Gå til innhold
Mennesker med hard hatt som arbeider på store maskiner

Hva er bransje 4.0?

 

Denne websiden er maskinoversatt for å hjelpe deg. SAP kan ikke garantere at maskinoversettelsen er riktig eller fullstendig oversatt. Den opprinnelige engelske nettsiden finner du ved å bruke verdenskartet i øvre høyre hjørne av denne siden.

Siden 1800-tallet har vi opplevd tre industrielle omveltninger. Hver av dem ble drevet av en forstyrrende ny teknologi: dampmaskinens mekanikk, nyvinningen av samlebåndet og datamaskinens hastighet. Grunnen til at de ble kalt industrielle «revolusjoner» var fordi innovasjonen som drev dem ikke bare forbedret produktiviteten og effektiviteten litt – det revolusjonerte fullstendig hvordan varer ble produsert og hvordan arbeidet ble gjort.

 

Vi er nå i den fjerde industrielle revolusjon, aka Industry 4.0, som revolusjonerer automatiseringen, overvåkingen og analysen av forsyningskjeder gjennom smart teknologi. Bransje 4.0 drives av IIoT (Industrial Internet of Things) og cyber-fysiske systemer – smarte, autonome systemer som bruker datamaskinbaserte algoritmer til å overvåke og kontrollere fysiske ting som maskiner, roboter og kjøretøyer. Bransje 4.0 gjør alt i forsyningskjeden "smart" – fra smart produksjon og fabrikker til smart lagring og logistikk. Men bransje 4.0 stopper ikke i forsyningskjeden. Det kobles sammen med backendsystemer, for eksempel ressursplanlegging for bedriften (ERP), for å gi foretakene et enestående synlighets- og kontrollnivå. Til syvende og sist er Industry 4.0 en viktig del av ethvert selskaps digitale transformasjon.

Grafikk som beskriver hvilken bransje 4.0 som er

Den generelle definisjonen av industri 4.0 er fremveksten av digital industriteknologi … Industri 4.0 transformasjoner gjør at vi kan arbeide sammen med maskiner på nye, svært produktive måter.

– Daniel Burrus

Bransjeteknologi 4.0

Bransje 4.0 er bygget på ni teknologispillarer. Disse innovasjonene bygger bro over de fysiske og digitale verdenene og gjør smarte og autonome systemer mulig. Bedrifter og forsyningskjeder bruker allerede noen av disse avanserte teknologiene, men det fulle potensialet i bransje 4.0 kommer til livet når de brukes sammen.

Grafikk som viser de ni teknologipillarene som Bransje 4.0 er bygget på

Bransjeteknologi 4.0

 1. Big Data og AI-analyser: I Industry 4.0 samles store data fra en lang rekke kilder, fra fabrikkutstyr og Internet of Things (IoT)-enheter, til ERP- og CRM-systemer, til vær- og trafikkapper. Analytiske funksjoner drevet av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring brukes på dataene i sanntid – og innsikt utnyttes for å forbedre beslutningstakingen og automatiseringen innenfor hvert område av forsyningskjedestyring: Forsyningskjedeplanlegging, logistikkstyring, produksjon, FoU og konstruksjon, Enterprise Asset Management (EAM) og anskaffelse.
 2. Vannrett og loddrett integrasjon: Ryggraden i industri 4.0 er horisontal og vertikal integrasjon. Med horisontal integrasjon er prosessene tett integrert på "feltnivå" - i produksjonsområdet, på tvers av flere produksjonsfasiliteter og på tvers av hele forsyningskjeden. Med vertikal integrasjon er alle lagene i en organisasjon bundet sammen – og dataflyter fritt fra produksjonsområdet til øverste etasje og tilbake igjen. Med andre ord er produksjonen tett integrert med forretningsprosesser som FoU, kvalitetssikring, salg og markedsføring og andre avdelinger – og data og kunnskapssiloer er en ting av fortiden.  
 3. Cloud computing: Cloud computing er den "store enabler" i bransje 4.0 og digital transformasjon. Dagens skyteknologi går utover hastighet, skalerbarhet, lagring og kostnadseffektivitet. Det danner grunnlaget for de fleste avanserte teknologier – fra AI og maskinlæring til Tingenes Internett – og gir virksomheter muligheten til å fornye seg. Dataene som drivstoffer Industri 4.0 teknologier ligger i skyen, og cyber-fysiske systemer i kjernen av bransje 4.0 bruker skyen til å kommunisere og koordinere.  
 4. Utvidet virkelighet (AR): Øket virkelighet, som overlapper digitalt innhold i et reelt miljø, er et kjernekonsept for industri 4.0. Med et AR-system bruker medarbeidere smarte briller eller mobile enheter for å visualisere IoT-data i sanntid, digitaliserte deler, reparasjons- eller monteringsinstruksjoner, opplæringsinnhold med mer når de ser på en fysisk ting – som et utstyr eller et produkt. AR oppstår fortsatt, men har store konsekvenser for vedlikehold, service og kvalitetssikring samt teknikeropplæring og sikkerhet.  
 5. Industrial Internet of Things (IIoT): The Internet of Things (IoT) – mer spesifikt, Industrial Internet of Things – er så sentralt for Industry 4.0 at de to begrepene ofte brukes om hverandre. De fleste fysiske ting i Industry 4.0 – enheter, roboter, maskiner, utstyr, produkter – bruker sensorer og RFID-tagger for å gi sanntidsdata om tilstand, ytelse eller lokalisering. Denne teknologien gjør det mulig for bedrifter å kjøre jevnere forsyningskjeder, raskt designe og endre produkter, forhindre nedetid for utstyr, holde seg høyere enn konsumentpreferanser, spore produkter og lagerbeholdning og mye mer. 
 6. Additiv produksjon/3D-utskrift: Additiv produksjon eller 3D-utskrift er en annen nøkkelteknologi som driver industri 4.0. 3D-trykk ble i utgangspunktet brukt som et hurtig prototypeverktøy, men tilbyr nå et bredere utvalg av applikasjoner, fra massetilpasning til distribuert produksjon. Med 3D-utskrift kan for eksempel deler og produkter lagres som konstruksjonsfiler i virtuelle beholdninger og trykkes på forespørsel ved behov, noe som reduserer både transportavstander og -kostnader.  
 7. Autonome roboter: Med industri 4.0 oppstår en ny generasjon autonome roboter. Programmet for å utføre oppgaver med minimal menneskelig intervensjon varierer autonome roboter sterkt i størrelse og funksjon, fra lagerskanning til autonome mobilroboter for plukk- og plasseringsoperasjoner. Utstyrt med banebrytende programvare, AI, sensorer og maskinvisjon, er disse robotene i stand til å utføre vanskelige og delikate oppgaver – og kan gjenkjenne, analysere og handle på informasjon de mottar fra omgivelsene.  
 8. Simulering/digitale tvillinger: En digital tvilling er en virtuell simulering av en sannverdensmaskin, produkt, prosess eller system basert på IoT-sensordata. Med denne hovedkomponenten i bransje 4.0 kan bedrifter forstå, analysere og forbedre ytelsen og vedlikeholdet av industrielle systemer og produkter. En eiendelsoperator kan for eksempel bruke en digital tvilling til å identifisere en bestemt funksjonsfeil, forutsi potensielle problemer og forbedre uptime.  
 9. Cybersikkerhet: Med økt konnektivitet og bruk av Big Data i Industry 4.0 er effektiv cybersikkerhet overordnet. Ved å implementere en Zero Trust-arkitektur og -teknologier som maskinlæring og blokk-kjede, kan bedrifter automatisere trusselpåvisning, forebygging og svar – og minimere risikoen for datautbrudd og produksjonsforsinkelser på tvers av sine nettverk.  

Fordeler for bransje 4.0

Intelligente produkter

Utvikle tilknyttede, selvbevisste produkter som kan dele informasjon om helse, sted, bruksnivå, lagringsbetingelser med mer. Dataene som disse smarte produktene deler, kan hjelpe deg med å forbedre alt fra produktkvalitet og kundeservice til logistikk og FoU. De kan også forutse servicebehov, motta eksterne oppgraderinger og åpne døren for nye, tjenestebaserte forretningsmodeller.

 

Intelligente fabrikker

Kjøre smarte fabrikker – høyt digitaliserte, hovedsakelig autonome fasiliteter som utnytter avanserte teknologier som Big Data, kunstig intelligens, robotikk, analyser og IoT. Disse anleggene kalles også Factory 4.0, og bruker smarte produksjon 4.0-prosesser, og gjør det mulig å levere egendefinerte produkter kostnadseffektivt og på skala.

 

Intelligente eiendeler

Nesten hver enkelt fysisk eiendel som rulles ut i dag har innebygde sensorer – som når de er koblet til IoT og analytiske funksjoner, er spillskiftere for Enterprise Asset Management. Med intelligente ressurser kan teknikere overvåke anleggsytelsen i sanntid, forutse og forhindre nedetid, bruke dynamisk og prediktiv vedlikehold, dra nytte av digitale tvillinger og integrere ressurser og forretningsprosesser tett. 

 

Styrkede personer

Uansett hvor uavhengig systemene dine får, vil du alltid trenge andre. Styrke dem med teknologier som AI og tilgang til live sensordata, slik at de vet hva som skjer i produksjonsområdet og er klare til å ta raske beslutninger og håndtere problemer når de kommer frem. Værbare enheter og utvidet virkelighetsapper kan også hjelpe dem med å løse problemer, overvåke helsen og holde dem trygge.

Lær hvordan bransjens 4.0-teknologi kan revolusjonere bedriftens industrielle prosesser fra ende til ende.

Foretak har fordelene med bransje 4.0

Det er en bred portefølje av bransjens 4.0-løsninger i markedet, som hjelper tusenvis av selskaper med å omdanne sin digitale forsyningskjede – gjenoppfinne produksjon, fokusere på kunder og koble sammen hele organisasjonen.

Her er noen ytelsesselskaper som opplever:

 • Radikale forbedringer i produktivitet og automatisering: Bedrifter tar datarelaterte beslutninger på tvers av driften, forbedrer prognosenøyaktigheten, støtter levering til rett tid og bygger overskuddsoptimerte planer.
 • Resiliens og smidighet uansett hva markedet eller økonomien bringer: Selskapene former den fremtidige digitale forsyningskjeden basert på avansert planlegging.
 • Konfidens til å utforske nye forretningsmodeller og ta muligheter raskt: Takket være bransjens 4.0-løsninger reduserer bedrifter kostnader, forbedrer markedseffektiviteten og knytter forsyningskjeder til sjøs, på land og luft.
 • Grønne og bærekraftige løsninger uten å ofre lønnsomhet: Kundene blir mer effektive og kostnadseffektive ved å gå digitalt – samtidig som de oppfyller sine miljømål uten å kompromisse på andre forretningsmål, for eksempel lønnsomhet og skalerbarhet.
placeholder

Utforsk SAP-bransjeløsninger 4.0

Oppleve fordelene ved digital omdanning i forsyningskjeden.

Ofte stilte spørsmål om bransje 4.0

Før du kan fastsette en rute, må du vite startpunktet. Et godt første trinn er å revidere og analysere eksisterende prosesser, anleggsmidler og forretningssystemer. Dette vil fortelle deg hvor du er, bidra til å etablere prioriteringer og til og med identifisere raske seire. Bransjeløsninger vil gi betydelige fordeler og konsekvenser for alle deler av virksomheten. Det er mer enn bare en IT-oppgradering, så du bør også sørge for at du har ledelsesinnkjøp og engasjement. 

Det enkle svaret er ja. IoT-gatewayenheter kan ofte ettermonteres på eldre maskiner. Disse enhetene gir IoT-sensorer mulighet til å overføre ytelsesdata. I noen tilfeller kan videokameraer og varmesensorer også monteres og kobles til for å gi et mer robust bilde. Maskinens alder og funksjon vil fastsette den beste løsningen – og en revisjon og analyse kan bidra til å fastsette den langsiktige verdien av ettermontering versus erstatning av gamle eiendeler.

Et robust ERP-system er "hjernen" bak en teknologistabell for bransje 4.0. ERP i fortiden drev stort sett kontorbaserte prosesser, mens et intelligent ERP-system i dag er hub for tilkoblede prosesser på tvers av produksjon, logistikk, konstruksjon og mange andre områder av virksomheten. En del av den digitale transformasjonen din vil være å fastsette om det eksisterende ERP-systemet er likt oppgaven. 

Gamle ERP-systemer som kjører på foreldede, disk-baserte databaser overføres til begrensningene til det de kan gjøre. Muligheten til å utnytte dataene du mottar fra tilkoblede fabrikker, ressurser, produkter og personer, vil være avhengig av ERP-funksjonene. Er det intelligent? Tilbyr det innebygde teknologier som AI, maskinlæring og analyse? Hvor raskt er databasen? Hvis du kjører et eldre system, kan det være på tide å oppgradere for å dra nytte av bransje 4.0.

Hvilke teknologier du starter med, avhenger av hvilke prosesser som er mest kritiske for din sentrale forretningsmodell – og hvilke områder i bedriften din står for å dra mest nytte av transformasjonen. Når de kommer i gang, fokuserer bedriftene ofte på én kjerneteknologi om gangen. Med deres design gir bransje-4.0-løsninger mange robuste store datamengder og analyser som kan hjelpe deg med å vurdere avkastningen og fordelene deres nøyaktig.  Dette gjør det stadig mer smidig å integrere etterfølgende områder av virksomheten.

I motsetning til mange store grunnleggende endringer, kan digital transformasjon gjennomføres trinnvis, uten betydelige avbrudd i virksomheten. Fra og med et robust ERP-system og digital transformasjonsveikart kan mange Industry 4.0-løsninger rulles ut nesten umiddelbart. 

Endring er hard. Det får vi. Da selskapene byttet til datamaskiner fra skrivemaskiner, ble den møtt med motstand av en arbeidsstokk som følte seg overveldet av deres kompleksitet. Men i motsetning til de tidlige teknologiske omformingene, reduserer industrien 4.0 faktisk kompleksiteten for brukeren, snarere enn å legge til den. Arbeidsflyter er strømlinjeformede, manuelle og repetitive oppgaver er automatiserte, og grensesnittene er mer intuitive.  Videre er det mange 4.0 teknologier som legger til rette for opplæring, for eksempel AR-wearables og mobiloptimaliserte opplevelser. 

Hvis 2020 har lært oss noe, er det at vi ikke alltid kan se hva som kommer. Og selv om vi ikke kan forutse fremtiden, kan vi ta grep for å sikre at vi er mer motstandsdyktige og bedre forberedt for den.  De beste in-memory-ERP-systemene er skalerbare og støtter ubegrensede arbeidsbelastninger, og bransje-4.0-teknologier er utviklet spesielt for å samle seg for å støtte fremtidig vekst og tilpasse seg uventede endringer.

Noen av de mest grunnleggende elementene i bransjens 4.0-programvareløsninger er innebygget skalerbarhet og kapasitet for smidighet og motstandskraft. Hvis forretnings- eller produksjonsmodellen din må endres radikalt for å oppfylle markedsbehovene, vil bransjens 4.0-systemer gi deg innsikt og tillit til at du må tilpasse og implementere endringer raskt på tvers av.

Det er ingen spørsmål om at den fjerde industrielle revolusjon vil endre arbeidsstyrken. Men det er ikke gjentakende arbeid som fører til innovasjon – det er ideer og kreativ tenkning. En digitalt utvidet arbeidsstyrke frigjøres opp for å bruke hodene sine istedenfor bare musklene. I 1980 var det bare noen tusen dataprogrammerere i hele verden. I dag er det over 20 millioner. Selv om mange fysiske oppgaver vil bli overtatt av roboter, blir det opprettet mange flere oppgaver for å kjøre en digitalt utvidet virksomhet.

Nyhetsbrev for SAP Insights

placeholder
Abonner i dag

Få nøkkelinnsikt ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Videre lesing

Tilbake til toppen