Naar inhoud gaan
Nieuwe werknemer

Wat is werknemerservaring?

Werknemerservaring is in feite alles wat een werknemer bij een bedrijf tegenkomt: van zijn eerste zoektocht naar een baan tot zijn laatste werkdag en daarna. Traditionele HR-praktijken worden getransformeerd door slimme technologieën en een mensgericht beleid, waarbij wordt overgestapt van human capital management (HCM) naar human experience management (HXM).

 

In wat het Grote ontslag van 2021 werd genoemd, zegden miljoenen werknemers hun baan op. En uit postpandemische enquêtes blijkt dat tot 95% van de mensen overweegt hun huidige baan op te zeggen. Sommigen hebben het gevoel dat er bij hun bedrijf geen groeimogelijkheden zijn, anderen willen geen baan waarbij ze niet op afstand of hybride kunnen werken en weer anderen hebben te maken met een burn-out. En de New York Times vertelt ons dat 'bedrijven recordaantallen vacatures plaatsen, maar dat het aantal sollicitanten een recordlaagte heeft bereikt'.  In de jaren 2020 evalueren werknemers opnieuw de balans tussen werk en privé en wat ze van hun werkgevers verlangen. Om toptalent aan te trekken en te behouden, zullen bedrijven zelf een herwaarderingsproces moeten doorlopen om beter te kunnen voldoen aan de individuele behoeften en verwachtingen van werknemers.

Waarom is de werknemerservaring zo belangrijk?

In de huidige economie worden bedrijven geconfronteerd met verhoogde risico's en steeds complexere behoeften van klanten en de markt. Om succesvol te zijn, moeten bedrijven elk concurrentievoordeel aangrijpen; en daarvoor hebben ze de beste mensen nodig.

 

Goed ontworpen strategieën voor werknemerservaring leiden tot betrokkener werknemers, en betrokken werknemers leiden tot een productiever, winstgevender bedrijf. Uit een recent Gallup-rapport blijkt dat bedrijven in het 'hoogste kwartiel van betrokkenheid een aanzienlijk betere klantenbinding, hogere productiviteit, betere retentie, minder ongevallen en 21% hogere winstgevendheid' realiseren.

 

Omgekeerd heeft het geen prioriteit geven aan de werknemerservaring zeer reële nadelen, waaronder een lagere retentiegraad van werknemers. Afgezien van het destabiliserende effect van een hoog personeelsverloop, zijn er enorme kosten verbonden aan het werven, onboarden en opleiden van nieuwe werknemers. Bovendien kunnen ontevreden werknemers, door de prevalentie van werkgeverbeoordelingssites zoals Glassdoor en de kracht van sociale media om meningen te beïnvloeden, hun mening veel verder en breder verspreiden dan ooit tevoren.

Wat is het in kaart brengen van het werknemerstraject?

Het in kaart brengen van een werknemerstraject helpt bij het visualiseren van de tijdlijn van de gehele werknemerservaring, vanaf het moment dat een kandidaat begint met het verkennen van het bedrijf tot de dag dat hij met pensioen gaat en daarna. Het richt zich op alle belangrijke contactpunten en momenten die het belangrijkst zijn voor de werknemer.

 

Er zijn softwareoplossingen voor werknemerservaring die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning om data over het in kaart brengen van het werknemerstraject te verzamelen, beheren en analyseren. Die kunnen helpen relevante en zinvolle ondersteuning te bieden aan het personeel. Deze tools kunnen bedrijven ook ondersteunen door inzichten en aanbevelingen te leveren om HR-processen in de toekomst efficiënter en veerkrachtiger te maken.

Het in kaart brengen van het traject en de levenscyclus van werknemers kan worden opgesplitst in verschillende fasen. Enkele belangrijke contactpunten tijdens dit traject zijn:

 • Werk zoeken en werven: moderne werkzoekenden gaan naar je op zoek op nieuws- en sociale media, maar ook op beoordelingssites voor werkgevers. Slimme technologieën houden digitale media in de gaten voor zowel positieve als negatieve trends, waardoor HR-teams de kans krijgen om te reageren en problemen aan te pakken. Om het beste talent te behouden, is het ook belangrijk dat je sollicitatie- en wervingsapps gestroomlijnd en gebruiksvriendelijk zijn en dat je communicatie- en sollicitatieprocessen effectief zijn. Dit is ook een goed moment om een potentiële werknemer te helpen betrokken te raken bij de bedrijfscultuur. Heb je een communitypagina voor personeelsnieuws en -activiteiten? Zijn je resources voor sociale media up-to-date en relevant?
 • Onboarding: je moet veel informatie in een korte tijd verpakken. Elke nieuwe werknemer heeft andere introductiebehoeften en een unieke manier van leren. Met aantrekkelijke tools zoals virtual reality en bots die natuurlijke taal verwerken, kun je ervoor zorgen dat nieuwe werknemers zich meer betrokken voelen. Stuur ze naar hun nieuwe werkplek met nuttige en relevante voorkennis, in plaats van alleen maar dezelfde saaie informatie te herhalen.
 • Leren, opleiding en ontwikkeling: digitale oplossingen (vooral oplossingen die gebruikmaken van AI en machine learning) kunnen het leerproces van werknemers op geweldige manieren verrijken en individualiseren. Digitale HR-systemen kunnen niet alleen de beste voortdurende opleidingstrajecten aanbevelen, maar ook helpen bij het aanpassen en geven van die opleiding op een manier die voor elk individu het relevantst en aantrekkelijkst is.
 • Betrokkenheid (bij het team): door het groeiende aantal externe en hybride werknemers is het belangrijker dan ooit dat de werknemerservaring een gevoel van kameraadschap en gemeenschap omvat. Om de levenscyclus en het traject van de hybride werknemer te ondersteunen, moet een bedrijf zowel mogelijkheden voor gemeenschapsbetrokkenheid op locatie als mogelijkheden voor virtuele koffiepraatjes creëren en onderhouden.
 • Erkenning en beoordelingen: hiervoor hoeven we niet naar een rapport of statistiek te wijzen. Iedereen weet dat je je gemotiveerder voelt als je wordt gewaardeerd. Maar weten wanneer en hoe je erkenning tot uiting brengt, kan ingewikkeld en zelfs bevooroordeeld zijn. Digitale tools voor het in kaart brengen van werknemers maken gebruik van gebeurtenisgebaseerde en andere triggers om werkgevers te helpen een sterke cultuur van erkenning en beloning te handhaven. Ook werkt het in kaart brengen van het werknemerstraject het beste wanneer er tools beschikbaar zijn die managers helpen bij te blijven met alle gebeurtenissen en activiteiten voor het stellen van doelen in verband met prestatiebeoordeling.
 • Promotie en loopbaanontwikkeling: door het traject en de prestaties van werknemers in kaart te brengen, creëren bedrijven een win-winsituatie. De werknemers kunnen er zeker van zijn dat hun successen en hun toegenomen vaardigheden worden genoteerd en geregistreerd, zodat ze niet over het hoofd worden gezien wanneer zich kansen voordoen. En wanneer een bepaalde vaardigheid dringend nodig is, hebben HR-teams een veel beter beeld van waar het talent zich in het bedrijf bevindt.
 • Vertrek: pensionering of ontslag kan stressvol zijn voor werknemers, dus kan inzicht in hun unieke knelpunten ze helpen bij de overgang. Bedrijven kunnen datasets van vertrekkende werknemers analyseren om beter te begrijpen welke factoren retentie, loyaliteit en tevredenheid bevorderen.

6 stappen om het werknemerstraject in kaart te brengen

Begrijp en verbeter de levenscycluservaring van je werknemers.

Wat is een employee experience platform (EXP)?

Het huidige platform voor werknemerservaring, ofwel employee experience platform of EXP, is geëvolueerd van een werknemersportaal van enkele jaren geleden naar online apps en uiteindelijk naar de geïntegreerde, cloudgebaseerde EXP's van nu. Moderne EXP-oplossingen combineren tools voor betrokkenheid, welzijn, productiviteit, samenwerking en communicatie. En de beste systemen hebben een werknemersgericht ontwerp, waardoor bedrijven de volledige controle hebben over de uitstraling en de ervaring die mensen hebben wanneer ze deze tools gebruiken, terwijl de kracht en functionaliteit van het oorspronkelijke, onderliggende HRMS-systeem behouden blijft.

 

Met andere woorden: moderne EXP's actualiseren de frontend van sterke applicaties en systemen zonder de werking van de backend te verstoren of te compliceren. Zo creëren ze een nieuwe ervaringslaag bovenop de bestaande structuur om die moderner, mobieler en gebruiksvriendelijker te maken.

We hebben een softwareset nodig om één gebruikersinterface te leveren; iets waarmee we werknemerstrajecten kunnen bouwen, apps kunnen ontwikkelen, workflows kunnen creëren en bewaken en chatbots en andere vormen van gespreksinterfaces kunnen toevoegen.

Josh Bersin

Welke voordelen heeft een platform voor werknemerservaring voor jouw bedrijf?

Door een uniforme werkervaring te bieden, zorgen EXP's voor snellere en eenvoudigere communicatie.

 • Onboardingtaken worden voor elke nieuwe werknemer gestroomlijnd en uitgestippeld. Dat bespaart kostbare tijd, vermindert fouten en onoplettendheid en helpt nieuwe werknemers sneller hun draai te vinden.
 • Opleiding en leren wordt beter. Door middel van begeleide en ervaringsgerichte leer- en opleidingsfuncties leren en behouden werknemers meer van wat ze wordt geleerd. Daarmee kunnen opleidingsbudgetten en inspanningen voor bij- en omscholing worden geoptimaliseerd. 
 • Overal toegankelijke dashboards en gecentraliseerde systemen helpen de productiviteit en efficiëntie van werknemers te verhogen.
 • EXP's ondersteunen een flexibelere en collaboratievere werkplek, wat betekent dat werknemers in realtime kunnen samenwerken, ongeacht waar ze zich op een hybride werkplek bevinden.

Wanneer HR-teams worden ontlast van overweldigende en verspreide administratieve taken, kunnen zij hun aandacht richten op innovatievere taken met toegevoegde waarde. En wanneer werknemers op een gepersonaliseerde en eigen manier met hun werk, collega's en omgeving mogen omgaan, kunnen ze zich ontplooien, groeien in hun carrière en een grotere mate van betrokkenheid bij hun werkplek bereiken.

De rol van leiderschap bij initiatieven voor werknemerservaring

Het taboe bij veel initiatieven voor bedrijfstransformatie is dat tot 70% ervan mislukt. Maar het feit is dat ze niet mislukken omdat de ideeën of technologieën verkeerd zijn. Ze mislukken door slecht leiderschap en ineffectieve planning en communicatie. De volgende tips kunnen worden gebruikt als een checklist voor teamleiders en leidinggevenden bij het introduceren van initiatieven voor werknemerservaring:

 • Buy-in is essentieel. Initiatieven en een platform voor werknemerservaring moeten worden gestart met goede protocollen voor wijzigingsbeheer en communicatie en niet als een uitgemaakte zaak aan het personeel worden gepresenteerd.
 • Inventariseer hoe de huidige stand van zaken is door contact op de te nemen met je teams, vragen te stellen, werknemers te ondervragen en erachter te komen waar de grootste knelpunten (en kansen) zich momenteel bevinden.
 • Wees bereid om niet alleen gegevens en inzichten van werknemers te verzamelen, maar om er ook naar te handelen. Bereid middelen en budgetten voor op de mogelijke behoefte aan bijscholing, omscholing en herstructurering van teams.
 • Cloudgebaseerde HR-oplossingen voor werknemerservaring kunnen met andere bedrijfssystemen worden geïntegreerd. Maak gebruik van die mogelijkheid, verzamel in een vroeg stadium gegevens en ontwikkel een ROI-beoordelingsstructuur, zodat je de waarde van deze belangrijke HR-investering kunt aantonen.
 • Neem contact op met je softwareleverancier voor advies over hoe je je teams en systemen het best kunt voorbereiden op de integratie van oplossingen voor werknemerservaring.

Langetermijnvooruitzichten voor werknemerservaring en mensgerichte HR-processen

COVID-19 heeft de moderne werkplek veranderd, mogelijk voorgoed. Moderne bedrijven hebben te maken met toegenomen concurrentie op het gebied van prijsbepaling, merkloyaliteit, kortere productlevenscycli en snellere supply chains. Werknemerservaring is een van de krachtigste, maar tot voor kort vergeten, terreinen waarop efficiëntie en winstgevendheid kunnen worden verbeterd. Om HR succesvol in de grotere bedrijfs- en winstgevendheidsstrategie te integreren, moeten bedrijven aandacht besteden aan de veranderende arbeidswereld en beseffen dat werknemerservaring niet langer iets is dat 'leuk is om te hebben'. Het is een 'must-have' geworden voor bedrijven die willen groeien en concurreren in de jaren 2020.

Ontdek werknemerservaringsmanagement

Luister naar en speel in op de behoeften van werknemers om de productiviteit te waarborgen.

SAP Insights nieuwsbrief

Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven