Gå til innhold
Visit our local site for more information and offerings for your country.
En person som fører regnskap på et finanssystem

Vær proaktiv for å takle inflasjonsrisiko

Dagens inflasjon påvirker kostnader, renter og verdikjeder globalt. Forstå hvillke påvirkninger inflasjon vil ha for din virksomhet med viktig innsikt du får fra SAP sitt finanssystem.
Tilbake til toppen