Naar inhoud gaan

Wat is het Internet of Things (IoT)?

Algemeen gezegd omvat het Internet of Things alle objecten (of 'dingen') die kunnen worden verbonden met een internetnetwerk, van fabrieksinstallaties en auto's tot mobiele apparaten en smartwatches. Maar tegenwoordig betekent IoT meer specifiek verbonden dingen die zijn uitgerust met sensoren, software en andere technologieën waarmee ze gegevens van en naar andere dingen kunnen verzenden en ontvangen. Oorspronkelijk werd de connectiviteit hiervoor voornamelijk bereikt via wifi, maar tegenwoordig kunnen 5G- en andere soorten netwerkplatformen steeds vaker grote datasets snel en betrouwbaar verwerken.

 

Het hele doel van het verzamelen van data is natuurlijk niet alleen om die data te hebben, maar ook om ze te gebruiken. Nadat IoT-apparaten data hebben verzameld en verzonden, is het ultieme doel het analyseren van de data en het initiëren van een onderbouwde actie. Hier gaan AI-technologieën een rol spelen: IoT-netwerken worden uitgebreid met de kracht van geavanceerde analyses en machine learning.

 

Definitie van Internet of Things: verbonden objecten en apparaten (ook wel 'dingen' genoemd) die zijn uitgerust met sensoren, software en andere technologieën waarmee ze data kunnen verzenden naar en ontvangen van andere dingen.

IoT-apparaten kunnen als onze ogen en oren fungeren als we er zelf niet fysiek kunnen zijn. Apparaten die zijn uitgerust met sensoren, leggen de data vast die we kunnen zien, horen of voelen. Vervolgens delen ze die data zoals aangegeven en analyseren wij de gegevens om de onderbouwing en automatisering van onze vervolgacties en beslissingen te verbeteren. Dit proces omvat vier belangrijke fasen:

 

 1. De data vastleggen. IoT-apparaten leggen met behulp van sensoren data uit hun omgeving vast. Dit kan een eenvoudige parameter zijn, bijvoorbeeld de temperatuur, maar ook een complexe realtime videofeed.
 2. De data delen. Met behulp van de beschikbare netwerkverbindingen maken de IoT-apparaten deze data toegankelijk via een openbare of private cloud, zoals is aangegeven.
 3. De data verwerken. Op dit punt in het proces wordt software geprogrammeerd om iets uit te voeren op basis van de data, bijvoorbeeld een ventilator inschakelen of een waarschuwing verzenden.
 4. Handelen op basis van de data. Alle data die zijn verzameld via de apparaten in een IoT-netwerk, worden geanalyseerd. Dit levert krachtige inzichten op voor onderbouwde acties en zakelijke beslissingen.

In 2019 genereerden IoT-apparaten circa 18 zettabyte aan data. IDC verwacht dat dit aantal in 2025 ruim het driedubbele zal zijn: 73 zettabyte, wat gelijk is aan 73 biljoen gigabyte. Hoewel we digitale data niet echt in fysieke termen kunnen kwantificeren, kunnen we het zo voorstellen dat als al die data in de jaren negentig op floppydisks waren gezet die naast elkaar werden neergelegd, ze een afstand zouden beslaan van 5000 keer naar de maan en terug. Om tot een IoT te komen, moest een specifieke set technologieën samenkomen en tegelijkertijd vooruitgang boeken.

 

