Gå til innhold

  Databeskyttelseserklæring for SAP

   
  Ikrafttredelsesdato: 22. april 2021

  Hvis du vil se den forrige versjonen av denne personvernerklæringen, kan du klikke her.

  Hvem er behandlingsansvarlig? Behandlingsansvarlig for www.sap.com er SAP Norge AS, Lysaker Torg 5, 1324 Lysaker, Norway ("SAP"). Der det finnes et registreringsformular på dette nettstedet, kan behandlingsansvarlig variere avhengig av det faktiske tilbudet eller formålet med datainnsamlingen, men denne informasjonen vises uansett i personvernerklæringen for hvert enkelt registreringsformular. Den ansvarlige for databeskyttelse i SAP-konsernet kan kontaktes på privacy@sap.com.

   

  Hvilke persondata innhenter SAP? Når du besøker SAPs nettsteder, lagrer SAP bestemte opplysninger om nettleseren din, operativsystemet ditt og IP-adressen din.

   

  Hvis du bruker et registreringsformular, samler SAP inn informasjonen du oppgir til SAP, som består av for- og etternavn, e-postadresser, telefonnumre, lokalisering (land, fylke, sted), firmanavn, stillingsbetegnelse og jobbrolle, avdeling og funksjon, nåværende relasjon til SAP og firmaets bransje. Hvis du oppgir et kredittkortnummer eller bankinformasjon for å bestille varer eller tjenester fra SAP, samler SAP inn denne informasjonen for å behandle betalingen for de ønskede varene eller tjenestene.

   

  Hvorfor trenger SAP persondataene dine? SAP trenger persondataene dine for å gi deg tilgang til dette nettstedet, for å levere eventuelle bestilte varer eller tjenester og for å overholde rettslige forpliktelser, inkludert kontroller som kreves i henhold til gjeldende eksportlover.  Mer informasjon om hvorfor SAP trenger persondataene dine, finner du i del B nedenfor, hvis SAPs bruk av persondataene er basert på en lovbestemt tillatelse. Mer informasjon om hvorfor SAP trenger persondataene dine, finner du i del C nedenfor, hvis SAPs bruk av persondataene er basert på ditt samtykke. Hvis SAPs bruk av persondataene dine er basert på samtykke, finner du også informasjonen i denne personvernerklæringen om respektive samtykkeerklæringer for bestemte typer persondatabruk i Ressurssenter for samtykke.  Generelt sett og selv om det er frivillig å oppgi persondata, er det ikke sikkert at SAP kan behandle eller imøtekomme forespørselen din uten disse dataene. SAP kan for eksempel trenge persondata for å behandle en ordre du legger inn, eller for å gi deg tilgang til et nettilbud du har bedt om. I disse tilfellene er det ikke mulig for SAP å imøtekomme forespørselen din uten visse persondata.

   

  Vær oppmerksom på at du kan bestille varer eller tjenester uten å gi samtykke til SAPs andre markedsaktiviteter.

   

  Hvilke typer tredjeparter innhenter SAP persondata fra?  I de fleste tilfeller samler SAP inn persondata fra deg.  SAP kan også innhente persondata fra en tredjepart hvis gjeldende nasjonale lover tillater det.  SAP behandler disse persondataene i henhold til denne personvernerklæringen, pluss eventuelle andre begrensninger pålagt av tredjeparten som gav dem til SAP, eller gjeldende nasjonal lovgivning. Disse tredjepartskildene omfatter:

  • SAPs og/eller SAP-konsernets forretningsforhold med din arbeidsgiver
  • tredjeparter du har bedt om å dele persondataene dine med SAP

   

  Hvor lenge lagrer SAP mine persondata? SAP lagrer bare persondata så lenge det er nødvendig:

