Naar inhoud gaan
Medewerkers op een verzendafdeling

Supply Chain Planning Solutions

Met een geïntegreerde planningsaanpak van je supply chain kun je doelmatig reageren op veranderingen in vraag, aanbod en marktomstandigheden.

Synchroniseer de planningsbeslissingen voor de perfecte supply chain planning solutions.

placeholder

Voor een flexibele planning van je supply chain is snelheid en veerkracht nodig, vooral wanneer zich grote veranderingen voordoen. Door gebruik te maken van een uitgebreide plannings- en analysefunctionaliteit (xP&A) kun je de planning van je supply chain in realtime voor je hele bedrijf synchroniseren en tegelijkertijd voldoen aan financiële en operationele plannen. Zo ontstaat een flexibelere en beter afgestemde organisatie die snel kan reageren op veranderende situaties.

placeholder

Industry 4.0

Koppel de productie aan de procesuitvoering in de hele supply chain.

Supply Chain Planning Software

Bouw een veerkrachtige en flexibele supply chain met software van SAP. 

placeholder

Vraagprognose en -beheer

Gebruik vraagdetectie, statistische modellering en algoritmen voor machine learning om nauwkeurige korte- en langetermijnprognoses te maken.

Voorraadoptimalisatie op meer niveaus

Stel voorraaddoelen in om winst te maximaliseren, terwijl u een buffer behoudt waarmee u kunt voldoen aan onverwachte vraag.

Verkoop- en operationele planning (S&OP)

Werk samen aan een verkoop- en operationeel plan voor alle afdelingen waarmee een balans wordt gecreëerd tussen voorraad, serviceniveaus en winstgevendheid.

Respons- en aanbodplanning

Optimaliseer je leveringsbeheer met plannen op basis van geprioriteerde vraag, toewijzingen en beperkingen, zoals de productiecapaciteit.

Oplossingen van SAP maken het mogelijk de planning, de inkoop, het voorraadbeheer en de levering van vaccins gedigitaliseerd aan te pakken.

Lars Werthmann, Head of Logistics, DRK Landesverband Sachsen e.V.

De planningsoplossingen van SAP bieden een breed scala aan scenario's die je teams helpen flexibeler resultaten te boeken. Als je SAP Analytics Cloud en SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) for Supply Chain integreert, ontstaat er één algehele gekoppelde planningsoplossing voor alle bedrijfsonderdelen die overal in je organisatie de samenwerking bevordert.

placeholder

Ordertoezegging op basis van prioriteit

Wijs de juiste voorraad toe aan de juiste vraag in gevallen waar aanbodtekorten optreden en versnel de levering aan belangrijke klanten.

Geoptimaliseerde voorraadtoewijzing

Wijs voorraden toe op basis van prioriteit en overweeg geschikte alternatieven.

Analysegestuurde beslissingsondersteuning

Analyseer vraag en aanbod en producttoewijzingen om inzicht te krijgen in de invloed van productbeschikbaarheidsbeperkingen.

placeholder

Samenwerking met partners en leveranciers

Werk samen met internationale partners in verschillende processen voor bestellingen, prognoses, kwaliteitscontroles, voorraadbeheer en meer.

Dashboards voor statusbewaking

Ontvang orderstatusupdates van leveranciers en herken kwaliteitsproblemen en verschillen tussen vraag en aanbod snel.

Functionaliteit voor snelle onboarding

Bied on-demandtools of gebruik leveranciersintegratieopties voor efficiënte onboarding van leveranciers en snelle ingebruikname door gebruikers.

Verbeterde compliance

Verbeter compliance en tijdige leveringen met op standaarden gebaseerde veilige communicatie en configureerbare business rules.

Ontdek hoe klanten succes boeken met oplossingen van SAP voor Supply Chain Planning

Kun je snel reageren wanneer de supply chain verstoord raakt?

placeholder
Toets de veerkracht van je supply chain aan de uitdagingen van nu

SAP heeft de "Supply Chain Game Changer" ontwikkeld, een simulatiespel dat je helpt te begrijpen hoe elke rol in je supply chain reageert op verstorende veranderingen. Je kunt kiezen uit drie verschillende scenario's (producttekorten, logistieke problemen en obstakels bij fusies) en uit verschillende rollen (zoals vraagplanner, toeleveringsplanner en hoofd planning).

Wat zeggen analisten over innovaties in Supply Chain Planning?

placeholder
Waarom een geïntegreerde bedrijfsplanning van cruciaal belang is

Ontdek hoe je steeds ingrijpendere verstoringen het hoofd kunt bieden en drastische maatregelen kunt voorkomen met een veerkrachtige en flexibele supply chain. 

Resource Center

Vragen? Neem contact met ons op!

Terug naar boven