Naar inhoud gaan
Man met een helm die met een grote machine werkt

Wat is Industry 4.0?

Sinds het begin van de 19e eeuw hebben we drie industriële revoluties meegemaakt. Elke revolutie werd in gang gezet door een nieuwe, ontwrichtende technologie: de ontwikkeling van de stoommachine, de innovatie van assemblagelijnen en de snelheid van de computer. Het werden industriële 'revoluties' genoemd omdat de innovatie die ze aandreef niet alleen de productiviteit en efficiëntie verbeterden. Ze veroorzaakten een complete verandering van de manier waarop goederen werden gemaakt en de manier van werken.

 

We bevinden ons nu in de vierde industriële revolutie, ofwel Industry 4.0. Hierin vindt een revolutie plaats van de automatisering, bewaking en analyse van de supply chain door middel van slimme technologie. Industry 4.0 wordt aangedreven door het Industrial Internet of Things (IIoT) en cyberfysieke systemen. Dat zijn slimme, autonome systemen die gebruikmaken van computergebaseerde algoritmen om fysieke dingen zoals machines, robots en voertuigen te bewaken en te besturen. Industry 4.0 maakt alles in de supply chain 'slim', van slimme productie en fabrieken tot slim magazijnbeheer en slimme logistiek. Maar daar blijft het niet bij. Industry 4.0 maakt ook verbinding met backendsystemen, zoals systemen voor Enterprise Resource Planning (ERP), om bedrijven een ongekende mate van zichtbaarheid en controle te bieden. Industry 4.0 is dus een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie van elk bedrijf.

Graphic describing what Industry 4.0 is

Industry 4.0 wordt over het algemeen gedefinieerd als de opkomst van digitale industriële technologie. Met Industry 4.0-transformaties kunnen we op nieuwe, zeer productieve manieren naast machines werken.

– Daniel Burrus

Industry 4.0-technologieën

Industry 4.0 is gebaseerd op negen technologische innovaties. Deze nieuwe technologieën slaan een brug tussen de fysieke en de digitale wereld en maken slimme en autonome systemen mogelijk. Bedrijven en supply chains maken al gebruik van een aantal van deze geavanceerde technologieën, maar pas wanneer ze samen worden gebruikt, wordt het volledige potentieel van Industry 4.0 bereikt.

