Gå til innhold

Databeskyttelseserklæring for SAP

 
Ikrafttredelsesdato: 1. juni 2022

Personvernerklæring for SAP

Beskyttelse av enkeltpersoners personvern er viktig for bedrifters fremtid. Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å vise vår sterke forpliktelse til å bevare enkeltpersoners rett til databeskyttelse og personvern. Den beskriver hvordan vi behandler informasjon som kan brukes til direkte eller indirekte å identifisere en enkeltperson ("Persondata"). 

Hvem snakker vi om når vi nevner SAP i denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder for innsamlingen og behandlingen av persondata:

 • under den sentrale driften av dette nettstedet og andre globale SAP-forretningsaktiviteter utført av
  • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Tyskland hvis du befinner deg i en EU-medlemsstat eller EWR eller landene Andorra, Færøyene, Guernsey, Man, Jersey, Sveits eller Storbritannia eller av
  • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA hvis du befinner deg i et annet land, eller
  • en spesifikk SAP-konsernentitet slik det kan stå oppført under Land- og regionspesifikke tilleggsbestemmelser til sist i denne personvernerklæringen.
 • i kontekst av en intensjonsavtale eller kontraktmessig forretningsrelasjon med deg eller arbeidsgiveren din av en lokal SAP-konsernentitet
 • i kontekst av et registreringsskjema når en spesifikk SAP-konsernentitet direkte samler inn persondata med det formål å registrere informasjonen for en tjeneste eller et arrangement og er dermed presentert som den relevante behandlingsansvarlige for denne registreringssiden eller nettstedet med henvisning til denne personvernerklæringen.

SAP SE, SAP America, Inc. og hver relevante SAP-konsernentitet er, avhengig av det gitte tilfellet, heretter omtalt som "SAP".

 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for SAP-Internett-sider eller nettsteder som legger frem egne personvernerklæringer.

Til hvilke formål behandler SAP persondataene dine?

SAP behandler persondataene til personene vi samhandler med ved gjennomføring av forretninger og drift av ulike nettkanaler og andre kommunikasjonskanaler, deriblant persondataene til kunder, partnere, leverandører, kandidater og andre personer vi kommer i kontakt med.

I disse tilfellene kan SAP behandle persondata til ett eller flere av følgende forretningsformål:

 

For å opprettholde forretningsrelasjoner med kunder, partnere og andre

SAP behandler persondata for å opprettholde forretningsrelasjoner med kunder, partnere og andre brukere for å oppfylle intensjonsavtaler og kontraktmessige forretningsrelasjoner. Dette kan inkludere å oppfylle forespørsler, behandle ordre, leveranser av bestilte produkter eller tjenester eller andre relevante handlinger for å opprette, oppfylle og opprettholde forretningsrelasjoner.

 

Produkter og tjenester kan inkludere SAPs on-premise og skybaserte programvareprodukter, nettjenester, apper, nettforum, webinarer og arrangementer, nyhetsbrev ikke tilknyttet markedsføring, datablader, læreprogrammer, opplæring og andre tilbud som konkurranser eller sweepstake. Når du kjøper eller planlegger å kjøpe produkter eller tjenester fra SAP på vegne av en firmakunde, eller er på andre måter den utpekte kontaktpersonen for forretningsrelasjonen mellom en firmakunde (en "Kundekontakt") og SAP, bruker SAP persondataene dine til dette formålet. Nærmere bestemt kan SAP bruke persondataene dine til å bekrefte at du åpner en konto, behandle kontraktutføringen, sende deg videreformidlinger slik det er pålagt i henhold til gjeldende lov, betalingsvarsler og annen informasjon om produktene og tjenestene våre. SAP kan svare på tilknyttede forespørsler, gi deg nødvendig kundestøtte og behandle tilbakemeldingen din.

 

I kontekst av din eller dine medarbeiders bruk av produktene og tjenestene våre kan SAP kommunisere med deg per post, e-post, direktemeldinger, kontaktskjemaer, telefon eller andre medier for å løse dine, en brukers eller en kundes spørsmål eller klager eller for å undersøke mistenkelige transaksjoner. Ved telefonsamtaler eller direktemeldinger kan SAP ta opp slike samtaler eller direktemeldingsøkter for å forbedre kvaliteten på SAPs tjenester etter å ha informert deg om dette under samtalen og i henhold til gjeldende lov etter å ha mottatt ditt samtykke før opptaket begynner.

 

Kundetilfredshet – innenfor en eksisterende forretningsrelasjon mellom deg eller arbeidsgiveren din og SAP behandler SAP persondataene dine for å få en bedre forståelse for hvor tilfreds du er med funksjonaliteten til og kvaliteten av produktene og tjenestene våre, slik at vi kan gi deg relevant informasjon om de nyeste produktkunngjøringene våre, programoppdateringer eller -oppgraderinger, arrangementer, spesialtilbud og annen informasjon om SAPs programvare og tjenester som er relevant og nyttig for deg.

 

Utvikling av produkter og tjenester

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov kan SAP behandle persondataene dine for intern research, teknologiske demonstrasjoner og utvikling og for å bidra i SAPs arbeid med å opprette, utvikle, drifte, levere, forbedre, oppgradere eller utvide SAP-produkter og -tjenester. SAP kan behandle persondata for å opprette anonymiserte datasett som deretter kan brukes til å forbedre SAPs produkter og tjenester.

 

Overholdelse med lover og forskrifter

SAP behandler persondata for å overholde rettslige forpliktelser.

 

SAP behandler persondataene dine med det formål å sørge for et tilstrekkelig nivå av teknisk og organisatorisk sikkerhet for SAPs produkter, tjenester, nettbaserte arrangementer, fasiliteter og steder. SAP iverksetter dermed nødvendige tiltak for å bekrefte eller opprettholde kvaliteten og sikkerheten til et produkt eller en tjeneste som eies, produseres av eller for eller behandles av SAP. Dette kan innbefatte bruk av persondata for tilstrekkelig identifisering og autorisasjon av angitte brukere, intern kvalitetskontroll via revisjon, analyse og research, feilsøking for å identifisere og reparere feil som påvirker eksisterende eller tiltenkt funksjonalitet, konto- og nettverkssikkerhet, replisering for forhindring av tap, registrering av sikkerhetshendelser, beskyttelse mot skadelig, bedragersk, falsk eller ulovlig aktivitet og rettsforfølgelse av personer som er ansvarlige for slik aktivitet. Vi kan også behandle ditt navn, din likhet og andre data tilknyttet kontaktinformasjon og overholdelse når du besøker et lokalt SAP-datterselskap eller laboratorium i kontekst av tilgangsadministrasjon og videoovervåkning for å ivareta sikkerheten til fasilitetene og verdiene våre.

 

SAP og deres produkter, teknologier og tjenester er underlagt eksportlover i forskjellige land, inkludert men ikke begrenset til lovene i EU og EU-medlemslandene, og i USA. Aktuelle eksportlover, handelssanksjoner og embargoer utstedt av disse landene gjør SAP forpliktet til å forhindre at organisasjoner, juridiske entiteter og andre parter oppført på sanksjonslister utstedt av myndighetene får tilgang til bestemte produkter, teknologier og tjenester via SAPs nettsteder eller andre leveransekanaler (f.eks. EUs sanksjonsliste, amerikanske sanksjonslister, inkludert Bureau of Industry and Securitys (BIS) Denied Persons Lists (DPL), Office of Foreign Assets Controls (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN-List) og US DOCs Bureau of Industry and Security’s Entity Lists og FNs sikkerhetsråds sanksjoner. SAP behandler persondata i den grad det er nødvendig for å kunne overholde disse juridiske kravene. Nærmere bestemt behandler SAP persondata for å utføre automatiserte kontroller mot gjeldende sanksjonslister og for å gjenta slike kontroller hver gang en sanksjonsliste oppdateres eller når en bruker oppdaterer brukerinformasjonen sin. Hvis det registreres et mulig treff, sperrer SAP tilgangen til SAPs tjenester og systemer, og tar kontakt med brukeren for å bekrefte vedkommendes identitet.

 

Ved behov bruker SAP persondata for å forhindre eller rettsforfølge kriminell aktivitet, deriblant nettkriminalitet, ulovlig bruk av produktene og tjenestene våre eller svindel, for å forsvare våre rettigheter eller SAP mot juridiske krav.

 

For å overholde krav tilknyttet databeskyttelse og lover om illojal konkurranse. Avhengig av landet der det relevante SAP-konsernfirmaet driver virksomhet og avhengig av om du har uttrykkelig gitt samtykke til eller meldt deg av mottak av kommersiell informasjon, kan SAP behandle persondataene som er nødvendige for å opprettholde valgene dine angående databeskyttelse og personvern for mottak av slik informasjon, og ved behov sikre overholdelse samt utveksle slik informasjon med de andre entitetene i SAP-konsernet.

 

Drifting av SAP-nettsider, webtilbud eller andre nettbaserte arrangementer

SAP behandler persondata til det formål å drifte, tilby deg og administrere din bruk av SAPs nettsider, webtilbud eller andre nettbaserte arrangementer.

 

Opprette brukerprofiler

Enkelte webtilbud koblet på SAPs nettsteder, inkludert fora, blogger og nettverk (f.eks. SAP Community), krever at du registrerer deg og oppretter en brukerprofil. Via brukerprofilen kan du dele personopplysninger om deg selv med andre brukere, deriblant navn, bilde, kontoer for sosiale medier, post- eller e-postadresse, telefonnummer, personlige interesser, kompetanse og grunnleggende informasjon om firmaet. Brukerprofilene legger til rette for personlig tilpasset samhandling mellom brukerne (for eksempel via direktemeldinger eller følgefunksjonalitet), og SAP kan underbygge samarbeid og kommunikasjonskvalitet via slike tilbud. Du kan bruke profilinnstillingene på det relevante webtilbudet til å bestemme hva slags informasjon du vil dele.

 

Identitetstjeneste

Brukerprofilen kan være spesifikk for ett enkelt webtilbud fra SAP, men det gir deg også tilgang til andre webtilbud fra SAP eller fra andre entiteter i SAP-konsernet. Du bestemmer selv om du vil bruke noen av disse andre webtilbudene. Hvis du velger å ta dem i bruk, gjør SAP persondataene dine tilgjengelig for slike andre webtilbud slik at du får tilgang. Vær oppmerksom på at hvis du ikke samtykker til at SAP kan opprette slike brukerprofiler, kan ikke SAP tilby deg slike tjenester hvis samtykke er et lovbestemt krav for at SAP skal kunne levere disse tjenestene til deg.

 

Arrangementsprofilering

Hvis du melder deg på et arrangement, seminar eller webinar hos SAP, kan SAP dele grunnleggende deltakerinformasjon (navn, firma og e-postadresse) med andre deltakere på samme arrangement, seminar eller webinar for å legge til rette for samhandling mellom deltakerne og kommunikasjon og utveksling av ideer.

 

Forbedring av brukeropplevelse

SAP behandler informasjon om ditt besøk på webtilbudene våre for å forbedre brukeropplevelsen din, identifisere individuelle behov og tilpasse måten vi gir deg informasjonen du er ute etter. Av denne hensikt samler vi inn informasjon uavhengig av om du registrerer deg med en brukerprofil.

 

Informasjonskapsler og lignende verktøy

SAP behandler persondata om brukerne av SAP-nettsteder og andre webtilbud ved hjelp av informasjonskapsler eller lignende teknologier for formålene beskrevet i SAPs erklæring om informasjonskapsler. Du kan gå til koblingen "Preferanser for informasjonskapsler" i bunnteksten på SAP.com-startsiden for å få mer informasjon samt oppgi preferanser for informasjonskapsler.

 

 

Søke etter kompetanse

SAP samler inn og behandler persondata for kvalifiserte enkeltpersoner og personer som er interesserte i jobbmulighetene våre fra ulike kilder. Jobbsøkere og kandidater bes om å søke via SAP Career Portal uavhengig av om dette gjøres på eget initiativ eller som svar på en jobbannonse. SAP samler inn persondata via Career Portal for å kunne utføre søknadsprosedyrer og velge søkere. Du finner mer informasjon om hvordan SAP samler inn og behandler søkerens data, i personvernerklæringen som gjelder spesifikt for SAP Careers Portal.

 

Tilby SAP-produkter og -tjenester

SAP samler inn og behandler persondata for salgs- og markedsføringsformål. Vi har som mål å holde deg oppdatert angående kommende arrangementer og SAPs nyeste produkter og tjenester. Hvis det er mulighet for det, kontakter vi deg angående SAP-tjenester og -tilbud som kan være av interesse.

 

Forespørsler om tilbakemelding, spørreunderskjemaer og spørreundersøkelser

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov kan SAP kontakte deg og be om tilbakemelding angående forbedringer av aktuelle materialer, produkter eller tjenester. SAP kan også invitere deg til å fylle ut spørreskjemaer eller delta i spørreundersøkelser. Disse er vanligvis utformet slik at du kan delta uten å måtte oppgi informasjon som identifiserer deg som en deltaker. Skulle du likevel oppgi persondata, bruker SAP disse til formålene oppført i spørreskjemaet eller spørreundersøkelsen eller til å forbedre produktene og tjenestene.

 

Holde deg oppdatert

Innenfor en eksisterende forretningsrelasjon mellom deg eller arbeidsgiveren din og SAP, behandler SAP persondataene dine for å informere deg om SAP-produkter eller -tjenester som ligner eller er tilknyttet produkter og tjenester du eller arbeidsgiveren din allerede har kjøpt eller bruker. SAP informerer deg via e-post eller telefon om slike nyheter bare i den grad det er tillatt i henhold til loven, eller hvis SAP har samlet inn slik informasjon i kontekst av forretningsrelasjonen. Du har rett til å motsette deg SAPs bruk for dette formålet når som helst ved å bruke alternativet for avmelding for hver markedsføringsrelatert tilnærming.

 

Persontilpasset innhold

SAP behandler informasjon om samhandlingene dine med SAP på tvers av ulike forretningsområder og tilbud (din eller arbeidsgiverens tidligere og inneværende bruk av SAP-produkter eller tjenester, din deltakelse i og bruk av SAPs webtilbud, arrangementer, datablader, gratis prøveversjoner eller nyhetsbrev) for å kunne gi deg de forespurte produktene og tjenestene samt forbedre vår personlige kommunikasjon med deg. Disse dataene kan også brukes til effektiv drift av SAPs forretninger, som også inkluderer automatisering og aggregering av data for å støtte ulike analytiske og statistiske innsatser, ytelse og prediksjonsanalyser og utforskende dataforskning for å støtte deg på kundereisen din og oppfylle slike forespørsler. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov kan SAP kombinere og bruke slik informasjon i en aggregert tilstand for å få bedre forståelse for interessene og forretningsbehovene dine, utvikle forretningsinnsikt og markedsføringsstrategier og opprette, utvikle, levere og forbedre personlig kommunikasjon med deg. SAP kan også bruke informasjonen til å vise relevant innhold på nettsteder som eies av SAP eller på tredjepartsnettsteder.

 

ID-er for markedsføring

Med ditt samtykke og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov kan SAP opprette en algoritmebasert bruker-ID som oppgis til sosiale nettverk som drives av tredjeparter eller andre webtilbud (for eksempel Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller Google). Denne informasjonen sammenlignes deretter med tredjepartens brukerdatabase for å vise deg mer relevant SAP-innhold.

Hvilke persondata behandler SAP?

SAP behandler ulike typer persondata om personene vi samhandler med når vi utfører forretninger eller drifter de ulike tilstedeværelsene våre på nett samt andre kommunikasjonskanaler.

 

Avhengig av enkeltsaken kan dette bestå av følgende typer persondata:

 

Kontaktdata

SAP behandler følgende kategorier persondata som kontaktdata: fornavn, etternavn, e-postadresser, postadresse/sted (land, delstat/provins, poststed), telefonnumre samt relasjonshistorikken din med SAP.

 

Persondata tilknyttet forretningsrelasjonen med SAP

I kontekst av etablerte forretningsrelasjoner behandler SAP forretningspartnernes firmanavn, bransje, din stillingstittel og rolle, avdeling og funksjon samt firmaets relasjonshistorikk med SAP. Hvis du oppgir et kredittkortnummer eller bankinformasjon for å bestille produkter eller tjenester, samler SAP inn denne informasjonen for å behandle betalingen for de ønskede produktene eller tjenestene.

 

Persondata tilknyttet overholdelse

Hvis det er lovpålagt ved lov eller bestemmelse kan SAP behandle datakategorier som fødselsdato, vitnemål, ID-kort eller andre ID-numre, geolokasjon, relevant informasjon om forretningspartner, f.eks. betydelige rettssaker eller andre juridiske prosesser og annen relevant informasjon tilknyttet eksportkontroller eller tolloverholdelse.

 

Data som genereres gjennom din bruk av eller deltakelse i SAPs Internett-sider, webtilbud eller nettbaserte tilbud

 

Bruksdata

SAP behandler bestemt brukerrelatert informasjon, f.eks. informasjon om nettleser, operativsystem eller IP-adressen din når du besøker SAPs webeiendeler. Vi behandler også informasjon om din bruk av webtilbudene våre, deriblant sidene du besøker, hvor lang tid du bruker på en side, siden som henviste deg til siden vår, og hvilke koblinger du besøker på nettstedene våre.

 

Registreringsdata

SAP kan behandle kontaktdataene dine slik det er beskrevet ovenfor og annen informasjon som du kan oppgi direkte til SAP hvis du registrerer deg for SAPs arrangementer eller andre webtjenester.

 

Deltakelsesdata

Når du deltar i webinarer, virtuelle seminarer, arrangementer eller andre SAP-webtjenester, kan SAP behandle samhandlingene dine med de relevante webtjenestene for å organisere arrangementet, inkludert arrangementets økter, avstemninger, spørreundersøkelser eller andre typer samhandlinger mellom SAP og/eller deres deltakere. Avhengig av arrangementet og underlagt respektiv varsling av deltakerne kan SAP samle inn lyd- og videoopptak av arrangementet eller økten.

 

Spesielle kategorier av persondata

I forbindelse med registrering for et arrangement kan det hende at SAP spør om diettkrav eller funksjonshemninger for å kunne legge til rette for gjestenes helse og velvære. Innsamling av slik informasjon er alltid basert på deltakernes samtykke. Vær oppmerksom på SAP ikke har mulighet til å oppfylle forespørsler angående diettkrav på arrangementet med mindre du har oppgitt informasjon om dette på forhånd.

 

Persondata som mottas under søknad om jobb hos SAP

SAP behandler persondataene til enkeltpersoner som søker på jobb hos SAP slik det er beskrevet i personvernerklæringen for SAP Career Portal.

 

Persondata som mottas av tredjeparter, inkludert offentlig tilgjengelige kilder

SAP samler generelt sett inn persondata direkte fra dataobjektet. Hvis du eller gjeldende lov gir SAP tillatelse til det, kan SAP også samle inn persondata fra tredjepartskilder. Disse tredjepartskildene kan omfatte:

 

arbeidsgiveren din i kontekst av deres forretninger med SAP og/eller SAP-konsernet

 

tredjeparter du har bedt om å dele persondataene dine med SAP

 

tredjepartskilder og offentlig tilgjengelige kilder, deriblant sosiale nettverk med fokus på jobb og forretninger eller informasjonsmegler

 

Når vi samler inn persondata fra tredjepartskilder, følger vi etablerte interne kontroller som har som mål å sørge for at tredjepartskilden har tillatelse til å dele denne informasjonen med SAP og at vi kan bruke informasjonen til dette formålet. SAP behandler disse persondataene i henhold til denne personvernerklæringen, pluss eventuelle andre begrensninger pålagt av tredjeparten som gav dem til SAP, eller gjeldende nasjonal lovgivning.

 

Persondata som er nødvendige for kundetilfredshet

I den grad det er tillatt etter lov eller basert på ditt samtykke kan SAP kombinere informasjonen vi samler inn, enten direkte eller indirekte om spesifikke brukere for å sikre dataenes fullstendighet og nøyaktighet og slik at vi kan skreddersy samhandlingene våre for deg og fastslå hvilken informasjon som er nyttig for deg med tanke på dine interesser og behov.

Hvor lenge behandler SAP mine persondata?

SAP behandler persondataene dine bare så lenge det er behov for det:

 • for å gjøre produkter og tjenester du eller arbeidsgiveren din har forespurt, tilgjengelige for deg
 • for å sørge for at SAP overholder juridiske forpliktelser om oppbevaring av persondata blant annet som resultat av gjeldende lover om eksport, regnskap, avgifter eller kommersielle lover
 • for å oppfylle SAPs forretningsformål slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre du motsetter deg SAPs bruk av persondataene dine for disse formålene
 • frem til du opphever samtykket du tidligere har gitt SAP for behandling av persondata. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan oppheve samtykke, kan du se veiledningen nedenfor i avsnittet "Hvilke databeskyttelsesrettigheter har du?".

SAP kan behandle persondata for utvikling av produkter eller tjenester helt til det ikke er nødvendig lenger eller til SAP mottar informasjon om at relasjonen din med SAP-kunden er endret.

 

SAP kan oppbevare persondataene dine i ytterligere perioder ved behov for å overholde juridiske forpliktelser om behandling av persondata eller hvis SAP trenger persondataene dine for å forsvare seg mot juridiske krav. SAP oppbevarer persondataene dine til den relevante lagringstiden er utløpt eller til de aktuelle kravene er gjort opp.

Hvem mottar persondataene dine?

Persondataene dine kan sendes videre til følgende kategorier av tredjeparter:

 

Datterselskaper i SAP-konsernet

Ettersom SAP selger produktene og tjenestene til kundene bare via lokale forretningsrelasjoner, kan SAP overføre persondataene dine til den lokalt relevante SAP-konsernentiteten til det formål og i den grav det er nødvendig for å gjennomføre en forretningsrelasjon. Andre entiteter i SAP-konsernet kan også motta eller få tilgang til persondata enten ved utførelse av interne konserntjenester sentralt og på vegne av SAP SE og de andre SAP-konsernentitetene, eller når persondata overføres til dem på et respektivt juridisk grunnlag. I disse tilfellene kan disse entitetene deretter behandle persondataene til samme formål og ifølge samme betingelser som beskrevet i denne personvernerklæringen. Den aktuelle listen over entiteter i SAP-konsernet finner du her. Hvis du vil vite hvilken SAP-konsernentitet som er ansvarlig for forretningsrelasjonen med deg eller arbeidsgiveren din, kan du ta kontakt med oss på v

 

Tredjeparts tjenesteleverandører

SAP kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å behandle persondata på SAPs vege, f.eks. for rådgivning eller andre tjenester, for å kunne drifte nettstedet, oppfylle og levere tilbud fra SAP eller nyhetsbrevdistribusjon. Disse tjenesteleverandørene kan motta eller blir gitt tilgang til persondata ved utførelse av tjenester og utgjør mottakere innenfor betydningen av den relevante loven om databeskyttelse, inkludert personvernforordringen.

 

SAP-partnere

Med ditt samtykke eller slik det ellers er uttrykt i forespørselen din, inkludert om å oppfylle tjenestene du har bestilt, kan SAP dele persondataene dine med utpekte partnerfirmaer for å gi deg produktet eller tjenesten du har bedt om.

 

Andre tredjeparter

SAP kan overføre registreringsdataene dine basert på ditt samtykke eller slik det ellers er uttrykt i forespørselen din til firmaene som står oppført på registreringssiden til et SAP-seminar, -webinar eller arrangement. Disse firmaene kan motta persondataene dine som delarrangør eller sponsor av arrangementet, og kan bruke registreringsdataene for deres deltakelse i arrangementet. De gir deg direkte nødvendig juridisk informasjon om behandlingsformålene og hvordan du kan bruke rettighetene dine.

Hvilke databeskyttelsesrettigheter har du?

Rett til tilgang, korrigering og sletting

Du kan når som helst be SAP om tilgang til informasjon om hvilke persondata SAP behandler om deg, og ved behov om at slike persondata korrigeres eller slettes. Vær imidlertid oppmerksom på at SAP bare kan eller vil slette persondataene dine hvis det ikke er SAPs rettslige forpliktelse eller gjeldende rett å oppbevare dem. Hvis du ber om at SAP sletter persondataene dine, kan du ikke fortsette å bruke SAP-tjenester som krever at SAP bruker persondataene dine.

 

Rett til å motta persondata tilbake fra SAP

Hvis SAP bruker persondataene dine basert på ditt samtykke, eller for å oppfylle en kontrakt med deg, kan du dessuten be SAP om en kopi av persondataene du har oppgitt til SAP. I så fall sender du en e-post til webmaster[@]sap.com og oppgir informasjonen eller behandlingsaktivitetene forespørselen gjelder, hvilket format du ønsker å motta persondataene i, og om persondataene skal sendes til deg eller en annen mottaker. SAP vurderer forespørselen din nøye og drøfter med deg hvordan den best kan imøtekommes.

 

Rett til å begrense

Du kan be om at SAP begrenser persondataene dine fra ytterligere behandling i følgende tilfeller:

 

du oppgir at persondataene om deg er feilaktige, underlagt tiden det tar SAP å kontrollere nøyaktigheten til de relevante persondataene.

 

det er intet juridisk grunnlag for at SAP behandler persondataene dine, og du krever at SAP begrenser persondataene dine fra ytterligere behandling.

 

SAP har ikke behov for persondataene dine lenger, men du oppgir at du krever at SAP oppbevarer slike data for å utføre krav eller juridiske rettigheter eller forsvare deg mot tredjepartskrav.

 

Du motsetter deg at SAP behandler persondataene dine basert på SAPs legitime interesse (slik det er beskrevet nedenfor), underlagt tiden det tar SAP å avgjøre om de har en rådende interesse eller juridisk forpliktelse til å behandle persondataene dine.

 

Reservasjonsrett

Hvis og i den grad SAP behandler persondataene dine basert på legitim interesse, nærmere bestemt de tilfeller der SAP følger en legitim interesse i å utføre direkte markedsføring eller bruke profilering i tilknytning til direkte markedsføring, har du rett til når som helst å reservere deg mot slik bruk av persondataene dine. Når du reserverer deg mot SAPs behandling av persondataene dine for direkte markedsføring, stopper SAP umiddelbart all behandling av persondataene dine for slike formål. I alle andre tilfeller gjennomgår SAP protesten din nøye og stopper videre bruk av den aktuelle informasjonen, med mindre SAP har tungtveiende berettigede grunner til å fortsette å bruke informasjonen som kan gå foran din interesse for å protestere, eller hvis SAP trenger informasjonen for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Rett til å oppheve samtykke

I de tilfeller der SAP behandler persondataene dine basert på ditt samtykke kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å melde deg av eller gi oss varsel om oppheving. Hvis samtykket trekkes tilbake, vil SAP ikke behandle persondata i henhold til dette samtykket lenger, bortsett fra hvis de er juridisk forpliktet til å gjøre dette. Hvis SAP er pålagt å oppbevare persondataene dine av juridiske årsaker, begrenses persondataene dine fra ytterligere behandling og oppbevares bare så lenge som loven krever. En eventuell tilbaketrekking har imidlertid ingen effekt på SAPs tidligere behandling av persondata, frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du dessuten bruker et SAP-tilbud som krever forhåndssamtykke, kan ikke SAP lenger levere den relevante tjenesten (eller de relevante tjenestene, hvis du trekker tilbake samtykket til at SAP kan bruke profilen din i SAP Identity Authentication Service til flere SAP-tilbud), tilbud eller arrangementer til deg etter tilbaketrekkingen.

 

Rett til å klage

 Hvis du mener at SAP ikke behandler persondataene dine i samsvar med kravene i denne personvernerklæringen, eller i henhold til gjeldende personvernlover, kan du når som helst, i den grad det kreves i henhold til gjeldende lov, sende inn en klage til relevant lokal personvernmyndigheten, i EØS-landet du befinner deg i, eller til personvernmyndigheten i landet eller staten der SAP har sitt registrerte hovedsete.

Hvordan kan du utøve retten til databeskyttelse?

Adresser eventuelle forespørsler om å utøve retten din til webmaster[@]sap.com

Hvordan vil SAP verifisere forespørsler om å utøve retten til databeskyttelse?

SAP vil ta forholdsregler for å sikre at vi verifiserer identiteten din med en rimelig grad av sikkerhet før vi behandler databeskyttelsesretten du vil utøve.  Når det lar seg gjøre, sammenligner SAP persondataene du oppgav da du sendte en forespørsel om å utøve rettighetene dine, med informasjon SAP allerede har. Dette kan omfatte sammenligning av to eller flere datapunkt du oppgir når du sender en forespørsel, med to eller flere datapunkt som allerede vedlikeholdes av SAP. 

SAP avviser behandling av forespørsler som er ubegrunnet, urimelige, uærlige, representert av tredjeparter uten representasjon av respektiv myndighet eller som på andre måter ikke kreves i henhold til lokale lover.

Kan jeg bruke SAPs produkter og tjenester hvis jeg er mindreårig eller et barn?

Generelt sett er ikke SAPs nettsteder og onlinetjenester rettet mot brukere som er under 16 år, eller tilsvarende minstealder i den relevante jurisdiksjonen. Hvis du er yngre enn 16 år, kan du ikke registrere deg på og bruke disse nettstedene eller onlinetjenestene.

Land- og regionspesifikke tilleggsbestemmelser

Der SAP er underlagt personvernkrav i EU, EØS eller andre land der personvernforordringen er relevant.

 

Hvem er personvernombud for behandlingsansvarlig?

Du kan nå SAP-konsernets personvernombud når som helst på privacy[@]sap.com.

 

Hvem er relevant personvernmyndighet for behandlingsansvarlig?

SAPs ledende myndighet for databeskyttelse, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, befinner seg i Tyskland og kan nås på Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Hvis du befinner deg i et annet EU- eller EWR-land, finner du kontaktinformasjon for relevant myndighet for databeskyttelse her.

 

Hva slags juridiske tillatelser har SAP for behandling av persondata?

SAP behandler persondataene dine for forretningsformålene beskrevet ovenfor basert på følgende juridiske tillatelser:

 

Generell merknad om SAPs behandling av persondata basert på tidligere samtykke

SAP kan behandle persondataene dine for de spesifikke behandlingsformålene basert på ditt tidligere samtykke.

 

Generell merknad om SAPs behandling av persondata basert på legitime forretningsinteresser

Der vi henviser til personvernforordringen artikkel 6.1 (f) og følgelig SAPs legitime forretningsinteresse som vår juridiske tillatelse til å behandle persondataene dine, følger SAP legitime forretningsinteresser

 

for effektiv administrasjon og utførelse av forretningsdrift

 

for vedlikehold og drift av intelligente og bærekraftige forretningsprosesser i en gruppestruktur optimert for inndeling av arbeidskraft og til våre medarbeideres, kunders, partneres og interessenters beste

 

for å drive bærekraftige forretningsrelasjoner med SAP-kunder og -partnere, inkludert deg (hvert beskrevet i nærmere detalj nedenfor)

 

levere deg en best mulig brukeropplevelse når du bruker SAPs webtjenester

 

overholde eksterritoriallover og -forskrifter

 

forsvare seg mot juridiske krav

 

Vi mener at våre interesser i å følge disse forretningsformålene er legitime og dermed ikke oppveies av dine personlige rettigheter og interesse i å avstå behandling. I disse tilfellene tar vi hensyn til balansetesten vår:

 

SAP har rimelig grunn til å følge forretningsformålet i den gitte saken

 

kategoriene, mengden og sensitiviteten til persondataene som det er behov for å behandle

 

beskyttelsesnivået til persondataene dine som sikres av våre generelle policyer, retningslinjer og prosesser for beskyttelse

 

rettighetene du har i tilknytning til behandlingsaktiviteten

 

Hvis du vil ha mer informasjon om denne tilnærmingen, kan du ta kontakt med webmaster[@]sap.com.

 

Opprettholde forretningsrelasjoner med kunder, partnere og andre

Ved opprettholdelse av forretningsrelasjoner med kunder, partnere og andre kan SAP og lokale SAP-konsernentiteter behandle persondata basert på:

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (b) ved behov for å oppfylle (intensjons)avtaleforpliktelser overfor deg

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (c) ved behov for å oppfylle juridiske forpliktelser som gjelder for SAP

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (f) hvis den kontraktmessige relasjonen eller intensjonsavtalen er tilknyttet et firma eller en annen juridisk entitet, og hvis SAP behandler persondataene dine som kundekontakt for å oppfylle (intensjon)avtaleforpliktelser overfor arbeidsgiveren din (legitim interesse i å effektivt utføre eller administrere SAPs forretningsdrift)

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (f) ved behov for å opprettholde forretningsrelasjoner med deg, sørge for at du som bruker eller kunderepresentant er tilfreds og gi deg informasjon om andre SAP-produkter og -tjenester i henhold til interessene eller behovene dine (legitim interesse i å drive bærekraftige forretningsrelasjoner med SAP-kunder og -partnere)

 

en juridisk tillatelse under andre nasjonale lover tilsvarende det som er beskrevet ovenfor, ved behov.

 

Overholdelse med lover og forskrifter

I prosessen med å sørge for overholdelse med gjeldende lover og forskrifter kan SAP og lokale SAP-konsernentiteter behandle persondataene dine basert på

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (c) ved behov for å oppfylle juridiske krav under gjeldende EU-lover eller lover for EU-land som SAP er underlagt

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (f) ved behov for å overholde lover og forskrifter eksterritorialt til EU (legitim interesse i å overholde eksterritoriallover og -forskrifter)

 

eller tilsvarende artikler i andre nasjonale lover, når det er relevant.

 

Drifting av SAP-nettsider, webtilbud eller andre nettbaserte arrangementer

Ved drifting av Internett-sider, webtilbud eller andre nettbasert arrangementer ("webtjenester") og avhengig av det respektive driftsformålet, behandler SAP eller den lokale SAP-konsertentiteten persondataene dine på grunnlag av følgende juridiske tillatelser:

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (b) og (f) for å tilby webtjenestene og funksjonene, opprette og administrere nettkontoene dine, oppdatere, sikre, feilsøke tjenesten, tilby brukerstøtte, forbedre og utvikle webtjenesten, svare på og oppfylle forespørsler eller instruksjoner (legitim interesse i å effektivt utføre eller administrere SAPs forretningsdrift)

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (c) og (f) for å administrere og sørge for sikkerheten til webtjenestene og forhindre og avdekke sikkerhetstrusler, svindel eller annen kriminell eller skadelige aktivitet slik det er rimelig nødvendig for å håndheve webtjenestenes vilkår, for å etablere eller ivareta et juridisk krav eller forsvar, for å forhindre svindel eller annen kriminell aktivitet, inkludert angrep på informasjonsteknologisystemene våre (legitim interesse i å effektivt utføre eller administrere SAPs forretningsdrift og forsvare seg mot juridiske krav)

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (a) hvis det er behov for å be deg om samtykke til å behandle persondataene dine

 

eller tilsvarende juridiske tillatelser under andre relevante nasjonale lover der det er aktuelt.

 

Informasjonskapsler og lignende verktøy

Ved sporing og evaluering av brukernes bruksatferd på webtjenestene våre ved hjelp av informasjonskapsler eller lignende teknologier, behandler SAP persondataene dine på grunnlag av følgende juridiske tillatelser:

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (a) hvis det er behov for å be deg om samtykke til å behandle persondataene dine

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (b) ved behov for å oppfylle (intensjon)avtaleforpliktelser overfor deg

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (f) ved behov for å oppfylle (intensjon)avtaleforpliktelser med firmaet eller andre juridiske entiteter du representerer som en kundekontakt (legitim interesse i å effektivt utføre eller administrere SAPs forretningsdrift)

 

eller tilsvarende juridiske tillatelser under andre relevante nasjonale lover der det er aktuelt.

 

Innsamling av data fra tredjeparter, inkludert offentlig tilgjengelige kilder

Ved innsamling av persondata om deg fra tredjeparter kan det juridiske grunnlaget for innsamlingen av SAP eller den lokale SAP-konsernentiteten være følgende:

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (a) hvis det er behov for at vi eller tredjeparten som overfører persondataene til SAP, har bedt deg om samtykke til å behandle persondataene dine

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (b) ved behov for å oppfylle (intensjon)avtaleforpliktelser overfor deg

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (c) ved behov for å oppfylle juridiske krav under gjeldende EU-lover eller lover for EU-land som SAP er underlagt

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (f) ved behov for å overholde lover og forskrifter eksterritorialt til EU (legitim interesse i å overholde eksterritoriallover og -forskrifter) eller for å opprettholde forretningsrelasjoner med deg, sørge for at du som bruker eller kunderepresentant er tilfreds og gi deg informasjon om andre SAP-produkter og -tjenester i henhold til interessene eller behovene dine (legitim interesse i å drive bærekraftige forretningsrelasjoner med SAP-kunder og -partnere)

 

eller tilsvarende juridiske tillatelser under andre relevante nasjonale lover der det er aktuelt.

 

Tilby SAP-produkter og -tjenester

Ved utførelse av markedsføringsaktiviteter behandler SAP persondataene dine på grunnlag av følgende juridiske tillatelser:

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (a) hvis ditt samtykke er påkrevd i henhold til gjeldende lov for at SAP skal kunne behandle dataene dine for dette formålet

 

Personvernforordringen artikkel 6.1 (f) ved behov for å oppfylle (intensjon)avtaleforpliktelser med firmaet eller andre juridiske entiteter du representerer som en kundekontakt (legitim interesse i å effektivt utføre eller administrere SAPs forretningsdrift), for å opprettholde forretningsrelasjonene våre med deg eller medarbeideren din, for å sørge for at du som bruker eller kunderepresentant er tilfreds, for å kartlegge de relevante interne strukturene for konsernet og samle relevante forretningsaktiviteter ved sentrale kilder innenfor SAP-konsernet for å drifte dem uniformt og for å gi deg informasjon om andre SAP-produkter og -tjenester i henhold til interessene eller behovene dine som også kan utgjøre kombinasjonen om deg fra ulike kilder (profilering) (legitim interesse i å opprettholde og drifte intelligente og bærekraftige forretningsprosesser i en konsernstruktur optimert for inndeling av arbeidskraft og til våre medarbeideres, kunders, partneres og interessenters beste og for å drifte bærekraftige forretningsrelasjoner med SAP-kunder og -partnere). SAP kan sende deg denne informasjonen til postadressen din for å følge legitime interesser i å svare kunder, mulige kunder og mål til det formål å markedsføre produktene og tjenestene våre, til e-postadressen din for å sende direkte markedsføring om lignende produkter eller tjenester så sant vi (i) har mottatt e-postadressen din i tilknytning til ditt kjøp av våre produkter eller tjenester, (ii) du ikke har motsatt deg at vi bruker e-postadressen din til direkte markedsføring og (iii) vi informerer deg ved hver tilnærming om at du kan nekte oss å bruke e-postadressen din til markedsføringsformål når som helst og via andre elektroniske måter (f.eks. per telefon eller MMS) i den grad det er tillatt under gjeldende lov, generelt enten uttrykt eller under antatt samtykke

 

eller tilsvarende juridiske tillatelser under andre relevante nasjonale lover der det er aktuelt.

 

 

Hvordan rettferdiggjør SAP internasjonale dataoverføringer?

SAP er et globalt konsern av firmaer og har dermed konserndatterselskaper og bruker tredjepartstjenesteleverandører også i land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"). SAP kan overføre persondataene dine til land utenfor EØS som en del av SAPs internasjonale forretningsdrift. Hvis vi overfører persondata fra et land i EU eller EØS til et land utenfor EØS og som EU-kommisjonen ikke har utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for, følger SAP EUs standard kontraktvilkår for å kreve i kontrakten at dataimportøren sørger for et nivå av databeskyttelse som samsvarer med nivået i EØS for å beskytte persondataene dine. Du kan få en kopi (revidert for å fjerne kommersiell eller irrelevant informasjon) av disse standard kontraktvilkårene ved å sende en forespørsel til privacy[@]sap.com. Du kan også få mer informasjon fra Europakommisjonen om den internasjonale siden av databeskyttelse her.

 

Der SAP er underlagt bestemte krav til personvern i USA gjelder også følgende:

U.S. Children’s Privacy (amerikansk lov om barns personvern). SAP samler ikke bevisst inn personopplysninger om barn under 13 år .  Hvis du er forelder eller verge, og tror SAP har samlet inn informasjon om et barn, ber vi deg kontakte SAP som beskrevet i denne personvernerklæringen.  SAP vil ta skritt for å slette informasjonen så snart som mulig.  Gitt at SAP-nettsteder og -onlinetjenester ikke er rettet mot brukere under 16 år, og i overensstemmelse med opplysnings- eller informasjonsplikten i CCPA, selger ikke SAP persondata om mindreårige under 16 år.

 

Der SAP er underlagt bestemte krav til personvern i California i USA gjelder også følgende:

Ingen sporing. Nettleseren kan tillate at du setter en "Ingen sporing"-innstilling. Hvis ikke annet er oppgitt, respekterer nettstedene våre "Ingen sporing"-forespørsler. Du kan imidlertid velge ikke å godta informasjonskapsler ved å endre de aktuelle innstillingene i nettleseren eller, der det er mulig, ved å henvise til vår erklæring om informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du besøker visse nettsteder på Internett, og som brukes til å identifisere datamaskinen din. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan bruke visse funksjoner på nettstedet vårt. Dette nettstedet tillater ikke at tredjeparter samler inn informasjon om deg over tid og på tvers av nettsteder.

 

Du har rett:

 

til å be SAP om tilgang til personopplysningene som SAP samler inn, bruker eller gjør tilgjengelig om deg,

 

til å be om at SAP sletter personopplysninger om deg,

 

til å velge at vi ikke skal bruke eller videreformidle de sensitive personopplysningene dine,

 

til ikke-diskriminerende behandling for å utøve din rett til databeskyttelse,

 

hvis du ber om tilgang til persondataene dine, at slik informasjon skal være portabel, om mulig, i et brukervennlig format som gjør at du kan overføre informasjonen til en annen mottaker uten hindring

 

I henhold til kravene om videreformidling i CCPA ("California Consumer Privacy Act") skal SAP verken selge eller på andre måter tillate at persondataene dine brukes på noen som helst måte i markedsføring på tvers av kontekst. I henhold til verifiseringsprosessen som er beskrevet i CCPA, vil SAP kreve en strengere verifiseringsprosess for sletteforespørsler, eller for personopplysninger som anses som sensitive eller verdifulle, for å minimere skaden uautorisert tilgang eller sletting av personopplysningene dine kan utgjøre for deg.   Hvis SAP må be om mer informasjon fra deg utenom informasjon vi allerede har, vil vi bare bruke den til å verifisere identiteten din, slik at du kan utøve din rett til databeskyttelse, eller av sikkerhetsmessige og svindelforebyggende årsaker.

 

I tillegg til å kontakte SAP på webmaster[@]sap.com kan du også utøve din rett på følgende måter:

 

Du kan ringe et grønt nummer for å sende inn en forespørsel ved å bruke numrene som er oppgitt her, eller klikke her "Begrens bruken av de sensitive personopplysningene mine" og sende detaljene til oss per e-post. Du kan også utpeke en autorisert person som kan fremlegge forespørsler til SAP om å utøve dine rettigheter til databeskyttelse. En slik autorisert person må være registrert hos California Secretary of State og fremlegge bevis på at du har gitt personen autorisasjon til å handle på dine vegne.

 

 

Der SAP er underlagt kravene i den brasilianske loven om generell databeskyttelse ("LGPD") gjelder også følgende:

SAP har utpekt et personvernombud for Brasil. Skriftlige henvisninger, forespørsler eller klager til personvernombudet kan sendes til:

 

Paulo Nittolo Costa

E-post: webmaster[@]sap.com

Adresse: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower, 7th Floor, São Paulo-SP, Brazil 04794-000

 

Der SAP er underlagt kravene i den malaysiske loven om beskyttelse av personlige data ("PDPA") er en versjon av denne personvernerklæringen tilgjengelig på malaysisk bahasa.

 

Der SAP er underlagt bestemte krav til personvern i Filippinene gjelder også følgende:

Enkeltpersoner i Filippinene kan utøve sine rettigheter på følgende måter:

Du kan ringe eller skrive til SAP for å fremlegge en forespørsel på:

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    +632-8705-2500

Adresse: SAP Philippines, Inc.

Ved: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Følgende bestemmelser gjelder for beboere og statsborgere i Filippinene:

 

Du kan kreve erstatning som i siste instans tilkjennes av National Privacy Commission eller domstolene, hvis du har lidt skade på grunn av unøyaktige, mangelfulle, foreldede, uriktige eller ulovlig innhentede persondata eller uautorisert bruk av persondata, med tanke på eventuelle brudd på dine rettigheter og friheter som registrert person;

 

Hvis du er gjenstand for brudd på personvernet eller personopplysningssikkerheten, eller på annen måte er personlig berørt av et brudd på Data Privacy Act, kan du sende inn en klage til National Privacy Commission.

 

Din rett til å overføre arv. Arvingene dine og utnevnte personer kan påberope seg rettighetene dine når som helst etter din død eller når du er forhindret eller ute av stand til å påberope deg rettighetene dine.

 

Der SAP er underlagt kravene i Singapores lov om beskyttelse av personlige data ("PDPA"), gjelder også følgende:

SAP har utpekt et personvernombud for Singapore. Skriftlige henvisninger, forespørsler eller klager til personvernombudet kan sendes til:

 

Emne: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

E-post: webmaster[@]sap.com

Adresse: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

Kontakt: +65 6664 6868

 

Der SAP er underlagt kravene i den sørafrikanske loven om databeskyttelse fra 2013 ("POPIA"), gjelder også følgende:

 

"Persondata" slik det brukes i denne personvernerklæringen betyr personopplysninger slik begrepet er definert i POPIA.

 

"Du" og "din" slik det brukes i denne personvernerklæringen betyr en fysisk person eller en juridisk person slik begrepet brukes i POPIA.

 

Systemapplikasjonsprodukter (Afrika-området), proprietært begrenset og systemapplikasjonsprodukter (Sør-Afrika), proprietært begrenset med registrert adresse på 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) er underlagt den sørafrikanske loven om databeskyttelse fra 2013 (forskrift 4 fra 2013) og ansvarlig part under POPIA.

 

Skulle du som enkeltperson eller juridisk person mene at SAP South Africa som ansvarlig part har brukt personopplysningene dine på en måte som bryter med POPIA, skal du i første instans sende henvisningen til SAP South Africa for å løse eventuelle bekymringer.

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    011 325 6000

Adresse: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen, har du rett til å legge inn en klage hos informasjonsbehandleren via kontaktinformasjonen som står oppført nedenfor:

JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

E-post: complaints.IR[@]justice.gov.za

Henvendelser: inforeg[@]justice.gov.za

 

Du kan be om detaljer om personopplysningene vi oppbevarer om deg under PAIA-forskrift 2 fra 2000 (Promotion of Access to Information Act). Du finner mer informasjon i SAP PAIA-manualen

 

Der SAP er underlagt bestemte krav til personvern i Tyrkia, gjelder også følgende:

Når SAP samler inn persondata under den sentrale driften av dette nettstedet og andre globale SAP-forretningsaktiviteter for innbyggere og statsborgere i Tyrkia og på en måte som er underlagt kravene i loven om databeskyttelse #6698 ("LPDP") i Tyrkia, er den dataansvarlige: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, i Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul med MERSİS-nr.: 744017604300017 og telefonnummer: +90 216 330 03 00.

 

 

Spesielle bestemmelser for Kina gjelder for borgere i Folkerepublikken Kina.

 

Spesielle bestemmelser for Columbia gjelder for borgere i Republikken Colombia.

 

Spesielle bestemmelser for Russland gjelder for borgere i Den russiske føderasjon.

Tilbake til toppen