 • Connectiviteit: deze enorme groei in het volume van IoT-data kon alleen plaatsvinden met voldoende robuuste internet- en cloudconnectiviteit om de data te verzenden en te ontvangen. Momenteel zijn veel IoT-apparaten afhankelijk van de capaciteit van een lokaal wifinetwerk voor het verzenden van complexe en omvangrijke data. Maar nu 5G- en andere mobiele netwerken steeds verder worden ontwikkeld en verbeterd, wordt in een recent artikel in McKinsey ingegaan op de mogelijke impact van deze ontwikkelingen en hoe IoT-apparaten daardoor steeds meer uit de greep van wifinetwerken kunnen raken.
 • Sensortechnologie: met de gestage toename in de vraag naar innovatie van IoT-sensoren is de markt veranderd van een paar dure nicheleveranciers in een sterk geglobaliseerde en prijsconcurrerende sensorproductie-industrie. Sinds 2004 is de gemiddelde prijs van IoT-sensoren met meer dan 70% gedaald, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit en diversiteit van deze producten een door de vraag aangewakkerde toename lieten zien.
 • Computingvermogen: in de komende drie jaar zullen er meer data worden gecreëerd dan in de vorige 30 jaar bij elkaar. Om al die data te kunnen gebruiken en benutten, hebben moderne bedrijven steeds meer geheugen en verwerkingsvermogen nodig. Het is een snelle en concurrerende wedloop geweest om dit te realiseren. Waarbij de relevantie en toepasbaarheid van het IoT alleen maar verder zijn toegenomen.
 • Kunstmatige intelligentie en machine learning: deze technologieën bieden bedrijven de mogelijkheid om niet alleen enorme hoeveelheden IoT-data te beheren en te verwerken, maar ook om de data te analyseren en ervan te leren. Big Data is de favoriete input voor AI en machine learning. Hoe groter en diverser de datasets, hoe robuuster en nauwkeuriger de inzichten en intel zijn die met op AI gebaseerde, geavanceerde analyses kunnen worden verkregen. De opkomst van IoT-apparaten is enorm toegenomen, terwijl kunstmatige intelligentie tegelijkertijd flink vooruitgang heeft geboekt en de door IoT-apparaten geleverde data daarvoor steeds belangrijker zijn geworden.
 • Cloud computing: net zoals connectiviteit deel uitmaakte van de ontwikkeling van het Internet of Things, was ook de opkomst van cloud computing nauw verbonden met deze evolutie. Met cloudgebaseerde IoT-services kunnen verwerkingsvermogen en dataopslag op maat worden geleverd, waarmee de weg is vrijgemaakt voor IoT-apparaten om steeds grotere en complexere datasets te verzamelen en te verzenden. Privatecloudoplossingen hebben het voor bedrijven ook mogelijk gemaakt om grotere hoeveelheden en soorten IoT-data te beheren met behoud van de beveiliging van een gesloten systeem. 
 • Edge computing: de apparaten binnen een IoT-netwerk worden vaak geografisch wijd verspreid, maar verzenden allemaal data naar één centraal systeem. Als het volume aan IoT-data steeds omvangrijker wordt, kunnen de bandbreedte en cloudcapaciteit van een bedrijf hierdoor volledig in beslag worden genomen. Bovendien kost het tijd om data vast te leggen, te verzenden, te verwerken en op de eindbestemming af te leveren. Deze vertraging, die 'latentie' wordt genoemd, leidt tot nog meer inefficiëntie, met name voor bedrijfstakken waarin dataverwerking zeer tijdgevoelig is. Met oplossingen voor edge computing wordt het verwerkingsvermogen van een systeem gedecentraliseerd door dit dichter bij de bron van de data te brengen. Dit wordt bereikt door gelokaliseerde computersystemen te integreren en door verwerkingscapaciteit in te bouwen in de IoT-apparaten zelf. Deze lokaal verwerkte data zorgen voor onmiddellijke actie op locatie en worden vervolgens periodiek, in een meer gestructureerde en georganiseerde indeling, verzonden naar het centrale systeem waar geavanceerde analyses en verwerkingen kunnen plaatsvinden.

IIoT verwijst naar het gebruik van verbonden machines, apparaten en sensoren in industriële toepassingen. Met behulp van een modern ERP-systeem in combinatie met AI en machine learning kunnen de gegevens die worden gegenereerd door IIoT-apparaten, worden geanalyseerd en benut om de efficiëntie, de productiviteit, de zichtbaarheid en nog veel meer te verbeteren. IIoT-netwerken ondersteunen gewoonlijk machine-to-machinecommunicatie (M2M), en apparaten die zijn geïntegreerd in het IIoT, verzenden niet alleen data, maar ontvangen ook regelmatig automatiseringsprogramma's vanuit het centrale systeem.

