Gå til innhold
Finansplanlegging og analyse av forretningsmøte

Hva er FP&A?

 

Denne websiden er maskinoversatt for å hjelpe deg. SAP kan ikke garantere at maskinoversettelsen er riktig eller fullstendig oversatt. Den opprinnelige engelske nettsiden finner du ved å bruke verdenskartet i øvre høyre hjørne av denne siden.

De siste årene har økonomidirektører og deres team vært under økt press for å utvikle seg fra rekord- og scorekepers til strategiske forretningspartnere. De blir bedt om å levere meningsfull business intelligence til C-suiten, gi rask beslutningsstøtte i hele bedriften og styre skipet i lønnsom – og bærekraftig – retning. Det er der FP&A kommer inn.

FP&A-definisjon

Finansplanlegging og -analyse (FP&A) er et sett med planlegging, prognostisering, budsjettering og analytiske aktiviteter som støtter et foretaks store forretningsbeslutninger og generell økonomisk helse. Med et FP&A-system for bedrifter kan økonomiteam kombinere finansdata, operative data og eksterne data (som markedstrender) på ett sted. Finans kan analysere alt - og avdekke dybdeinnsikten de trenger for å planlegge for fremtiden, og veilede mer lønnsom beslutningstaking.

 

FP&A-verktøy kan hjelpe fagfolk innen økonomi:

 • Gi rask og nøyaktig økonomisk analyse og råd til forretningsledere
 • Prognostisere virkningen av potensielle beslutninger på kontantstrømmen og nederste linje
 • Vurdere og overvåke firmaets generelle økonomiske helse og investeringer
 • Bygge og vedlikeholde detaljerte finansmodeller og prognoser
 • Opprette smidige, integrerte finansplaner som gjør rede for flere scenarioer
 • Samarbeid med avdelinger for å forberede og konsolidere budsjetter
 • Justere foretaksstrategi med utføring og spore ytelse
 • Identifisere og vurdere nye inntektsmuligheter og -risiko
 • Og mye mer

Finansplanlegging og -analyse er vanligvis en del av et bredere økonomistyringssystem – som også omfatter funksjonalitet for regnskap, inntekts- og kontantstrømstyring, styring, risiko og konformitet (GRC) og andre sentrale finansprosesser. Alternativt kan FP&A være en del av en frittstående analyseløsning som integreres med andre forretningssystemer, som ERP. FP&A har vokst fra grunnleggende regneark og manuelle beregninger til moderne, skybaserte løsninger som bruker kunstig intelligens (AI), automatisering og avanserte analyser for å møte de finansielle utfordringene til en raskt skiftende verden.

 

Fremveksten av xP&A

I 2020 introduserte Gartner konseptet xP&A – som står for utvidet planlegging og analyse. xP&A tar seg best av finansplanlegging og -analyse og utvider den over hele bedriften, bryter ned siloer mellom avdelinger og synkroniserer planer over hele virksomheten i sanntid. Disse kontinuerlige planene inkluderer alt fra økonomi, salg og markedsføring til HR og forsyningskjede. Og ved å knytte dem til kan bedrifter bli mye mer smidige og i stand til å planlegge for – og tilpasse seg – endre scenarioer.

 

Konseptet xP&A er ikke nytt – det var nettopp kjent gjennom mange forskjellige navn: Tilknyttet planlegging, integrert forretningsplanlegging, integrert finansplanlegging, samordnet bedriftsplanlegging og annet. Men nå har vi et navn vi kan alle rally bak – xP&A. Denne Silo-busting, synkroniserte funksjonaliteten har vært rundt i årevis (tilbudt av ledende programvareleverandører), og den er aldri viktigere enn akkurat nå, når vi alle prøver å planlegge for det uventede og dreieknappen på en dime.

Grunnleggende trinn i FP&A-prosessen

FP&A-prosessen er en kontinuerlig syklus for datainnhenting og analyse. Etter hvert som foretakene vokser og utvider seg til nye markeder, og i tider med markedsvolatilitet og rask endring, blir prosessen mer kompleks. Flere data må samles inn og det må utføres flere analyser. Dette er grunnen til at mange store og mellomstore bedrifter har opprettet dedikerte FP&A-filialer innenfor finansavdelingene. Men til tross for økende kompleksitet, i kjernen omfatter FP&A-prosessen de samme fire grunnleggende trinnene:

 1. Datainnsamling, -konsolidering og -verifisering
  Det første trinnet i FP&A-prosessen omfatter innsamling av finansielle og operative data fra ERP-systemer, datavarehus og andre forretningsløsninger. I tillegg kan det også samles inn opplysninger fra andre foretak – for eksempel bredere demografiske, økonomiske og markedsdata.

  Når alle nødvendige data er samlet inn, må de konsolideres, standardiseres og verifiseres. Nøyaktige planer, prognoser, budsjetter og analyser avhenger av kvaliteten og fullstendigheten til dataene de bruker – så dette trinnet er absolutt nødvendig. Det er også veldig tidkrevende, så bedrifter går nå over til AI-drevne løsninger som kan automatisere mange av disse oppgavene.
 2. Planlegging og prognoser
  I dette trinnet bruker FP&A-analytikere de klargjorte dataene til å opprette finansielle prognoser som prognostiserer hvordan virksomheten vil utføre i fremtiden og om den ledes i riktig retning. Finansielle prognoser inkluderer salgsprognoser, kontantstrømprognoser med mer. Finansprognosemodeller brukes også til å teste ulike scenarioer, simulere virkningen av ulike variabler og fastsette den beste handlingsprosessen for å drive de riktige resultatene.

  De mest brukte metodene for finansplanlegging omfatter:

  Prognoseplanlegging: Med prognoseplanlegging oppretter FP&A-eksperter en modell med store datasett for tidligere ytelse. Deretter brukes denne prognosemodellen for tidsrekker til å prognostisere fremtidig ytelse. Prognoseanalyse overbelastninger for planleggingsverktøy, spesielt når det er integrert i en enkelt løsning og utvidet med AI og maskinlæring.

  Driverbasert planlegging: I driverbasert planlegging identifiserer analytikere et selskaps viktigste bedriftsdrivere (også de ting som er viktigst for å lykkes) – og lager deretter en rekke planer som matematisk viser hvordan forretningsdriverne ville bli påvirket av ulike variabler.

  Planlegging med flere scenarioer: Scenarioplanlegging og -analyse er planleggingsmetoden som brukes i økende grad av bedrifter i dag. I planlegging med flere scenarioer gjør analytikere antakelser om hva som kan skje i fremtiden. De forutser konsekvenser og oppretter deretter en plan for å svare på hvert plausibelt scenario.

  Disse modellene og finansielle prognosene brukes til å opprette de finansielle og driftsmessige planene som er nødvendige for å nå bedriftens overordnede strategiske mål. Den strategiske planen er utviklet av toppledelsen med inndata fra FP&A, og omfatter mål på høyt nivå som inntekt og nettoinntekt over kort og lang tid.

  Samarbeid på tvers av avdelinger er kritisk for alle typer planlegging. Den sikrer at planene tar hensyn til alle data, variabler og ekspertise, og at de bidrar til å øke både nøyaktighet og engasjement. Samarbeid gir mer gyldighet til planer – og bidrar til å bygge konsensus om dem. Dette er også der xP&A kommer inn, og kobler sammen og synkroniserer planer på tvers av avdelinger slik at virksomheten kan eliminere siloer og bevege seg som én velullet maskin.
 3. Bevilgningstildeling
  I budsjetteringstrinnet beregner FP&A-medarbeidere de utgiftene som er nødvendige for å utføre bedriftsplanen basert på inntekten fra den strategiske planen. Deretter fordeler de et utgiftsbudsjett til hver forretningsenhet eller -funksjon, i tillegg til inntekten og kontantstrømmen de forventes å generere. Bedriften samarbeider med hver avdeling og ruller deretter opp de avtalte budsjettene til ett hovedbudsjett.

  Bedriftsbudsjettet opprettes vanligvis årlig, og oppdateringer gjøres kvartalsvis etter hvert som finansbetingelsene endres. For bedre å kunne takle flyktige markedsforhold har mange virksomheter nå tatt i bruk kontinuerlige budsjetteringssykluser som ofte oppdateres med rullerende prognoser og prognoser. Noen organisasjoner har også tatt i bruk nullbasert budsjettering, som unngår blott og overforbruk ved å kontinuerlig evaluere hvilke utgifter som er nødvendige, og hvilke som ikke er det.
 4. Overvåking og analyse av
  ytelse
  For å gi råd til virksomheten og gi beslutningsstøtte analyserer FP&A-team finansdata og overvåker ytelse – inkludert salg, utgifter, overskudd, arbeidskapital, kontantstrøm og andre KPI-er - på kontinuerlig basis. De svarer ad hoc-spørringer og oversetter tall til en fortelling – eller datahistorie – for å hjelpe beslutningstakere å forstå en situasjon og ta hensyn til handling.

FP&A-analytikere genererer også regelmessige rapporter og datavisualiseringer og utfører aktiviteter som lønnsomhetsanalyse – som inkluderer fremtidige profittprognoser og kan svare på spørsmål som "Hvilke produkter og tjenester er mest lønnsomme neste år og nå?" eller "Skal vi sette ut produksjon eller beholde den internt?".

Moderne teknologier for FP&A

FP&A var en topprioritet for økonomidirektører og økonomiledere i 2020, og det er enkelt å se hvorfor. Automatisering, kunstig intelligens og skyen endrer spillet – legger planer, budsjetter og prognostiserer mer nøyaktige og økonomiske analyser kraftigere. Firmaer som bruker disse teknologiene i FP&A-aktivitetene har en mye bedre krystallkule enn konkurrentene. Det er en utrolig fordel. 

 

Cloud: Tradisjonelt er FP&A-programvare distribuert på stedet, men skybaserte løsninger gir mye salgsmulighet. De kan koble seg til flere Big Data-kilder enn sine on-premise-motparter, de kan nås fra hvor som helst, de tilbyr lett samarbeid, og de er skalerbare og kostnadseffektive. Nylige forskudd i nettskysikkerhet har også gjort dataene sikrere, i mange tilfeller, enn hvis de skulle lagres på stedet.

 

AI og maskinlæring: Verktøy for finansplanlegging og -analyse som utvides med AI og maskinlæring er svært gunstige for FP&A-analytikere. Ikke bare kan de hjelpe brukerne med å analysere flere typer store data fra flere kilder. De kan også avdekke trender, mønstre, korrelasjoner og analyser som ellers kan gå ubemerket. AI og maskinlæring gir en dramatisk forbedring av nøyaktigheten i finansielle prognoser – og overbelaste prediksjonsanalyser, selvbetjeningsrapportering og planlegging i flere scenarioer.

 

Innebygde samarbeidsverktøy: Innebygd samarbeid og planleggingsorkestrering – gjennom diskusjons- og kommentarverktøy (på samme måte som Slack and Teams), automatisert oppgaveplanlegging innenfor en kalender og mobilvisning på tvers av telefon, nettbrett og digital boardroom – kan bidra til å fremme engasjement, nøyaktighet og effektivitet i planleggingsprosessen og FP&A-organisasjonen.

FP&A og COVID-19

Allerede før coronaviruset rammet hadde finansledere begynt prosessen med å digitalisere finans og ta i bruk nye teknologier – men fremdriften gikk sakte. I februar 2020 var det bare 2 % av FP&A-funksjonene som hadde tatt i bruk AI, selv om fordelene var allment kjent og høyt ettertraktet. Den største barrieren var at mange økonomiavdelinger manglet datakvaliteten og den "enkle sannhetskilden" som trengs for AI-analyser for å produsere meningsfulle resultater.

 

Nå, i COVID-19-tiden, er det en økt hastegang for å implementere AI-drevne FP&A-verktøy. Mange selskaper står overfor umiddelbare kontantstrømutfordringer og ekstrem anstrengt økonomi som følge av virusrelaterte nedstengninger, avbrudd og endringer. De trenger mer nøyaktige prognoser og mer realistiske budsjetter. De må finne nye og kreative måter å tjene penger på, spare penger og sikre virksomhetens kontinuitet. Og de må lage langsiktige, integrerte planer for tilpasning til – og å overleve – den nye normalverdien.

 

Moderne, AI-drevne FP&A-løsninger kan hjelpe bedrifter med å møte disse utfordringene og målene. Og som et resultat av dette arbeider finansledere rundt om i verden hardt for å slå ned hindringer for å adoptere – implementere distribuerte strategier for datagovernance og etablere «tilstrekkelige versjoner av sannheten» til å komme seg opp og løpe så raskt som mulig.

I kjølvannet av den siste økonomiske usikkerheten og markedsvolatiliteten vil det bli enda viktigere for finansfunksjoner å utforske avanserte analyser og automatisering. Finansteamene trenger disse teknikkene for å turbobelaste sine prognosefunksjoner. 

McKinsey (engelsk).

Sammendrag

Ved å gi innsikt og tillit til beslutningstaking i bedriften vokser FP&A innenfor virksomheter som en pålitelig kilde til veiledning og støtte. Etter hvert som bedrifter blir enda mer konkurransedyktige og komplekse, forventer FP&A løsninger for å utvikle seg for å møte nye utfordringer:

 • FP&A-verktøy vil integreres sømløst med enda flere datakilder og forretningssystemer.
 • Nettskybaserte plattformer blir ønsket leveringsmetode for FP&A-programvare.
 • AI-løsninger vil føre til større hastighet, nøyaktighet og effektivitet for FP&A-prosesser.
 • Utvidet planlegging og analyse (xP&A) vil bidra til å fjerne hindringene for samarbeid – både innenfor og utenfor foretaket.
placeholder

Utforsk FP&A-programvare

Navigere i det uventede og bli en pålitelig rådgiver for virksomheten.

Mer i denne serien

Nyhetsbrev for SAP Insights

placeholder
Abonner i dag

Få nøkkelinnsikt ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Videre lesing

Tilbake til toppen