Gå til innhold
Kvinne som arbeider på bærbar PC

Hva er applikasjonsutvikling med lav kode/uten kode?

 

Denne websiden er maskinoversatt for å hjelpe deg. SAP kan ikke garantere at maskinoversettelsen er riktig eller fullstendig oversatt. Den opprinnelige engelske nettsiden finner du ved å bruke verdenskartet i øvre høyre hjørne av denne siden.

I flere tiår har det bare vært to ruter der bedrifter kan ta seg av programutviklingen: kjøpe apper som er klare fra en ekstern leverandør eller bygge og tilpasse dem fra bunnen av ved hjelp av dyktige utviklere og coders. Men i dag ser vi fremveksten og den voksende sofistikeringen av LCNC (low code/no-code) utviklingsalternativer som gir brukerne muligheten til å utvikle applikasjoner på tvers av virksomheten.

 

Disse alternative metodene for apputvikling benytter et intuitivt og grafisk grensesnitt for å gi brukerne makt og frihet til raskt å bygge applikasjoner og automatisere forretningsprosesser uten å måtte skrive kodelinje for linje. Innføringen av LCNC-verktøy kommer med løfte om større brukertilgjengelighet, som igjen sporer mer innovasjon og reduserer belastningen på IT-avdelingene. Gjennomføringen av LCNC-plattformer er den neste lappen for å gjøre applikasjonsutviklingen lett og tilgjengelig for alle.

Hva er lavkode?

Lavkode er en metode for å designe og utvikle applikasjoner ved hjelp av intuitive grafiske verktøy og innebygde funksjoner som reduserer tradisjonelle – eller pro-code – skrivekrav. Pro-code-skriving er fortsatt en del av utviklingsprosessen, men utvikling med lav kode tilbyr en utvidet og forenklet opplevelse som hjelper brukerne med å begynne å skape raskt. 

Hva er ingen kode?

Ingen kode er en metode som drar nytte av en lignende brukeropplevelse som lavkode, men går den ekstra milen ved at ikke-tekniske forretningsbrukere kan utvikle applikasjoner uten å måtte skrive selv en enkelt kodelinje.  

Lavkode versus ingen kode

Hovedforskjellen mellom lavkode og ikke-kode-utviklingsplattformer ligger i hvor mye koding kunnskapen brukeren trenger. Lavkode-utviklingsplattformer (LCDP-er) krever noen grunnleggende kodingsferdigheter for brukere til å utvikle og integrere komplekse applikasjoner, mens ikke-kode utviklingsplattformer (NCDP-er) ikke krever programmeringskunnskap i det hele tatt. Fordi de fleste organisasjoner har en lang rekke tekniske kvalifikasjonssett i arbeidsstokken, tilbyr mange plattformer både verktøy med lav kode og ingen kode.  

Fremveksten av borgerutviklere

Spesialister i underområdet har unik kunnskap og innsikt som ofte kan være vanskelig å imøtekomme IT-grupper på en effektiv måte. Ved å styrke disse "borgerutviklerne" sikrer du at de best informerte teammedlemmene kan være en del av apputviklingsprosessen. Og med LCNC-plattformer på sin side kan avdelingsledere og IT-fagfolk samarbeide bedre og sikre at de riktige teknologiene, workflowene og prosessene er på plass. Økningen i borgerutviklere bidrar til å imøtekomme etterspørselen etter nye applikasjoner, håndtere mangel på kvalifiserte utviklere, redusere IT-teamenes arbeidsbelastninger og reagere raskere på kunde- og markedsbehov.

Hvordan fungerer verktøy med lav kode og ingen kode?

Konvensjonell applikasjonsutvikling krever bruk av høyt kvalifiserte kode-skrivende utøvere og involverer ofte å komme i en lang kø i IT-avdelingen for å få nye programmer utviklet eller oppdatert. 

 

Lavkode-utviklingsplattformer (LCDP-er) og NCDP-er er basert på prinsippene for modelldrevet design, automatisk kodegenerering og visuell programmering. Disse plattformene er utformet med vilje til å målrette brukere som er kjent med prosesser og arbeidsflyter i forretningsavdelingen, uavhengig av kodingsopplevelsen. Og nok en gang, ikke bare gjør dette ikke-tekniske brukere, matcher det dem med erfarne utviklere.  

 

Nedenfor finner du noen av de grunnleggende trinnene i LCNC-utviklingsreisen: 

 • Definer dine behov og ønsket resultat: Uansett om du arbeider med en kundeorientert applikasjon eller en intern forretningsprosess, er det viktig å identifisere forretningsbehovene og de ønskede resultatene av prosjektet ved starten. Hva er problemet med denne appen å løse? Hvem skal bruke den? Hvilken informasjon og hvilke data trenger den å fungere? 
 • Tegne en forretningsprosess eller workflow: Bruker LCNC-forretningsprosessstyring (BPM) og utviklingsverktøy, brukere oppgir og dokumenterer de ønskede prosessene og workflowene. Dette oppnås ofte ved å identifisere moduler – etter formål – innenfor applikasjonen og utvikle dem som uavhengige foretak. For eksempel kan noen moduler samle inn data, andre kan utløse en handling eller hendelse. På dette stadiet kan borgerutvikleren først bygge, deretter integrere modulene for å oppnå det ønskede resultatet. 
 • Test og distribuer prosjektet som en LCNC-applikasjon: Med et par klikk løser LCNC-plattformen all backendkompleksiteten i prosessen for brukere. Når den er klar, kan IT-spesialister og/eller betatestere evaluere applikasjonen, og når anbefalingene er implementert, kan appen rulles ut for generell bruk. 
placeholder

I appvisning for utviklingsplattform med lav kode/uten kode

Hvem bruker utvikling av apper med lav kode/uten kode?

Ifølge en nyere Gartner-undersøkelse vil LCNC-plattformer bli brukt i mer enn 65 % av applikasjonens utvikling over hele verden innen 2024. Dette kommer med en bratt 165% projisert vekstrate annethvert år. Når forretninger begynner å bruke LCNC-verktøy, øker antallet – og sofistikeringen – av borgernes brukere raskt når folk begynner å realisere fordelene med rask og nøyaktig apputvikling på tvers av nesten alle områder av enhver virksomhet.

 

Her kommer noen eksempler:

 • Forsyningskjedeledere kan utvikle applikasjoner for å bidra til å overvinne flere utfordringer, inkludert pandemirelaterte forsinkelser, handelssanksjoner og klimaendringer, som alle kan skape forstyrrelser i forsyningskjeden. LCNC-verktøy kan bidra til å håndtere disse utfordringene på tre viktige måter:  
  • Utvikling av responsive og progressive applikasjoner for samarbeid og ende-til-ende-synlighet, gi bedre sporbarhet og sporbarhet for forsyningskjeden
  • Opprette automatiserte workflower og forretningsprosesser for å modellere, overvåke og forbedre forsyningskjedeoperasjoner, fra råvaresourcing til levering på kundens fordør
  • Digitalisere gamle data og poster og integrere dem med eksisterende og nye innkommende data, noe som gir mer nøyaktige analyser og robust datadrevet innsikt  
 • Produksjon kan bruke LCNC til å modellere prosesser og drive utviklingen av smarte fabrikker og digitale produksjonsmiljøer. LCNC bidrar også til å låse opp potensialet i robotprosessautomatisering (RPA) og Internet of Things (IoT)-nettverk. Fra å behandle råvarer til emballasje og forsendelse av ferdigvarer, hjelper LCNC-løsninger med å drive produksjonsoperasjoner på en mer enkel og effektiv måte. 
 • Regnskaps- og økonomiteam kan utvikle tilpassede forretningsapplikasjoner som støtter en lang rekke prosesser for arbeidsflyter og informasjonsadministrasjon. Ved å definere arbeidsflyter for avgiftsarkivering kan et regnskapsforetak for eksempel utforme en portal som veileder kundene gjennom prosessen med å rapportere utgifter og inntekter, presentere kontoutskrifter og andre økonomiske opplysninger, og eliminere glut av e-poster og trykte dokumenter. På samme måte kan en finansinstitusjon tilordne arbeidsflyter ved å automatisere lånegodkjenninger, risikovurderinger, beslutningsstrømmer og informasjonsstyring – noe som sparer tid for både kunder og finansielle rådgivere. 
 • Personalteam kan bruke LCNC til å tilpasse stillingsutlysninger, automatisere ansettelsesprosesser, filtrere kandidater og opprette hele opplæringsprogrammer. Alle disse aktivitetene kan nå gjøres uten å måtte stanse ressursene til IT-gruppene. 
 • IT-avdelinger finner ut at LCNC-plattformer kan hjelpe dem med å effektivisere komplekse prosesser og øke effektiviteten og smidigheten. I tillegg kan organisasjoner med flere borgerutviklere redusere IT-flaskehalser og overarbeide. IT-avdelinger kan fortsatt beholde evnen til å styre og implementere LCNC-initiativer, men de blir betydelig frigjort fra de repetitive og tidkrevende kodeskrivningsoppgavene som normalt forbindes med den prosessen. IT-fagfolk oppfordres til å se på LCNC mindre som en trussel og mer som et smidig arbeidsmiljø som gir dem den plassen de trenger for å bygge og utvikle seg på toppnivå. Faktisk støtter de mest robuste programvareløsningene prokode/lav-kode-hybrider – en innbyrdes prosess som krever IT-programmeringferdigheter samt borgerlig utviklerarbeid. Ifølge nylige estimater samarbeider IT-fagfolk og forretningsbrukere i mer enn 60 % av LCNC-utviklingsprosjekterHarvard Business Review har også rapportert at en IT-utvikler kan støtte så mange som 10 eller flere borgerutviklere, noe som øker total smidighet og produktivitet. 

De åtte beste fordelene med plattformer med lav kode/uten kode

Den økende bruken av LCNC-plattformer gjenspeiler de fordeler som følger av disse verktøyene. Med bruk av LCNC-plattformer menes: 

 1. Enklere bruk: Ettersom appene ikke er bygget fra bunnen av, er utviklingen forenklet, noe som gjør det mulig å fokusere mer på å oppfylle brukernes ønsker og krav. I henhold til Koushik Sen, kjent informatikkforeleser ved UC Berkeley, «Imagine a world where you do not have to skriv code, just say thing and the computeren gjør det for deg.» 
 2. Raskere utvikling: Brukere kan enkelt tilpasse og tilpasse hovedkomponentene og basiskoden for applikasjonene, noe som betyr at den faktiske utviklingen er svært rask. I tillegg kan brukere integrere og koble til apper, prosesser og workflower fra eksisterende applikasjoner. Forrester viste at lavkodeutviklingsprosjekter gjorde utviklingsprosjekter så mye som 20 ganger raskere enn når det ble gjort med tradisjonell koding. 
 3. Økt automatisering: Ved å etablere grunnleggende regler for beslutningstaking kan brukere automatisere utformingen av arbeidsflyter som deretter kan implementeres i flere informasjonssystemer. Mange LCNC-verktøy bruker RPA og bruker kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for å tilby forslag til automatisering basert på eksisterende datasett. 
 4. Lavere kostnader: Reduksjonen i tid kan spare verdifulle ressurser. LCNC gjør også vedlikeholdsaktiviteter mindre komplekse, reduserer kostnader og byrden for IT. I tillegg kan du teste nye ideer som kommer fra nesten alle avdelinger svært billig. Disse ideene kan deretter revolusjonere hele prosesser og øke produktiviteten og effektiviteten. 
 5. Forenklet dataintegrasjon: Oppretting av workflower der informasjon samles inn, deles, behandles og lagres, gjør dataintegrasjonen enklere og mer fleksibel. Med LCNC-verktøy kan brukere finne, forstå og bruke data i en prosess. Dette gjør at du kan identifisere kilden, eierskapet, gyldigheten og kvaliteten på dataene på tvers av prosesser, og ta mer informerte og trygge beslutninger. 
 6. Mer smidighet: Rask og enkel utvikling hjelper deg med å reagere raskt på endrede muligheter og lovbestemte problemer/konformitetsproblemer – ofte i sanntid. I tillegg gjør enkle LCNC-plattformer det mulig for utviklere å eksperimentere og teste nye ideer, uten behov for store investeringer av IT eller eksterne ressurser. Siden LCNC gjør utviklingen enklere, utvider dette også utvalget av utviklere og gjør det mulig for flere brukere å bidra til applikasjonsopprettingen ved hjelp av teknologi.  
 7. Bedre kundeopplevelse: Muligheten til å holde applikasjoner og arbeidsflyter oppdaterte og responsive på kundetilbakemeldinger vil forbedre både kundeopplevelse og -lojalitet. I tillegg kan CX-eksperter bruke LCNC-plattformer til å utvikle tilpassede kundeundersøkelser, e-handel, kundeservice og lojalitetsapplikasjoner. 
 8. Større personvern og sikkerhet: LCNC lar bedrifter utføre utviklingsoppgaver som er for sensitive til å bli satt ut til tredjeparter, og bidrar til å minimere risikoen for brudd eller cyberkriminalitet. 

Kom i gang med utviklingsplattformer med lav kode / ingen kode

Det er ingen spørsmål om at disse teknologiene revolusjonerer bedrifter og gir dem den konkurransefordelen de trenger for å imøtekomme dagens markedsbehov. Men som enhver form for forretningstransformasjon krever en sterk forpliktelse til å endre ledelse, kommunikasjon og bryte ned siloer. 

 

I møte med disse endringene har det blitt reist noen bekymringer. For eksempel kan den brede bruken av LCNC-plattformer føre til en økning i «skygge-IT-prosjekter», som er prosjekter som gjennomføres uten IT-avdelingens bevissthet. I tillegg kan det hende at applikasjoner skapt av borgerutviklere ikke har blitt laget med skalerbarhet i tankene, eller de kan være sårbare for foreldelse hvis utvikleren oppretter dem i en silo og deretter forlater organisasjonen.

 

Start med følgende for å unngå slike problemer: 

 • Sette samsvars- og styringsprotokoller på plass som støtter beste IT-praksis og sikre sterke og arbeidbare samarbeidsmodeller mellom IT, borgerutviklere og teamene deres. 
 • Sørge for at opplæringsinnsatsen er robust og tilgjengelig. Den gamle sier at å begynne med "lærer en mann til fisk" er veldig fortapt når det kommer til LCNC-trening. Bare å sette opp noen få webinarer og håpe på det beste vil uunngåelig føre til lavt opptak av produktet og dårlig utføring av prosjekter. 
 • Nå ut til programvareleverandøren som kan hjelpe deg med å forstå de beste bedriftsutviklingsverktøyene for dine unike behov.  
placeholder

Utviklingsverktøy
med lav kode / uten kode

Ignorere innovasjon i bransjen din med skyapputvikling med lav kode / ingen kode.

Nyhetsbrev for SAP Insights

placeholder
Abonner i dag

Få nøkkelinnsikt ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Videre lesing

Tilbake til toppen