IIoT-definitie: IIoT verwijst naar het gebruik van verbonden machines, apparaten en sensoren in industriële toepassingen.

We bevinden ons nu midden in de vierde industriële revolutie, ook wel Industry 4.0 genoemd. De 'revolutie' in de drie vorige industriële tijdperken werd aangedreven door baanbrekende technologieën. In de eerste industriële revolutie was dat stoomkracht, in de tweede de assemblagelijn en gemechaniseerde productie en in de derde de computer. De revolutie die aan Industry 4.0 ten grondslag ligt, vindt plaats in de vorm van industriële digitalisering en cyberfysieke systemen, en het IoT vormt hiervoor de basis.

Het verschil zit hem niet zo zeer in hoe de technologie werkt, maar in hoe de technologie wordt gebruikt. Het merendeel van de IoT-oplossingen wereldwijd heeft personen als eindgebruikers en kom je tegen in slimme apparaten, digitale assistenten en geolocators op onze telefoons.

 

IIoT is een subset van IoT. Hoewel IIoT op dezelfde basistechnologieën berust als IoT, richt het zich veel meer op automatisering en efficiëntie in een gehele, verbonden organisatie in plaats van op een afzonderlijke gebruiker. In IIoT-netwerken is het verzamelen en beheren van data slechts de eerste stap in een complexer proces. Om hier optimaal van te kunnen profiteren, moeten kunstmatige intelligentie en machine learning op die data worden toegepast om nauwkeurige inzichten te verkrijgen en workflows en geautomatiseerde taken te optimaliseren.

 • Slimme productie: bedrijven verzamelen data uit feedback van klanten, mediatrends en de wereldwijde markt. Op AI gebaseerde systemen kunnen deze en andere relevante data combineren om de productontwikkeling en kwaliteitscontrole te onderbouwen. Op basis van dergelijke inzichten kan een IIoT-netwerk van machines en robotachtige apparaten worden geautomatiseerd om de fabricage van producten in slimme fabrieken te optimaliseren.
 • Flexibele supply chains: via IIoT-netwerken en de op AI gebaseerde systemen waarmee deze netwerken worden bestuurd, worden supplychainmanagers op de hoogte gebracht van zaken zoals waar hun producten zich bevinden, welke leveranciers de producten hebben en hoeveel producten er op voorraad zijn. IIoT-apparaten en -machines kunnen ook in een handomdraai worden geprogrammeerd voor aanpassingen aan realtime gebeurtenissen en verstoringen, waarmee bedrijven een ingebouwde noodplanning en een veerkrachtig concurrentievoordeel krijgen.
 • Intelligente logistiek: het Amazon-effect is een term die verwijst naar de toenemende verwachting van consumenten dat alles wat ze bestellen gratis en de volgende dag kan worden geleverd. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen, moeten logistieke dienstverleners hun voorraden geografisch spreiden en externe, logistieke partners (3PL) inschakelen. Met IoT-oplossingen in een logistiek netwerk kunnen managers een gecentraliseerd overzicht behouden van alle transportmiddelen in hun materieelpark, of het nu gaat om drones of om vrachtschepen. Realtime data van IoT-sensoren kunnen helpen bij het samenvoegen van ladingen, het minimaliseren van de hoeveelheid afval en het versnellen van leveringen.
 • Gezondheidszorg: vanuit het oogpunt van patiënten gezien kunnen IoT-monitoren en -wearables meer controle geven over hun zorg, waarbij tevens een continue communicatielijn met de zorgverlener wordt gerealiseerd. De data die deze apparaten verstrekken, kunnen artsen een completer beeld van de gezondheid van de patiënt geven. Het resultaat is een beter onderbouwde en grondigere benadering van de diagnostiek, de behandeling en het algemeen welzijn.
 • Landbouw: voor bedrijven die afhankelijk zijn van weersomstandigheden en natuurkrachten is elk instrument dat bijdraagt aan het verminderen van risico's en kwetsbaarheid een welkome toevoeging. In het tijdschrift Forbes wordt erop gewezen dat de moderne landbouwsector steeds meer gebruikmaakt van IoT-oplossingen en dat er momenteel duizenden sensoren worden ingezet om de duurzaamheid van waterbeheer, de beeldweergave en de productie te verbeteren en de landbouw te vereenvoudigen.

Als onderdeel van een algeheel proces van digitale transformatie is een IIoT-netwerk een krachtig instrument om de veerkracht en het concurrentievermogen te vergroten.

 

 1. Verbeterde flexibiliteit: wanneer IIoT-apparaten data in realtime delen, leveren ze een bijdrage aan een informatienetwerk dat continu data verzamelt en analyseert, en leert van deze gegevens. Daardoor kunnen bedrijven snel en doortastend reageren op kansen en risico's. En dezelfde apparaten verzenden niet alleen data, maar kunnen ook instructies ontvangen op basis van data-analyse en daarmee hun geautomatiseerde workflows aanpassen en optimaliseren.
 2. Geoptimaliseerde machines: apparaten en machines in een IoT-netwerk verzenden voortdurend operationele logs en prestatiegegevens. Deze sensorgegevens worden door de algoritmes voor AI en machine learning gebruikt om waardevolle inzichten in voorspellend onderhoud te verkrijgen. Volgens McKinsey "vermindert voorspellend onderhoud de downtime van machines met 30% tot 50% en verlengt het de gebruiksduur van machines met 20% tot 40%".
 3. Meer efficiëntie: helaas hanteren bedrijven bij het stellen van prioriteiten voor hun operationele behoeften vaak de stelling: 'als het maar werkt'. Deze houding kan leiden tot inefficiënte, verouderde processen die hun beste tijd hebben gehad. Als een operationeel netwerk IoT-apparaten bevat, zijn de data die worden verzameld en verzonden volledig objectief. Door geavanceerde analyses op dergelijke data toe te passen, worden voortdurend aanbevelingen en strategieën gegenereerd voor het bijwerken van processen, het stroomlijnen van taken en het verbeteren van de efficiëntie.
 4. Slimmer voorraadbeheer: begin 2020 hadden Amerikaanse bedrijven al een paar jaar lang te maken met politieke en handelsonzekerheden. De pandemie maakte nog eens extra duidelijk hoe kwetsbaar en reactief hun voorraadbeheersystemen waren geworden. Door apparaten zoals 3D-printers te verbinden met een IoT-netwerk, kan de afhankelijkheid van externe productiepartners worden verminderd en kunnen bedrijven virtuele voorraden aanhouden en de benodigde producten op aanvraag vervaardigen.
 5. Veiligere werkomgeving: in een industriële omgeving loert altijd gevaar om de hoek, met een reële kans op letsel of overbelasting tot gevolg. Veel bedrijven verkleinen dit risico tegenwoordig met behulp van IoT-apparaten voor een veilige werkplek. Deze apparaten geven waarschuwingen via draagbare hulpmiddelen, zoals VR-headsets, of bewaken de operationele werkplekpatronen om zo de fabrieks- en magazijnafdelingen te herstructureren tot een veiligere en meer ergonomische werkplek.
 6. Verbeterde klantenservice: met IIoT-netwerken worden niet alleen de apparaten en machines binnen een bedrijf met elkaar verbonden; ook de ervaring en input van de klant worden erin geïntegreerd.  Deze integratie leidt tot soepele winkelervaringen, transparantere en gepersonaliseerde logistiek en meer mogelijkheden om feedback en voorkeuren van klanten te integreren in de productie en ontwikkeling van nieuwe producten.  Met realtime en betekenisvolle betrokkenheid naar klanten toe wordt een concurrerender en veerkrachtiger bedrijfsmodel gerealiseerd.

In 2020 werden veel bedrijven er pijnlijk aan herinnerd hoe belangrijk veerkracht en zichtbaarheid zijn in hun hele operationele netwerk. Bedrijven die in de moderne economie floreren en met elkaar concurreren, zien digitale transformatie niet langer als 'iets moois' voor de toekomst. De bedrijven die nu het beste draaien, zijn de bedrijven die moderne digitale oplossingen, zoals het IIoT, omarmen als noodzakelijke instrumenten voor succes en groei.

Terug naar boven