Graphic showing the nine technology pillars that Industry 4.0 is built on

Industry 4.0 technologies

 1. Big Data en AI-analytics: in Industry 4.0 worden Big Data verzameld uit allerlei bronnen, van fabrieksmachines en IoT-apparaten (Internet of Things), tot ERP- en CRM-systemen, en weer- en verkeersapps. Analytics op basis van artificial intelligence (AI of kunstmatige intelligentie) en machine learning worden in realtime op de data toegepast. De inzichten die daaruit voortkomen, worden gebruikt om besluitvorming en automatisering te verbeteren op elk gebied van supply chain management: planning van de supply chain, logistiek management, productie, R&D en engineering, enterprise asset management (EAM) en inkoop.
 2. Horizontale en verticale integratie: horizontale en verticale integratie vormt de ruggengraat van Industry 4.0. Met horizontale integratie worden processen nauw geïntegreerd op 'veldniveau': op de werkvloer, tussen meerdere productiefaciliteiten en in de gehele supply chain. Bij verticale integratie worden alle lagen van een organisatie aan elkaar gekoppeld en beweegt de gegevensstroom vrij van de werkvloer naar het management en weer terug. Met andere woorden: productie is nauw geïntegreerd met bedrijfsprocessen als R&D, kwaliteitsbeheer, verkoop en marketing, en andere afdelingen. Data- en kennissilo's behoren hiermee tot het verleden.  
 3. Cloudcomputing: cloudcomputing is de ontwikkeling die Industry 4.0 en digitale transformatie mogelijk maakt. De moderne cloudtechnologie biedt veel meer dan snelheid, schaalbaarheid, opslag en kostenbesparingen. Er wordt een basis gelegd voor de meest geavanceerde technologieën, van AI en machine learning tot het Internet of Things, en bedrijven krijgen de middelen om te innoveren. De data waarop Industry 4.0-technologieën berusten, bevinden zich in de cloud en de cyberfysieke systemen in de kern van Industry 4.0 gebruiken de cloud om te communiceren en te coördineren.  
 4. Augmented reality (AR): augmented reality, waarbij digitale content over een 'echte' omgeving heen wordt gelegd, is een kernconcept van Industry 4.0. Met een AR-systeem kunnen medewerkers met een slimme bril of mobiel apparaat realtime IoT-data, gedigitaliseerde onderdelen, reparatie- of assemblage-instructies, trainingscontent en meer visualiseren. Dit terwijl ze naar een fysiek voorwerp kijken, zoals een apparaat of een product. AR is nog in opkomst, maar kan straks enorme gevolgen hebben voor onderhoud, service en kwaliteitsborging, en ook voor de opleiding en veiligheid van technici.  
 5. Industrial Internet of Things (IIoT): het Internet of Things (IoT), en dan meer specifiek het Industrial Internet of Things, is zo nauw verweven met Industry 4.0 dat de twee termen vaak door elkaar worden gebruikt. De meeste fysieke voorwerpen in Industry 4.0 (apparaten, robots, machines, apparatuur en producten) gebruiken sensoren en RFID-tags om realtime gegevens te verstrekken over hun toestand, prestaties of locatie. Met deze technologie kunnen bedrijven hun supply chains soepeler laten lopen, snel producten ontwerpen en wijzigen, uitval van apparatuur voorkomen, voorkeuren van de consument in de gaten houden, producten en voorraad volgen en nog veel meer. 
 6. Additieve productie/3D-printen: additieve productie, of 3D-printen, is een andere belangrijke technologie aan de basis van Industry 4.0. 3D-printen werd in eerste instantie gebruikt als een tool om snel prototypes te maken, maar biedt nu een breder scala aan toepassingen, van massa-aanpassing tot gedistribueerde productie. Met 3D-printen kunnen onderdelen en producten bijvoorbeeld als ontwerpbestanden worden opgeslagen in virtuele voorraden en op aanvraag worden geprint op de plaats waar ze nodig zijn. Zo worden zowel transportafstanden als kosten beperkt.  
 7. Autonome robots: met Industry 4.0 ontstaat er een nieuwe generatie autonome robots. Autonome robots zijn geprogrammeerd om taken met minimale menselijke interventie uit te voeren. Ze variëren sterk qua grootte en functie: van drones om voorraden te scannen tot autonome mobiele robots voor pick-and-place-bewerkingen. Deze robots zijn uitgerust met geavanceerde software, AI, sensoren en machinevisie en zijn in staat om moeilijke en delicate taken uit te voeren. Ook kunnen ze informatie uit hun omgeving herkennen en analyseren, en er actie op ondernemen.   
 8. Simulatie/digital twins: een digital twin is een virtuele simulatie van een echte machine, een product, proces of systeem op basis van IoT-sensordata. Dankzij deze kerncomponent van Industry 4.0 kunnen bedrijven de werking en het onderhoud van industriële systemen en producten beter begrijpen, analyseren en verbeteren. Zo kan een assetoperator bijvoorbeeld een digital twin gebruiken om een specifiek defect onderdeel te identificeren, potentiële problemen te voorspellen en de uptime te verbeteren.  
 9. Cybersecurity: met de toegenomen connectiviteit en het toegenomen gebruik van Big Data in Industry 4.0 is effectieve cyberbeveiliging van het grootste belang. Door een Zero Trust-architectuur en technologieën zoals machine learning en blockchain te implementeren, kunnen bedrijven dreigingsdetectie, ‑preventie en ‑respons automatiseren en het risico op dataschendingen en productievertragingen in hun netwerken minimaliseren.  

Voordelen van Industry 4.0

Intelligente producten

Ontwikkel verbonden, zelfbewuste producten die informatie over hun gezondheid, locatie, gebruiksniveau, opslagomstandigheden en dergelijke kunnen delen. Met de data van deze slimme producten kunt u allerlei dingen verbeteren, van productkwaliteit en klantenservice tot logistiek en R&D. Ook kunnen ze anticiperen op servicebehoeften, op afstand upgrades ontvangen en de deur openen naar nieuwe, op services gebaseerde bedrijfsmodellen.

