med raske endringer er det for sent å vente til årsslutt – eller månedsslutt – for å få en klar oversikt over den finansielle statusen. Med fleksibel rapportering i sanntid har beslutningstakerne relevant innsikt i forretningene og kan handle deretter. 

SAP-programvare for økonomistyring:
En rask oversikt

Økonomiplanlegging og -analyse (FP&A)

Gjør bedriften mer fleksibel med økonomiplanlegging, budsjettering og prognoser som omfatter hele organisasjonen. FP&A-applikasjonene våre bryter tradisjonelle grenser for å tilby deg integrasjon i sanntid med SAP-skyapplikasjonene for din bransje.

Regnskap og regnskapsavslutning

Dra fordel av en effektivisert regnskapspraksis. Med automatisert arbeidsflyt kan du effektivisere avstemmings- og konsolideringsprosessene og avslutte regnskapet raskere. Dette tillater deg å enklere overholde krav, og sikre riktig rapportering i henhold til loven. 

Styring av finansielle operasjoner

Innsikt i sanntid er avgjørende for likviditetsstyringen. Våre integrerte finansløsninger hjelper deg med å redusere den økonomiske risikoen ved å vise dataene umiddelbart. Automatiser finansoppgavene, overhold lovbestemte krav, få tilgang til markedsdata m.m. 

Administrasjon av kundefordringer, fakturering og inntekter

Nye forretningsmodeller – inkludert abonnementsfakturering og bruksbasert fakturering – vil erstatte tradisjonell fakturaadministrasjon. SAP-løsningene støtter disse innovasjonene samtidig som de også forenkler arbeidsflyten ved å automatisere kundefordringsprosessene. 

Styring, risiko, kravoverholdelse (GRC) og cybersikkerhet

Økning i regelbrudd, svindel og cyberangrep har gjort risikostyring mer utfordrende enn noen gang. Bruk prognoseinnsikt for å tidlig iverksette preventive tiltak mot uregelmessigheter og mulig risiko med intelligente kontroller og risikostyring.

Hva sier analytikerne om SAP?

Start med økonomien for å bane vei for fremtidig vekst

Se hvordan finansledere takler dagens forretningsutfordringer, og se hvilke strategier de bruker for å hjelpe bedriftene sine med å lykkes.

Gjennomfør transformasjon raskere med tips tilpasset økonomidirektører

Se hvorfor digital innovasjon er et nøkkelverktøy i økonomidirektørens verktøykasse, og lær hvordan økonomidirektører kan oppmuntre til endring for å skape innovasjon.

SAP er utpekt som leder i syv GRC-nøkkelkategorier

Finn ut hvorfor Chartis Research mener SAP-løsninger kan hjelpe bedrifter med å nå målene sine innenfor styring, risiko og kravoverholdelse (GRC).

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Tilbake til toppen