Gå til innhold
Stedslys om natten

Hva er digital transformasjon?

 

Denne websiden er maskinoversatt for å hjelpe deg. SAP kan ikke garantere at maskinoversettelsen er riktig eller fullstendig oversatt. Den opprinnelige engelske nettsiden finner du ved å bruke verdenskartet i øvre høyre hjørne av denne siden.

Digital transformasjon er en nøkkelkomponent i en samlet forretningstransformasjonsstrategi, og selv om den ikke er den eneste faktoren, er den kritisk for suksess eller svikt i en hvilken som helst transformasjonsinnsats. De riktige teknologiene – kombinert med mennesker, prosesser og operasjoner – gir organisasjoner muligheten til å tilpasse seg raskt til forstyrrelser og/eller muligheter, imøtekomme nye og utviklende kundebehov og fremme fremtidig vekst og innovasjon, ofte på uventede måter.

 

I den første av de fire industrielle revolusjonene var dampkraften den forstyrrende teknologien som endret verden. I den andre var det samlebåndet; i det tredje var det datamaskinen. I dag er vi i den fjerde industrielle revolusjon og den er digital. Intelligente digitale teknologier som kunstig intelligens (AI), maskinlæring, IoT-nettverk (Internet of Things), avanserte analyser og robotikk, har makt til å reinvestere hvordan vi jobber og gjør forretninger – og hvordan bedrifter samarbeider med kundene og verden.

Digital transformasjonsdefinisjon

Digital transformasjon innebærer integrering av digitale teknologier og løsninger i alle områder av en bedrift. Dette er så mye som en kulturell endring som en teknologisk slik det krever at organisasjoner gjør grunnleggende endringer på de måtene de opererer på og hvordan de leverer kundeopplevelser og fordeler. Digitale løsninger bidrar også til å utvide arbeidsstokken og kan føre til transformasjon av forretningsprosesser og forretningsmodeller.

Utforsk hvordan digitale innovasjoner driver forretningstransformasjon

 

Digitalisering: Konvertere informasjon og dokumenter fra analoge til digitale formater.

Digitalisering: Integrere digitale teknologier i eksisterende forretningsprosesser.

Digital transformasjon: En grunnleggende retenking av kundeopplevelse, forretningsmodeller og operasjoner. Det er i ferd med å finne nye måter å levere verdi på, generere inntekter og forbedre effektiviteten på.

Betydningen av digital transformasjon i dagens bedriftsklima

Når vi beveger seg inn i 2020-årene, har det blitt stadig mer tydelig at hvis bedrifter skal vokse og konkurrere, må de ta skritt for å bli mer motstandsdyktige, konkurransedyktige og responsive. Bedrifter må utvikle og transformere sitt digitale landskap – fra råmaterialer og de tidligste forsyningskjedenivåene for å møte raskt endrende kundebehov for å få mer persontilpasset service og oppfyllelse, og til å modernisere og utvikle tradisjonelle forretningsmodeller.

 

I sin siste undersøkelse av ledende forretningsledere fant McKinsey ut at siden pandemien var det en følbar følelse av hastesans blant forretningsledere til å digitalisere og modernisere sine prosesser og gamle systemer. Ifølge undersøkelsen anerkjenner mange oppgavegivere at bedriftenes forretningsmodeller har blitt foreldet. Bare 11 % tror deres nåværende forretningsmodeller vil være økonomisk levedyktige ut 2023, mens ytterligere 64 % sier at deres selskaper må bygge nye digitale bedrifter for å hjelpe dem med å komme dit.

 

For dagens forretninger er det ikke lenger et spørsmål om om de trenger digitalisering for å konkurrere i dagens bedriftsklima, men hvor snart de kan komme i gang på sin digitale transformasjonsreise.

placeholder

Strategiske prioriteter for transformasjon

Utforsk forskning på hvordan selskaper revurderer prioriteringer for å holde seg framover.

Forretningsinnovasjon og tre fasetter for digital transformasjon

Dagens bedrifter er i en tid med raskt økende konkurranse og kundebehov. Et viktig mål med digitale transformasjonsinitiativer er å hjelpe forretningsledere og -team med å gjøre virksomheten mer effektivisert og konkurransedyktig. Nye teknologier (diskutert nedenfor) spiller en sentral rolle når det gjelder å lede transformasjon, men gjør dermed forretningsprosesser, forretningsmodeller, organisasjonskultur og mottakelighet for transformasjon.

Eventuelle omformingsplaner bør se på disse tre områdene:

 

 1. Forretningsprosesstransformasjon: Dette innebærer endring og tilpasning av kjernen – ofte langvarige – prosesser og arbeidsflyter for å oppfylle endrede forretningsmål, konkurranse og kundebehov. Til tross for at begrepene ofte blir brukt om hverandre, er digital transformasjon en del av omdanningen av virksomheten – det bygger et sammenkoblet, teknologisk rammeverk som underbygger og støtter prosessendringer.

  Bevis på forretningsprosesstransformasjonen kan ses fra ende til ende innenfor forretningsoperasjoner takket være forbedringer i workflowstyring. Eksempel: Ved å implementere et digitalisert, skybasert forsyningskjedestyringssystem, kan bedrifter redusere nedetid, effektivisere produksjonen og øke lønnsomheten.
 2. Transformasjon av forretningsmodell: Forretningsprosesstransformasjon fokuserer på workflower og oppgaverelaterte områder av virksomheten, mens transformasjon av forretningsmodeller har som mål å skape grunnleggende building blocks for hvordan verdien leveres i en bestemt bransje. Bedrifter bruker i hovedsak digital transformasjon for å endre tradisjonelle forretningsmodeller.

  I autoindustrien gir digitale teknologier muligheten til å sentralisere og automatisere abonnementsbaserte forretningsmodeller og faktureringsprosesser. Koplet med raskt endrende kundebehov og et generelt kulturelt skifte, blir tradisjonell bilkjøp omformet med abonnementsbaserte modeller.
 3. Organisatorisk og kulturell omdanning: En vellykket digital transformasjon bør tilpasses organisasjonens kultur og verdier. Et internt tap av tro på bedriftskultur kan påvirke arbeidsstyrkens produktivitet, initiativ og velvære. Langsom eller pessimistisk innføring av nye digitale teknologier kan føre til manglende mål og føre til tap av konkurranseevne, inntekter og merkeverdi.

  Organisatorisk transformasjon oppnås best gjennom samarbeid og åpne diskusjoner fra toppen og nedover – for hvordan denne digitale transformasjonen vil påvirke roller og arbeidsflyter, og hvorfor lederteamene føler at den vil være verdt risikoen og innsatsen i det lange forløpet.

Endring av kundepreferanser, blant dem den avtagende interessen for å eie fysiske produkter, har akselerert overgangen til abonnementsbaserte tilbud utover programvare og digital tjeneste.
Boston Consulting Group 2021

Digitale transformasjonsfordeler

Digital transformasjon integrerer alle nivåer og funksjoner i en moderne virksomhet. Intelligente teknologier gir organisasjoner de viktigste verktøyene de trenger for å overleve og blomstre. Her er noen mulige virkninger av transformasjon:

 • Gir dyp innsikt for å informere beslutningstaking i sanntid: For mange bedrifter har vurdering av ytelse og avkastning på investert kapital ofte vært en prosess som går bakover. Innen dataene samles, behandles og analyseres manuelt, har mulighetsskipet lenge siden seilt. Med et moderne ERP-system og avanserte analyser kan bedrifter se sanntidsdata og tilpasse kraftige analysealgoritmer for å ta den beste beslutningen i øyeblikket.
 • Forbedrer effektivitet og produktivitet: IoT-nettverksenheter og -maskiner overfører stadig data, maskinprotokoller og ytelsesrapporter. Ved å bruke avanserte analyser kan disse dataene støtte prognosevedlikehold, redusert avbruddstid og levere analyser for mer produktive og effektive workflower.
 • Forbedrer kundeopplevelsene: Kundene dine vil at behovene deres skal oppfylles når de oppfyller vilkårene. Persontilpasning, omnikanal-tilgang, tilpassede serviceplaner og sanntidstilgang til data kan hjelpe deg med å levere til forventningene som er i stadig endring, samtidig som du øker leadene og driver oppbevaring og lojalitet.
 • Bidrar til å fremme innovasjon i forretningsmodeller: Det er ingen spørsmål om at endrende forbruker- og markedsbehov har økt fokus på innovasjon i forretningsmodeller som et middel til verdiskapning. Men for å endre og modernisere grunnleggende forretningsmodeller og kundeopplevelser, må bedrifter ha mulighet til å samle inn og analysere sanntidsdata og utvikle automatiserte og intelligente prosesser for å administrere nye forretnings-, betalings- og servicemodeller.
 • Støtter en robust og konkurransedyktig strategi for vekst i bedrifter: Når bedrifter digitaliserer driften og optimerer tjenestene sine med tilkoblet teknologi, finner de nye måter å knytte sammen og samarbeide på, og for å effektivisere fremtidige strategier for forretningsvekst, inkludert:
  • Utvikling av nye produkter og tjenester
  • Forbedre lønnsomheten og styrke inntektskanalene
  • Tiltrekke og beholde nye leads og kunder
 • Fosters smidighet og motstand mot avbrudd: COIVD-19-pandemien tjente til å skinne et lys på mye sårbarhet i moderne forretningsprosesser og -modeller. Men det var bare en av mange kulturelle, økonomiske, politiske og markedsendringer som bedrifter har blitt stadig mer rettet mot de siste årene. Moderne bedrifter ser nå på digital transformasjon for å utstyre dem med verktøyene for rask produkt- og tjenesteutvikling og prediksjonsanalyser for å bidra til bedre å se forstyrrelser som kommer, eller forutse markedsendringer og muligheter. De ønsker å kunne skalere opp og ned med letthet og ha en full suite med skytilkoblede løsninger som kan drive innovasjon – uten å måtte hoppe fra leverandør til leverandør.

Teknologitransformasjon muliggjør forretningstransformasjon

Digital transformasjon underbygges av noen av disse kjerneteknologiene og nye teknologier:

 

Moderne ERP- og databaseteknologi


De beste Cloud ERP-løsningene bruker databaseteknologi i minnet, noe som gjør dem svært skalerbare og tilpasningsdyktige. Dette er viktig fordi de i hovedsak er "hjernen" bak digital forretningstransformasjon. ERP tar alle kjerneprosessene som kreves for å kjøre et foretak (for eksempel finans, HR, produksjon og forsyningskjede) og integrerer dem i ett system. Når et moderne ERP drives av AI-teknologier, har det makt til ikke bare å administrere og behandle store datamengder, men til å analysere og lære av dem.

 

Avanserte analyser


For å kunne levere verdi må data utnyttes og forstås. Ved hjelp av AI-algoritmer og maskinlæringsalgoritmer gir avanserte analyser innsikt og rapporter som er dype, nøyaktige og handlbare. Bedrifter kan også tilpasse dataanalysekonfigurasjoner etter behov. Dette gir forretningsledere makt til å handle raskt og avgjørende – ved å gripe en mulighet eller svare på risiko.

 

Nettskykonnektivitet


Nettskybasert infrastruktur er en viktig komponent for vellykket digital transformasjon og etableringen av IoT-nettverk og tilknyttede forretningssystemer. Ved behov, sentralisert tilgang til alle systemer, ressurser og data kan organisasjoner skalere infrastrukturen etter behov og raskt endre eller automatisere workflower. Dette bidrar til å støtte raskt endrende forretningsprioriteter og operative modeller. Og slik
Forrester forteller, per 2021, er nesten 60 prosent av bedriftene i Nord-Amerika avhengige av skyplattformer, som er fem ganger prosentandelen det var for bare fem år siden.

 

AI-løsninger og maskinlæringsløsninger


Big Data vokste opp ved siden av AI og maskinlæring. For å kunne behandle og gi mening for store datamengder er det nødvendig å ha hjelp av AI og maskinlæring. For at AI og maskinlæring skal kunne levere nøyaktige og meningsfulle resultater, må begge ha store nok datasett til å støtte robust læring og analyse. Partnerskapet til store data, AI og analyser er i kjernen av forretningsmessig og digital transformasjon – som driver prediktiv planlegging og responsiv automatisering.

 

Tingenes Internett


Enheter og maskiner i et IoT-nettverk kan sende og motta digitale data. Maskinprotokoller og vedlikeholdsrapporter analyseres for å optimere ytelse og effektivitet. AI-drevne forretningssystemer analyserer kontinuerlig denne informasjonen for mønstre, trender og korrelasjoner. Disse analysene bidrar til å fremme prediktivt vedlikehold og automatiserte workflower, noe som øker effektiviteten og produktiviteten over tid som maskinlæringsapplikasjoner "lærer" fra IoT-dataene.

 

Automatisering av robot- og robotprosesser (RPA)


Både robotteknikk og RPA bruker automatiserte prosesser for å utføre gjentatte eller forhåndsprogrammerte oppgaver. Robotutstyr består av bevegelige, mekaniske deler satt til å utføre spesifikke, fysiske oppgaver. RPA-prosesser er på samme måte programmert og automatisert, men de eksisterer som programvareprosesser i stedet for fysiske enheter, og oppgavene de utfører er administrative av natur.

Eksempler på digital transformasjon

Forsyningskjede, anskaffelse og produksjon

I en rapport fra juli 2020 påpeker Gartner at hvis virksomheter skal trivdes og optimalisere sine forsyningskjeder, «må de se på nyskapende teknologier som har potensial til å forstyrre driftsmodeller for forsyningskjeden og gi konkurransefordeler.» Digital transformasjon i forsyningskjeder og produksjon gir sentralisert synlighet – fra råvarer til sluttkunder – og fremmer fleksibilitet.

Hør fra selskaper som produserer legemidler og helseløsninger, Kiara Health, og hvordan det har større effektivitet og har fremtid begrunnet virksomheten takket være ERP-systemet.

 


Servicebransjer og HR

De siste tiårene har digitale teknologier drevet med endringer på arbeidsplassen. VR, chatboter og mobile enheter tilpasser introduksjonsprogramprosessen samt forbedrer medarbeiderservice og -støtte. Blockchain sikrer personvernet og nøyaktigheten i informasjonen. Maskinlæring hjelper til med å eliminere skjevheter og sikre at bedrifter er mestere for mangfold og inkludering.

Oppdag hvordan EYs medarbeiderchatbot forbedret produktiviteten og tilbød 24 x 7 personer støtte.

 


Helse- og biovitenskaper

Digitale teknologier i helsetjenesten har en kompleks arbeidsbelastning. Forsknings- og diagnoseprogrammer er svært avhengige av AI og maskinlæring. Kirurgisk og medisinsk utstyr krever hastighet og nøyaktighet for kraftige nettsky- og databaseteknologier. Helsearbeidere som yter pasientpleie og støtte, forbedrer mobil- og overvåkningsmuligheter slik at brukere kan føle seg trygge og trygge med selvbetjent mobilteknologi.

 

Bankvirksomhet

En JD Power -rapport fra 2020 fastslår at «…det er trygt å si at vi har nådd tippepunktet, hvor banker som får sine digitale formler rett, ser sterk gevinst i både adopsjon og tilfredshet.» Digital transformasjon i sektoren for finansielle tjenester gir tilpassede og hyperpersontilpassede tjenester, bedre mobilfunksjonalitet og gratis fjerntilgang til mer komplekse tjenester som finansplanlegging og kredittstyring.

 

Detaljhandel

Digital transformasjon i detaljhandel kan automatisere og optimalisere logistikknettverk – tilpasning og raskere levering. Og som i hver forbrukersektor, driver den økende etterspørselen etter persontilpassede tjenester også digital innovasjon. En nylig Epsilon-studie så 80 % av kjøpere mer sannsynlig å velge en detaljist som tilbyr persontilpassede tjenester – inkludert 24×7 chatboter, persontilpassede produktforslag, prediktive anbefalinger og flytende omnikanal-mobilitet.

 

Bilindustri

Bilindustrien var en tidlig bruker av produksjon av robotteknikk og digital automasjon. Men som en av verdens mest konkurransedyktige industrier er mange av de siste digitale innovasjonene knyttet til kundeservice og oppbevaring. Applikasjoner for persontilpasning og grensesnitt gir lokomotivføreren sikkerhet og nytte og gir de forretningsmessige verdifulle dataene som kan bidra til en mer nøyaktig produktutvikling, -markedsføring og -kundeopplevelse.

De største utfordringene for digital omdanning

Studier fra tankeledere som McKinsey og Harvard Business Review har vist oss at opptil 70 % av forretnings- og digitale transformasjonsinitiativer ikke lykkes. Men hvis du graver litt dypere, lærer du at den ikke er virkelig den nye teknologien eller forretningsinnovasjonene som er feil. Svakhetene lå i dårlig planlegging, dårlig kommunikasjon og endringsstrategier, og den generelle svikten til ledere og prosjektledere til å inkludere og søke kjøpere fra alle team som påvirkes av endringen. Med andre ord, av de tre hovedområdene for digital transformasjon nevnt ovenfor, er «kulturell transformasjon» ofte det minst snakkete, men i virkeligheten kan det vaere det mest avgjørende av alle.

 

I 2020 foretok Oxford Economics en omfattende undersøkelse av over 3000 ledere over 10 av de største globale industrisektorene. Det de fant var at forretningstransformasjon fungerer best "når hver del av en organisasjon, inkludert dens eksterne partnere og kunder, er smidig og sammenkoblet. Ledere må sørge for at informasjonen av høy kvalitet flyter gjennom hele forretningsøkosystemet, slik at alle deltakere kan samhandle på måter som fremmer organisasjonens mål."

placeholder

Beste praksis i transformasjon

Samordnede bedrifter viser lederskap og motstandskraft.

Forbereder digital forretningstransformasjon

I et utfordrende forretningsklima må bedrifter utnytte alle konkurransefordeler – og i økende grad, disse fordelene er digitale. I 2018 hadde over 89 prosent av lederne vedtatt en digital-første forretningspolitikk. Og innen 2021 har det tallet bare vokst. Men som vi diskuterte tidligere, blir mange digitale transformasjonsprosjekter stoppet av dårlig kommunikasjon og planlegging.

 

Vurder disse fire tidlige trinnene når du går videre på reisen med digital transformasjon, og snakk med din programvareleverandør for å hjelpe deg med å komme i gang med å utvikle en transformasjonsstrategi og veikart og lære hvilke løsninger som er best for dine unike forretningsbehov.

 1. Fastsett startpunktet. Kontroller eksisterende systemer og ressurser. Hvilke maskiner er allerede digitalisert? Hvilke som krever IoT-gatewayer? Er ERP-dataminnet ditt moderne og skalerbart, eller kjører det fortsatt på diskbasert databaseminne? For å gi prosjektet ditt en tidlig fase, se først etter prosesser i bedriften som har høy driftsprioritet og har den minst kompliserte banen til transformasjon.
 2. Definer prioriteter. Ikke planlegg en maraton før du til og med har gjort det rundt den første blokken. Skjønnheten i digital transformasjon er at den ikke trenger å skje alle på en gang. På samme måte som building blocks er smarte teknologier utviklet for å utvikle, skalere og integrere. 
 3. Bygg veikartet.  En betydelig fordel for smarte teknologier ligger i deres enorme skalerbarhet og kapasitet for rask tilpasning og omkonfigurering. Et stort omdanningsveikart bør gjøre det mulig med smidighet og vekst, men starte med et veikart som har noen sterke og oppnåelige mål. Bygg solide endringsstyrings- og migreringsstrategier i tillegg til din plan – digital transformasjon er like mye en menneskelig reise som en teknologisk. Dette er viktige tidlige trinn. Se etter støtte fra spesialiserte fagfolk som forstår dine unike behov, og kan hjelpe deg med å lage et diagram over det beste kurset for bedriften din.
 4. Klargjør teamene dine.  Thoreau sa: «Ting forandrer seg ikke, vi forandrer oss.» Smarte teknologier kan bidra til å redusere gjentatte og rettferdige oppgaver, forbedre medarbeiderengasjement og støtte samarbeid. Men disse fordelene kan bare realiseres når alle dine personer er om bord. Ikke vær oppmerksom på nyheten på teamene dine. Lær av innspill og ideer, tar åpent for seg sine bekymringer og gir dem tid til å endre seg.
placeholder

Start digital transformasjon i dag

Diagram omformingsveikartet ditt med et moderne ERP.

Mer i denne serien

Ofte stilte spørsmål: Vanlige spørsmål om digital transformasjon

Digital transformasjon er en forretningstransformasjon og et endringsstyringsprosjekt i hele firmaet. Når digitale transformasjonsprosjekter svikter eller steiling, er det sjelden et teknisk problem – det er nesten alltid et kulturelt. I rapporter og artikler fra McKinsey og andre får vi vite at dårlig planlegging, feilsamkjørte mål og uklare strategier er årsaken til hovedtyngden av transformasjonstilbakeslag.

I sin femte årlige rapport, State of Digital Transformation, finner forskergruppen Altimiter at mesteparten av eierskapet deles mellom CIO og administrerende direktør. Men ettersom digital transformasjon ikke lenger blir sett på som et utelukkende teknologisk initiativ, begynner bedrifter å stole mer på interne forretningsprosesspesialister for å sikre at digitale teknologiintegrasjoner har den beste fordelen for alle.

Dette varierer selvfølgelig fra bedrift til forretningsvirksomhet, men for de fleste selskaper er det en moderne, AI-drevet Cloud ERP med en in-memory-database i sentrum av et hvilket som helst digitalt foretak. ERP-systemet er hensikter som analyserer, direkte og behandler alle data og informasjon fra hele bedriften.

Start enkelt ved å velge et par nøkkelmålinger som er viktigst for din spesifikke bransje og organisasjon (leadanskaffelse, produksjonsproduktivitet, prediksjonsplanlegging). Figur der du i dag står på disse kriteriene, setter opp realistiske målmål og måler igjen på faste tidspunkt.

Til forskjell fra tidligere programvareoppgraderinger, er digital transformasjon ikke et isolert IT-prosjekt. Digital transformasjon påvirker alle områder og funksjoner i en virksomhet og krever teknologisk og kulturell tilpasning og motstandsdyktighet. Ta kontakt med din programvareleverandør før denne typen prosjekt for å sikre at du finner den beste banen for den unike situasjonen.

Nyhetsbrev for SAP Insights

placeholder
Abonner i dag

Få nøkkelinnsikt ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Videre lesing

Tilbake til toppen