 

Intelligente fabrieken

Run slimme fabrieken: vergaand gedigitaliseerde, grotendeels autonome faciliteiten die optimaal profiteren van geavanceerde technologieën zoals Big Data, artificial intelligence, robotica, analytics en het IoT. Deze fabrieken, ook wel Factory 4.0 genoemd, corrigeren zichzelf, gebruiken Smart Manufacturing 4.0-processen en maken het mogelijk om kostenefficiënt en op schaal op maat gemaakte producten te leveren.
 

Slimme assets

Vrijwel elke fysieke asset die tegenwoordig wordt geïmplementeerd, heeft ingebouwde sensoren. Wanneer deze verbonden zijn met het IoT en analytics, verandert daarmee het complete enterprise asset management. Met slimme assets kunnen technici de prestaties ervan in realtime bewaken, anticiperen op downtime en deze zelfs voorkomen, dynamisch en predictive onderhoud toepassen, profiteren van digital twins en assets en bedrijfsprocessen nauw integreren.
 

Slagvaardig personeel

Hoe autonoom uw systemen ook worden, u hebt altijd mensen nodig. Geef ze de beschikking over technologieën zoals AI en toegang tot live sensordata, zodat ze weten wat er op de werkvloer gebeurt en snel beslissingen kunnen nemen en problemen kunnen aanpakken zodra die zich voordoen. Daarnaast kunnen wearables en apps voor augmented reality hen helpen problemen op te lossen, hun gezondheid te bewaken en veilig te blijven.

Bedrijven ervaren de voordelen

Er is een breed scala aan Industry 4.0-oplossingen op de markt die duizenden bedrijven helpen met de transformatie van hun digitale supply chain: productieprocessen vernieuwen, focussen op klanten en de hele organisatie verbinden.

Enkele voordelen die bedrijven ervaren:

 • Radicale verbeteringen in productiviteit en automatisering: bedrijven nemen bij al hun activiteiten datagedreven beslissingen, verbeteren de nauwkeurigheid van hun prognoses, ondersteunen tijdige leveringen en stellen voor winst geoptimaliseerde plannen op.
 • Herstelvermogen en flexibiliteit, wat er ook gebeurt op de markt of in de economie: bedrijven geven vorm aan de toekomstige digitale supply chain op basis van geavanceerde planning.
 • Vertrouwen om nieuwe bedrijfsmodellen te verkennen en snel kansen te grijpen: dankzij Industry 4.0-oplossingen kunnen bedrijven hun kosten verlagen, verbeteren ze de marktefficiëntie en verbinden ze toeleveringsketens over land, zee en in de lucht.
 • Groene en duurzame oplossingen met behoud van de winstgevendheid: klanten gaan digitaal en worden daardoor efficiënter en kosteneffectiever. Tegelijk halen ze hun milieudoelstellingen zonder dat dit ten koste gaat van andere bedrijfsdoelen, zoals winstgevendheid en schaalbaarheid.
placeholder

Ontdek de Industry 4.0-oplossingen van SAP

Ervaar de voordelen van een digitale transformatie van de supply chain.

Veelgestelde vragen over Industry 4.0

U moet weten wat uw startpunt is om uw route te kunnen bepalen. Een goede eerste stap is om bestaande processen, assets en bedrijfssystemen te controleren en te analyseren. Dit maakt duidelijk waar u staat, helpt prioriteiten te bepalen en laat u zelfs zien waar u snel resultaat kunt boeken. Industry 4.0-oplossingen zullen in elk onderdeel van uw bedrijf grote voordelen en gevolgen hebben. Het is meer dan alleen een IT-upgrade, dus u moet er wel voor zorgen dat de directie er actief bij betrokken is. 

Het simpele antwoord is ja. IoT-gatewayapparaten kunnen vaak worden aangepast aan oudere machines. Dit soort apparaten zorgt ervoor dat IoT-sensoren prestatiedata kunnen verzenden. Soms kunnen ook videocamera's en warmtesensoren worden geïnstalleerd en verbonden om een completer beeld te geven. De leeftijd en de functie van de apparatuur bepalen wat de beste oplossing is. Een audit en een analyse kunnen helpen bepalen welke waarde de aanpassing van bestaande assets op lange termijn heeft.

