Naar inhoud gaan
Man die in een veld staat en een laptop vasthoudt.

Bevorder duurzaamheid binnen de hele supply chain

Wanneer duurzaamheid echt deel uitmaakt van uw bedrijfsprocessen, produceert u duurzame producten met minder verspilling, minder uitstoot en meer gelijkheid.

Van begin tot eind duurzaam en rendabel

Met onze duurzame oplossing voor supplychainmanagement kunt u groener denken en handelen. Verzamel informatie over duurzaamheid in elke stap van uw supply chain, zodat u ervoor kunt zorgen dat uw eigen doelstellingen en die van de geldende regelgeving worden behaald, zonder dat uw rendabiliteit daarbij in het gedrang komt.

placeholder

Zorg voor een duurzame supply chain die bijdraagt aan de circulaire economie, het tegengaan van klimaatverandering en andere duurzaamheidsthema's: 

 • Ontwerp recyclebare en duurzame producten met een minimale koolstofvoetafdruk, milieuvriendelijke verpakking en een verantwoord einde aan hun levensduur
 • Plan vooruit om uitstoot te beperken, de sourcing van materialen ethischer te maken en circulaire processen te bevorderen
 • Produceer met minimale verspilling en een minimale impact op het milieu, door het energieverbruik van uw productie te bewaken
 • Stem de levering van producten en logistiek af op het beter traceren van de producten, minder gereden kilometers, koolstofuitstoot en energieverbruik
 • Benut assets energie-efficiënt en veilig, zodat apparatuur zo lang mogelijk meegaat en de milieu-impact zo klein mogelijk blijft 

Klanten helpen duurzamer te presteren

placeholder
Duurzaamheid realiseren binnen de gehele supply chain

Ontdek hoe ontwerp en productie de duurzame supply chain naar een hoger niveau kunnen tillen, zodat u altijd voldoet aan zowel regelgeving als de verwachtingen van klanten.

placeholder
Maak planning het fundament van uw duurzame supply chain

Ontdek hoe software met geïntegreerde zakelijke planning duurzaam ondernemen centraal stelt in uw hele organisatie.

placeholder
Doe net dat beetje extra om duurzaamheid binnen uw hele organisatie te stimuleren

Ontdek hoe onze oplossingen de ESG-factoren en duurzaamheidsprestaties van uw logistiek, fijndistributie en activabeheer kunnen verbeteren.

Ontwerp recyclebare en duurzame producten

placeholder
Zet vanaf het begin van de productlevenscyclus in op duurzaamheid door:

 • Biologisch afbreekbare en duurzame producten en verpakkingen ontwerpen
 • De milieukosten van een product over zijn gehele levenscyclus berekenen 
 • De impact van productie op het milieu simuleren
 • Duurzaamheid en de wensen van de klant tijdens het gehele ontwerpproces op elkaar afstemmen

Met SAP Enterprise Product Development ontwerpt u hoogwaardige, duurzame producten die bovendien aan alle geldende regelgeving voldoen.

Met SAP Responsible Design and Production gaat u verspilling en vervuiling tegen, maakt u langer gebruik van producten en materialen en past u de beginselen van de circulaire economie toe.

Plan vooruit om uitstoot te beperken en zorg voor een ethische sourcing van materialen

placeholder
Duid het succes van uw duurzaamheidsinitiatief aan door:

 • Aansturen op duurzaam plannen, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van uitstoot en het leveren van producten met duurzame, ethisch verkregen materialen 
 • Vaker en nauwkeuriger prognoses op te stellen om onnodige voorraad terug te dringen
 • Het einde van nuttige levensduren voorspellen ter ondersteuning van circulaire processen
 • De CO2-voetafdruk van uw plan simuleren, van inkoop en transport tot productie
 • Daadwerkelijke resultaten registreren en vergelijken om vast te stellen wat er goed gaat en wat er beter kan

Met SAP Integrated Business Planning for Supply Chain waarborgt u de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten door de planning van uw supply chain in realtime te synchroniseren.

Produceren met minimale verspilling en minimale gevolgen voor het milieu

placeholder
Stimuleer duurzaamheid op al uw productielocaties, door:

 • Het energieverbruik afgezet tegen het productievolume bewaken
 • Uw CO2-uitstoot meten aan nalevingstoezeggingen
 • Rest- en bijproducten af te vangen voor een minimale verspilling
 • Een consequent veiligheidsbeleid te handhaven voor een duurzamer personeelsbestand

Met SAP Digital Manufacturing Cloud optimaliseert u uw productie via een geïntegreerde uitvoering van, inzicht in en analyse van uw productie.

Met SAP Environment, Health, and Safety Management reageert u op gebeurtenissen en waarborgt u tegelijkertijd de veiligheid van zowel medewerkers als klanten.

Lever producten en optimaliseer logistiek op een duurzame manier

placeholder
Transporteer wereldwijd goederen met optimale routes en een minimale uitstoot door:

 • Het verbruik van CO2 en energie bij al uw magazijn- en transportactiviteiten registreren, meten en optimaliseren 
 • Bepalen welke leveringsmethoden energie-efficiënt of CO2-neutraal zijn, met name bij fijndistributie of leveringen in steden
 • De routebepaling optimaliseren om de kortste en minst drukke routes te vinden voor minder gereden kilometers, minder energieverbruik en een kleinere CO2-voetafdruk 
 • 3D-laadruimteplanning voor vrachtwagens om overbodige kilometers tot een minimum te beperken

Met SAP Transportation Management optimaliseert u uw logistiek en verbetert u uw dienstverlening door middel van betere transparantie en controle.

Met SAP Extended Warehouse Management neemt u het heft in handen in uw magazijnen, zodat u kunt inspelen op veranderingen in de vraag en toch uw kosten kunt terugdringen.

Met SAP Product Footprint Management vermindert u uw koolstofuitstoot, maakt u producten duurzamer en communiceert u de ecologische voetafdruk van producten aan regelgevingsinstanties.

Benut uw assets energie-efficiënt en veilig via duurzame processen

placeholder
Maak de gehele levenscyclus van uw producten of assets transparanter door:

 • Inzicht te creëren in hoe uw assets en apparatuur functioneren op een locatie of in de woning van de klant
 • De levensduur van assets verlengen en het energieverbruik verlagen
 • Te berekenen en bij te houden welke milieu-impact de exploitatie van uw assets heeft
 • Het welzijn van operators en de naleving van milieu- en veiligheidsregelgeving te waarborgen

Met SAP Asset Performance Management vindt u de perfecte middenweg tussen de prestaties van elk asset en de kosten en risico's van die prestaties. 

Met de mobiele app SAP Service and Asset Manager verlengt u zowel on- als offline de levensduur van uw assets met geleide workflows en de tijdige verwerking van werkorders, meldingen en asset-gegevens.

Terug naar boven