  • for å gjøre ønskede varer og tjenester tilgjengelige for deg, inkludert bruk av sap.com,
  • for at SAP skal kunne overholde rettslige forpliktelser som blant annet stammer fra gjeldende eksportlover,
  • til du motsetter deg slik bruk fra SAP, hvis SAPs bruk av dine persondata er basert på SAPs berettigede forretningsinteresse slik det fremgår av denne personvernerklæringen,
  • til du trekker tilbake samtykket du har gitt i denne personvernerklæringen, hvis SAP behandler persondataene dine basert på ditt samtykke

  SAP vil også lagre persondataene dine i flere perioder hvis det er lovpålagt å lagre persondataene lenger, eller hvis persondataene er nødvendige for at SAP skal kunne fremme eller forsvare seg mot rettskrav. SAP vil lagre persondataene dine til den relevante lagringstiden er utløpt eller til de aktuelle kravene er gjort opp.

   

  Hvem er mottakerne av persondataene dine, og hvor behandles de? Dine persondata sendes videre til følgende kategorier av tredjeparter for behandling:

  • selskaper i SAP-konsernet
  • tredjepartstjenesteleverandører, f.eks. for konsulenttjenester og andre relaterte tilleggstjenester, for levering av nettstedet eller utsendelse av nyhetsbrev

  Som en del av et globalt konsern av selskaper som opererer internasjonalt, har SAP datterselskaper ("SAP-konsernet") og tredjepartstjenesteleverandører utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS") eller fra en region med en juridisk begrensning på internasjonale dataoverføringer, og overfører persondataene dine til land utenfor EØS. Hvis disse overføringene er til et land som EU-kommisjonen ikke har utstedt en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for, bruker SAP EUs standard kontraktvilkår for å kontraktfeste at persondataene dine skal ha en grad av databeskyttelse som samsvarer med EØS-kravene. Du kan få en kopi (revidert for å fjerne kommersiell eller irrelevant informasjon) av disse standard kontraktvilkårene ved å sende en forespørsel til privacy@sap.com. Du kan også få mer informasjon fra Europakommisjonen om den internasjonale siden av databeskyttelse her.

   

  Hvilke databeskyttelsesrettigheter har du?

   

  Du kan når som helst be SAP om tilgang til informasjon om hvilke persondata SAP behandler om deg, og om at slike persondata korrigeres eller slettes. Vær imidlertid oppmerksom på at SAP bare kan eller vil slette persondataene dine hvis det ikke er SAPs rettslige forpliktelse eller gjeldende rett å oppbevare dem. Vær også oppmerksom på at hvis du ber om at SAP sletter persondataene dine, vil du ikke kunne fortsette å bruke SAP-tjenester som krever at SAP bruker persondataene dine.

   

  Hvis SAP bruker persondataene dine basert på ditt samtykke, eller for å oppfylle en kontrakt med deg, kan du dessuten be SAP om en kopi av persondataene du har oppgitt til SAP.  I så fall må du kontakte oss på e-postadressen nedenfor og oppgi informasjonen eller behandlingsaktivitetene forespørselen gjelder, hvilket format du ønsker å motta denne informasjonen i, og om persondataene skal sendes til deg eller en annen mottaker. SAP vil vurdere forespørselen din nøye og drøfte med deg hvordan den best kan imøtekommes.

   

  Du kan dessuten be SAP om å begrense videre behandling av persondataene dine i følgende tilfeller: (i) du mener at persondataene SAP har om deg, er feilaktige, avhengig av tiden SAP trenger for å kontrollere nøyaktigheten av de relevante persondataene, (ii) det er ikke rettsgrunnlag for at SAP behandler persondataene dine, og du krever at SAP begrenser videre behandling av persondataene, (iii) SAP trenger ikke lenger persondataene dine, men du meddeler at du trenger at SAP lagrer disse dataene for å kunne gjøre gjeldende eller utøve rett eller forsvare deg mot krav fra tredjepart, eller (iv) hvis du protesterer mot SAPs behandling av persondataene dine basert på SAPs berettigede interesse (som nærmere beskrevet nedenfor under del B), avhengig av tiden SAP trenger for å fastsette om det foreligger allmenn interesse av eller juridisk plikt til å behandle persondataene dine.

   

  Vær imidlertid oppmerksom på at SAP bare kan eller vil slette persondataene dine hvis det ikke er SAPs rettslige forpliktelse eller gjeldende rett å oppbevare dem. Vær også oppmerksom på at hvis du ber om at SAP sletter persondataene dine, vil du ikke kunne fortsette å bruke SAP-tjenester som krever at SAP bruker persondataene dine.

   

  Hvordan kan du utøve retten til databeskyttelse? Adresser eventuelle forespørsler om å utøve retten din til webmaster@sap.com.

   

  Hvordan vil SAP verifisere forespørsler om å utøve retten til databeskyttelse?  SAP vil ta forholdsregler for å sikre at vi verifiserer identiteten din med en rimelig grad av sikkerhet før vi behandler databeskyttelsesretten du vil utøve.  Når det lar seg gjøre, vil SAP sammenligne persondata du oppgav da du sendte en forespørsel om å utøve rettighetene dine, med informasjon SAP allerede har. Dette kan omfatte sammenligning av to eller flere datapunkt du oppgir når du sender en forespørsel, med to eller flere datapunkt som allerede vedlikeholdes av SAP. 

   

  SAP vil nekte å behandle forespørsler som er åpenbart grunnløse, overdrevne, ulovlige eller ikke på annen måte kreves etter lokal lovgivning.

   

  Rett til å klage. Hvis du mener at SAP ikke behandler persondataene dine i samsvar med kravene i denne personvernerklæringen, eller i henhold til gjeldende personvernlover, kan du når som helst sende inn en klage til personvernmyndigheten i EØS-landet du bor i, eller til personvernmyndigheten i landet eller staten der SAP har sitt registrerte hovedsete.

   

  Kan jeg bruke SAPs varer og tjenester hvis jeg er mindreårig eller et barn?

   

  Barn. Generelt sett er ikke SAPs nettsteder og onlinetjenester rettet mot brukere som er under 16 år, eller tilsvarende minstealder i den relevante jurisdiksjonen. Hvis du er yngre enn 16 år, kan du ikke registrere deg på og bruke disse nettstedene eller onlinetjenestene. 

  Hvorfor må SAP bruke mine persondata, og på hvilket rettsgrunnlag brukes de?

   

  Behandling for å oppfylle kontraktforpliktelser. SAP trenger dine persondata for å levere varer eller tjenester du bestiller, i henhold til en kontrakt SAP har med deg, for å opprette en kontrakt for varer eller tjenester mellom deg og SAP, eller for å sende deg fakturaer for bestilte varer eller tjenester. SAP behandler persondata for å oppfylle kontraktforpliktelser i henhold til personvernforordningens artikkel 6 (1), bokstav b eller i samsvar med tilsvarende artikkel i andre nasjonale lover, når det er relevant.

   

  Behandling ved behov for å oppfylle SAPs kontraktforpliktelse omfatter å svare på dine relaterte forespørsler, behandle din tilbakemelding eller gi deg støtte. Dette kan også omfatte samtaledata som du kan starte eller aktivere, for eksempel gjennom chattefunksjonene på SAP.com eller andre lokale områder der SAP er til stede på nettet, via kontaktskjemaer, e-post eller telefon. I denne personvernerklæringen omfatter "varer og tjenester" tilgang til SAPs webtjenester, tilbud, konkurranser, lotterier, annet innhold, nyhetsbrev som ikke er knyttet til markedsføring, hvitbøker, læreprogrammer, opplæring og arrangementer.

   

  Dessuten kommuniserer SAP regelmessig via e-post med brukere som abonnerer på våre tjenester, og vil også kommunisere via telefon for å løse dine eller andre kunders reklamasjoner, eller for å undersøke mistenkelige transaksjoner.

   

  SAP bruker e-postadressen din til å bekrefte at du åpner en konto, sende deg betalingsmeldinger, sende deg informasjon om endringer i produkter og tjenester og sende kunngjøringer og annen informasjon som kreves etter loven. Generelt kan ikke brukere reservere seg mot denne kommunikasjonen fordi den er nødvendig for den aktuelle forretningsrelasjonen og ikke er markedsføringsrelatert.

   

  For markedsføringsrelatert kommunikasjon som e-poster og telefonsamtaler vil SAP (i) bare gi deg slik informasjon når du har valgt det, hvis det er lovpålagt, og (ii) gi deg muligheten til å reservere deg hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsrelatert kommunikasjon. Du kan også når som helst reservere deg mot markedsføringsrelatert kommunikasjon ved å oppdatere denne preferansen.

   

  Behandling for å sikre lovoverholdelse. SAP og deres produkter, teknologier og tjenester er underlagt eksportlover i forskjellige land, inkludert men ikke begrenset til lovene i EU og EU-medlemslandene, og i USA. Du godtar at SAP, i henhold til gjeldende eksportlover, handelssanksjoner og embargoer som disse landene har pålagt, er nødt til å iverksette tiltak for å forhindre at entiteter, organisasjoner og parter oppført på myndighetsutstedte lister over sanksjonerte parter, får tilgang til visse produkter, teknologier og tjenester via SAPs webområder eller andre leveringskanaler som SAP kontrollerer. Dette kan omfatte (i) automatiserte kontroller av eventuelle brukerregistreringsdata som beskrevet i dette dokumentet, og annen informasjon en bruker oppgir om sin identitet, mot gjeldende sanksjonslister, (ii) regelmessig gjentakelse av slike kontroller hver gang en sanksjonsliste oppdateres, eller når en bruker oppdaterer informasjonen sin, (iii) sperring av tilgang til SAPs tjenester og systemer ved et mulig treff og (iv) kontakting av en bruker for å bekrefte hans eller hennes identitet ved et mulig treff. All slik bruk av persondata er basert på tillatelsen til å behandle persondata for å overholde rettslige forpliktelser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c eller tilsvarende artikler i andre nasjonale lover, når det er relevant) og SAPs berettigede interesse (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f eller tilsvarende artikler i andre nasjonale lover, når det er relevant).

   

  Videre bekrefter du at informasjon som er nødvendig for å spore valgene dine for databeskyttelse og personvern for behandling av persondata, eller for mottak av markedsføringsmaterialer (det vil si avhengig av landet det relevante SAP-konsernselskapet opererer i, og om du uttrykkelig har samtykket i eller reservert deg mot å motta markedsføringsmaterialer), kan utveksles blant medlemmene i SAP-konsernet når det er nødvendig for å sikre overholdelse av lovkrav.

   

  Behandling basert på SAPs berettigede interesse. SAP kan bruke persondataene dine basert på sin berettigede interesse (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f eller tilsvarende artikkel i andre nasjonale lover, når det er relevant) på følgende måte:

  • Svindel og rettskrav.  Om nødvendig vil SAP bruke dine persondata for å forhindre eller anmelde kriminelle handlinger, for eksempel svindel, og for å gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettskrav.
  • Spørreskjemaer og spørreundersøkelser. SAP kan invitere deg til å delta i spørreskjemaer og spørreundersøkelser. Disse spørreskjemaene og spørreundersøkelsene vil generelt være utformet slik at de kan besvares uten data som kan brukes til å identifisere deg. Hvis du likevel oppgir slike data i et spørreskjema eller en spørreundersøkelse, bruker SAP persondataene til å forbedre sine produkter og tjenester.
  • Kontraktoppfyllelse. Hvis du kjøper eller planlegger å kjøpe varer eller tjenester fra SAP på vegne av en firmakunde, eller er den utpekte kontaktpersonen for forretningsrelasjonen mellom en firmakunde (en "Kundekontakt") og SAP, bruker SAP persondataene dine til dette formålet. Dette omfatter, for å unngå tvil, trinn som er nødvendige for å etablere den aktuelle forretningsrelasjonen. Hvis en eksisterende kundekontakt informerer SAP om at du er hans eller hennes etterfølger, vil SAP, fra tidspunktet for en slik meddelelse, anse deg som den relevante kundekontakten for den respektive kunden til du protesterer, som nærmere beskrevet nedenfor.
  • Oppretting av anonymiserte datasett. SAP anonymiserer persondata som er oppgitt i henhold til denne personvernerklæringen, for å opprette anonymiserte datasett som deretter brukes til å forbedre SAPs og datterselskapenes produkter og tjenester.
  • Persontilpasset innhold. Hvis du velger å motta markedsføringskommunikasjon, for eksempel nyhetsbrev, brosjyrer eller hvitbøker fra SAP, samler SAP inn og lagrer detaljer om hvordan du samhandler med slikt innhold, slik at vi kan opprette, utvikle, drifte, levere og forbedre kommunikasjonen med deg.  Denne informasjonen aggregeres og brukes for å hjelpe SAP med å gi nyttigere informasjon og forstå hva som er mest interessent for deg.
  • Opptak for å forbedre kvaliteten. Ved telefonsamtaler eller samtaleøkter tar SAP opp slike samtaler (etter at du har fått beskjed om dette under samtalen, og før opptaket starter) eller samtaleøkter for å forbedre kvaliteten på SAPs tjenester.
  • For å holde deg oppdatert eller be om tilbakemelding. I en eksisterende forretningsrelasjon mellom deg og SAP kan det hende at SAP informerer deg, der det er tillatt i samsvar med lokal lovgivning, om sine produkter eller tjenester (inkludert webinarer, seminarer og arrangementer) som ligner på eller er knyttet til produktene og tjenestene du allerede har kjøpt fra SAP. Hvis du deltar på et webinar, seminar eller arrangement med SAP, laster ned eller viser hvitbøker, nyhetsbrev, videoer eller gratis prøveversjoner av programvare, eller du kjøper produkter eller tjenester fra SAP, kan det hende at SAP kontakter deg for å få tilbakemelding på forbedringen av relevant material, produkt eller tjeneste.

  Rett til å protestere. Du kan når som helst protestere mot SAPs bruk av persondataene dine som beskrevet i denne delen, ved å oppdatere denne preferansen. I så fall gjennomgår SAP protesten din nøye og stopper videre bruk av den aktuelle informasjonen, med mindre SAP har tungtveiende berettigede grunner til å fortsette å bruke informasjonen som går foran din interesse for å protestere, eller hvis SAP trenger informasjonen for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

   

  Behandling i henhold til gjeldende nasjonale lover. Hvis gjeldende nasjonal lovgivning tillater det, vil SAP bruke informasjon om deg til et forretningsformål. Noe av denne informasjonen er persondata:

  • planlegge og gjennomføre arrangementer
  • arrangere onlineforumer eller webinarer
  • til markedsføringsformål, for eksempel holde deg oppdatert om SAPs nyeste produkter og tjenester og kommende arrangementer
  • kontakte deg for å snakke mer om din interesse for SAP-tjenester og -tilbud
  • hjelpe SAP med å opprette, utvikle, drifte, levere og forbedre tjenester, produkter, innhold og annonser fra SAP, og forbedre, oppgradere eller utvide tjenesten eller enheten som eies av, produseres av, produseres for eller kontrolleres av SAP
  • gi deg mer persontilpasset informasjon
  • hindre tap av data
  • for konto- og nettverkssikkerhet
  • til interne formål, for eksempel revisjon, analyse og forskning for å forbedre SAPs produkter og tjenester
  • verifisere identiteten din og fastsette passende tjenester
  • oppdage sikkerhetshendelser, beskytte mot skadelig, villedende, bedragersk eller ulovlig aktivitet og anmelde dem som er ansvarlige for denne aktiviteten
  • feilsøking for å identifisere og reparere feil som forringer eksisterende planlagt funksjonalitet
  • sette i gang intern forskning for teknologisk utvikling og demonstrasjon
  • sette i gang aktiviteter for å verifisere eller opprettholde kvaliteten eller sikkerheten til en tjeneste eller enhet som eies av, produseres av, produseres for eller kontrolleres av SAP

  I følgende tilfeller behandler SAP persondataene dine hvis du har gitt forhåndssamtykke til den bestemte foreslåtte behandlingen av persondataene (personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav a eller tilsvarende artikkel i andre nasjonale lover, når det er relevant).  Hver del nedenfor som gjelder en behandlingsoperasjon for persondata, er knyttet til én samtykkeerklæring i ressurssenteret for samtykke. Hvis du åpner denne personvernerklæringen på nytt etter at du først har gitt ett eller flere samtykker, ser du hele personvernerklæringen, og ikke bare informasjon om samtykkene du har gitt.

   

  Nyheter om SAPs produkter og tjenester I henhold til aktuell lovbestemmelse og etter samtykke fra deg kan SAP bruke navnet ditt, e-post- og postadresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse og grunnleggende informasjon om arbeidsgiveren din (navn, adresse og bransje) samt en interaksjonsprofil basert på tidligere interaksjoner med SAP (tidligere kjøp, deltakelse på webinarer, seminarer eller arrangementer, eller bruk av (web)tjenester – du finner flere detaljer om dette emnet i Erklæring om informasjonskapsler som vises på det aktuelle SAP-nettstedet), for å holde deg oppdatert på de nyeste produktkunngjøringene, programvareoppdateringene, programvareoppgraderingene, spesialtilbud og annen informasjon om SAPs programvare og tjenester (inkludert markedsføringsrelaterte nyhetsbrev) samt SAP-arrangementer, og for å vise relevant innhold på SAPs nettsteder. I forbindelse med disse markedsføringsrelaterte aktivitetene kan SAP oppgi en hashbruker-ID til tredjepartsdrevne sosiale nettverk eller andre nettilbud (for eksempel Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller Google) der denne informasjonen deretter avstemmes mot data fra de sosiale nettverkene eller mot nettilbudenes egne databaser for å kunne vise deg mer relevant informasjon.

   

  Opprette brukerprofiler. SAP gir deg mulighet til å bruke deres nettilbud, blant annet forum, blogger og nettverk (for eksempel SAP Community) som er knyttet til dette webområdet, og som krever at du registrerer deg og oppretter en brukerprofil. I brukerprofilen kan du velge om du vil vise personopplysninger om deg selv til andre brukere, inkludert men ikke begrenset til navn, bilde, kontoer for sosiale medier, post- eller e-postadresse, eller begge deler, telefonnummer, personlige interesser, kompetanse og grunnleggende informasjon om firmaet.

   

  Disse profilene kan gjelde et enkelt nettilbud fra SAP eller, hvis de er opprettet i SAP Identity Authentication Service, kan de også gi deg tilgang til andre nettilbud fra SAP eller andre entiteter i SAP-konsernet, eller begge deler (uavhengig av om samtykke er gitt i henhold til delen "Videresending av persondata til andre SAP-selskaper" nedenfor). Det er imidlertid alltid opp til deg å velge hvilke av disse ekstra nettilbudene du vil bruke, og persondataene dine blir bare videresendt til dem når du åpner dem for første gang. Vær oppmerksom på at hvis du ikke samtykker til at SAP kan opprette slike brukerprofiler, vil ikke SAP kunne tilby deg slike tjenester hvis samtykke er et lovbestemt krav for at SAP skal kunne levere disse tjenestene til deg.

   

  I alle nettilbud brukes profilen din, utover bare å gi tilgang, til å persontilpasse interaksjon med andre brukere (for eksempel via meldinger eller følgefunksjoner) og for at SAP skal kunne utvikle kvaliteten på kommunikasjon og samarbeid via slike tilbud, og slik at SAP kan levere spillifiseringselementer (spillifisering er å ta noe som allerede finnes, for eksempel et nettsted, en bedriftsapplikasjon eller et onlinesamfunn, og integrere spillteknologi i det for å motivere til deltakelse, engasjement og lojalitet). I så stor utstrekning som støttes av det relevante webtilbudet, kan du bruke funksjonene i det aktuelle webtilbudet for å bestemme hva slags informasjon du vil dele.

   

  Spesielle kategorier av persondata. I forbindelse med registrering for og levering av tilgang til et arrangement eller seminar kan SAP be deg om helseinformasjon for å kunne identifisere og ta hensyn til personer som har funksjonshemninger eller særlige diettkrav i løpet av arrangementet. All slik informasjonsbruk er basert på samtykket du gir nedenfor.

   

  Merk at hvis du ikke oppgir slik informasjon om funksjonshemninger eller særlige diettkrav, vil SAP ikke ha mulighet til å ta eventuelle hensyn.

   

  Arrangementsprofilering. Hvis du melder deg på et arrangement, seminar eller webinar hos SAP, kan SAP dele grunnleggende deltakerinformasjon (navn, firma og e-postadresse) med andre deltakere på samme arrangement, seminar eller webinar for å legge til rette for kommunikasjon og utveksling av ideer.

   

  Videresending av persondata til andre SAP-selskaper. SAP kan overføre persondataene dine til andre entiteter i SAP-konsernet. Den aktuelle listen over entiteter i SAP-konsernet finnes her. I slike tilfeller bruker disse entitetene deretter persondataene til samme formål og ifølge samme betingelser som beskrevet i denne personvernerklæringen.

   

  Videresending av persondata til andre tredjeparter. På forespørsel fra deg, indikert gjennom samtykke fra deg, vil SAP overføre registreringsdataene dine til firmaene som står oppført på registreringssiden. Firmaene vil bruke registreringsdataene dine til deltakelse på arrangementet og er forpliktet til å slette dataene etter dette. Hvis et firma har til hensikt å bruke dataene dine til noen andre formål, vil de kontakte deg for å forklare hvordan og til hvilke andre formål de vil bruke registreringsdataene dine.

   

  Tilbaketrekking av et samtykke gitt i henhold til denne erklæringen. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke som er gitt i henhold til denne erklæringen, ved å stoppe abonnementet. Hvis samtykket trekkes tilbake, vil SAP ikke behandle persondata i henhold til dette samtykket lenger, bortsett fra hvis de er juridisk forpliktet til å gjøre dette. Hvis SAP er pålagt å oppbevare persondataene dine av juridiske årsaker, begrenses persondataene dine fra ytterligere behandling og oppbevares bare så lenge som loven krever. En eventuell tilbaketrekking har imidlertid ingen effekt på SAPs tidligere behandling av persondata, frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du dessuten bruker et SAP-tilbud som krever forhåndssamtykke, kan ikke SAP (lenger) levere den relevante tjenesten (eller de relevante tjenestene, hvis du trekker tilbake samtykket til at SAP kan bruke profilen din i SAP Identity Authentication Service til flere SAP-tilbud), tilbud eller arrangementer til deg etter tilbaketrekkingen.

  Informasjon som samles inn av informasjonskapsler eller lignende teknologier, og all bruk av slik informasjon, er nærmere beskrevet i SAPs erklæring om informasjonskapsler.  Du kan bruke preferansene for informasjonskapsler som beskrevet i SAPs erklæring om informasjonskapsler, ved å gå til lenken "Preferanser for informasjonskapsler" i bunnteksten på SAP.com-startsiden.

  Der SAP er underlagt bestemte krav til personvern i USA gjelder også følgende:

   

  U.S. Children’s Privacy (amerikansk lov om barns personvern). SAP samler ikke bevisst inn persondata om barn under 13 år .  Hvis du er forelder eller verge, og tror SAP har samlet inn informasjon om et barn, ber vi deg kontakte SAP som beskrevet i denne personvernerklæringen.  SAP vil ta skritt for å slette informasjonen så snart som mulig.  Gitt at SAP-nettsteder og -onlinetjenester ikke er rettet mot brukere under 16 år, og i overensstemmelse med opplysnings- eller informasjonsplikten i CCPA, selger ikke SAP persondata om mindreårige under 16 år.

   

  Der SAP er underlagt bestemte krav til personvern i California i USA gjelder også følgende:

   

  Ingen sporing. Webleseren kan tillate at du setter en "Ingen sporing"-innstilling. Hvis ikke annet er oppgitt, respekterer webområdene våre "Ingen sporing"-forespørsler. Du kan imidlertid velge ikke å godta informasjonskapsler ved å endre de aktuelle innstillingene i nettleseren eller, der det er mulig, ved å henvise til vår erklæring om informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du besøker visse nettsteder på Internett, og som brukes til å identifisere datamaskinen din. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan bruke visse funksjoner på nettstedet vårt. Dette nettstedet tillater ikke at tredjeparter samler inn informasjon om deg over tid og på tvers av nettsteder.

   

  Du har rett: 

  • til å be SAP om tilgang til persondataene som SAP samler inn, bruker eller gjør tilgjengelig om deg,
  • til å be om at SAP sletter persondata om deg,
  • til ikke-diskriminerende behandling for å utøve din rett til databeskyttelse, 
  • til, på forespørsel fra SAP om tilgang til persondataene dine, at slik informasjon skal være portabel, om mulig, i et brukervennlig format som gjør at du kan overføre informasjonen til en annen mottaker uten hindring

  I henhold til opplysnings- og informasjonsplikten i California Consumer Privacy Act ("CCPA") selger ikke og kommer SAP ikke til å selge persondataene dine. I henhold til verifiseringsprosessen som er beskrevet i CCPA, vil SAP kreve en strengere verifiseringsprosess for sletteforespørsler, eller for persondata som anses som sensitive eller verdifulle, for å minimere skaden uautorisert tilgang eller sletting av persondataene dine kan utgjøre for deg.   Hvis SAP må be om mer informasjon fra deg utenom informasjon vi allerede har, vil vi bare bruke den til å verifisere identiteten din, slik at du kan utøve din rett til databeskyttelse, eller av sikkerhetsmessige og svindelforebyggende årsaker.

   

  I tillegg til å kontakte SAP på privacy@sap.com kan du også utøve din rett på følgende måter:

   

  Du kan ringe et grønt nummer for å fremlegge en forespørsel ved å bruke numrene som er oppgitt her. Du kan også utpeke en autorisert person som kan fremlegge forespørsler til SAP om å utøve din rett til databeskyttelse. En slik autorisert person må være registrert hos California Secretary of State og fremlegge bevis på at du har gitt personen autorisasjon til å handle på dine vegne. 

   

  Der SAP er underlagt bestemte krav til personvern i Filippinene gjelder også følgende:

  Enkeltpersoner i Filippinene kan utøve sine rettigheter på følgende måter:

  Du kan ringe eller skrive til SAP for å fremlegge en forespørsel på:

  webmaster@sap.com

  Telefon:    +632-8705-2500

  Adresse: SAP Philippines, Inc.

  Ved: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Følgende bestemmelser gjelder for beboere og statsborgere i Filippinene: 

  • Du kan kreve erstatning som i siste instans tilkjennes av National Privacy Commission eller domstolene, hvis du har lidt skade på grunn av unøyaktige, mangelfulle, foreldede, uriktige eller ulovlig innhentede persondata eller uautorisert bruk av persondata, med tanke på eventuelle brudd på dine rettigheter og friheter som registrert person;
  • Hvis du er gjenstand for brudd på personvernet eller personopplysningssikkerheten, eller på annen måte er personlig berørt av et brudd på Data Privacy Act, kan du sende inn en klage til National Privacy Commission;
  • Din rett til å overføre arv. Arvingene dine og utnevnte personer kan påberope seg rettighetene dine når som helst etter din død eller når du er forhindret eller ute av stand til å påberope deg rettighetene dine. 

   

   

  Spesielle bestemmelser for Kina gjelder for borgere i Folkerepublikken Kina.

   

  Spesielle bestemmelser for Columbia gjelder for borgere i Republikken Colombia.

   

  Spesielle bestemmelser for Russland gjelder for borgere i Den russiske føderasjon.

  Tilbake til toppen