Een robuust ERP-systeem is het 'brein' achter een Industry 4.0-technologiestack. Bij ERP ging het voorheen grotendeels om kantoorprocessen, terwijl een modern, intelligent ERP-systeem de hub is voor verbonden processen in productie, logistiek, engineering en vele andere gebieden van het bedrijf. Bij uw digitale transformatie moet u bepalen of uw bestaande ERP-systeem tegen die nieuwe taak is opgewassen. 

Verouderde ERP-systemen die op verouderde, op schijven gebaseerde databases draaien, lopen op een zeker moment tegen hun grenzen aan. Of u daadwerkelijk gebruik kunt maken van de data die u ontvangt van verbonden fabrieken, assets, producten en mensen is afhankelijk van de mogelijkheden van uw ERP. Is het een slim systeem? Biedt het geïntegreerde technologieën zoals AI, machine learning en analytics? Hoe snel is de database? Als u een ouder systeem gebruikt, is het misschien tijd om een upgrade uit te voeren zodat u kunt profiteren van Industry 4.0.

Als u wilt weten met welke technologieën u moet beginnen, moet u zich afvragen welke processen het meest bepalend zijn voor uw basisbedrijfsmodel, en welke gebieden van uw bedrijf het meest gebaat zijn bij transformatie. In het begin richten bedrijven zich vaak op één basistechnologie tegelijk. Industry 4.0-oplossingen leveren door hun ontwerp een grote hoeveelheid robuuste Big Data en inzichten waarmee u hun rendement en voordelen nauwkeurig kunt beoordelen. Daardoor worden volgende onderdelen van het bedrijf steeds soepeler geïntegreerd.

In tegenstelling tot veel belangrijke fundamentele veranderingen kan de digitale transformatie stapsgewijs worden uitgevoerd, zonder dat dit het bedrijf ingrijpend verstoort. Met een robuust ERP-systeem en een robuuste roadmap voor digitale transformatie kunnen veel Industry 4.0-oplossingen bijna onmiddellijk worden uitgerold. 

Alle verandering is moeilijk. Dat begrijpen we. Toen bedrijven van typmachines overstapten op computers, stuitte dat op weerstand van het personeel, dat zich overweldigd voelde door de complexiteit ervan. Maar in tegenstelling tot die vroege technologische veranderingen maken Industry 4.0-oplossingen zaken niet complexer, maar juist minder complex voor de gebruiker. Workflows worden gestroomlijnd, handmatige en repetitieve taken worden geautomatiseerd en de interfaces zijn intuïtiever. Bovendien maken veel 4.0-technologieën training juist makkelijker, bijvoorbeeld met AI-wearables en voor mobiel geoptimaliseerde ervaringen. 

Als 2020 ons iets heeft geleerd, is het dat we niet altijd alles zien aankomen. Maar hoewel we de toekomst niet kunnen voorspellen, kunnen we wel stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we veerkrachtiger en beter voorbereid zijn op de toekomst. De beste in-memory ERP-systemen zijn schaalbaar en ondersteunen onbeperkte workloads. Industry 4.0-technologieën worden specifiek ontwikkeld om toekomstige groei te ondersteunen en zich aan te passen aan onverwachte veranderingen.

Enkele van de meest fundamentele elementen van Industry 4.0-softwareoplossingen zijn ingebouwde schaalbaarheid en het vermogen tot flexibiliteit en herstelvermogen. Als u uw bedrijfs- of productiemodel radicaal moet veranderen om aan de marktvraag te voldoen, geven uw Industry 4.0-systemen u de benodigde inzichten en het vertrouwen om er snel op in te spelen en veranderingen in alle systemen te implementeren.

De vierde industriële revolutie zal de beroepsbevolking ontegenzeggelijk veranderen. Maar repetitieve arbeid leidt niet tot innovatie: ideeën en creatief denken doen dat wel. Werknemers die worden versterkt met digitale mogelijkheden, hebben ruimte om hun hoofd te gebruiken in plaats van alleen hun spieren. In 1980 waren er maar een paar duizend computerprogrammeurs in de hele wereld. Nu zijn het er meer dan 20 miljoen. Veel fysieke taken zullen worden overgenomen door robots, maar er zullen nog veel meer taken bijkomen om een onderneming met digitale versterking te laten draaien.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Nu aanmelden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven